Allsköns funderingar om politik

Noll koll

Uppdrag Gransknings avslöjande program förra veckan om romernas kåkstad mitt i Malmö rörde upp känslor. Hur är det möjligt att lagen inte ska kunna avhysa ockupanter, oavsett nationalitet, från privat mark? Olovliga bosättningar omfattas inte av allemansrätten och är olagliga enligt brottsbalken, eftersom det är fråga om egenmäktigt förfarande. Men äganderätten är grundlagssäkrad och svensk lag ska gälla i Sverige. Den som bryter mot den ska straffas.

Det är inte acceptabelt att någon, oavsett vem, bor utan tillstånd på annans mark eller flyttar in i någons sommarstuga utan lov. Reportaget visar på en anmärkningsvärd passivitet från myndigheternas sida. Vi har en grundlagsskyddad äganderätt i Sverige och myndigheterna är skyldiga att se till att den brottsliga handlingen upphör. Myndigheternas oförmåga att hjälpa till hör inte hemma i en rättsstat.

Nu har emellertid en rättslig härdsmälta inträffat, Moment 22 råder och de politiskt ansvariga står totalt handfallna liksom ordningsmakten, som passivt ser på när lag och ordning kränks. Bilden av ett Sverige som inte klarar av att upprätthålla lag och ordning blir allt tydligare. Det märks t ex i det växande antalet ‘no-go-zoner’ för ambulans, brandkår och polis.I vissa områden gäller inte svensk lag längre utan gäng och religiösa extremister har tagit över.

Också flyktingmottagandet håller på att haverera. Regler och lagar sätts ur spel när myndigheterna gör undantag från gällande ordning. Tusentals migranter anländer nu hit varje vecka, men många av dem vägrar att söka asyl här. Därmed har varken Migrationsverk eller kommun något ansvar för dem. De är ”illegala invandrare” enligt våra lagar och de internationella förordningar och europeiska konventioner vi lyder under. Men stat och kommun åsidosätter nu befintliga lagar och regler, polisen säger att man inte ska stirra sig blind på lagar och SJ ägnar sig åt flyktingsmuggling. De kräver varken biljett eller ID av de migranter som är på väg till Finland.

Migrationsverkets statistik visar att av de 625 920 personer som sökte asyl i EU 2014, var bara 29,5 % från Syrien, Afghanistan och Irak. Statistiken visar också att från januari t o m augusti 2014 sökte 15 177 personer från Syrien asyl i Sverige. Under motsvarande period i år har endast 9 932 syrier sökt asyl här, en minskning med hela 35 %. Mycket anmärkningsvärt! Under samma mätperioder har asylsökande från Etiopien däremot ökat med ofattbara 140 %, 127 % från Afghanistan, 127 % från Kosovo, 82 % från Ukraina, 41 % från Albanien och 38 % från Mongoliet från januari till augusti 2015.

Statistik över septembers migrantströmmar blir en intressant läsning. Vilka är alla dessa migranter? Varför kommer de hit? Varifrån kommer de? Varför strömmar de i sådana mängder till Europa just nu? Hur får de ihop pengar till resorna? Varför kommer de om de inte är krigsflyktingar? Vilka av dem borde avvisas redan vid gränsen för att de saknar asylskäl? Varför gör Sverige inte det? Det skulle spara stora resurser ifråga om pengar, personal, boenden m m. Hur kommer det sig att de politiskt ansvariga tar sig rätten att bryta mot de lagar och förordningar som gäller för transitflyktingar? Och varför får vi inte se de verkliga kostnaderna för invandringen?

Det är transitlandet som utfärdar transitvisa och ser till att det finns inresetillstånd och biljetter till landet en transitflykting tänker fly till. Den senaste tiden har Sverige struntat i att registrera alla de migranter som skickats vidare till Finland utan biljetter och förmodligen också utan inresetillstånd till Finland. Detta är ett brott mot Dublinförordningen. Hur kan inrikesminister Andes Ygeman (S) förneka/strunta både i Dublinförordningen och i kraven i FN:s flyktingkonvention? Brist på kunskap? Rädsla att agera eller för mainstream-medias kritik? Eller har Ygeman kopplat ur hjärnan och låtit hjärtat ta över i likhet med Jonas Sjöstedt (V)?

Oavsett orsak är det oacceptabelt av Ygeman och övriga makthavare att försätta landet och oss medborgare i dagens kaotiska situation. Regler, lagar och förordningar är till för att skapa stabilitet och trygghet och för att skydda oss medborgare. Dessvärre tycks de styrande ha låtit hjärtat ta över utan tanke på konsekvenserna. Kaffe och gosedjur i all ära men känslor löser inga problem och skapar varken boenden, arbetstillfällen eller välfärd.

11 kommentarer

 1. LSE

  Fantastiskt bra skrivet igen!
  Dagen efter Uppdrag Gransknings skandalartade program var det TOTAL tystnad från media. Alla andra uppgifter som du också skriver om ”mörkas” också på samma sätt.
  Man undrar vad dagens journalister har för agenda när dom gör allt för att dölja eller är det så att dom helt enkelt inte kan sitt jobb?

 2. Nils

  Detta är bara toppen på ett växande svenskt isberg, som inte får diskuteras. Då stämplas man som rasist. De svenska ”No-go-zonerna”, dvs områden där svenska myndigheter har förlorat kontrollen växer snabbt i större städer. Brandkår, ambulans och andra måste ha poliseskort för in- eller utpassering, Om detta tiger i stort sett alla i svenska massmedia. Följande artikel ”Anden är ur flaskan”, är liksom Josefsons Uppdrag Granskning, sällsyntheter. De de kriminellas och/eller religiösa ledarnas (som i Gefle Dagblad- exemplet nyligen) hot om våld skrämmer svenska journalister till tystnad, och lagstiftarna (Riksdagen) och därmed polisen står handfallna? Alla skyller sedan tystnaden på NånAnnan. Undantag finns för mindre farliga beskrivningar, typ http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2604#.VgkoLfntmkp

  Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp redogör för dagsläget med ett exempel::

  ”Enligt Polismyndigheten finns det 55 områden i 22 städer där kriminella, territoriella gäng har ett väldigt stort inflytande. Alla områden är inte lika illa men det är ändå många. Uppförsbacken är alltså mycket stor. Vi var ute på en konferens med socialarbetare och Mona Sahlin i Angeredsområdet i Göteborg..

  När vi åkte därifrån fick vi poliseskort”

 3. AVT

  Stort tack för dagens genomtänkta inlägg!

  Hur skall man ta en stat på allvar, som 1) avskaffat sitt försvar och därmed inte kan hävda sin territoriella integritet, 2) tolererar 55 no go-områden, där landets lagar inte råder och 3) släpper in horder av människor, som inte kan integreras eller assimileras, utan bara skall hysas och försörjas?

  Hur skall landet se ut om 30 år? Då är jag borta, men hur blir det för barn och barnbarn, som måste leva med de groteska förhållanden, som antagligen väntar?

  Vad kan vanliga människor göra, annat än att rösta på SD?

  Det hela är hemskt att tänka på

  Bästa hälsningar!

 4. gerd

  Gårdagens Agenda. Migrationschefen intervjuades. Han hade ingen aning om var de som inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige tar vägen. 40% av alla asylsökande rör det sig om. Han visste inte om de gått under jorden eller var de befann sig. Migrationsverket försöker övertala dessa människor att åka hem, men något tvång var det inte tal om. Polisen gör inget åt detta så klart. De har ju annat att göra. Nu förstår man ju hur en n-person som fått uppehållstillstånd i Italien och som sökt sig till Sverige kan uppehålla sig öppet i Sverige trots att han fått utvisningsbeslut flera månader tidigare. Han mördade ju 2 Skellefteåbor på Ikea i Eskilstuna den 10 augusti. Nu ligger han säkert i en skön säng på psyket och hoppas kanske på att få bo på ett svenskt fängelse 15-20 år. Försörjningen med bra mat och varm bostad ordnad i stället för att knega ihop till brödfödan i ett skitland som Italien. Egen TV och utbildning. Självklart. Tillgång till träning och motion och pengar för ev. arbetsinsats utgår väl också. Sen ska han väl rehabiliteras och få hit sin familj också. Så farligt var det väl ändå inte. Numera pratas det om ”incidenten på Ikea” inom media. Offren och deras anhöriga är glömda…..
  Mer från Agenda i går. Man visade en roms familj från Serbien har begärt politisk asyl i Sverige. De har bott i Arboga i 12 år. De har fått avslag på sina ansökningar men lyckats gå under jorden flera gånger och hittat nya skäl till att överklaga. En vän till familjen tyckte inte att det var ok att de skulle utvisas till Serbien. Där hade de ingenstans att bo och där fick de ju inte barnbidrag och andra ekonomiska ersättningar. Hur hittar Svenska myndigheter adresserna dit de kan skicka pengar och bidrag till alla som gått under jorden för att slippa utvisning?? Alla barnen satt och fingrade på sina mobiltelefoner, nya fina kläder och aktuella frisyrer… det är klart att det kommer säkert att kännas för jäkligt att behöva försörja sig om de utvisas till sitt hemland. Det är Sverige i dag. Det känns ganska bra att man har framtiden bakom sig.

 5. Bergis

  Jag reagerade också på att folk har tagit andras sommarstuga i besittning. Jag förstår inte varför ägaren helt sonika inte går in i huset och kastar ut ockupanterna. Så hade jag gjort. Ockupanterna kan ju knappast ringa polisen och säga att dom blev utkastade. Och skulle dom göra det kan husägaren neka till att det hänt. Lite kreativa måste vi vara.

 6. Mia K

  Hej Åsa! Tyvärr tror jag att programmet förutspår offentligt tvång att bidra med boende hos oss privata! Att sedan samtida opinionsundersökningar påvisa vilja att upplåta boende för flyktingar hos många, är bara en bonus i rätt riktning. Vem vill inte inhysa unga, testoseronstinna arabiska män i sina hus?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Hej Mia!
   Jag kommer snart att publicera en blogg som handlar om Boverkets rapport som presenteras 15 okt. Där föreslår man mer eller mindre att bostadsmarknaden ska socialiseras. På så sätt kan nyanlända få en bostad i en kommun. Därmed kan de lämna sitt anläggningsboende.

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Tack! Det var ett erkännande som heter duga!
     Jag kan trösta dig med att du inte behöver vänta länge på nästa blogg; den kommer redan imorgon:O)

   • Mia K

    Hej Åsa! Jättebra att allmänheten får vetskap om vad Boverket gör! Och, som sagt, jag vill absolut inte inhysa testosteronstinna araber, som vet att de får PUT när de begår våld mot husägarna, i mitt hem!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.