Sverige saknar försörjningsberedskap

Av , , 3 kommentarer 18

Kvällen har jag tillbringat i Umeå för att lyssna på Sven Lindgren från civilförsvarsförbundet. Mötet var initierat av LRF och handlade om den obefintliga försörjningsberedskapen som Sverige befinner sig i. Vi lever i ett mycket sårbart samhälle där självförsörjningsgranden understiger 50 %.

Regering och riksdag saknar målsättning i kristider för jordbruksförsörjningen då landet saknar en livsmedels- och beredskapsstrategi. Beredskapslager saknas att jämföra med Finland, som tillsammans med civilsamhället, har mat och drivmedel för 1 1/2 år. Utöver detta saknas också en energiförsörjningsstrategi om energiförsörjningen hotas.

Riksdag och regering har de yttersta ansvaret men även regioner och kommuner har ett ansvar. Saknade företrädare från Umeåregionens kommuner, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i dessa för länet och landet angelägna frågor. Kanske har företrädare för dessa organisationer samma uppfattning som 65 % av landets tillfrågade att övriga samhället ska fixa det.

I slutändan handlar det också om den enskilda människans ansvar för en ökad självförsörjningsgrad genom att så långt som möjligt handla den mat som producerats av svenska bönder.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier