Äldreomsorgens behov i Vännäs måste prioriteras

Enligt en rapport av Ulrika Lorentzi från november 2011 har sedan 1980-talet den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat dramatiskt samtidigt som andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt. Andelen äldre, 80 år och äldre, som får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006.

I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragit sig tillbaka har de äldres anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. Framför allt har de äldres döttrar ökat sina insatser. Nästan en tredjedel av de hemmaboende äldre, 75 år och äldre, med hjälpbehov som städning, tvätt, matinköp, matlagning eller bad/dusch får den här hjälpen av en dotter. Ungefär 14 procent får hjälpen av en son. Denna utveckling står i direkt strid med arbetet för ett jämnställd samhälle.
 
Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta.
 
Centerpartiet i Vännäs konstaterar att vår kommun inte är något undantag när det gäller denna beskrivning. Utvecklingen har inte med att Socialtjänstlagens formuleringar om rätt till bistånd har ändrats. Det handlar istället om att praxis har ändrats i kommunerna för vad som är rimligt att bevilja hjälp med eller när hjälpen kan tillgodoses på annat sätt. Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg.
 
Denna utveckling kommer nu ytterligare att förstärkas med landstingets (s+mp) neddragningar av vårdplatser på NUS och geriatriken. Ett beslut som innebär en övervältring av äldresjukvård på kommunerna. Ett oacceptabelt beslut för både vårdtagarna, anhöriga och kommunerna.
 
I slutändan handlar givetvis denna utveckling om vilka resurser som tilldelas kommunens olika verksamheter. Snäva budgetramar för Vård- och omsorg har gjort att äldreomsorgen har hanterats hårdare än övriga verksamheter. Detta beror inte på att politiken har velat prioritera områden som individ- och familjeomsorg/handikappomsorg och därmed prioriterat ned äldreomsorgen. Det handlar istället om att dessa områden omfattas av LSS (lagen om stöd och service) och är en rättighetslag. Det är inte Socialtjänstlagen som reglerar äldreomsorgen.
 
Centerpartiet i Vännäs accepterar inte en samhällsutveckling med en tvingande anhörighetsomsorg. Vi vill att det valet ska vara upp till den anhörige.
 
Centerpartiet i Vännäs anser att för att fler ska kunna arbeta är det lika viktigt att samhället kan erbjuda en bra och trygg äldreomsorg som en bra och trygg barnomsorg. Anhörigomsorg är också en viktig genusfråga då det i första hand handlar om kvinnor som vårdar/hjälper sina anhöriga.
 
Centerpartiet i Vännäs kommer i 2013 års budgetarbete att prioritera äldreomsorgen. Allt för att få möjlighet att utveckla och höja kvalitén för våra ca 1700 pensionärer som i större eller mindre omfattning har behov av äldreomsorg.
Etiketter: , , , ,

4 kommentarer

 1. Leif

  Hej Ulf,

  Det är helt sant som Du säger.

  Jag tror att många människor idag kan se att det offentliga i kommuner och landsting i mångt och mycket nått vägs ände i sin nuvarande kostym. För många människor arbetar inte nog mycket eller inte alls, (ger för litet skatteunderlag) befolkningsmängden ökar inte tillräckligt, (ger för litet skatteunderlag) och att verksamheten inte är tillräckligt fokuserad (är kostnadsdrivande) och konkurrensutsatt (är kostnadsdrivande).

  Vad vi kan hoppas är att politiker och ledande tjänstemän också tar till sig att de har styrt sig till en koloss på lerfötter.

  Vad som behövs är att snabbt komma till en samsyn om att detta inte går mycket längre. Steg två blir att helt sonika tillsammans med medborgarna komma överens, om hur mycket administration och vilka mer eller mindre självpåtagna uppgifter som måste kapas bort.
  Två saker är helt säkert. Först och främst kommer det att göra ont när det ska ordnas upp, för osthyveltaktiken som används under tjugo års tid hjälper inte. Alexanderhugg kommer att vara vad som är kvar i verktygslådan.
  Men för det andra så om vi inget gör innan verkligheten gör det åt oss, ja då kommer det att göra ännu mycket mer ont.

  Problemet är att hitta politiker som har tillräcklig integritet och värnar mer om den uppgift man tagit på sig än den genomsyrande suktan efter att bli omvald. Jag kan inte se dessa politiker i dagens majoriteter, och jag är tveksam till att oppositionerna har kvalitéerna som behövs.

  Jag skulle verkligen vilja se att grekernas situation diskuterades på ett seriöst sätt bland våra folkvalda, med den insikten att gör vi inget idag så sitter vi med många av våra landstings- och kommunala förvaltningar och har katastrofen i knäet i morgon. Blir det så kommer våra barn inte att tänka vackra tankar om dagens politiker.

  Vänligen,

  Leif

 2. Sonja Eriksson

  Jag håller helt med dig om att äldrevården behöver mera resurser. Jag önskar bara att vi hade en regering som också tycker det. Det räcker inte att vi i kommunerna ser behovet och har en strävan att skapa en bra omsorg, vi måste också ha ett stöd uppifrån och det har saknats de senaste åren. Vi har fått riktade bidrag för speciella insater och det är bra men vad vi framför allt behöver är pengar till grundläggande vård, pengar till grundbemanning. Men pengar till skattelättnader för de som redan har, det finns det.

 3. Ulf Eriksson

  Svar till Sonja Eriksson (2012-02-19 15:07)
  Jag tror inte att anhöriga, brukarna eller skattebetalarna accepterar uteblivna statsbidrag som en förklaring till äldreomsorgens problem. Här krävs nog, oavsett partitillhörighet, att tänka innovativt, pröva nya lösningar och att ompröva tidigare politiska beslut för att höja kvalitén och utveckla verksamheten. Lösningen ligger nog inte enbart i grundbemanningen, även om den är viktig, utan här gäller det nog att vända på alla stenar utan förutfattade meningar och politiska låsningar.

 4. Pingback: Anhörigomsorg – ADRISK

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier