Allsköns funderingar om politik

Efterlevande stöd till ’ensamkommande barn’

Barnkonventionen är till för att skydda barn. Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, som en av de första länderna och har därmed åtagit sig att följa Barnkonventionen. Dessutom ska den upphöjas till lag i Sverige. Att låta Barnkonventionen skydda vuxna, i stället för barn, är inget annat än ett missbruk av Barnkonventionen. Hittills har inte minst utländska medier uppmärksammat hur Sverige låter sig föras bakom ljuset av s k ’ensamkommande barn’ som varken är barn eller saknar anhöriga.

Krig, konflikter, ekonomiska problem, social oro och Europas sociokulturella attraktion är faktorer som gör att många barn och ungdomar, med familjernas goda minnen, ger sig av på den farofyllda resan. Kostnaderna för sådana resor ligger mellan 10 000 och 100 000 kronor och är grundorsaken till en växande smugglingsindustri med maffialiknande metoder. En del av barnen och ungdomarna används som narkotikakurirer för att de ska kunna betala tillbaka sina skulder och en del andra måste spara delar av sina ”bidrag” i mottagarländerna för att betala till smugglarna.

2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Hittills har 3 076 av dem beviljats asyl. För att få efterlevandestöd, d v s ersättning efter att en eller båda föräldrarna avlidit, krävdes tidigare att barnet kunde bevisa att det var föräldralöst. Sedan 2013 ska ensamkommande flyktingbarn ha rätt till efterlevandestöd om de ”på heder och samvete” intygar att deras föräldrar tros vara döda. Inget krav på dödsattest eller annan dokumentation föreligger. Nu räcker det med att dessa skriver på ett papper för att de ska få 1 500 – 3 000 kronor i månaden och dessutom upp till 70 000 kronor retroaktivt.

Enligt TV4 kan efterlevandestödet för barn komma att stiga från 200 till 770 miljoner kronor under de närmaste åren som en följd av de nya reglerna. Oavsett vilken summa vi landar på, sätter avslöjandet fingret på några av de viktigaste frågorna just nu: vilka regler ska gälla? Bör det spela roll hur länge man har varit bosatt i Sverige innan man får ta del av bidrag och stödåtgärder? Bör systemet förändras så att nyanlända tvingas kvalificera sig för välfärdssystemet? Är det förresten inte dags att sluta passivisera dessa ’företagsamma’ barn och unga och förbereda dem på en tillvaro som kräver hårt arbete och eget ansvar?

Migrationsverket vars uppgift det är att se till att en person som söker skydd i Sverige, som säger sig vara minderårig, bevisar, styrker eller åtminstone gör trovärdigt att han verkligen är det – har mer eller mindre struntat i detta trots att det till och med påpekats i en dom från Migrationsöverdomstolen (UM-2437-13) att det är den sökande som ska visa att den ålder han uppger stämmer.

Så här säger en av den ansvariga på Migrationsverket:

-I dagsläget informerar vi alltid den sökande om möjligheten till medicinsk åldersbedömning men det är den sökande som tillsammans med sitt offentliga biträde ombesörjer att en sådan utredning genomförs och bestämmer om de vill lämna in den som bevisning i ett ärende. 

Vem skulle frivilligt välja att ta risken att bli avslöjad att ljuga om sin ålder när man har allt att vinna på att bluffa och vägra att genomgå nämnda utredning? Naivt på gränsen till enfaldigt. Och rättsosäkert. Varje person som får asyl och hjälp på felaktiga grunder innebär att en person som borde få asyl och hjälp hindras från att få det.

I övriga Norden och Europa bestämmer man ålder men i Sverige uppger den som kommer hur gammal han är och är det under 18 godtas det, sedan är tanken att en åldersbedömning ska göras vid asylprövningen efter idag 1,5 år, men i praktiken accepteras nästan jämnt den enskildes uppgift. Bl a därför väljer 30 % och mer av ensamkommande till EU att ta sig till Sverige. Och därför blandas alldeles uppenbart tusentals vuxna män, en del betydligt över 18 och 20-25 eller mer, med barn på asylboenden över hela Sverige. Det är ansvarslöst av Migrationsverket. Likaså bär de läkare som påstår att det omöjligt att bestämma ålder med 1-2 års marginal ett stort ansvar.

Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi, föreslår att en expertkommission tillsätts för att utreda hur stor flyktinginvandringen bör vara framöver (DN 30/3). Det är ytterst märkligt och förvånande, om än utmärkande för de politiskt ansvariga, att de inte har tagit tag i frågan om nyanlända utan vidare ska få ta del av vårt svenska välfärdssystem. Vi ser idag många tecken på att resurserna blir allt mer ansträngda. Politik är att prioritera och tydliggöra vilka prioriteringar som ska gälla. Nu finns varken plan eller kontroll. Naivt, aningslöst och enfaldigt styr. Hur ser förresten fattigpensionärerna på detta stöd till de ’ensamkommande barnen’?

 

8 kommentarer

 1. Roland Larsson

  Hej och stort tack för ditt ihärdiga arbete att försöka belysa migrationsbluffen. Jag läser alltid dig först, därefter Ledarsidorna, (du ligger i samma höga klass), och därefter förstås Avpixlat, den kanske mest förljugna och baktalade sidan i svensk media.
  Det är djupt förvånande att åtminstone inte pensionärer och andra utsatta människor i vårt Sverige går i klinch för åtminstone sin egen välfärd, som de utan tvekan betalt för, flera gånger om. Tvärtom tycks många av (oss) äldre inte förstå vad massinvandring betyder och framförallt inte förstå vad konsekvenserna blir i framtiden. När det gått så långt i ett land att man jämställer nationalism med rasism står den nationella känslan inför en stark och påtaglig risk. I länder som USA, Kanada och Norge är nationalismen framträdande, den bidrar till stark nationell sammanhållning, gemenskap och solidaritet. Det Sverige vi ser framför oss ser inte ljust ut, tvärtom ett land i fullkomlig upplösning.
  Efterlevandestöd till sk. ”barn” är ju bara ett exempel på den dåliga och ogenomtänkta migrationspolitiska agenda Sverige har. Valåret 2018 rullar ju det ekonomiska ansvaret för den förda migrationspolitiken över till kommunerna. Vad händer då – blir det fullständigt kaos – vad händer, kommer människor vara lika positiva när välfärden skralnar, när multiresistenta bakterier tagit över, när Svenskar blivit förbigångna (undanträngningseffekten), när sjuk- och tandvård kostar flerdubbelt för en svensk pensionär än en invandrare, när skatten ökar brutalt.
  Det är ju fullständigt abnormt att invandrade personer till Sverige med automatik ska få tillgång till landets fullständiga välfärdssystem, det är ju att kasta skit på alla som jobbat hela sitt liv i landet och betalat full skatt, men ändå tvingas leva på en minimipension efter ett långt arbetsliv, framförallt kvinnor i omsorg, handel, mm (tex. min fru). Här finns en växande ilska, en politisk faktor att räkna med, alla är inte välavlönade, här finns en växande skara av människor som ser hur invandrade människor ställs i ett bättre ekonomiskt läge än dom själva. Trots att de jobbat hela livet i Sverige. Hur ska vi hantera denna växande ilska, hur ska den politiska eliten i Sverige hantera detta på ett trovärdigt sätt?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Den ”politiska eliten” kommer säkert att sprida nya blå dunster och fortsätta trix-fixa för att försöka dölja de verkliga kostnaderna. Tino Sanandaji säger ju att masspsykosen snart är slut. Nog torde det ta ett bra tag till är jag rädd.
   Kommunerna torde senast 2018 få brottas med de ekonomiska konsekvenserna av den dramatiska invandringen 2014-2015. Vi får se vad de drabbade och ’undanträngda’ kommuninvånarna då säger.

  • Anders

   Du menar väl att Avpixlat är en beljugen sida, dvs en sida om vilken det ljugs, inte förljugen, vilket skulle betyda att den är lögnaktig?

   • Roland Larsson

    Ber om ursäkt! Du har helt rätt förstås! Avpixlat är helt klart Sveriges mest beljugna sida. Intressant att så många journalister från PK-media trots allt verkar läsa den dagligen, tex VK, SVT och snart sagt all media i Sverige.

 2. Basic Rules

  Den absurda och blåögda migrationspolitiken med fler avslöjande om indirekta kostnader kommer att bli en mycket het potatis kommande val. Ska skatten höjas nu…? Vi i Umeå har en redan i dag alldeles för hög kommunalskatt jmf andra kommer utan att vi på något sätt är bättre. Det som är beklämmande är att inte något parti accentuerar den övervältring som du beskriver !? ”Välfärdssamhället har råd med detta ” enligt en liberal skribent, jo än så länge har den totalakollapsen inte inträffat, så sant.
  Det värsta kanske är att förd politik ställer grupper mot varandra, sen frånsäger man sig ansvaret och skyller på främlingsfientliga element. Totalt vettlöst och oförskämt.

 3. Bergis

  Inte för att jag gillar Centern, jag är ju Sverigedemokrat. Men Annie Lööf hade ett bra förslag. Låt migranterna som kommer till Sverige ta ett etableringslån. Vägrar dom låna skall socialbidraget dras in. Enkelt egentligen. Oseriösa välfärdsmigranter kommer att välja bort Sverige.

 4. Mia K

  C:s förslag att migranter ska erbjudas etableringslån är endast ett spel för galleriet! De har knappast egna resurser för återbetalning, så det blir ändå vi svenska skattebetalare som får stå för den notan, om så vid ”skuldavskrivning”. Men C visar på ”handlingskraft”!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Jag är också tveksam till etableringslån. Antar att det är staten som ska stå för dem. Banker accepterar inte osäkra fodringar. De kräver säkerhet för att låna ut pengar. En nyanländ som inte får jobb utan måste leva på bidrag lär inte vara en attraktiv kund för banker. Det är nog mest en varmluftsballong från C.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.