I rallymetropolen Vännäs skapas tillväxt och trivsel

Av , , 1 kommentar 22

I helgens körs det rally i Vännässkogarna. Ett arrangemang som inte kan ha undgått någon som besökt tätorten eller någon av de byar som berörs av fartsträckorna.

Vännäs Motorklubb (VMK) som arrangör, sponsorer och väghållare som upplåter sina vägar bidrar därmed till att skapa både tillväxt och trivsel i kommunen. VMK stärker med rallyt vårt varumärke ”Det Upplevelsenära Vännäs” där ”Välkomnande och ”Livfullt” är viktiga ingredienser i marknadsföringen. Arrangemanget innehåller båda delarna och sätter dessutom Vännäs på den nationella kartan vilket skapar intresse för vår kommun. Ett viktigt bidrag till både ökad turism och inflyttning.
 
Ett 80-tal förare, kartläsare med supporters bidrar till att hotell, restauranger, affärer och bensinstationer avsevärt höjer omsättningen under rallyt. Ett viktigt bidrag till att vi får behålla ett brett utbud inom dessa näringar.
 
Det livfulla skapas både i tätorten och byarna då alla dessa fartsträckor lockar åskådare från när och fjärran. Många viktiga mötesplatser för rallyintresserade som träffs och trivs.
 
På några av dessa mötesplatser finns lokala byaföreningar som får en möjlighet att genom försäljning av hamburgare, korv, kaffe mm stärka sin föreningskassa. En viktig inkomstkälla för att kunna ordna egna arrangemang samt underhålla och driva sina samlingslokaler som också är viktiga mötesplatser för boende och besökare i vår kommun.
 
En eloge till VMK med sin 170 ideellt arbetande funktionärer samt de byaföreningar som genom sitt engagemang i rallyt bidrar till att göra vår kommun både ”Välkomnande och Livfull”.

Ranking bekräftar, Centerpartiet är Alliansens gröna röst

Av , , Bli först att kommentera 18

Tidningen Miljöaktuellt publicerar varje år en lista på de 100 svenska personerna som rankas som miljömäktigast i Sverige. På årets lista har man utsett Andreas Carlgren som den mest miljömäktigaste under 2010. – Det är roligt att bli uppmärksammad för det offensiva miljöarbetet regeringen gör och för de framgångar vi haft inom flera områden, skriver Andreas Carlgren på sin blogg.

Andreas Carlgren var rankad på fjärde plats på listan 2009 men har nu alltså klättrat upp till första plats. Andreas skriver på sin blogg  att de internationella framgångarna förpliktigar Sverige till att fortsätta vara ett grönt föregångsland inom alla miljöområden. Det är ett stort ansvar, och en spännande utmaning, för denna mandatperiod.
Särskilt roligt är att det återfinns många centerpartister på listan.
Där hittar vi:
Lena Ek, europaparlamentariker, plats 16
Maud Olofsson, partiledare och näringsminister, plats 24
Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, plats 50
Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet plats 57
Gustav Andersson, Landstingsråd Stockholm plats 69
Magnus Wallerå, statssekreterare statsrådsberedningen plats 91
Per Ankersjö, miljöborgarråd Stockholm plats 100
 

Centerns vägval är grundat på samförstånd och respekt

Av , , 6 kommentarer 31

Moderaterna (M), Folkpartiet liberalerna (Fp)och Kristdemokraterna (Kd) har i Vännäs kommunfullmäktige och via bloggar, insändare och andra medier ansträngt sig till det yttersta för att måla upp en negativ bild av det framtida politiska arbetet i Vännäs kommun.

Till grund för detta ligger dels en utebliven valteknisk samverkan inom den borgerliga gruppen och dels de val till styrelser och nämnder som Kommunfullmäktige gjorde den 20 december. Val som är resultatet av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet vad gäller vice ordförandeposterna.

Att denna situation uppstod var den kompromisslöshet som M, Fp och Kd visade i de många överläggningar mellan de borgerliga partierna som hölls efter valet. Centerpartiets grundsyn har varit och är fortfarande att valresultatet skall ligga till grund för fördelningen av platser i styrelser och nämnder och skall också avspeglas i fördelningen av vice ordförandeposterna. Denna grundsyn innebär att Centerpartiet var beredd att stödja ett val av två vice ordföranden från Moderaterna. Ett förslag som inte godtogs av M, Fp och Kd utan kravet om samtliga vice ordförandeposter förutom Kommunstyrelsens vice ordförande kvarstod.
Centerpartiet valde då att föra en diskussion med Socialdemokraterna om deras syn på respekten för valresultatet. En samsyn fanns som då ledde till en överenskommelse där Socialdemokraterna var beredda att stödja våra nomineringar. Viktigt att notera är att denna överenskommelse endast avser valen av vice ordförandeposterna och inte politikens innehåll. 
Centerpartiet kommer, precis som tidigare, att bedriva ett politiskt arbete som gagnar hela vår kommun och målmedvetet arbeta för att skapa tillväxt och utveckling. Den målsättningen skapar också den viktigaste förutsättningen för en god kvalitet i skola och omsorg.
Vi delar inte de farhågor som M, Fp och Kd gör när det gäller att finna samförståndslösningar inom borgligheten och/eller med den sittande majoriteten. Som enda fristående oppositionsparti ser vi kommande mandatperiod som både intressant och utmanande. Detta med anledning av att det finns många faktorer som talar för Vännäs tillväxt i en växande Umeåregion.
Vännäs skall i det arbetet ta för sig på alla sätt då vi har fantastiska möjligheter med vår närhet till Umeå och allt det vår kommun kan erbjuda. Centerpartiets valda ledamöter och vice ordföranden är fullständigt klar över uppdraget och kommer på alla sätt att arbeta för att infria de målsättningar som vi redovisade i vårt valprogram inför valet 2010.
Nu hoppas vi att samsyn och samförstånd med respekt för samtliga partiers ställningstagande får råda och att energin från M, Fp och Kd mer ägnas åt att presentera vad man vill i politiken än att spekulera kring vad andra partier har för avsikter eller dolda agendor.
Detta blir vårt avslutande inlägg i frågan då vi prioriterar att lägga vår energi på politikens innehåll.
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier