Centerpartiet säger nej till månadsuppgifter

Av , , Bli först att kommentera 13

Centerpartiet vill inte lägga onödiga pålagor på näringslivet. Tvärtom måste vi arbeta konsekvent för en minskad ­regelbörda.

Företagen ska driva sina verksamheter och anställa människor, inte sitta och administrera åt staten. Det är ett steg i fel riktning att lägga till krav om nya uppgifter utöver dem som rapporteras årsvis i dag, skriver näringsminister Annie Lööf.

Bakgrunden till detta är ett tillkännagivande från oppositionspartierna i riksdagens skatteutskott där de kräver att ­regeringen ska återkomma med ett förslag om hur månadsrapportering ska kunna införas i byggbranschen.

Det kommer regeringen naturligtvis att göra. Företrädare för ­både arbetsgivare och fack efterfrågar också själva detta för att komma till rätta med svartarbete och fusk.

Däremot är det inte min ambition, som ibland gjorts gällande i debatten, att lägga något förslag om månadsvis rapportering för samtliga arbetsgivare säger Annie Lööf.

Jag välkomnar Annie Lööfs klarläggande i frågan. Månadsuppgifter innebär att arbetsgivarna drabbas av ytterligare administrativa arbetsuppgifter.

Det kanske inte innebär någon större belastning för våra större företag med en väl utbyggd administrativ organisation men för de mindre blir det en ytterligare administrativ belastning och därmed kostnad.

Min uppfattning är att våra företag ska i första hand producera varor och tjänster och inte påföras mer av tillväxthämmande arbetsuppgifter av staten.

 

 

 

 

 Centerdepartement bäst på regelförenkling

Av , , Bli först att kommentera 12

Regeringen har sedan 2006 aktivt arbetat med att förenkla vardagen för företagen. En viktig del i detta arbete har varit de omkring 500 förslag som näringslivet bidragit med. 

Resultaten som presenterades i dag visar att totalt 64 procent av de inkomna förslagen som berör åtta departement har genomförts eller är under utredning för genomförande. Bäst i klassen är Lena Eks miljödepartement med 78 % genomförande, tätt följt av Eskil Erlandssons landsbygdsdepartementet med 76 %, och Annie Lööf och Anna-Karin Hatts näringsdepartement som hamnar på 74 %.

Hela listan: 
Miljödepartementet 78%
Landsbygdsdepartementet 76%
Näringsdepartementet 74%
Socialdepartementet 60%
Justitiedepartementet 60%
Utbildningsdepartementet 50%
Arbetsmarknadsdepartementet 38%
Försvarsdepartementet 35%

 

Socialdemokraternas syn på demokrati?

Av , , 3 kommentarer 21

Johan Söderling har i sin blogg berört demokratin och centerns väg mot den. Han tar där upp mitt agerande på gårdagens ordförandeberedning inför kommunstyrelsens sammanträde.          Vi diskuterade ärendet projektering av Vegaskolans lokalbehov. Jag lyfte då idén om att bygga nya skollokaler på fritidsområdet. Ett alternativ till att bygga på Vega som väckts av en medborgare tillika förtroendevald i miljöpartiet. Min fråga var om vi skulle lyfta in den idén på ärendelistan. Johan S ifrågasätter nu om det är ett bra exempel på demokrati.

Anledningen var att projekteringen av nya skollokaler på Vega har kommit så långt att det snart är dags att politiskt välja väg. Om frågan avseende alternativ placering på fritidsområdet väcks så kommer det att ske på kommunstyrelsen den 11 mars. Beslutet om en nybyggnation på Vega kommer troligen att tas på kommunfullmäktige den 6 maj. Detta är bakgrunden till min fråga. 

Vad jag har gjort är att lyfta en fråga som vi i centerpartiet ser som en intressant idé om man utgår från barnens bästa och ett långsiktigt hållbart val.

Att lyssna, informera och kommunicera med medborgarna, oavsett på vilket sätt det sker, är en skyldighet som varje förtroendevald har att förhålla sig till. I det ingår då att tillvarata intressanta idéer. 

Samtliga politiska partier i Vännäs har antagit den strategiska planen där det bl.a. framgår vilket förhållningssätt vi ska ha gentemot medborgarna. Fullmäktige säger där att medborgarna ska ha stora möjligheter till delaktighet och medskapande. Fullmäktiges uppmaning är att medborgarna också tar denna möjlighet.

Att Johan S och socialdemokraterna lyfter demokratiaspekten i mitt agerande känns inte riktigt trovärdigt. Då syftar jag på den bristfälliga demokratiska hanteringen av en nedläggning av tre byskolor. Om den hanteringen står för socialdemokraternas syn på demokrati och hur frågor lyfts så borde centerpartiets synsätt att hantera demokratin vara mera tilltalande ur ett medborgarpersektiv.

Jag tycker att Johan S och socialdemokraterna i första hand ska lägga sin energi på att ge medborgarna deras syn på en fungerande demokrati istället för att kritisera centerns agerande.

  

 

 

Fritidsområdet, ett alt. till Vega?

Av , , Bli först att kommentera 17

Miljöpartiet har kommit med en intressant idé. Jag tror att den har förutsättningar att bli en bra lösning om de politiska partierna nu tänker långsiktigt och hållbart.

Dagens skolväg från lägret och Nybyområdet är ingen höjdare. Skolvägen från lägret via järnvägstunneln, Konsum och över Icas parkering är varken trygg eller säker. Lika illa är det efter Pengsjövägen och Ö Järnvägsgatan.

Att fler ska åka kollektivt är ett av hållbarhetsmålen som fullmäktige har beslutat. Då kan skolskjutsar bli ett sätt att lära barnen detta och därmed kan det bidra till att bryta normen där bilen är det naturliga fortskaffningsmedlet.

I samband med beslutet om byskolornas nedläggning påstod nedläggningspartierna S, V och M att vi gör detta för barnens bästa.

Miljöpartiets idé är verkligen att tänka på barnens bästa om man tänker på helheten. Det gäller både skolvägen och skolmiljön. Med detta och hållbara lösningar som mål kan fritidsområdet vara ett alternativ till Vegaområdet.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier