Satsning på vägunderhållet märks i Vännäs och länet

Av , , 1 kommentar 28

Regeringen har ägnat mandatperioden åt att sanera de 100 miljardershål som vänsterkartellen skapade i infrastrukturbudgetarna genom åren i regeringsställning och

som bestått av:
– eftersatt drift och underhåll på både järnvägar och vägar
– stora och dyra lån  
– brutna investeringslöften till kommuner och regioner
 

Regeringen har sanerat genom:  

– närtidssatsningar 2009-2011 för att tidigarelägga angelägna projekt som tidigare utlovats men inte finansierats                                                                                                                                                     – ökat underhållsanslag +38% på järnväg, +28% på väg
– ökade investeringsanslag +100 % på järnväg, +40% på väg

Nu ser vi i både länet och i Vännäs kommun resultatet av den förda politiken som drivits framgångrikt inom regeringen av Näringsdepartementet med ÅsaTorstensson (c) i spetsen. I länet satsar i sommar regeringen och Trafikverket 330 mkr i infrastrukturåtgärder.www.folkbladet.nu/.  Av dessa pengar går 150 mkr till bärighetsåtgärder, 150 mkr till beläggningsarbeten och 30 mkr till det enskilda vägnätet. Trafikverket har under flera årtionden aldrig haft så mycket pengar för upphandling av vägsatsningar. Dessutom har regeringen lyckats nå en lösning på Umeås förbifartsproblematik i ett paket med staten, kommunen och näringslivet som medfinansiärer. En fråga som Umeå kommun flitigt uppvaktat tidigare Socialdemokratiska regeringar utan att nå något resultat.                                                                                                                                        För Vännäs del ser vi följande upprustningar och beläggningsarbeten:    Ö:aJärnvägsgatan/Pengsjövägen                                                                                                     E12:an från 92:an till Gullbäck                                                                Genomfart Tväråbäck                                                                                 Hjoggsjövägen till Gräsmyrsvägen                                                                Vännäs till Pengsjö                                                                                       Flertal objekt efter våra 11 mil enskilda vägar                                                Dessa åtgärder är mycket viktiga för både oss bilister och transportnäringen men framförallt för tillväxten i vår region. Utan ett fungerande finmaskigt transportnät fungerar inte logistiken på ett kostnads- och miljömässigt effektivt sätt för våra basnäringar som jord och skog men även för turistnäringen. Låt den sittande alliansregeringen fortsätta arbetet på den inslagna vägen genom att ge den och Centerpartiet förnyat förtroende för nästa mandatperiod

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier