Gränsen är nådd säger farmor.

Av , , 2 kommentarer 18

Läser om en farmor i Malmö som nu anser att gränsen är nådd när barnbarnet inte kan sova på grund av bomberna. Undrar vart Stefan Löfvén tagit vägen ?

2 kommentarer

Bombdåden ökar i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 13

Antalet bombdåd ökar kraftigt i Sverige. Utförs till största delen i södra Sverige. Ett tydligt tecken på att något gått snett i vårt land. Sverige sticker ju ut i jämförelse med de flesta andra länder. De ministrar som flera år sedan sade att utvecklingen har vänt visste tydligen inte vad de pratade om.

Bli först att kommentera

Rensa i byråkratin

Av , , Bli först att kommentera 15

En viktig uppgift för en ny regering blir att rensa kraftigt i byråkratin. En byråkrati som man låtit växa ganska ohämmat. Många statliga verk och myndigheter kan bantas eller läggas ned. På så sätt kan stora summor sparas till det som är mera angeläget som skola ,sjukvård och infrastruktursatsningar. Regelverket som lägger hinder för företagande måste förändras och minskas. Det måste bli mindre regelkrångel för företagare. Växande företag skapar nya jobb !

Bli först att kommentera

Elimport

Av , , 9 kommentarer 13

Sverige klarar just nu inte av vår egen elförsörjning utan importerar el från Polen. I Polen produceras el med hjälp av miljöförstörande kol. Regeringen har ett stort ansvar för den situation som vi befinner oss i.

9 kommentarer

Trafikverket

Av , , Bli först att kommentera 12

Är det dags för politikerna att ta ifrån Trafikverket rätten att själva bestämma om hastigheterna på våra vägar ? De verkar helt ha tappat fattningen och lyssnar inte på remissinstansernas motstånd mot sänkta farter på viktiga vägsträckor.

Bli först att kommentera

Sverige saktar in

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu ser vi hur Sverige saktar in. Tillväxten sjunker och arbetslösheten ökar. Elbrist i södra Sverige gör att företag inte kan investera och bygga ut. Vägstandarden sjunker på många vägar och då sänker man hastighetsbegränsningen istället för att rusta upp vägarna. Alla de som jobbar för nolltillväxt måste glädjas. Men låg ekonomisk tillväxt får konsekvenser. Det märker vi ute i kommunerna som har stora underskott att få bukt med. Låg tillväxt ger lägre skatteintäkter och då tvingas vi att säga upp anställda. Det är verkligen inte roligt men det finns inga alternativ då lönekostnader är den största delen i en kommuns utgifter. Vill vi verkligen ha det så här ?

Bli först att kommentera

Bilens dag

Av , , Bli först att kommentera 39

Idag är det bilens dag. Det är ju jättebra att bilen hedras av en egen dag. Vi klarar oss inte utan bilen. Heder till alla som kämpar för bilen trots den enorma kampanjen mot bilen och mot boende på landsbygden.

Bli först att kommentera

Arlanda

Av , , Bli först att kommentera 37

Läser att Miljöpartiet vill göra utbyggnaden av Arlanda till en kabinettsfråga.. Gör det snälla ni. Socialdemokraterna får nu chansen att sätta Sveriges utveckling främst och kasta ut Miljöpartiet ur regeringen.

Bli först att kommentera

Vattenfall investerar

Av , , Bli först att kommentera 7

Vattenfall investerar 5 miljarder i vindkraftparker mellan Lycksele,Storuman och Vilhelmina. Det kommer att ge välbehövliga jobb till vår region.

Bli först att kommentera

Stå upp för svenskt skogsbruk

Av , , 1 kommentar 13

Det är absolut nödvändigt att regeringen står upp för svenskt skogsbruk. Hela tiden hotas skogsnäringen av förslag från grupper som inte förstått skogsnäringens betydelse för jobb,företagande,nya material och klimatnytta. På Europanivån måste regeringen kämpa för Sveriges intressen som betydande skogsnation.

1 kommentar