Vännäsby, ett bra alternativ när IKEA söker etableringsläge

Av , , 19 kommentarer 29
I dagens VK kan vi läsa om en mycket positiv nyhet för regionen. IKEA vill etablera sig i regionen och söker mark för placering av ytterligare ett varuhus i regionen. I artikeln omnämns flera tänkbara placeringar i Umeå. I artikeln säger Erik Sandemo, Svensk Handel att läget inte spelar så stor roll. Det kommer folk till IKEA i alla fall.
 
Jag delar hans uppfattning. IKEAs dragningskraft är så stor att läget har mindre betydelse. Just därför tycker jag att man skall erbjuda lämpliga markområden även utanför Umeå och då bör Vännäs kommun ta chansen och marknadsföra vårt handelsområde i Vännäsby.
 
Vi har en förberedd tomt där det en gång i tiden var tänkt att ett möbelvaruhus skulle byggas men som inte blev av. I anslutning till denna tomt har kommunen stora markområden som kan iordningställas för parkeringar och tillkommande handel som vill ligga i anslutning till IKEA. Möjlighet till ytterligare markförvärv finns också.
 
Området har sedan tidigare en blandning av handel- och industri där ett IKEA varuhus skulle komplettera området på ett alldeles utomordentligt sätt och dessutom dra till sig ytterligare handel.
 
Vännäsby ligger ca 25 km från Umeå intill E12:an som efter vägens upprustning har blivit en snabb förbindelse mellan Umeå och Vännäsby med goda bussförbindelser.
 
Till detta kommer att i december 2011 börjar ett pendeltåg att gå mellan Umeå och Vännäs med åtta dubbelturer per dag. I augusti 2011 Tvärbanetåget mellan Lycksele och Umeå och en förbindelse mellan Luleå och Umeå startar också upp under hösten 2011.  I Vännäsby blir det en hållplats för av- och påstigning med möjlighet till gångavstånd till ett framtida IKEA varuhus om infrastrukturen kompletteras med en underfart mellan centrum och industri/handelsområdet.
 
Vännäsby har alla förutsättningar att bli en konkurrent till Umeå vad gäller IKEAs etablering. Till detta kommer att Vännäs kommun, med dess närhet till Umeå, är en tillväxtkommun med positiv befolkningsutveckling och stor utvecklingspotential. En placering av IKEA i Vännäsby skulle vara bingo för kommunen och regionen.
 
Nu gäller det att Vännäs kommun agerar och för det har kontakter tagits med våra tjänstemän som hanterar näringslivsfrågorna i kommunen.
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier