Centerpartiet välkomnar uppgörelsen

Av , , Bli först att kommentera 16

Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om ettåriga introduktionsersättningar för att locka fler unga att arbeta inom välfärdssektorn.

Avtalet innefattar 75 % arbete och 25 % introduktion eller utbildning och riktar sig till arbetslösa mellan 19 och 25 år.

Centerpartiet välkomnar uppgörelsen och jag hoppas att många av våra arbetslösa ungdomar i Vännäs (26 %) tar chansen att skaffa sig både introduktion/utbildning samt ett arbete inom välfärdssektorn med hjälp av denna överenskommelse.

Vännäs, som så många andra kommuner, behöver ungdomar som ser välfärdssektorn som sitt framtida arbetsområde. Vi behöver dig om vi ska klara framtidens arbetskraftsförsörjning inom detta område. Behoven är stora och blir ännu större när vi närmar oss det stora pensionsavgångarna.

Jag tror också att vi behöver se över anställningsvillkoren för en del av yrkena inom denna sektor. Det gäller inte minst inom vård och omsorg. Då handlar det om bl.a. arbetstidsscheman och lönenivåer. Det handlar också om möjligheten att få barnomsorg kvällar, nätter och helger. En viktig förutsättning inte minst för ensamstående kvinnor.

Centerns inlandsresa

Av , , Bli först att kommentera 21

Bilden av Norrlands inland som ett område med stor utflyttning och skolor som lägger ner måste ändras till en bild där tillväxt och framtidstro finns med. Det menade Centerpartiets partistyrelse som därför tillsatte en grupp för att ta fram en rapport med förslag på hur man kan bidra till tillväxt och utveckling i området.

Gruppen har gjort en inlandsresa med syfte att möta ungdomar, företagare och människor som flyttat till inlandet från andra länder. Att hitta positiva exempel kändes viktigt. Resultatet i form av en rapport kommer gruppen så småningom att lämna till partistyrelsen, det vill säga en rapport som bland annat är baserad på erfarenheterna av resor genom området. Det handlar om bland annat landsbygdens möjligheter och utmaningar, integration och samhällsservice. Avsikten var att se vilka utmaningar som finns, vad som behöver göras och lyfta goda exempel. För att vända trenden behövs politiska beslut som kan bidra till fler möjligheter och en attitydförändring hos många beslutsfattare.

Jag tycker det är ett mycket bra exempel på hur politiken ska arbeta för att få insikt om problembilden och samtidigt få inspel om möjligheterna. Då kan en politik formas på riksplanet som skapar förutsättningar för regioner att växa. Det kan vara att skapa bättre förutsättningar för företagande och därmed jobb för bl.a. ungdomar, underlätta integrationen och skapa utrymme för en rättvisare samhällsservice.

Vi visar därmed att vi tar inlandsfrågorna på allvar och visar samtidigt att vi är det bästa alternativet när det gäller att göra verkstad av inlandspolitiken. 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier