Dialog om förbättrad mobiltäckning

Av , , 2 kommentarer 14

Åkte igår till Lycksele för ett dialogmöte om mobiltäckningen i länet och vad som är på gång från operatörernas sida för att förbättra funktionaliteten som är bedrövlig på många håll, inte minst i inlandet. Jag hade också en förhoppning om att Post- och Telestyrelsen (PTS) skulle komma med något positivt. Åkte hem besviken utifrån vad som kom fram under dagen.

Uppdraget att regionalt träffas för en dialog kommer ursprungligen från Alliansregeringen som gav uppdraget till Post- Telestyrelsen vilket är den myndighet som bl.a. hanterar och bevakar den mobila infrastrukturen och operatörerna. Initiativet och upplägget från Region Västerbotten. Länsstyrelsen och Region8 var bra men budskapet från PTS och operatörerna mindre bra.

Problemet med dålig mobiltäckning beskrivs många gånger som ett problem för inlandet och fjällvärlden. Verkligheten är att dålig mobiltäckning är ett problem i hela länet, även i kustkommunerna, men givetvis störst i inlandet och fjällvärlden. Oavsett var problem finns är mobiltäckningen och dess funktionalitet en viktig infrastruktur i samhället som ska lösas på nationell nivå. Inte minst nu när Telia monterar ned den fasta telefonin i snabb takt.

Telenor och Net4Mobility gav lite förhoppningar om en förbättring vad gäller täckningsgraden med deras utbyggnad med 120 master i länet varav 46 nu är i drift. Däremot kommer inte Telias utbyggnad att minska antalet vita fläckar utan dem graderar bara upp bef. master från 2G till 4G. I klartext innebär det att ”dålig täckning idag är lika med dålig täckning i framtiden”.

PTS arbetar nu med att ta fram en rapport om mobiltäckningen som ska presenteras regeringen i oktober 2015. De som gjorde mig mest irriterade var att i det arbetet finns tankar om att operatörernas master ska kompletteras med samhällsmaster där kommunerna bygger och hyr ut till operatörerna. Allt i samförstånd med operatörerna.

Ett inspel som jag inte delar och mitt inlägg i den dialogen var att uppbyggnaden av dessa måste vara en nationell angelägenhet och tillhör inte det kommunala uppdraget. Ett argument som PTS förde fram var att kommunen skulle vara vinnare genom ökad tillväxt i kommunen som en förbättrad mobiltäckning medför. Dessutom får ju kommunerna hyresintäkter av operatörerna.

Turismen och övrig tillväxt i norra Sverige gagnar väl hela landet. Därför anser jag att infrastrukturen vad gäller samhällsmaster ska finansieras av staten. Staten har ju faktiskt inkasserat en ansenlig summa miljarder vid utförsäljningen av frekvensband.

Viktigt är nu att regioner, kommuner, föreningar, näringslivet, alla via sina  organisationer, ställer det kravet mot PTS och staten.

Möte med civilministern Ardalan Shekarabi

Av , , 2 kommentarer 12

Har i em deltagit i ett möte på FH i Umeå med civilministern Ardalan Shekarabi. Mötet har föregåtts av en inbjudan från regeringen ställd till länets kommuner landstinget och Region Västerbotten med önskemål om att en representant från majoriteten och en från oppositionen skulle delta . Ett bra initiativ för att få info om vilka skilda förutsättningar som länets kommuner har och hur utmaningarna kan variera beroende på vilken del av länet man företräder.

Några utmaningar sammanföll dock. Det är bl.a. bristen på bostäder, framtida kompetensförsörjning, integrationsfrågorna, vuxenutbildning. En fråga som ministern fick ett tydligt besked om var att kommunsammanslagningar inte är lösningen utan det som efterlystes var regelförändringar som underlättar samverkan och samarbete kommuner emellan.

Ministern uppskattade den uppriktighet och tydlighet som kom fram vad gällde utmaningar och möjligheter inom länet. Hoppas nu att info leder till att regeringens politik hjälper oss i arbetet med länets utmaningar och där regeringen blir en medspelare och inte en motspelare i det arbetet.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier