EU-medel som skapat tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 12

Under programperioden 2007-2013 har Europeiska regionala utvecklingsfonden satsat 2.1 miljarder kr i 280 projekt i Norrbotten och Västerbotten.

Det här har bidragit till drygt 10 500 nya jobb och 6 400 nya företag, bland annat genom satsningar på nyföretagande, branschutveckling, innovationer och transportsystem.

Nästa prgramperiod hoppas jag och Centerpartiet på ”ett smalare men vassare EU” där miljö-, livsmedel-, arbetsmarknads- och företagsfrågor får ännu större utrymme. 

Övriga frågor ska hanteras på nationell nivå.

 

 

Närodlad politik förbättrar bredband och service

Av , , 1 kommentar 21

Centerpartiet har sett till att landsbygden får nya miljarder med fokus på bredband och service.

Vi tillför 2,8 miljarder extra, vilket mer än väl kompenserar det EU drog ner. Detta möjliggör en fördubbling av bredbandsutbyggnaden på landbygd. Vi satsar nu 3, 25 miljarder där marknadskrafterna inte räcker till.

Vi avsätter också 700 miljoner av de nya pengarna till stöd för kommersiell service, såsom lanthandlare och mackar, i gles- och landsbygd.

Nu gäller det att kommuner och regioner gör verkstad av den förbättring som Centerpartiet har möjliggjort.

Det är NÄRODLAD POLITIK i praktiken. 

 

 

 

Gala som uppmärksammar näringslivets betydelse

Av , , Bli först att kommentera 13

Vännäsgalan 2014 är nu över. Ett nytt och lyckat arrangemang som jag hoppas får en fortsättning. Föreläsningarna under dagen gav inspiration och tankar inför framtiden i arbetet för att skapa samförstånd och samarbete mellan kommunen och näringslivet. Prisutdelningen med den fantastiska trerättersmenyn blev en stor behållning.

Stort TACK till alla som gjort detta möjligt. Ingen nämnd och ingen glömd.

Det är viktigt att i alla sammanhang lyfta näringslivets betydelse för att vara en attraktiv och framgångsrik kommun. Näringslivet är grundbulten för resursrsskapandet i samhället och därmed den enskilt viktigaste förutsättningen för en fungerande välfärd. Utan näringslivet och dess medarbetare finns lite och inget att fördela för politiken.

Det är då viktigt att vi årligen uppmärksammar företag och företagsinitiativ som har lett till utveckling och tillväxt. Med det inte sagt att övriga företag i kommunen inte gör det. Att det sen kan ske under trevliga former som på gårdagens Vännäsgala tycker jag är bra. Mötesplatser som Vännäsgalan skapar kontakter och förståelse.

Årets vinnare är alla goda exempel på betydelsen av företag, organisationer och ideella krafter som tillsammans är goda ambassadörer för Vännäs kommun och som utvecklar vår kommun. Jag vill därför rikta ett stort GRATTIS till Kaj Johanssons Åkeri och Glassbonden som årets företagare samt Vännäsdagarna som årets ambassadör.

Centerpartiet i Vännäs har under många år delat ut pris till årets företagande kvinna. Det är då extra roligt att vårt pris och vår pristagare får den extra uppmärksamhet som galan möjliggör.

Årets företagande kvinna är Helena Ågren som tillsammans med sin man Tomas har trott på sin affärsidé och vågat göra satsningen för att skapa företaget Glassbonden.  

Helena är en värdig vinnare då hon med sitt engagemang och sin målmedvetenhet har visat på ett stort entreprenörskap vilket är den enskilt viktigaste egenskapen för att lyckas.

Helena har med sitt och Tomas företag visat att med nytänkande kan även ett jordbruksföretag med mjölkproduktion vidareförädla en produkt som skapar mervärde. Det nytänkandet har också hjälpt till att hålla ett öppet landskap i Vindelälvsdalen som därmed gör området och kommunen attraktivare.

Med ett bra och välkomnande bemötande har också Helena och Glassbonden gjort Selet till ett utflyktsmål för både Vännäsbor och besökare utifrån.  

Låt matsalen bli lektionssal

Av , , 2 kommentarer 23

Jag läste idag en ledare som handlar om att öka elevernas intresse för mat genom att ge dem information om vad de serveras. Ledaren fick mig att tänka på projektet EKO-nära skolmat som Vännäs kommun genomförde på Pengsjö skola 2011-2013. Ett EU-finansierat projekt via Leader Urnära.

Eleverna i Pengsjö skola fick äta hemlagad mat. Allt från köttet på tallriken, bär från skogen till potatis och grönsaker som var lokalproducerat. Köttet som köptes in hade eleverna fått följa från bondens ladugård till att portionen serverades på tallriken. Matsedeln var anpassad till vilka råvaror som var mest aktuella sett över årstiderna. Alla åt med god aptit och svinnet var minimalt.

I lektionssalen är det undervisning i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap men när barnen lämnar lektionssalen och kommer till matsalen saknas oftast en möjlighet för barnen att bedöma vad som serveras, inte minst ur djurskyddssynpunkt. Barn är vetgiriga och vill lära sig allt om maten ur alla aspekter. Barn lärde sig känna skillnad på hemlagat och halvfabrikat. Detta var slutsatser som kom fram i slutrapporten från EKO-projektet.

Skolmatsedeln ger ingen innehållsdeklaration och ingen upplysning om vart maten kommer ifrån, vem som har producerat den eller vilka tillsatser den innehåller. Med andra ord så saknas det en ursprungsmärkning av skolmatsedeln. Låt matsalen bli en lektionssal där eleverna får undervisning om allt detta.

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att kommunen ska köpa in mer av lokalproducerad mat och att en matpolicy ska tas fram med tydliga miljö-kvalitets- och djurskyddskrav. I den matpolicyn ska också tydligt framgå vikten av att i matsalen lyfta in kunskapen om hur maten produceras och vad maten innehåller. Med andra ord ska maten som serveras vara ursprungsmärkt.

Det är närodlad politik. En politik som Centerpartiet står för.

 

 

 

 

Ett välkommet uppvaknande av S i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 26

Gläder mig över att majoriteten (s) i Vännäs äntligen upptäckt vad som är på väg att hända med våra producenter av mjölk, kött och ägg och därmed bjudit in till samtal med dessa. Producenter som har en situation där många arbetstimmar och dålig lönsamhet är vardag. Producenter som tvingas konkurrera med kollegor inom EU som har helt andra spelregler vad gäller lagar och krav än den svenske bonden har att förhålla sig till. Sveriges höga krav på djurhållning och djurskydd skiljer sig markant ifrån omvärlden.

Under dessa förutsättningar avvecklar många äldre bönder sina djurbesättningar och få yngre vågar satsa. Medelåldern hos bönderna i Vännäs ligger på 56 år och det indikerar på vart näringen är på väg.

Jag har själv förmånen att få delta i samtalen med de lokala livsmedelsproducenterna och delar kommunalrådets uppfattning om att det är en lång väg att vandra men det viktiga är att vi från politiken tar del av näringens kunskaper om och synpunkter på den verklighet de lever i och vad vi riskerar om inget görs. Viktigt också att kommunens anställda får den politiska signalen om hur vi ser på dessa frågor och att kommunen i sina upphandlingar ska, utan att gå ifrån gällande lagstiftning, möjliggöra upphandling av lokalproducerade livsmedel. Det får nu inte bara bli samtal utan även verkstad av detta.

Centerpartiet har under lång tid, både nationellt och lokalt, uppmärksammat frågan och i olika sammanhang påtalat den oro vi känner.

Centerpartiet i Vännäs har till fullmäktige lämnat in en motion som yrkar på att kommunen, i sina upphandlingar, ska köpa mer lokalproducerad mat samt att kommunen ska ta fram en mat policy med tydliga miljö- kvalitets- och djurskyddskrav på det som upphandlas inom området livsmedel.

Med färre jordbruksföretag riskerar också det öppna landskapet att försvinna. Kommunens attraktivitet för landsbygdsboende minskar. Dagens välskötta åkrar och öppna landskap är viktiga förutsättningar för att människor ska bosätta sig och finna den livskvalité som landsbygden erbjuder.

Jag hoppas också att majoriteten (s) har förstått att en självförsörjningsgrad som understiger 50 % av landets livsmedelsförsörjning inte är långsiktigt hållbart. En situation som riskerar att försätta landet i en bristsituation om oro i omvärlden snabbt skulle förändra förutsättningarna att importera livsmedel. Med händelserna i Ukraina blir vi påminda om hur instabilt världsläget är och hur fort dagens förutsättningar kan ändras.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier