Vegaskolan får multisportarena

Av , , 1 kommentar 10

Centerpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 maj 2011. Där föreslog vi att kommunen skulle avsätta medel  till en näridrottsplats utformad som en multisportarena. Placeringen tyckte vi borde vara i närheten av en central lekplats eller i anslutning till någon förskola/skola i Vännäs tätort.

Efter senaste arbetsutskottet i kommunstyrelsen kan jag nu konstatera att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att säga ja till förslaget och att placeringen av multisportarenan blir på Vegaskolan. Arenan blir en del av skolgården när de nya skollokalerna och den nya utemiljön är klar till höstterminen 2015.

Vi är glada över att både samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetsutskottet är positiv till förslaget och hoppas att arenan ska vara ett välkommet inslag i Vegaskolans framtida utemiljö.

Vi tror också att den uppmuntrar till mer av fysisk aktivitet och därmed bidrar till att barnen mår bättre och lägger grunden för en god framtida hälsa. I projekteringen ska jämställdhetsperspektivet beaktas så att anläggningen passar både pojkar och flickor. Näridrottsplatsen ska också vara öppen för allmänheten under icke skoltid

Namnet multisportarena låter som något stort men vad det handlar om är en näridrottsplats som bjuder in barn och ungdomar till fysisk aktivitet i tidig ålder. Arenans mått är 20 x 40 m och utvecklad för att kunna erbjuda en mängd olika aktiviteter på en liten yta. Där kan man t.ex. spela fotboll, basket, innebandy, handboll, tennis och volleyboll.

 

 

En fråga om rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 1 kommentar 19

Centerpartiet ser hela länet och har därför tagit fram ett 10-punktsprogram som visar på att detta är en fråga som inte bara handlar om en ambulans i Åsele eller vårdplatser i Dorotea utan frågan berör hela länet.

Är det något som känns viktigt och angeläget för människor och företagare som funderar på vart man ska bosätta sig eller driva sitt företag så är det den trygghet som kommuner och orter kan erbjuda vad gäller en rättvis och likvärdig sjukvård som länet i övrigt har. Dessutom är det av stor betydelse för turister som besöker länets turismanläggningar. Var finns hjälpen att om olyckan är framme och hur långt bort är den i tid?

Landstinget har också ett ansvar för att skapa förutsättningar för en landsbygdsutveckling och tillväxt i hela länet. Den majoritet (S+Mp) som beslutade om att förändra och försämra tryggheten i några av länets kommuner bl.a. Åsele, Dorotea och Sorsele har starkt bidragit till att attraktiviteten för delar av vårt län har minskat. Det kommer i framtiden att negativt påverka befolkningsutvecklingen och tillkomsten av arbetstillfällen i flera av länets kommuner.

Detta är inte bara en fråga för inlandskommunerna utan en fråga för hela länet. Därför är så viktigt att även boende i kustkommunerna deltar i kommande folkomröstning. Nästa gång kan det vara din kommun eller ort som drabbas.

Delar du uppfattningen om behovet av en rättvis sjukvård i hela länet, RÖSTA då JA i folkomröstningen den 8 september.

Anmäl problem med mobiltäckningen

Av , , 6 kommentarer 4

Kommunen ska inom kort rapportera till länsstyrelsen ev. problem med mobiltäckningen i Vännäs kommun. Landsbygdsrådet har under första halvåret fått i uppdrag att samla in uppgifter om störningområdena i vår kommun. Få synpunkter har kommit in till kommunen och det speglar nog inte täckningsproblematiken. Detta tyder på att landsbygdsrådet nog inte har lyckats att få ut informationen.

Störningsrapporten ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 31 aug. Det är därför viktigt att alla byar som har problem med den mobila täckningen ( telefoni och/eller bredband) anmäler detta till kommunen.

Vid problem med mobiltäckningen, kontakta kommunens kontaktperson Erika Wiklund. Erika nås på e-post [email protected] eller telefon 0935-141 13.

Ska vi ha en chans att få någon form av lösning på problemet är det viktigt att det också rapporteras in. En fungerande mobiltäckning är avgörande för att nå en landsbygdsutveckling i kommunen både vad det gäller inflyttning eller företagande. 

 

Ändra lagen om offentlig upphandling

Av , , Bli först att kommentera 11

Centerpartiet ändra lagen om offentlig upphandling så att mer hänsyn kan tas till djurskydd och miljö Det är en av punkterna i ett ”fyrpunktsprogram” som Centerpartiet har presenterat på DN debatt.

I Vännäs vill Centerpartiet att kommunfullmäktige beslutar om en koncernövergripande livsmedel- och kostpolicy där de fastställs vad som ska gälla för kvalité och upphandling av livsmedel. Syftet med polycien är att kommunen därmed ska öka upphandlingen av närproducerade livsmedel.

Eskil Erlandsson skriver i artikeln att de senaste decennierna har vi sett en dramatisk förändring av det svenska jordbruket. Från att ha producerat det mesta vi konsumerade inom landets gränser till att importerat till exempel nära hälften av allt kött som konsumeras.

Denna utveckling är inte långsiktigt hållbar. Vi riskerar att helt slå ut det svenska jordbruket med den följden att många arbetstillfällen och det öppna landskapet försvinner på landsbygden. Vi blir också mycket sårbara när det gäller matförsörjningen i landet om något händer i vår omvärld.

Jag delar hans uppfattning om att vi måste ställa större krav på kommuner och landsting när de gör sina upphandlingar av livsmedel till våra skolor, sjukhus och äldreboenden. En reformering av lagen om offentlig upphandling, LOU, är en viktig förutsättning för att kunna ställa det kravet.

När det gäller fyrpunktsprogrammet så består det i sin helhet av dessa åtgärder.

1. Lagen om offentlig upphandling, LOU, måste reformeras.

2. Vi bör ursprungsmärka kött och charkuteriprodukter.

3. Vi vill införa en ko-peng.

4. Landsbygdsprogrammet måste prioriteras i budgetförhandlingarna.

Gå in på bif. länk till DN debatt och läs om vad som inbegrips i de övriga punkterna.

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier