Välkommen Örnsköldsvik!

Av , , Bli först att kommentera 14

På senaste regionrådet i Bjurholm var Örnsköldsvik kommun särskilt inbjuden. Kommunen representerades av kommunalrådet Elvy Söderström och Eva Bergström Selling. Anledningen till inbjudan är att Umeåregionen och Örnsköldsvik kommun har bildat en gemensam arbetsmarknadsregion och nu ville man diskutera ett utvidgat samarbete.

Sedan 1993 har Umeåregionens kommuner ett formaliserat samarbete. Kommunerna Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling och Robertsfors samarbetar inom 15-tal verksamhetsområden.

Allt samarbete i Umeåregionen utgår från de tre övergripande målsättningarna: 

  Ø  Utveckla regionen

Ø  Effektivisera den kommunala förvaltningen

Ø  Demokratiskt förankrad samverkan

 

Området har ca145 000 invånare och ca 16 000 företag och är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Intresset för att Ö-vik ska bli fullvärdig medlem i Umeåregionen har framförts från både Umeåregionen och Ö-viks kommun. Efter information om syfte och mål med Umeåregionens samverkan meddelade Elvy Söderström att Ö-vik vill ansöka om medlemskap i Umeåregionen. Beskedet välkomnades av regionrådet.

Örnsköldsvik kommun med sina 55 000 innevånare innebär att regionens betydelse förstärks ytterligare. Regionen får nu två städer. Umeå med universitetssjukhuset och högskolan som sin starka bas och Ö-vik med en inriktning mot näringsliv. Med Botniabanan som en snabb förbindelselänk kommer städerna att komplettera varann på ett mycket bra sätt. Detta stärker framtida förutsättningar för Umeåregionens kranskommuner. Nu gäller det bara att på ett bra sätt ”paketera” vad den nya regionen har att erbjuda och sälja det nationellt och internationellt.

Ö-viks besked kommer att öka regionens utbud inom många områden och därmed göra Umeregionen ännu mer attraktiv vilket ökar förutsättningar att nå en hög framtida tillväxt i hela regionen.

En välkommen julklapp till regionen.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bibliotekets framtida placering i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 24

Behovet av nya undervisningslokaler på Vegaskolan är ett omdiskuterat ämne just nu och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för fullt med att ta fram efterfrågade beslutsunderlag från politiken. I samband med det arbetet har frågan om nya bibliotekslokaler kommit upp och ett förslag om att flytta det till Vegaskolan har presenterats.

Behovet av nya bibliotekslokaler är sedan länge känt då nuvarande lokaler inte uppfyller arbetsmiljö- och tillgänglighetskraven. Byggnaden är dessutom i dåligt skick och i stort behov av en totalrenovering som inte är ekonomiskt försvarbar. Det innebär att den byggnaden ska rivas. Hur vi ska lösa den framtida lokalfrågan har sedan tidigare lyfts och ett flertal placeringsalternativ har diskuterats.

På förslag från Centerpartiet har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat föreslå kommunstyrelsen att frågan om bibliotekets framtida placering ska prövas i samband med projekteringen av ett nytt flerbostadshus på kv. Statsrådet. En tomt som ligger centralt där Grand hotell tidigare låg och idag fungerar som parkeringsyta. Tyvärr innebär det att ett antal lägenheter får stryka på foten. Vi vill kompensera det bortfallet med att planera för ytterligare ett flerbostadshus med affärslokaler i bottenplan på bibliotekets nuvarande tomt.

Vännäs är en tillväxtkommun med ökade befolkningssiffror vilket förutsätter en god framförhållning från kommunen vad gäller både bostäder och lokaler för lokal service. 

Om denna lösning blir den slutgiltiga så tycker Centerpartiet att lokalfrågan för biblioteket är löst på ett bra sätt då den signalerar både framförhållning och framtidstro.

Biblioteket får ändamålsenliga lokaler vilket är bra för personalen och besökarna. Placeringen blir fortsättningsvis central i samhället. Det bidrar då till ett livfullare och attraktivare centrum vilket är bra för alla inklusive handeln oavsett om man bor i tätorten eller besöker tätorten för att uträtta olika ärenden. 

Vad får Vegaskolans lokaler kosta?

Av , , Bli först att kommentera 30

Med anledning av artikeln i VK den 22 november om arbetsmiljöproblematiken på Vegaskolan och Centerpartiets reservationer i kommunens olika beslutsinstanser vill vi göra några klarläggande.

För oss är det viktigt att personal och elever ska må bra i kommunens skollokaler. Det är en viktig del i undervisningskvalitén och en förutsättning för att eleverna ska nå ett bra resultat. För oss är det också viktigt att skapa utrymme för ökade resurser till undervisning därför prioriterar vi undervisningskostnader före lokalkostnader.

Vi tror att skattebetalarna förutsätter att vi använder befintliga lokalytor optimalt innan vi bygger nytt. Sådana lokalytor finns inom skolans verksamhetsområde men det kräver att Barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningen vågar tänka nytt och annorlunda i verksamhetsfrågor. Det kan handla om allt från upptagningsområden, skolskjutsar, lokallösningar mm.

Som ärendet redovisades vid senaste kommunfullmäktige är den totala byggytan för Vegaskolans lokalbehov beräknad till 3000 m2. Vegaskolans lokalytor ökar därmed med ca 1600 m2. En preliminär kalkylerad investeringskostnad på ca 50 mkr plus inventarier vilket genererar en ökad driftskostnad för skolan på ca 3,5 mkr/år. 

Centerpartiets vilja är att ta ansvar för kommunens ekonomi men för det krävs ett bra beslutsunderlag. Underlag som är så omfattande och genomarbetade att vi kan känna oss trygga i och ta ansvar för våra beslut.   I detta ärende känner vi att det inte är så. 

Att redovisa hur den kommunala ekonomin påverkas om man löser lokalbehovet med en kombination av bättre nyttjande av befintliga lokaler och en nyproduktion känns viktigare än någonsin. Detta med tanke på kommunens ansträngda ekonomi och kommande besparingar. Centerpartiet har som enda parti argumenterat för denna lösning utan något medhåll från övriga partier.

En befogad fråga till dessa är då, vilka verksamheter är det som får betala priset av ökade driftskostnader om lokallösningen för Vegaskolan enbart ska bestå av nyproduktion?

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier