Vännäs måste få fler lägenheter byggda

Av , , 2 kommentarer 11

Vännäs har under flera år haft en bostadsbrist. I politiken har diskuterats hur vi ska få igång en nybyggnation av hyreslägenheter. Både inom allmännyttan Vännäsbostäder och med privata alternativ. Tyvärr har ännu ingen nybyggnation kommit igång. Problemet är att höga byggnadskostnader leder till en hyresnivå som kan minska intresset att hyra och då finns risken att vakanser uppstår och därför händer inget. Att bygga i Vännäs är inte billigare än att bygga i Umeå. Det är bara tomtpriset som skiljer.

Detta leder till att befolkningstillväxten hämmas genom minskad inflyttning och omflyttningen inom kommunen fungerar inte heller. Det i sin tur leder till att villor inte kommer ut till försäljning och en nödvändig omflyttning mellan olika boendeformer uteblir.

Ett alternativ som inte varit uppe till diskussion är möjligheten till påbyggnad av befintliga fastigheter. En möjlighet som fler och fler fastighetsägare använder sig av för att snabbt och med lägre kostnader än vid nybyggnation av lägenheter. Påbyggnader som idag kan ske med träelement som väger mindre än betongelement och belastar därmed befintlig huskropp mindre. Påbyggnad blir då ett intressant komplement till nybyggnation.

Centerpartiet vill få fler lägenheter byggda i Vännäs och ser påbyggnad som ett snabbare, billigare och hållbarare alternativ än nybyggnation. Vi har därför lämnat in en nedanstående motion till kommunfullmäktige den 25 november.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige

att Vännäs Bostäder får i uppdrag att undersöka tekniska och ekonomiska förutsättningar för fler hyreslägenheter genom en påbyggnad av befintliga hyresfastigheter.

BAKGRUND

Vännäs, som en del av Umeåregionen, är en attraktiv kommun som har positiv befolkningstillväxt. Befolkningstillväxt tillsammans med ett väl fungerande näringsliv är en mycket viktig förutsättning för att stärka skattebasen. Då skapas ett ökat ekonomisk utrymme för kommunens grundläggande service till kommunmedborgarna.

  

 

Årets föreningsstipendiat i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10

Vid senaste sammanträdet med ungdoms- och fritidsutskottet tilldelade vi Evert Andersson kommunstyrelsens föreningsstipendium för 2013. Stipendiet kommer att utdelas på kommunfullmäktige den 25 november.

Motiveringen lyder:

”För sitt engagemang inom föreningslivet i Vännäs kommun tilldelas Evert Andersson kommunstyrelsens föreningsstipendium 2013. Evert var med och bildade Hörselskadades Riksförbund och har engagerat sig i föreningen både som ordförande och kassör. Han har under alla år drivit föreningen i demokratisk anda och kämpat för människors lika värde. Detta bidrar till att Evert skapar ett gott klimat där alla medlemmar är lika viktiga.”

GRATTIS EVERT!

4 av 5 nya jobb kommer i småföretag

Av , , 3 kommentarer 15

Vi vet att det är i de små företagen som de nya jobben kommer. Centerpartiet driver ständigt på för bättre villkor för de jobbskapande företagen.

De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb skapats i småföretag. Även i kärva tider har småföretagen fortsatt att anställa. De allra flesta småföretag är ägarledda. Ägarna bor på orten och har ofta stort engagemang för bygdens utveckling. De nya jobben i småföretag ger stora skatteintäkter som är nödvändiga för att finansiera välfärden.

Centerframgångar för jobbskaparna

Centerpartiet har i budgeten för 2014 nått nya resultat för att företagen ska kunna skapa jobb. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänks ytterligare. Egenavgifterna sänks för 180.000 småföretag. Förslaget på månadsvisa kontrolluppgifter skrotas. Ett investeraravdrag införs redan 1 december i år.

Socialdemokraterna slår mot småföretagen

Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. De vill höja egenavgifterna. De vill höja restaurangmomsen. De vill begränsa företagens möjligheter inom välfärdsområdet.

Vänstersidans politik drabbar inte bara småföretagen. Den slår hårt mot de unga som behöver jobb. Den lägger nya bördor på landsbygden. Den försämrar många kvinnors arbetsmarknad.

Centerpartiet har gjort mycket för småföretagen. Och vi vill mer. Vår politik för nya jobb är raka motsatsen till Socialdemokraternas alla nya bördor.

Fler ungdomar på arbetsmarkanden – inte färre!

Av , , Bli först att kommentera 14

Eleverna på Liljaskolans Bygg- och anläggningsprogram riskerar att inte bli anställningsbara efter avslutad utbildning. På grund av regler, som kom med den nya gymnasiereformen 2011, ingår inte körkort på lastbil och tungt släp i utbildningen. Det finns ett grundläggande beslut som säger att körkortsutbildning inte är en primär uppgift för gymnasieskolan.

Detta leder osökt till att de som lämnar bygg- och anläggningsprogrammet får svåra villkor på arbetsmarknaden. Om körkortsutbildningen ingår i programmet ges dispens från 18 år. Om inte, får eleven vänta tills han/hon har fyllt 21 år för att få ta körkortet. En färdigutbildad på bygg- och anläggningsprogrammet kan därmed få vänta i minst två år innan han/hon blir anställningsbar. Ett problem som tidigare har uppmärksammats i VK.

Många elever har även börjat nämnda gymnasieutbildning i god tro och med löfte om att lastbilskortet skulle ingå. På till exempel Liljaskolan i Vännäs känner sig eleverna, speciellt de som går utbildningens tredje år, förda bakom ljuset då de sökte utbildningen för att få en bred utbildning med adekvata körkort som skulle leda till att de blev anställningsbara på arbetsmarknaden direkt efter avslutad utbildning.

Det här är inte acceptabelt. Har man tidigare godkänt att körkort för tung lastbil och tung släp får ingå bygg- och anläggningsprogrammet så är det också en trovärdighetsfråga för utbildningsanordnaren. Som elev och förälder ska man kunna lita på att det som erbjöds då man sökte skolans utbildning också ska gälla under hela utbildningstiden.

I en motion till riksdagen kommer Helena Lindahl (c) att driva frågan vidare för att få konsekvenserna analyserade och förhoppningsvis få ett nytt beslut om att körkortsutbildningen återigen blir en del av utbildningen. Kostnaden för körkortet ska, som tidigare, vara en del i den statliga ersättningen.

Eleven har sökt utbildningen för sitt intresse som anläggningsmaskinförare men eleven inser snabbt att körkort för tung lastbil och tungt släp även är nödvändigt för att uppfylla branschens krav. Många av företagen är små eller medelstora och har inte råd att anställa specifik personal som ska flytta anläggningsfordonen mellan de olika arbetsplatserna. Allt detta är särskilt viktigt i Norra Sverige där det kan vara långa avstånd mellan arbetsplatserna.

Ytterst drabbar förändringen eleven och dennes förutsättningar att bli anställningsbar och därmed både den privata ekonomin och samhällsekonomin. Med tanke på den arbetslöshet som råder bland ungdomar borde det vara angeläget att göra en översyn av konsekvenserna av beslutet.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier