Oroande utveckling av näringslivet i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Svenskt Näringsliv har idag presenterat företagsklimatet kommunvis för 2013. Frågor och utfall av enkätundersökningen kan alltid diskuteras men ett är helt säkert och det är vilken betydelse och vilket genomslag resultatet ändå har.

Tyvärr är utvecklingen av vårt företagsklimat återigen negativt och på väg ner. År 2010 var ett dystert år med placering 165. Därefter har placeringarna förbättrats för att 2012 vara på plats 115. Nu rasar Vännäs med 60 placeringar till plats 175. www.foretagsklimat.se/vannas

Detta är en oroande utveckling speciellt då det största raset berör områden med en koppling till kommunen. Det handlar om allt från service till företag och kommunpolitikernas attityder till företagandet som till kommunens tillämpning av lagar och förordningar. Nyföretagandet har också rasat oroväckande.

Jag tycker att kommunen måste ta resultatet på allvar och att enkäten måste analyseras av kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för näringslivsfrågorna.

Delar av resultatet kan ha en koppling till den låga bemanningen på näringslivsavdelningen (NLA) under 2012 men det finns fler orsaker vilket man kan utläsa av resultatet.

Med NLA och den nya organisationen som sjösattes 2010 var kommunens ambition att förstärka och förbättra servicen till kommunens näringsliv. I årets företagsenkät kan vi tyvärr konstatera att näringslivet inte tycker så. Om det sen är en tillfällighet eller en trend kan alltid diskuteras men resultatet kräver en uppföljning av kommunens insatser. Gärna i dialog med näringslivets organisationer.

Näringslivsklimatet är av största betydelse för att skapa tillväxt och arbetstillfällen och är en viktig förutsättning när det gäller att utveckla företagen och dess produkter och tjänster. Inga företag, ingen välfärd.

Ett genomtänkt och fullt möjligt förslag

Av , , 8 kommentarer 27

I Folkbladets artikel den 28 mars kommenterar kommunalrådet Centerpartiets förslag om att under byggtiden på Vegaskolan inte lägga ner byskolorna samt bussa elever från Vegaskolan till Vännäsby skola.

Förslaget är ogenomtänkt och orimligt i alla dess delar säger han. Är något ogenomtänkt och orimligt så är det socialdemokraternas lösning som innebär att kommunen ska hyra in 12 moduler för att ersätta 4 klassrum samtidigt som man flyttar 60 barn från byskolorna i Pengsjö och Tväråbäck till Vegaskolan. Sedan tidigare står det 15 moduler motsvarande 5 klassrum på skolområdet.

I kommunen finns lediga lokalytor på Vännäsby skola och väl fungerande lokaler i våra byskolor. Alla erbjuder en bra arbetsmiljö för lärare och elever med en utemiljö som inte störs av fordon, byggkranar, damm och avgaser vilket barnen på Vegaskolan kommer att utsättas för under byggtiden.

Kommunalrådet tror också att varken föräldrar eller elever på Vegaskolan skulle applådera en bussning av två årskullar till Vännäsby. Vi tror att den slutsatsen är felaktig och här underskattar nog kommunalrådet föräldrarnas och elevernas uppfattning. Med ca 100 färre elever på Vegaskolan så blir det en tryggare och säkrare utemiljö till dem som blir kvar. Då är nog en bussresa på 4 km av underordnad betydelse.

Att tillfälligt flytta elever till befintliga lokaler är inget konstigt. Så gör många kommuner när man drabbats av lokaler där både vuxna och barn mår dåligt. Vännäs borde inte vara något undantag i det fallet. Tvärtom så är det väl mer naturligt att man använder de lokalresurser man har istället för att hyra in ersättningslokaler. En merkostnad kan bli följden men det får vi i så fall ta med tanke på omständigheterna.

Slutligen hoppas vi att kommunfullmäktige i maj tar beslutet om att bygga nya lokaler på Vegaskolan så att undervisningen från och med höstterminen 2015 kan bedrivas utan att lärare och elever ska behöva vistas i en miljö där många mår dåligt.

    

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier