Allsköns funderingar om politik

Ryggradslösa kameleonter (del 2)

För ett par veckor sedan riktade den tidigare moderata migrationsministern Tobias Billström hård kritik mot den migrationspolitik som Alliansen förde under hans tid. Han ville minska antalet flyktingar som får skydd i Sverige, men han motarbetades av både sitt eget parti och de andra allianspartierna. Till Aftonbladet säger han bl a följande:

-Det var mycket svårt att diskutera de här frågorna på ett balanserat sätt.

-Nästan varje antydan att man ville förändra eller förbättra möttes med påståenden om att det fanns illvilja.

Inför valet 2014 bad Reinfeldt svenskarna att ”öppna sina hjärtan” trots att reformutrymmet i statens budget begränsades, något Billström nu kritiserar:

-Jag hade inte formulerat mig på det viset. Det man måste rikta kritik mot är att vårt parti inte förmådde att ta den oro som fanns bland medborgarna på allvar. Och att man inte omsatte det i förslag som kunde vinna väljarnas förtroende.

Också Anders Borg ångrar den migrationspolitik som alliansregeringen förde. I Svt:s Min sanning kommenterade han förra veckan hur han ser på att Alliansen tillsammans med Miljöpartiet 2011 öppnade för fler anhöriginvandrare och för att låta barn till papperslösa gå i skolan:

Det har ju visat sig bli väldigt kostsamt. Hade vi vetat att det skulle komma en miljon människor till Europa, då skulle man ju inte gått i den riktningen. Då skulle man ju redan tidigare tittat på hur man kunnat strama upp regelverken.

– Miljöpartiet har en extrem uppfattning i frågan som inte fungerar i praktiken. Då hade det varit bättre att göra upp med Socialdemokraterna.

– Vår första reaktion ska vara att hjälpa. Sedan finns det gränser för det. Vi klarar inte att ta emot så många människor som kom under 2015. Sverige ska göra vad vi kan. Men vi måste ha ordning runt våra gränser, vi måste klara av mottagandet och det måste fungera ute i kommunerna.

– Men det finns en gräns för hur mottagning kan fungera. Det måste man ha en realistisk syn på. Det medför väldigt stora kostnader, inte minst. Det måste vägas av som allting annat.

Borg vann stort förtroende som finansminister både i och utanför Sverige. Han ansågs kompetent, noggrann och trovärdig. Varför ingrep han inte medan han fortfarande satt i regeringen? Det fanns många varningstecken. Att volymen migranter avgör kostnaden för migrationen kan väl vem som helst förstå. Borgs ’sanning’ kan och bör diskuteras för den rimmar illa med verkligheten.

Hösten 2015 tog jag här under blogginlägget I fablernas värld upp att Sverige under alliansregeringen tillskrevs hög tillväxt och rentav Europas starkaste ekonomi. Syftet var att bevisa att Sverige utvecklades i rekordfart och att invandringen gynnade ekonomin. Detta var inte sant. Med facit i hand ser vi att BNP per capita växte med endast 0,3 % mellan 2006 och 2014.

Tino Sanandaji, docent i nationalekonomi, skrev på sin blogg:

”Sju år med negativ BNP-tillväxt saknar motstycke i svensk efterkrigstid. Det finns på samma sätt ingen åttaårsperiod med lägre BNP-tillväxt än åren 2006-2014. Det är ett fascinerande tecken i samtiden att Reinfeldt och Borg tilläts utmåla den sämsta perioden i mannaminne som någon sorts gyllene tillväxtepok. […] Anders Borg skämdes väl för att berätta att tillväxten i BNP per capita mellan 2006-2014 låg på föga imponerande 0.3%. Mätt från 2007 var tillväxten negativ.”

Nu försöker ledande moderater förminska allvaret i åratal av ’brunstämpling’ som resulterat i uppsägningar från arbeten och fackliga uppdrag, mobbning m m när man erkänner att ”kritiker blivit motarbetade eller utfrysta”. Men alliansregeringen och Miljöpartiet har en stor skuld till svenska folket. Det krävs betydligt mer än några enstaka erkännanden gjorda under galgen av några få ”politiska desertörer”.

Det sägs att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sagt att ”vi politiker visst vet vad som behöver göras, det är bara det att vi inte vet hur vi ska bli omvalda när vi väl gjort det”.

 

18 kommentarer

 1. Erik

  Jag rekommenderar alla läsare att själv bilda sig en uppfattning om utvecklingen av den svenska ekonomin. Det är enkelt att kolla på statistik från SCB och även ekonomifakta. Sammantaget måste man sätta finanskrisen och även krisen i Grekland i sitt sammanhang och vad det betytt för den ekonomiska utvecklingen inom EU. Med andra ord kan man inte ge migrationen hela skulden eller ens någon större betydelse. Om jag i stället säger så här: För att skörda måste man först så. Vi har brist på arbetskraft inom allt för många områden. Och eftersom jag tror att robotar kan lösa en del problem om sisådär 25 år så behövs mänskligt humankapital i dagsläget. Nu hoppas jag att politikerna inte sjabblar bort denna möjlighet. Att föra en smart integrationspolitik så att den svenska ekonomin under många år framåt kommer att få en riktig boost. Sitter också och funderar på vårt västliga grannland. Hur tänker de? Hoppas de att vi ska komma och torka dem i häcken när den tiden är inne? Eller de kanske föredrar robotar som mänsklig kontakt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Brist på arbetskraft har vi inom många områden men den bristen kommer inte att kunna täckas av migranterna i första taget. Det visar bl a SCB:s siffror. Problemet med många av dem som är arbetslösa är att de saknar den kompetens som efterfrågas. Antställningsbarheten ser ännu sämre för dem som invandrat de senaste åren. Det tar åratal för de flesta av dem att komma i arbete. Det ger ingen boost åt svensk ekonomi tyvärr.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Knappt en tredjedel av alla migranter som anlänt 2015-2016 har varit flyktingar. De flesta har varit migranter, främst män i olika åldrar, som sökt ett bättre liv men saknat asylskäl.
   I vintras sa Ygeman att minst 80 000 migranter skulle skickas tillbaka fr Sverige. Problemet är att hitta dem och att få deras resp hemland att ta emot dem, då de saknar ID-handlingar. Det är väl i stort sett bara Sverige som tar emot människor utan ID-handlingar. Men vi är ju förstås en ’humanitär stormakt’.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Den som spar han har, men innan lucka 24 kommer nog en del 3 så du kan konsumera den här redan nu:O)

 2. Gerd

  För sent ska syndARNA vakna. I går föreslog till och med stadsministern att ”nu måste” tiggeriet avskaffas. På något sätt…. sen kom grodorna. Detta genom att tiggarna ska begära tillstånd att få tigga. I samband med ansökan ska tiggarna visa pass och få en stämpel att de har tillstånd att tigga och hur länge. Efter tre månader ska de skickas tillbaka till,sina hemländer då de inte får vistas här längre enligt alla lagar och förordningar. Man kan ju undra om det är polisen och länsstyrelserna som ska ge dessa tillstånd. Kommer tiggarna att få betala pengar för dessa tillstånd? Vem ska bekosta saneringen efter bosättningarna?
  Det måste ju vara humanare och billigare att som många andra länder i EU helt enkelt förbjuda tiggeriet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är inte vad man föreslår som räknas utan vad som levereras. Det regeringen Löfven hittills levererat imponerar inte.
   Att hävda att tiggare ska skickas tillbaka efter 3 mån är att slå in öppna dörrar. Det gäller redan men funkar inte. Att hjälporganisationer m fl säger att man ska ge hjälpa på plats i Rumänien el Bulgarien lyssnar Löfven heller inte till. Flera kommuner har redan förbjudit tiggeriet och det anser jag är det enda rätta.
   Hans Rosling t ex sa förra året att hjälp på plats är den bästa och mest effektiva hjälpen. Men godhetsapostlarna och ovanförskapet bryr sig inte om verkligheten eller vad folket säger.

 3. Mia K

  Hej asasuh! Jag förstår inte vad i hela världen Löfven (och fö också v, mp, fi och borgerligheten) tycker sig vinna med att importera individer med helt annan samhälls- och kvinnosyn till Sverige? De nyanlända har dessutom stora vårdbehov, bl a i fråga om tänder, så svenskar som har byggt upp vårdapparaten blir utan alternativt får otroligt långa väntetider för behandling! Det kan inte enbart vara av egenintresse, att känna sig friköstig (med andras pengar) utan det måste finnas en dold agenda. Har storkapitalet utlovat stora gentjänster månne? Vad nu Bilderberggruppen kan tjäna på att slå sönder Sverige?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Bildergruppen kan nog finnas med i bakgrunden liksom George Soros. Jag brukar läsa Lars Berns blogg och han skriver då och då trovärdigt om detta på https://anthropocene.live/
   När Sverige behöver låna pengar utomlands tjänar man pengar på oss. ”Den som är satt i skuld är icke fri” som bekant.

   Mikael Sandström, statssekreterare hos Reinfeldt 2006 – 2014 och därigenom delaktig och ansvarig för tiotusentals beslut och överenskommelser som medförde dramatiska konsekvenser för Sverige, säger så här i tidskriften ”Kvartal”:

   ”Vi har bortsett från att det är omöjligt att ha fri eller mycket liberal invandringspolitik i ett land med en välfärdsstat och hög ekonomisk levnadsstandard, i en värld med stora ekonomiska skillnader. Om vi inte vill acceptera att det skuggsamhälle som redan finns ytterligare växer, måste vi vidta åtgärder för att hindra människor från fattiga länder att komma hit.
   Varje förändring av politiken i mindre stram riktning kommer att leda till ökade migrationsströmmar till Sverige, även av personer som saknar skyddsskäl.”

 4. Basic Rules

  Att nu centerpartiet ånyo vill ha en generösare invandringspolitik är skrämmande..

  Likt Mona Sahlin(S) har Annie Lööf(C) en negativ känsla för det svenska och inte minst dess medborgare, dom vi inte känner är bättre !
  Andra kulturer och invandrare ska tydligen sättas i första rummet . Med 9 % i ryggen så har hon tagit en del ”Reinfeldtare” från moderaterna. Då är det på sin plats för centern redogöra för vem ska betala, vilka inhemska behov ska åsidosättas ?
  Assimilering eller återupptaget kaos, utanförskap och parallella samhällen, här går skiljelinjen inför kommande val !

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Centerns riksdagsledamot Staffan Danielsson fr Östergötland har vid flera tillfällen försökt få partiet att strama upp migrationspolitiken. För detta har han straffats med utestängning från migrationspolitiska diskussioner. Situationen känns igen fr moderaterna.
   Än så länge har Lööfs förslag hur integrationen av alla som hittills kommit ska lösas har inte imponerat på mig. Hur hon ska lyckas lösa den om vi öppnar gränserna fullt ut igen får hon ännu större problem att klara integrationen.
   Lööf har inte övertygat ifråga om hur hon ska få igenom sina förslag. Jag har svårt att tänka mig att partiet skulle växa så mkt att Lööf skulle lyckas med det. Partiets nuvarande migrationspolitik torde omöjliggöra en ny alliansregering. Fast det hinner blåsa många vindar och dyka upp nya kappvändare innan 2018.

 5. Ville-Valle

  …nu får du ta fingrarna ur röven och gå på allvar in i politiken. Umeå och Västerbotten (för att inte tala om Sverige) behöver ansvarsfulla politiker som vågar säga sanningen, även om den svider…

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack för förtroendet! Tyvärr är det nog lättare att vara utanför politiken för den som säger sanningen. Den omtalade partipiskan verkar eliminera ”ansvarsfulla politiker som vågar säga sanningen även om den svider”.

   • Ville-Valle

    … varför inte ett nytt ”Umeåparti” som tar sikte på kommunens bästa…? Kan de i Åsele borde det gå även i Umeå. Du är självskriven som det nya partiets ledarfigur…

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Tack, men jag har svårt att se att ett ”Umeåparti” skulle komma nån vart.
     I Umeå är det så små skillnader mellan de borgerliga och socialdemokraterna så man skulle aldrig få igenom ngt. Man måste välja sina strider;O)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.