Bredbandsstrategin i Vännäs väckte debatt

Av , , 4 kommentarer 18

På måndagens kommunfullmäktige diskuterades och beslutades om bredbandsstrategin 2015-2020. Frågan väckte en livlig debatt där ambitionsnivån skiljde partierna åt.

Den ena skiljelinjen var om 95 % eller 100 % av de i bredbandsstrategin föreslagna 13 objekten ska genomföras under perioden. Den andra skiljelinjen var hur stort belopp som skulle avsättas i investeringsbudgeten under perioden 2016-2018.

Centerpartiets yrkande var att 100 % av objekten skulle genomföras och att den årliga avsättningen i investeringsbudgeten ska vara 3 mkr. Vår uppfattning är att den nivån är ett minimum för att snabbt komma igång med en utbyggnad av de objekt som inte kan eller får finansieras av bl.a. Jordbruksverket nationella medel.

Ett yrkande som stöddes av kristdemokraterna och folkpartiet.

Tyvärr saknades den ambitionsnivån hos majoritetspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet argumenterade envist för 95 % och att 100 % ska nås i en långsiktig plan utan bortre tidsgräns. Lika envist vidhöll de att avsatta medel i investeringsbudgeten ska vara 2 mkr/år.

Vi ser satsningen på bredband som en fråga som är så viktig att vi inte kan inleda arbetet med genomförandet med signalen att det bara är ett par av de föreslagna projekten som ska prioriteras. Vi vill att det från första stund ska vara tydligt att alla projekten ska genomföras.

Idag är tillgången till bredband med hastigheten 100 Mbit/s väldigt ojämnt fördelat över kommunen. 92 % av boende i tätorten har tillgång till bredband med denna kvalitet medan endast två av fem av de boende på landsbygden har samma service.

Ett väl fungerande bredbandsnät med hög hastighet lägger en grund för tillväxt inom kommunen dels genom att det skapar förutsättningar för företagande, såväl befintligt som nyskapande likväl som för ett attraktivt boende.

Vi tror att det är en förutsättning för att uppnå visionen om att Vännäs ska vara en kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i.

 

 

 

 

Positivt konjunkturläge i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Region Västerbottens förbundsfullmäktige i Lycksele är nu avslutat. En av informationspunkterna var ”Konjunkturläget i Västerbotten”. Läget är att konjunkturläget har förbättras.

Bakom detta ligger hushållens konsumtion och ett ökat byggande. Exporten blir allt starkare där skogs- och sågverksindustrin samt gruvnäringen bidrar mest. Turism och tjänstenäringarna ökar också.

Arbetsmarknadsläget beskrivs positivt förutom att varslen har ökat något. Min egen reflektion är dock, vad händer inom tjänsteföretagen nu med försämrade RUT- och ROT-avdrag?

Redovisningen pekar också på att det råder hög investeringsnivå i Västerbotten där byggandet av bostäder och lokaler ökar men där investeringar i infrastruktur tyvärr minskar.

Befolkningen ökar totalt sett i länet. När det gäller födelsenettot är det bara Umeå och Vännäs av länets samtliga kommuner som bidrar med ett positivt födelseöverskott.

När det gäller bostadsmarknaden så är framtidsbedömningen till 2019 att kustkommunerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling är i balans medan Vännäs tillsammans med övriga kommuner i länet har bostadsbrist.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier