Interpellationer på fullmäktige i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10

Inför måndagens fullmäktige hade jag lämnat in tre interpellationer. Dessa handlade om matsvinnet, dåliga resultatet i grundskolans årskurs 9 och bristerna inom fastighetsunderhållet på Liljaskolan. Fick svar av kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling, barn- och utbildningsnämndens ordförande Per-Erik Lundmark och Sonja Eriksson ordförande i Liljaskolans styrelse.

Blandad kvalité på svaren där Sonja Eriksson var tydligast i svaren på mina frågor om brister i underhållet på Liljaskolan. Johan Söderlings svar om matsvinnet, som handlar om ett svinn motsvarande ca 5500 kg/läsår och 18 000 portioner till en kostnad på ca 500 000 kr, saknade ett tydligt svar på min fråga om hur kommunstyrelsen tänker jobba med problemet. Matsvinn handlar om både ekonomisk- och miljömässig hållbarhet vilket borde engagera majoriteten mera då kommunen brottas med en ansträngd ekonomi och vill uppfattas som en hållbar kommun. Här finns en besparingspotential som kräver engagemang.

Bristerna i fastighetsunderhållet kan få till följd att både arbetsmiljön och säkerheten för medarbetare och elever riskeras på Liljaskolan. Förväntade mig en tydlighet i debatten från kommunstyrelsens ordförande hur han och majoriteten ser på situationen och vilka åtgärder Socialdemokraterna är beredd att vidta men svaren uteblev. Fastighetsavdelningen är ett av kommunstyrelsen verksamhetsområden och hyr ut lokaler till bl.a. Lijaskolan.

Brister i idéer och förslag gäller också Per-Erik Lundmarks svar på bristande skolresultat. Nämnden behöver föra en dialog med kommuner som lyckats vända dåliga skolresultat och vara öppen för diskussioner om det finns strukturella problem som kan förklara uteblivna resultat. Vännäs har bra förutsättningar i undervisningslokaler, ledningsorganisation och behöriga lärare så det sitter inte i det.

Finns utmaningar för Socialdemokraterna inom både kommunstyrelsen vad gäller kost och fastighetsunderhåll och för barn- och utbildningsnämnden när det gäller skolresultaten.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier