Ks behandling av Centerpartiets motioner

Av , , Bli först att kommentera 8

En lång ärendelista, 32 punkter, behandlade kommunstyrelsen (Ks) i måndags.

För Centerpartiets del behandlades fyra av oss inlämnade motioner till Kommunfullmäktige (Kf) och där fullmäktige gett Ks i uppdrag att bereda dessa för fullmäktiges räkning.

Motionerna gällde

1. Utreda förutsättningarna för att bygga hyreslägenheter genom påbyggnad.

Ks beslutade att motionen anses besvarad då en kostnadskalkyl från samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) visar på att en påbyggnad inklusive övriga åtgärder som normalt underhåll och installation av hiss skulle medföra en hyra motsvarande nyproduktion. Vi menar dock att om normalt underhåll som takbyte är inräknat i kalkylen ger den en felaktig kostnadsbild för en påbyggnad.

Centerpartiet reserverade sig som enda parti till förmån för eget förslag att bifalla motionen.

Syftet med motionen var att finna snabbare och billigare lösningar för att producera hyreslägenheter. Något som Vännäs är i stort behov av.

Centerpartiets menar också att en påbyggnad inte ska stanna med det beslutet utan föreslog att skicka förslaget i motionen vidare till Vännäs Fastigheter AB som nu är ägare och förvaltare av allmännyttans bestånd. Ett förslag som vi fick igenom och nu är det fastighetsbolagets styrelse och VD som får hantera frågan.

2. Om att det ska tas fram en e-förvaltningsstrategi för Vännäs kommun.

Ks beslutade att bifalla motionen med tillägget att möjligheten ska finnas att den arbetas in i befintliga verksamhetsplaner.

Syftet med motionen är att erbjuda medborgarna mera av digitala lösningar som är kostnadseffektiva för kommunen istället för att medborgarna, i vissa frågor, ska behöva ringa eller besöka kommunkontorets tjänstemän. Nöjd med att få Ks gehör för motionen.

3. Öka medborgarinflytandet genom en ökad medborgardialog.

Här gick det sämre. Ks beslutade att avslå motionen. Utredningen av motionen pekar på att en ökad medborgardialog är viktigt och bör prioriteras men att motionärernas förslag om tillvägagångsättet är allt för detaljerat.

Centerpartiet reserverade sig som enda parti till förmån för eget förslag att bifalla motionen.

Här får vi göra omtag och återkomma med en ny motion. Frågan om ett ökat medborgarinflytande och en ökad medborgardialog är för oss i Centerpartiet ett viktigt område. En fråga som vi också lovade väljarna i Vännäs att driva under förra årets valrörelse.

4. En förstudie gällande en överbyggnad av Vännäsbadet till åretruntbassäng.

Här är vi mycket besvikna på hur motionen har hanterats. Ks beslutade om att motionen avslås utan att förslagen i motionen har utretts.

Centerpartiets uppfattning är  att det är ett nonchalant och respektlöst förfarande och beslut. Oppositionens möjligheter att lyfta frågor är genom att lägga motioner. Här har vi gjort det i en för Vännäsborna mycket angelägen fråga och då blir den avslagen med endast den motiveringen från kommunalrådet Johan Söderling att citat ”tror inte på detta som en bra lösning”.

Centerpartiet reserverade sig som enda parti till förmån för eget förslag att bifalla motionen om en förstudie. 

 

 

 

Väg 547 Vännäs-Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 15

Äntligen kan det börja hända saker med ny dragning av väg 547 mellan Vännäs och Vännäsby. Regeringen har nu avslagit en privatpersons överklagan gällande en in- och utfart efter sträckan.

Om någon vecka kommer Trafikverket att träffa Vännäs kommun för att presentera och diskutera tidsplanen för bygget. Därefter sker upphandlingen av entreprenör och vägen kan börja byggas.

Jag hoppas att tidsplanen innebär att trafiken kan släppas på under sommaren eller tidig höst 2016. Nöjd över att vi nu kan börja se slutet på detta segslitna ärende.

Rätt eller fel åtgärd? Många synpunkter och mycket diskussioner har det varit men nu tycker jag att vi gillar läget och ser fram emot att vägen öppnas nästa år så att vi slipper omvägen för att komma till Vännäsby/Vännäs.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier