Norrland – Sveriges motor

Av , , Bli först att kommentera 17

Läs och begrunda dessa faktauppgifter. Bruttoregionprodukten för de norrländska länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg är ungefär 700 000 kronor per invånare, jämfört med 530 000 kronor per invånare i hela Sverige. Värdet av det som exporteras från Norrland är 58 000 kronor per norrlänning, jämfört med 14 000 kr per person och år i resten av landet. Värden som i huvudsak kommer från två basnäringar, malmen och skogen.

Nu är det väl ändå dags att avliva myten om norra Sverige som en tärande landsända. Uppgifter som borde få centrala beslutsfattare att inse att norra Sverige också är Sveriges motor. En motor som levererar värden som är avgörande för landet i att skapa sysselsättning och ekonomiska förutsättningar för bl.a. landets välfärd.

Varför sådan tveksamhet hos vissa partier och beslutsfattare om vikten av infrastruktursatsningar i norra Sverige som t.ex. Norrbotniabanan?

Varför vill Miljöpartiet genom skatter och pålagor göra det svårare för  Sveriges motor att konkurrera och leverera varor som genererar stora belopp till statskassan?

Med Centerpartiets politik så kan ett hållbart miljöarbete ske utan att tillväxten i landet hotas.

 

 

C avvisar förslaget om slopade bygdemedel

Av , , Bli först att kommentera 16

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesman Per Åsling klargör entydigt att partiet avvisar utredningsförslaget om slopade bygdemedel.

Förslaget om att ta bort bygdemedlen är ett i alla avseenden dåligt förslag som inte bör genomföras, säger Per Åsling

Ett glädjande besked för Vännäs. Bygdemedlen betyder väldigt mycket för oss som medfinansiering och som komplement till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersättningar och kommunens egna medel för att åtgärda och strandsko älvens stränder där vattenregleringen har förorsakat skador.

Dessa åtgärder och de medel har dessutom skapat förutsättningar att bygga den uppskattade strandleden efter älven i Vännäs och Vännäsby som så småningom ska binda ihop de båda samhällena.

Förutom detta har också medel gått till föreningslivet som i kombination med massor av ideella arbetstimmar har använts till upprustning och uppbyggnad av anläggningar och mötesplatser. Viktiga och betydelsefulla projekt för våra ungdomar och föreningar men också för att skapa trivsel för människor i vår kommun och våra besökare.

I den statliga vattenverksamhetsutredningen, som presenterades för regeringen i början av juni, föreslås en rad åtgärder att säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och av EU:s olika direktiv. Centerpartiet anser att utredningen är viktig men vänder sig starkt mot förslaget om att slopa bygdemedlen.

– Förslaget om att ta bort bygdemedeln är ett i alla avseenden dåligt förslag som inte bör genomföras, säger Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson Per Åsling.
– Bygdemedlen är av stor vikt för de delar av landet som delar med sig av sina naturresurser till hela landets utveckling, inte minst för norrlandslänen. För mig som centerpartist är det en självklarhet att bygdemedlen ska finnas kvar även i fortsättningen och det bästa sättet att stoppa utredningens förslag är att rösta på Centerpartiet i riksdagsvalet, avslutar Per Åsling.
Ett starkt stöd för Centerpartiet är också viktigt när det gäller frågan om att överföra fastighetsskatten på vattenkraft (och vindkraft) till berörda kommuner/regioner.

S uteblivna svar i valdebatt

Av , , Bli först att kommentera 14

Socialdemokraternas inbjudan till valdebatt var lovvärd. Nu skulle partierna redovisa sin syn på Vännäs idag och i morgon samt diskutera frågor som i förväg var ställda av socialdemokraterna.

Hur ser partierna på hur det stora behovet av vård och omsorg ska klaras i framtiden?

 Vad behöver göras för att Vännäs skolor ska vara i framkant?

 Vad betyder långsiktig hållbarhet för partierna?

 Vad vill partierna göra för att fler personer ska flytta till Vännäs?

Partierna redovisade mer och mindre tydligt sin syn på frågorna. Till min förvåning uteblev socialdemokraternas svar. Var det inte meningen att lyssnarna skulle få samtliga partiers syn på dessa? Eller var det bara ett sätt för socialdemokraterna att få tips och förslag från oppositionen för att i valrörelsen kunna använda sig av dessa som sin politik?

Jag är besviken på det sätt socialdemokraterna hanterade detta tillfälle för att tydliggöra sina synpunkter och svara på dessa för väljarna angelägna frågor.

Jag ger nu socialdemokraterna chansen att i tydlighet besvara dessa frågor så att oppositionen och väljarna vet var ni står.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier