Mjölklyftet, en krona mer till svenska mjölkbönder i kris

Av , , 1 kommentar 11

Vill med denna blogg vidarebefordra den uppmaning som Centerpartiet och Eskil Erlandsson skickar för att stötta den svenska mjölknäringen som just nu befinner sig i en djup kris. Med detta skapas förutsättningar för mjölkböndernas överlevnad, förhindrar en minskad självförsörjningsgrad och bibehåller det öppna landskapet.

Citat:

Det ryska beslutet om importstopp av mjölk har försatt svenska mjölkbönder i kris.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet.

Centerpartiets förslag för en bättre mjölkproduktion:  

1. Mjölklöftet. Handlarna höjer priset på mjölk med en krona som oavkortat går till bonden.

2. Stoppa höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, införandet av handelsgödselskatt och kilometerskatt.

3. Ursprungsmärk mejeriprodukter.

4. Tillsätt en regelförenklingskommission som förutsättningslöst tittar på vilka regler som kan förenklas utan att äventyra den svenska djurvälfärden.

– Vi uppmanar alla handlare att ingå Mjölklöftet, där man höjer priset på mjölk med en krona som går oavkortat till mjölkbonden, säger Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Svensk mjölknäring är i kris, inte minst efter Rysslands importstopp av mjölk från EU. Ledande branschföreträdare menar att det är så allvarligt att det handlar om svenska mjölkbönders överlevnad.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet. Det går ut på att handlaren höjer priset på mjölk i butiken med en krona per paket – som går oavkortat till mjölkbonden.

– Vi är övertygade om att väldigt många svenskar är beredda att betala en krona extra för mjölken, om de vet att den kronan säkerställer att den lokala mjölkbonden kan fortsätta leverera mjölk i många år till. Då bidrar man också till en bättre djurhållning och mer närproducerad mat, säger Eskil Erlandsson.

Liknande koncept finns redan i Åre. Resultatet talar för sig själv. Efter att Ica Åre höjde priset på mjölk med en krona rusade försäljningen i höjden.

– Handlarna har allt att vinna på Mjölklöftet. De gör en god insats genom att de gynnar den lokala mjölkbonden och ser till att den ansträngda mjölknäringen får ett mycket välbehövligt lyft. Dessutom verkar ju Mjölklöftet innebära att försäljningen ökar, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet kommer nu på bred front via lokala företrädare över hela landet uppmana ortens handlare att ingå Mjölklöftet med mjölkbönderna. Förhoppningen är att Mjölklöftet ska sprida sig och bidra till att dämpa krisen i den svenska mjölknäringen.

Mjölklöftet bör kombineras med ytterligare åtgärder. Exempelvis är det viktigt att regeringen inte ytterligare belastar mjölkbönderna genom att höja arbetsgivaravgifterna för unga, införa handelsgödselskatt och kilometerskatt. Centerpartiet föreslår även en regelförenklingskommission och ursprungsmärkning av mejeriprodukter.

 

Liljaskolan startar efterfrågad utbildning

Av , , Bli först att kommentera 18

För Vännäs kommun och skogsnäringarna har nu Liljaskolans styrelse tagit det glädjande beslutet att starta upp ett nytt program för utbildning av skogsmaskinförare. Ett viktigt utbildningsprogram för att klara behovet av nyrekryteringar av förare till dagens högteknologiska skördare och skotare. En utbildning som har efterfrågats av både skogsindustrin och entreprenörsföretagen. Eleverna ska dessutom ges möjlighet att få en teoretisk utbildning som ger, den som så vill, möjligheten att söka vidare för att kunna utbilda sig till yrken, t.ex. skogstekniker som kräver högskoleutbildning. En möjlighet som också skogsindustrin efterfrågar.

Liljaskolan och Vännäs kommer därmed att komplettera naturbruksgymnasiet i Burträsk när det gäller länets utbildningsplatser för skogsmaskinförare. Båda behövs för att täcka upp skogsnäringens stora behov av utbildade förare i de fyra nordligaste länen. En näring som har en mycket stor betydelse för arbetstillfällena i norra Sverige men också är av stor betydelse för nationen Sverige och dess exportinkomster. Inkomster som skapar tillväxt och får därmed stor betydelse för tillskapande av resurser för vår gemensamma välfärd.

Från kommunen har vi, tillsammans med företrädare från Liljaskolans styrelse, deltagit i möten där skogsnäringen, företrädda av skogsindustrin och entreprenörer, uttryckt ett tydligt önskemål om att Liljaskolan och Vännäs ska starta upp denna utbildning. Dels för att förarutbildningen passar väl in i Liljaskolans övriga inriktning på fordonssidan. Skolans goda rykte som utbildare. Liljaskolans geografiska läge. De goda kommunikationerna som Vännäs erbjuder. Närheten till den spetskompetens som bl.a. universitetet genom SLU erbjuder samt tillgången i regionen av framgångsrika maskintillverkare. Sammantaget viktiga faktorer för att vara en attraktiv utbildningsplats och för att nå en kvalitativt bra utbildning.

Utbildningen, som är 3-årig, är tänkt att starta redan hösten 2015 och nu gäller det att marknadsföra utbildningen för att fylla de 16 platser som varje årskurs erbjuder. Trots en kort startsträcka är jag förhoppningsfull med tanke på att Liljaskolans har förberett den delen och med skogsindustrins och skogsentreprenörernas stora intresse att vara behjälplig så känner jag en stark tilltro till att skolan kommer att lyckas.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier