Allsköns funderingar om politik

Grexit, Brexit och sedan?

Förhandlingarna i Bryssel är nu över och brittiska folket kommer den 23 juni att få rösta om de ska stanna kvar i EU eller lämna det. ”Spänningen är oliiidlig” både i och utanför Storbritannien. Antalet britter som vill vara kvar i EU är ungefär lika stort som antalet som vill lämna samarbetet. David Cameron måste därför presentera ”an offer they cannot resist” för att förmå sina landsmän att stanna kvar i EU. Det som hittills presenterats torde knappast imponera på britterna. Att Londons populäre, färgstarke och välkände borgmästare Boris Johnson nu tillkännagivit att han inte kommer att stödja Cameron och regeringen utan stödja Brexit blir en tuff utmaning för Cameron.

Om jag minns rätt fungerar EU som ett tvångsäktenskap; har man gått ’all in’ tillåts man inte gå ’all out’. Att alla medlemsstater ansträngt sig för att tillmötesgå Cameron betyder kanske att det ändå finns en väg ut. Om det inte går att lämna EU hade de ju inte behövt anstränga sig för att britterna ska stanna. Det blir spännande att se hur frågan om utträde ska lösas om britterna nu röstar för det.

Jag är en av dem som röstade för att Sverige skulle ansluta sig till EU. Att varor, tjänster, kapital och människor skulle kunna röra sig fritt tilltalade mig. Men jag har blivit allt mer skeptisk till det EU som utvecklats under de senaste 10 åren och idag är jag kluven till den fria rörligheten för människor. Den bygger på att EU:s yttre gränser ska fungera, d v s vara stängda. Under 2015 kollapsade dessa gränser med känt och förödande resultat, inte minst för den ”humanitära stormakten Sverige”. Därmed kunde varken Schengenavtal eller Dublinöverenskommelse upprätthållas. Ett resultat är att EU:s inre gränser nu håller på att återupprättas. EU har totalt missbedömt och underskattat de inre motsättningar som flyktingpolitiken medför i unionen.

Dagens EU är en koloss på lerfötter som knappast låter sig räddas eller reformeras. Jag var en av de tre toppkandidaterna på Junilistans EU-lista 2009. Min ambition var ett ’EU light’ istället för det ’EU tight’ vi sett växa fram i takt med att allt mer makt flyttats från folket i medlemsstaterna till EU. Visserligen har borgerliga företrädare sagt sig vilja ha ett ”smalare men vassare EU”, men Sveriges politiska etablissemang ljuger för oss. De röstar gång på gång för att låta EU breda ut sig på medlemsstaternas och demokratins bekostnad. Och ju mer EU växer desto svagare riskerar det att bli. Ett Brexit skulle definitivt hota hela EU och dess maktelit.

På bara två decennier har mycket makt förflyttats från den nationalstatliga till den överstatliga nivån. Oftast har det dessutom varit bråttom att genomföra maktförskjutningen. På senare år har det blivit tydligt att de olika medlemsländerna i själva verket inte varit ense om vad olika överenskommelser betyder i praktiken. Jag minns t ex när Lissabonfördraget hösten 2008 skulle röstas igenom i vår riksdag. Syftet var att föra över ännu mer makt till Bryssel från medlemsstaterna. Det var bråttom att få igenom fördraget; redan 2009 var det EU-val. Public service intervjuade riksdagsledamöter dagen innan omröstningen. Det visade sig att 4 av 5 ledamöter inte kunde redogöra för innehållet i det fördrag de nästa dag lydigt röstade igenom. Partipiska är ett effektivt verktyg. Skrämmande, upprörande och i högsta grad odemokratiskt! Undra på att EU:s legitimitet urholkats!

Subsidiaritetsprincipen, d v s att besluten ska tas nära dem som berörs av dem, har visat sig ha noll och intet värde i verkligheten. Varför ska t ex EU tillåtas ta makten över jakten i Sverige eller göra det brottsligt att sälja dammsugare på över 900 watt? Byråkraterna i Bryssel verkar sakna verklighetsförankring och då blir denna symbolpolitik enklare att ägna sig åt än dagens stora, övergripande frågor. Ett EU i fritt fall som kämpar för att ta hand om alla migranter som tar sig hit för att unionens yttre gräns fallit är betydligt svårare att tackla liksom den växande EU-skepticismen.

Så länge jag kan minnas har man pratat om EU som ett ”politiskt projekt”. Dessvärre är det precis vad det har förblivit; ett politiskt och byråkratiskt projekt där beslut fattas av EU-byråkrater i slutna rum långt över folkets huvuden. Besluten kommer uppifrån, inte nerifrån från folket; ”top down” istället för ”bottom up”.

Brexit ger oss alla nu en möjlighet att stanna upp och kritiskt granska dagens EU. Likaså tvingar det oss att fundera över vad som händer framöver. Kommer också andra länder nu att ta chansen att förhandla om särskilda villkor för att stanna kvar i EU? Är det möjligt att ha en union som inte bygger på lika villkor för alla? Om britterna röstar för att lämna, hur många av de övriga medlemsstaterna kommer att följa efter? Vad ska följsamma Sverige göra? Får vi också chansen att rösta om att lämna EU? Och vad händer med Storbritannien om de lämnar EU?

Storbritannien kommer givetvis inte gå under som nation om landet går ur EU. Det viktiga är att upprätthålla handelsrelationer med andra stater. Samtidigt kommer de slippa all överstatlighet och kan själva besluta om sin framtid utan att fråga EU-byråkrater om lov först. Det borde vara lockande nog.

Europaparlamentets talman Martin Schulz har sagt att om EU vore en stat som ansökte om medlemskap i EU, måste ansökan avslås p g a bristen på demokratisk substans. Visst vore det befriande att ta tillbaka den förlorade demokratin, återföra makt till medlemsstaterna och att bli av med asylfrågor, gemensam utrikespolitik, socialfonder, jordbrukspolitik, kravet på att gå med i EMU m m?

http://motpol.blogspot.se/2016/02/brexit-skulle-oppna-dorren-aven-for.html

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://erixon.com/blogg/

 

 

9 kommentarer

 1. 0beroende Observatör

  Hej !
  En reflektion från strax före jul som fortfarande till stora delar är giltig.Är dagens Sverige en demokrati = folkstyre ? Verkligheten är ju att 60-70 procent av de avgörande besluten tas i EU långt från vårt eget land. Rent ekonomiskt är det ju ingen höjdare heller 2016 ska Sverige betala 31.8 miljarder och få tillbaka 12.7 miljarder. Ungefär som om du vid månadens slut lämnar din lön till grannen och ber honom sköta dina pengar och därefter får du tillbaka en tredjedel. Hur ser det då ut inom landet ? Regering och riksdag lever i sin egen bubbla och lyssnar inte på vanligt folk. Om de valt att göra det skulle vi inte ha den ohållbara situation enligt Lövfen som vi har nu. Många debattörer och ledarskribenter bl.a. Anna Dahlberg Expressen har varnat under lång tid för konsekvenserna av en alltför hög invandring. Kommunalt så har det blivit populärt att bolagisera verksamheter. Det innebär att insynen och möjligheten att påverka beslut försvinner för den enskilde kommuninvånaren. Vissa påstår ju att det är huvudorsaken till bolagsbildningarna därför tidigare kunde beslut överklagas men den möjligheten är nu borta. Vad leder detta till i förlängningen ? Folket slutar engagera sig då möjligheterna till att påverka hela tiden beskärs. Nivån ligger väl på den nyligen omdebatterade frågan om barnen ska få julmust till jullunchen eller inte där kommunen kunde ändra sig.

 2. Mia K

  Hej asasuh! Instämmer i föregåendes kommentar! Då det är så lite som Sveriges riksdag har att besluta över, borde väl antalet ledamöter minskas ned, åtminstone till hälften?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Hej Mia! Jag var aktiv i Junilistan fram till 2009 och då föreslog jag i både insändare och debattartiklar att antalet riksdagsledamöter skulle halveras just för att så mycket av makten över besluten och juridiken tagits över av EU. Men eftersom politikerna själva bestämmer vad som ska genomföras kommer de inte att kapa den hand som föder dem. Så fungerar vår demokrati.

 3. Glesbygden

  Personligen hoppas jag att UK drar sig ur EU. Vi blev lovade att Europa skulle växla upp och att beslut skulle ske enligt subsidaritetsprincipen. allt detta har visat sig vara lögn. EU-frälset vill roffa åt sig all makt och har förskaffat sig än större förmåner än våra nationella politiker. Besluten fattas många gånger efter utmattande förhandlingar varvat med schampagneskålande. Resultaten har vi kunnat bevittna ett ineffektivt makalöst dyrbart hanterande av våra skattepengar. Under mina dystra stunder får jag ett intryck av att hela denna demokratiska cirkus har tillkommit för att EU,s topppolitiker skall kunna mingla och frotteras med varandra och fatta enligt sig själva kloka beslut på gott avstånd från sina uppdragsgivare. Vilket naturligt även ger större möjligheter att besluta om förmåner för sig själva
  Misstänker även att man låter sig mutas. Hur skall eljest godkännandet av allt socker i maten förklaras.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Håller med om det mesta. Och visst har lobbyorganisationer tillåtits smörja kråset på EU-folket som du påpekar. Follow the money!

 4. Bergis

  Jag är en av dem som röstade nej till EU på 90-talet. Redan då anade jag att den ”sociala turismen” skulle hota det Sverige vi känner sen förut och barnsben.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Göran Persson var tidigt ute och varnade för social turism och utvecklingen har inte visat att han hade fel. Idag med de stora migrantströmmarna pratar man mindre ofta om social turism.

 5. Jan S

  Hej.
  Tack Åsa för din insats rörande ”basal insikt” i vad som bär och utvecklar en demokrati. Under min/din uppväxt var Svenska journalister i allmänhet styrda av axiom som ”trovärdighet, sanningshalt samt ett genuint intresse av att inge förtroende för sitt oberoende i rapportering”. Numera styrs media av ett allmänt hållet godhetsperspektiv som i alla delar ger konsekvensen ”farligt högt blodtryck” för den delen
  av befolkningen som fortfarande sätter en ära i att upprätthålla sin läskunnighet. Demokrati kräver nationalstat, ofattbart blir således när detta faktum ges annan betydelse i att allmänt formulerade
  målsättningar som mänskliga rättigheter mm, plötsligt ges status som övergripande lagtext! . Sverige har i demokratiskt val beslutat i tillhörighet med den gemensamma koncensus våra grannar bär därav EU. Nej i ingen mening kan vårt medlemskap reduceras till kronor och ören i enlighet med ”oberoende observatör” Frågan är i vilket skick våra
  allmänna finanser vore i ett utanförskap? Således är saken EU-Sverige helt av ointresse. Vi/demokrati
  kräver inte bara nationalstat, utan även en skola i ett ”felsäkert läge” Den Media/journalist eller annan
  som verkar i offentlig tjänst likt VK o VF som förutsätter ”allmänhetens finansiering” måste uppenbart anamma de spelregler en demokrati kräver dvs granskandet, det obekväma samtalet, oegentlighet som begås i systemets tjänst kan aldrig ges accept vara ”Svensk demokrati” vi dvs du eller jag kan aldrig ge upp kampen för demokratins grunder i detta ligger ett specifikt ansvar/tydliggörande i den ”påstådda” nytta pågående kvartersfester i länet Västerbottens namn i Stockholms finare ateljeer.

 6. Basic Rules

  Jag har alltid varit anhängare av ett starkt och enat Europa, just som ”fredsprojekt”, det gäller fortfarande I huvudsak. De områden som ska prioriteras är, frihandel, miljö, energi och säkerhet där inter minst de yttregränserna verkligen säkras. En person som gjort mig misstänksam mot mer EU-styrning är Tysklands Mutti Merkel, som flagrant och moralist överlägsen öppnade alla dörrar för flyktingar.
  Sen skulle övriga länder, ”ta sitt ansvar”, låter bekant..Det land som stod upp enligt gängse regler/avtal var Ungern.
  Ditt sista stycke är områden som bör reformeras dvs medlemsstaternas makt ska öka, däremot är jag mycket tveksam till att den gemensamma utrikespolitiken tas bort, har du hört talas om Putin!
  Det är väl bättre att reformera EU, än att gå tillbaka till de gamla nationalstaternas facit i åtanke !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.