Allsköns funderingar om politik

Samhällskontraktet

Lars Trägårdh, historieprofessor, har på senare tid bidragit med mycket intressanta inlägg i samhällsdebatten. Inte minst är han aktuell i migrationsdebatten. I Svt:s program Rakt på intervjuades Trägårdh nyligen av Margit Silberstein, politisk reporter, om skillnaden mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter och om hur dessa påverkar samhällskontraktet. Det är en angelägen debatt som borde ha tagits av de politiskt ansvariga, men de duckar i vanlig ordning när det kommer till långsiktiga och svåra frågor. Rädsla, inkompetens och populism styr.

Medborgerliga rättigheter bygger på nationalstaten och på gränsdragningar. Samhällskontraktet utgår från att var och en av oss bidrar efter förmåga. Vi är det land i världen som betalar mest skatt. Ska vi acceptera världens högsta skatter vill vi också få valuta för pengarna. Idag ser vi dessvärre att det inte längre finns någon automatik mellan världens högsta skatter och världens bästa välfärd. Det sänker vår tillit och vårt förtroende för den politiska makten liksom vår vilja att fortsätta betala världens högsta skatter. Det är förödande för ett land att ha en politik som inte stöds av folket och politiker som inte har folkets förtroende.

Mänskliga rättigheter bygger på gränslöshet. De respekterar inte gränser utan ser det universella, det globala, gränslösheten som det centrala. Men anspråken på att få tillgång till resurser harmonierar inte med medborgerliga rättigheter, som bygger på att man bidrar genom att göra sin plikt för att sedan kräva sina rättigheter. Det finns m a o ett motsatsförhållande mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Rätten att söka asyl måste nu på allvar diskuteras i Sverige och mänskliga rättigheter bör ses som långsiktiga mål, inte som juridiska rättigheter. Det är inte en mänsklig rättighet att fritt få välja sitt hemland eller i vilket land man ska söka asyl.

I dagens Sverige råder stor politisk förvirring då välfärdsstaten inte bygger på osjälvisk godhet utan på ömsesidighet. För att vara till nytta och hjälp för övriga världen krävs att vi först ser till att vårt eget samhälle fungerar. Vi måste slåss för det samhälle och de värderingar vi har; detta är utgångsläget för dem som kommer hit. Här har de politiskt ansvariga misslyckats totalt. De har inte klarat av att separera och förhålla sig till vilka rättigheter som gäller för medborgare och vilka rättigheter som gäller för migranter. Inte heller alla ’godhetsapostlar’ har klarat av att skilja mellan dessa rättigheter. Nu måste vi våga diskutera vad som ska skilja medborgares rättigheter från icke medborgares. Vem ska ha rätt till vad?

En annan fråga som kräver diskussion är hur vi ska kunna utkräva ansvar av de politiskt ansvariga som år efter år inkasserar våra skattepengar trots att de uppenbarligen inte längre levererar vad vi anser oss ha rätt kräva för våra höga skatter. Det goda samhällets nyckelord är tillit. Ju fler gudar och ju större mångfald desto bättre, tycker Reinfeldt. Samhälleligt sett är det inget att sträva efter. Ju större blandning, desto lägre tillit, såväl mellan medborgarna som mellan medborgare och politiker. En politiker som inte kan skilja på sina personliga preferenser och hur det går till att bygga ett bra samhälle, bör inte anförtros någon ledande position.

Det är nu hög tid att på allvar börja diskutera samhällskontraktet. Ett växande antal äldre kombinerat med ett växande utanförskap betyder att allt färre tvingas försörja allt fler. Det går helt enkelt inte ihop. Så vad får vi för världens högsta skatter? Vem ska ha rätt till vad? Hur kan vi som invånare och medborgare i Sverige kräva att få det vi betalar för? Hur kan de ansvariga ställas till svars om de misslyckas med att leverera det vi anser oss ha rätt att kräva, t ex en väl fungerande sjukvård, skola och polismyndighet, en värdig och tillfredsställande äldrevård, en pension som går att leva på och politiskt ansvariga som inser att deras huvudansvar är att värna om Sverige och oss medborgare?

Att få rösta vart fjärde år på kandidater som partierna i förväg valt och nominerat räcker inte. Sverige behöver snarast införa ett ansvarsutkrävande värt namnet och politiker som klarar av att leda ett land och värna om sina medborgare. Och detta måste genomföras NU.

Läs också:

http://motpol.blogspot.se/

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://henrikalexandersson.blogspot.se/

19 kommentarer

 1. Mia K

  Hej asasuh! Det är felaktigt att ”allt färre tvingas försörja allt fler” pga att vi blir allt äldre. Var och en, betalar den egna pensionen i förväg. Uttalandet blir däremot relevant ifall man räknar med migranter och den ökande ohälsan i takt med åldrandet. Norge förutspår ju Sveriges konkurs, utan att svenska medier reagerar!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Man måste självklart räkna med alla migranter när man talar om försörjningsbördan. Vi ser idag att allt fler myndigheter begär miljardförstärkning till sina verksamheter just p g a alla migranter som kommit inte minst under 2015. Svenska ’mörkermedia’ aktar sig nog för att ta i detta ämne då det skulle kunna väcka ’det sovande folket’.

   • staffan anderstig

    Migrationsverkets propå om mera pengar ca 415 miljarder på 5 år är hutlöst mycket,förräderi mot skattebetalarna,medlöperi mot migranter som kunde söka skydd i Turkiet.

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Jag tvivlar stort på att den 5-årsprognosen håller. Vi vet av erfarenhet att de äskade penningsummorna brukar stiga eftersom och långt innan den avsedda budgetperioden är över. Hittills har inga prognoser hållit som rör migrationen. Socialtjänst, polis, sjukvård, skola etc går alla med stora underskott. Ännu tydligare blir dessa underskott när kommunerna efter två år övertar det fulla ansvaret för dem som fått uppehållstillstånd och bor i kommunerna. Då lär de flesta kommuner tvingas höja kommunalskatten högst märkbart. Då om inte förr kommer det också att gå upp för var och en av oss vad kalaset kostar.

 2. Bergis

  Har jag rätt att sparka in någon annans dörr för att jag själv har misslyckats med mitt eget liv eller samhälle? Inte ens vi svenskar har rätt att sparka in dörren var helst vi behagar om vi misslyckas med våra egna liv. Det här ska gälla migranterna också. Miljöpartiets migrationspolitik har skapat stor skada. Migranter tror fortfarande att dom kan sparka in dörren till Sverige därför att den förda signalpolitiken har sagt att det är ok. Det ligger nu på Miljöpartiets ansvar att säga att ”vi hade fel”.. Sveriges gator är inte belagda med guld. Det måste nå ut till omvärlden.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Kan bara hålla med dig men någon negativ ’signalpolitik’ eller erkännande om total felbedömning lär aldrig komma fr MP. De håller att regera sig till döds nu. Rena självskadebeteendet om du frågar mig.
   Vem minns inte reaktionerna när SD annonserade i tidningar runt Medelhavet om att det inte var lönt att komma till Sverige och att här inte fanns honung och manna? Vilket liv det blev men så sant deras budskap var!!
   Nu går Europarådets ordf Donald Tusk ut och säger: ”Kom inte till Europa. Tro inte på smugglarna. Riskera inte era liv och pengar!” Och Sverige har stängt gränsen liksom många andra EU-länder. Hur mänskligt var det att locka hit alla med ”Sverige bygger inga murar, Welcome refugees” m m?

 3. LSE

  Idag hände det igen.
  En nysvensk dödade en annan nysvensk på ett asyl boende för nyanlända Svenskar i Lindesberg utanför Örebro. Typiskt Svenskar …………

  • Gerd

   Fel, det är tre anhållna för mordet nu. Att sitta i ett svenskt fängelse i 20 år med gratis mat, husrum, träningsmöjligheter, utbildning mm ter sig nog inte så avskräckande för nysvenskarna. Det är många mord på asylboendena nu för tiden.

 4. Basic Rules

  Tack för en mycket belysande redogörelse över den gigantiska utmaning vi står inför.
  Det är av stor betydelse att vi får en saklig diskussion(utan känslomässig sidospår) kring hur ett samhällskontrakt ska definieras och även därmed medborgarskapets betydelse, för att få tillgång till olika bidrag fullt ut. Det kan inte vara givet att en icke medborgare SKA tillförsäkras samma benefits som en svensk medborgare. En fråga som Sverigedemokraterna börjar ta upp, någon måste gå före även här. Kanske får vi se Moderaterna på samma spår.
  Jag säger det igen. En stats första och största uppgift är att värna om de egna medborgarna och landets säkerhetsintresse!
  PS! Du bör få vara en av VK:s återkommande krönikörer, så vi får en balans till ”PK propagandan”.
  Det måste dom väl bara välkomna som frisinnad tidning och dessutom vill stärka varumärket ?

 5. Glesbygden

  Att bara tro att Sverige kan ta emot alla som vill komma hit ser jag som högsta graden av naivitet. Rent av enfaldigt.Vissa förespråkar dock total öppenhet . V-partiet många miljöpartister m.fl
  Afrika kommer enligt FN-prognos att dubblera sin befokning fram till 2050 detta innebär att Afrikas befolkning kommer att öka med mera än hela Kinas nuvarande befolkning innan dess. Folkökningen i Pakistan jordens 6.e folkrikaste land är mycket snabb. Sveriges befolkning kunde bara av deras befolkningsökning fördubblas årligen. Något som naturligtsvis skulle leda till det som återstår av välfärdstatens totala sammanbrott . Liksom en undergång av hela vår svenska kultuir =nationell identitet.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Både den nuvarande och föregående regeringen har varit enfaldiga och naiva, men eftersom partiernas makteliter själva beslutar om vilka namn som ska finnas på valsedlarna kommer ’naiva och enfaldiga’ kappvändare till politiker även fortsättningsvis att styra oss.

   • Glesbygden

    En modell med folkomröstningar i stora frågor vore kanske bättre. En mera direkt demokrati.

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Ja men gärna kombinerat med mindre makt för de ’insuttna’ att bestämma vilka personer som ska stå på partiernas valsedlar. Mer personval och inga spärrar som gör det nästan omöjligt för kandidater att ta sig förbi den rangordning av kandidater på valsedlarna som den partiinterna makteliten beslutat om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.