Spöland/Vännäs, goda ambassadörer för Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 12

Ett sent men stort GRATTIS till Spöland/Vännäs damers serieseger i div. III och herrarnas serieseger i div. lV. Till detta kommer övriga prestationer som många av era lag har åstadkommit den gångna säsongen.

Framgångarna ser jag som ett resultat av en bra organisation, duktiga och intresserade ledare och övriga funktionärer. Alla inblandade har varit goda ambassadörer för vår kommun och därmed på ett mycket tydligt sätt satt Vännäs och vårt föreningsliv på fotbollskartan.

Fantastiskt att ni till nästa säsong har fixat så att vi har både ett damlag i div. ll och ett herrlag i div. lll. Jag kan inte låta bli att fundera över vilken betydelse konstgräsplanen har haft för att nå dessa målsättningar. Hoppas nu bara att vi får anläggningen/arenan komplett och färdig inför nästa säsong.

Besöksnäringen, en viktig tillväxtfaktor i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 8

En TEM (turismekonomisk mätning) har tagits fram för 2010 över Vännäs besöksnäring. Den visar att turismen omsatte drygt 84 mkr och skapade arbete åt 50 årssysselsatta. För hela Umeåregionen är omsättningen 1 260 mkr och antalet årsarbetare 1 025. Mätningen omfattar både den kommersiella och den icke-kommersiella delen. Den icke-kommersiella handlar om besök hos släkt/vänner och fritidshus. I Vännäs mått mätt är därmed besöksnäringen sammantaget en av de större näringarna och arbetsgivare i vår kommun vilket är viktigt att komma ihåg. 

Det är viktigt att besöksnäringen betydelse lyfts fram på detta sätt. Här har många bidragit till att denna näring fått en så stor betydelse i vår kommun. Det handlar mycket om vilket bemötande/service våra besökare får. Framtidsprognoserna för näringen säger att inom turismen finns en mycket stor utvecklingspotential men för att kunna dra nytta av den krävs ännu mer av marknadsföring, service och ett öppet och vänligt bemötande.
 
En negativ del i analysen är att antalet gästnätter för enbart camping inkl. campingstugor har minskat med 1,6 mkr jämfört med 2008. En trolig anledning kan vara den allt sämre standarden på campingen. Den konkurerar inte med omkringliggande campingar vad gäller standarden på servicebyggnader, husvagnsplatser och stugor. Insatser behövs för både utveckling och renoveringsåtgärder. Något som kommunen måste ha med i arbetet med investeringsbudgeten för 2012-2014.
 
Kommunledningen har också i kontakter med näringen blivit uppmärksammad på vad som behöver göras så diskussionen om utveckling och upprustning har startats. Till detta kommer arbetet med att hjälpa och stötta våra turismföretagare vad gäller marknadsföring, utbildning mm för att öka antalet besökare och därmed lönsamheten. En ökad lönsamhet är nödvändig för att näringen ska utvecklas. Detta arbete sker i första hand genom olika projekt inom Umeåregionen med deltagande från både kommunen och besöksnäringen .
 
Visionen och det långsiktiga målet för Vännäs är ”Det upplevelsenära Vännäs”. Det känns rätt med tanke på vår kommuns potential inom bla besöksnäringen. För att nå dit måste alla på ett aktivt sätt hjälpa till i det arbetet. Lyckas vi blir vi fler medborgare, fler företag, fler turister/besökare och får fler arbetstillfällen i kommunen. Sammantaget får vi en ökad tillväxt vilket är förutsättningen för en god kommunal service.
 
Jag och Centerpartiet tror att med alla goda krafter, mycket arbete och vårt goda geografiska läge tillsammans med Umeåregionens samlade styrka, har vi stora förutsättningar att nå det långsiktiga målet och i det arbetet är vi beredda att delta.
 

 

Små matportioner till vårdtagarna i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 15

Besökte igår två av våra äldreboenden för att skaffa mig information om äldreomsorgen i våra boenden. Personalen tyckte det mesta fungerade bra. Svaren jag fick på mina frågor är enligt min tolkning att våra vårdtagare får en bra omsorg. Hoppas anhöriga tycker detsamma. Jag känner att vår personal gör sitt yttersta för att vårdtagarna ska ha en bra livskvalité den tid de har kvar i livet. Våra äldreboenden är ju det sista boendet för våra gamla.

http://www.vk.se/Article.jsp?article=486431&category=383

Så långt var allt gott och väl om det inte varit för dagens stora fråga, storleken på matportionerna. Så mycket irritation och synpunkter har jag inte hört tidigare. Här visade personalen med all tydlighet att dem står på vårdtagarnas sida. Jag uppskattar att personalen bevakar vårdtagarnas intressen på detta tydliga sätt, det känns tryggt.

I den upphandling som gjordes 2010 och där Vängårdens kök fick uppdraget att leverera maten till våra äldreboenden i Vännäs ingår att kosten skall delas upp i A och E-kost. E-kosten ska vara energi/näringsberikad medans A-kosten gäller för övriga. Igår serverades köttbullar till lunch och mängden var då 1½ köttbulle för dem med E-kost och 2 köttbullar för övriga. Visst äter många äldre små portioner men med den här mängden känns det som många inte är mätta när dem lämnar bordet. Det bekräftade också personalen då vissa av gästerna protesterade högljutt och begärde påfyllning men maten var då slut.
 
Personalen beskrev det som ett stort problem att man var tvungen att fördela portionerna innan maten serverades för att de som var sist inte skulle bli utan. Någon uttryckte, ”vi måste nog skaffa en våg för att kunna väga varje portion så att det räcker till alla”. Att få ta maten själv, för de som klarar det, var inte att tänka på vilket känns helt främmande.
 
Att det krävs så stora personella insatser för att måltiden ska fungera måste innebära att för mycket resurser går åt till att servera mat och kanske det blir på bekostnad av vården. För att inte tala om vilket merarbete som måste uppstå i köket som skall ha koll på mängden i alla dessa kantiner så att det blir rätt mängd för varje boende utifrån upphandlingen och normerna vad gäller storlek och innehåll för varje gäst.
 
Om allt detta stämmer och det är tänkt att det fortsättningsvis skall vara på detta vis skäms jag över hur vi behandlar våra äldre. En god omsorg, ett bra boende och bra mat i den mängd de själv önskar är väl inte för mycket begärt. Det sista av livskvalité som våra äldre har kvar.
 
Utifrån den information som jag fick kommer jag att hos Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen begära besked varför detta system är infört? Om någon konsekvensutredning är gjord innan systemet infördes vad gäller gästernas behov av mat och personalens merarbete i köket och ute bland boendena?
 
En förklaring är också på sin plats varför boenden med egen lägenhet på Rieck-Muller och som äter på den gemensamma matsalen får normala portioner men de som bor på särskilda boenden får dessa små portioner.
 
 

Centern satsar på kvalité och ny kompetens inom köken

Av , , Bli först att kommentera 8
Vid senaste Kommunfullmäktige lämnade Centern in en motion ”Policy för kvalité och upphandling av mat”.  Vi anser att maten som vår kommun serverar till såväl barn som äldre ska vara av god kvalité och smaka gott. Mat handlar inte enbart om att äta sig mätt, utan mat är även glädje och njutning och en viktig del av vårt kulturarv.
 
Vi vill att kommunen ansöker om att få delta i det nationella projektet Fokus Matglädje. Där har alla Sveriges kommuner möjlighet att lyfta den offentliga måltiden genom konkreta, inspirerande utbildningar med matgästen i fokus. Klimatsmart mat med hållbara råvaror och kreativ matlagning ingår i helhetslösningen för måltidslyftet.

Fokus Matglädje består av tre olika steg var och ett med målet att stärka samarbetet och utveckla ny kompetens hos personalen inom kommunens offentliga måltidsverksamheter. Matglädjen står i fokus och information varvas med kreativ och inspirerande matlagning tillsammans med måltidspersonalen.

 
Det är också viktigt att kommunen tar fram en övergripande livsmedels- och kostpolicy för hela koncernen som tydliggör kommunens uppfattning vad gäller kvalité och upphandling av mat. Denna ska säkerställa matens kvalité och också möjliggöra en upphandling av lokalproducerade produkter.
 
Vi hoppas på en politisk samsyn om hur viktigt det är att lyfta matens kvalité och genom utbildning utveckla ny kompetens och därmed lyfta kökspersonalens status. Resultatet av projektet EKO-nära skolmat på Pengsjö skola är en bra bekräftelse på detta.
 
 
 
 
 

Vännäs, årets företagarkommun i länet

Av , , Bli först att kommentera 12

Ett stort GRATTIS och TACK till alla våra företagare i kommunen som genom utveckling av sina företag når omsättningsökningar och resultatförbättringar som gjort Vännäs till årets företagarkommun i länet. http://www.vk.se/Article.jsp?article=482320

Ett särskilt GRATTIS till G&S Jonsson Däckservice AB i Vännäsby som är det företag som haft den allra bästa utvecklingen i Vännäs sen förra året.

Det är roligt att det går bra för våra företag. Det tyder både på bra företagsledare och duktiga medarbetare som alla har insett vikten av att utveckla och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns inga genvägar utan allt handlar om att hela tiden utveckla och effektivisera för att klara konkurrensen och bli den slutgiltiga leverantören.

Näringslivet och dess tillväxt är en av de viktigaste grundstenarna för att vara en attraktiv kommun som skapar tillväxt och sysselsättning men också viktiga förutsättningar för att kunna öka skatteintäkterna och nå en låg arbetslöshet.

Alla medborgare vill ha en bra kvalité inom kommunens kärnverksamheter som skola, barn och omsorg och dessutom nå ett årsresultat som skapar utrymme för reinvesteringar och nysatsningar. 

Ägarna och våra företagsledare vill också det för att kommunen och företagen i Vännäs skall vara attraktiva arbetsgivare i framtiden vid nyrekrytering av medarbetare i konkurrens med övriga kommuner och företag i regionen och länet.

Nu känns det som att det önskade läget, vad gäller det ekonomiska utfallet i kommunen, ligger en bra bit bort i tiden men förhoppningen att nå dit känns mera möjlig med ett näringsliv i kommunen som utvecklas både vad gäller produkter, omsättning och resultat.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier