Allsköns funderingar om politik

Undermåligt, respektlöst, skämmigt!

Statsministerns tal direkt till nationen var ett sätt att visa på ledarskap. Han har under sina år som statschef oftast hållit sig undan i det längsta och istället skickat fram någon av sina ’underhuggare’ i regeringen eller en myndighetschef. När nu bakgrunden till talet avslöjas, förtar det effekten av det.

Löfven bjöds in till Svt:s Agenda 22/3 för att delta i direktsändning och svara på frågor, men han sa nej. Statsministern vill inte gärna ställa upp i direktsända TV-program. Han föredrar att tala ostört utan frågor. Även hans närmaste medarbetare torde föredra att han gör så, eftersom hans direktsända uttalanden under regeringsåren tvingat dem till skademinimering. Nu blev hans Tv-framträdande därför en kompromiss. Istället för att bli utfrågad fick han hålla ett indirekt tal till nationen, ett förinspelat tal där ett antal kameraklipp antyder att han fått göra uppläsningen flera gånger.

Flera kommentatorer har berömt hans tal, men i ärlighetens namn, vem skulle inte klara av att framföra ett indirekt tal till nationen skrivet av talskrivare? Berömmet torde vara ett tecken på att vi numera förväntar oss så litet av Löfven.

Så vad nytt hade hans talskrivare att delge oss? Inget. Detta var endast en uppehållande manöver. Krönikören Johan Hakelius på tidskriften Fokus ställer följande relevanta fråga:

-Varför hölls det här talet? Fanns ingen tanke med vad det borde leda till? Eller finns inget intresse för de negativa effekter som de här extrema åtgärderna har på vårt samhälle?

I talet sa Löfven bl a följande:

-Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor, och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här. 

Nu är inte ansvar den rödgröna regeringens paradgren. Tvärtom! Jag instämmer helt i Malcom Kyeyunes krönika i GP (21/3):

-Människor i offentliga positioner i Sverige är inte överdrivet vana vid att ta ansvar. Våra politiker har likaså vant sig vid att kunna göra vad som helst, förskingra vad som helst, men ändå gå helt ansvarsfria till nästa toppjobb. Så beter sig inte experter; så beter sig ett frälse.

-Detta kan vi inte längre acceptera. Har man de löner, den prestige och de titlar som regeringsmedlemmarna innehar, då måste man också leva upp till innehållet i uppdraget: ta ansvaret – hela ansvaret. Visa ledarskap!

Ledarskap visar man inte genom att ständigt skicka fram eller gömma sig bakom experter. Regeringen är ytterst ansvarig för landet. Ta hela ansvaret för detta innan ni går ut och kräver att vi andra ska ta ansvar och göra uppoffringar!

Hur många gånger har vi hört Löfven slå fast att asylsökande utan skyddsskäl måste lämna landet?

De som har fått ja ska in i samhället så snart som möjligt men de som fått ett nej måste lämna landet. Annars har vi ingen trovärdighet i flyktingmottagandet, har Löfven slagit fast.

Nu konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport, Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) att arbetet med återvändande är djupt dysfunktionellt. Färre än hälften av dem som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet frivilligt. Riksrevisor Helena Lindberg talar om ”stora brister” i effektivitet. En majoritet av de ärenden som granskades 2013-2014 överlämnades till polisen och Riksrevisionen visar att ”de flesta av dessa” klarar av att stanna i landet. Nästan hälften av de ärenden som hamnar hos polisen preskriberas. Är det regeringsfrälsets sätt att ta ansvar för landet? Undermåligt, respektlöst och skämmigt!

Mot bakgrund av dagens svåra situation p g a Covid-19 och en mycket dyster ekonomisk utveckling för Sverige vill jag veta hur och när det politiska frälset tänker ta sitt fulla ansvar för de uppskattningsvis 100 000 människor som vistas illegalt i Sverige. Hur tänker man klara en situation, där coronaviruset sprids bland människor som vistas i Sverige olagligt och oregistrerat? Hur tänker man lokalisera dem? Hur informerar man alla dem som inte förstår svenska?

Ledaren påpekade att det nu krävs att vi alla ska göra uppoffringar. Låt mig påpeka att invandringen kostat landet och verklighetens folk oräkneliga miljarder och neddragningar inom sjukvård, trygghet, välfärd m m. Låt mig också påminna om att vi väljare aldrig fått rösta om den okontrollerade invandringen. Däremot har vi tvingats vara med och bekosta den.

Frälset har länge sagt att man inte får ställa grupp mot grupp. Så hur kommer man att prioritera när läget med coronaviruset blir riktigt akut och det inte finns intensivvårdsplatser ens för verklighetens folk? Kommer jag som 70+ person att offras, om vården tvingas välja mellan mig och t ex en 27-årig illegal invandrare utan rätt att vistas i Sverige men med rätt till vård som inte kan vänta? Regeringsfrälset har det fulla ansvaret för att informera oss om sina prioriteringar. Det duger inte att gömma sig bakom experter i denna fråga. Jag kräver snarast ett rakt och tydligt svar på denna fråga.

Regeringsfrälset, den offentliga förvaltningen och politiker på olika nivåer har utvecklat ovanan att utreda, kvalitetssäkra, prata, genuscertifiera, utveckla värdegrund och jämställdhetsplaner m m framför att ta tag i konkreta problem och ta fram hållbara lösningar. Istället för att rekrytera sjuksköterskor och annan vårdpersonal, skyddsutrustningar, vårdplatser m m har man anställt kommunikatörer. Att kommunicera har prioriterats framför att agera, prat framför verkstad.

Covid-19 har med all önskvärd tydlighet avslöjat de felprioriteringar frälset på olika politiska nivåer och förvaltningar länge gjort. Resultatet är att vi idag saknar både en fungerande krisberedskap, tillfredsställande krishantering och pandemiplaner. Det finns m a o stora möjligheter för frälset på olika nivåer att göra konkreta och stora förbättringar.

Spåren avskräcka dock. Tsunamikatastrofen, Estoniakatastrofen och bränderna i Västmanland fick det politiska frälset att framstå i all sin ynkedom. Med tanke på de utredningar och haverikommissioner som gjorts och presenterats efter dessa katastrofer, borde ansvariga politiker och myndigheter ha lärt sig av misstagen och genomfört stora och konkreta förbättringar inom krisberedskap och krishantering. Dessvärre tycks de inget ha lärt. Nu står de där tomhänta, fulla av floskler och bortförklaringar eller gömmer sig bakom experter. Ynkligt!

Det är dags för ett ansvarsutkrävande värt namnet, återinfört tjänstemannaansvar och framtagande av en fungerande samhälls- och krisberedskap. Hur kommer chefen för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, myndighetsmarodören Dan Eliasson, att bidra till detta med de 10 miljoner han just fått för genusforskning?

 

45 kommentarer

 1. S Astrom

  åter BRA att du GILLAR SPAIN bättre än Sverige, bra att gilla sin sits precis där man är!
  Men att GE PRIS O LOV till DITT NYA LAND, SPANIEN o SKIT o SKIT till Ditt ursprungliga hemland, SVERIGE, tjänar Du Inget på i dagsläget!
  För alla länder är detta VIRUSELÄNDE NYTT o OPRÖVAT!
  Många misstag kommer att begås, INGEN kommer att GÖRA ALLT RÄTT, men man försöker ändå lära av de som ligger något före i erfarenhet!
  Om du inte tror ATT DE GÖR ALLT VAD DE KAN, ja då får DU väl bevisa att DU KAN BÄST!
  Till-lit är vad som behövs i nuläget, TIPS men INTE missriktad KRITIK, stärker en solidarisk sammanhållning, BARA o ENDAST det kan få oss ut ur denna Pandemi!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag är kritisk mot sittande regerings oförmåga att regera landet. De förtjänar kritik för sin misskötsel av inte minst den okontrollerade invandringen och att låta Mp styra mycket mer än deras 4% från väljarna motiverar. Detta är den mest inkompetenta regering landet haft.
   Jag gillar däremot Sverige som land och fortsätter att vara skriven där. Det jag lyfter fram när det gäller Spanien är hur den spanska regeringen inte tvekade att införa hårda bud när den förstod det allvarliga läget. Om detta handlade mitt föreg inlägg.
   Det är f ö mkt svårt att känna tillit till den rödgröna röran. Hade sossarna valt att bilda en minoritetsregering hade skadan blivit betydligt mindre.

   • Brorson

    ”Hade sossarna valt att bilda en minoritetsregering hade skadan blivit betydligt mindre.” Jag antar att du menar en socialdemokratisk enpartiregering. Som det nu är har ju sossarna bildat en minoritetsregering tillsammans med MP. Och då är det ju varken hackat eller malet. Vitsen med att bilda regering tillsammans med ett eller flera andra parti(er) är ju att regeringspartierna därigenom ska få majoritet i riksdagen.

    En minoritetsregering måste göra upp med oppositionen för att få igenom sina förslag i riksdagen. Och vi hade säkert fått bättre kompromisser med oppositionen, om S hade varit ensamt regeringsparti. Inte ens MP hade förlorat på detta. Om S hade varit ensamt regeringsparti hade ju även MP varit en del av oppositionen.

    Som ett obundet riksdagsparti utanför regeringen hade MP kunnat driva en mer radikal och alltomfattande miljöpolitik, i stället för den ensidiga och fåniga klimatfixeringen, som ju i praktiken är en dold subvention till bilindustrin för att öka nybilsförsäljningen. Det är en sak, som alltid har legat S varmt om hjärtat, oavsett om de nya bilarna drivs av bensin, diesel eller el.

    Nu i coronatider har MP också sålt sig till flygbranschen, som MP i regeringsställning försöker rädda från konkurs – tvärtemot den tidigare förda politiken som gått ut på att driva flyget till randen av konkurs genom nya pålagor.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Ja, jag menar förstås att S borde ha bildat en enpartiregering. Tack för påpekandet!

 2. Jonas E

  Fast – är verkligen invandringen det stora problemet här ? ……. det stora problemet är ju snarare att skattesänkningar och privatiseringar inte är gratis – priset ser vi nu !.
  Sen har ju migrationen givetvis spätt på problemet, men det är inte grundproblemet här !.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det stora problemet är att man så totalt tappat/släppt kontrollen över vilka och hur många som befinner sig i landet!!

   • Jonas E

    Nja – det är ju mer ett symptom på problemets omfattning …. skattesänkningar och privatiseringar är ju inte gratis – det är ju dom som gjort att vi inte har resurser nog för att kontrollera detta !.
    Migrationen är ju mer droppen som fick bägaren att rinna över – glöm bara inte vad som gjorde den bägaren för full innan dock …… för det är ju där grundproblemet ligger !.
    För det är ju just grundproblemet som är vad högern vill göra än mer av – för att sen skylla ifrån sig på migrationen än en gång när det blir värre !…… hur länge ska ”vissa” gå på detta ? – resultatet ser vi ju nu !.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Du ser skattesänkningar enbart som en kostnad och förlust. Det gör inte jag.
     Dessutom tror jag inte på påståendet att hundratusentals invandrande analfabeter fr kulturer helt olika vår skulle vara ’lönsam’. ”Hur länge ska ’vissa’ gå på detta?”
     Utan entreprenörer och fungerande och lönsamma företag med rimliga villkor kommer inte Sverige att klara sig och migranterna kommer att vara arbetslösa ännu längre än idag.

     • Jonas E

      Med tanke på att den enda säkra bevisade effekten av skattesänkningar är budgetunderskott – så kan man knappast se det som annat än en kostnad och förlust …. det är ju bara i teorin detta skulle vara bra !.

      Sen finns det givetvis maxgränser åt alla håll …

      Sen så för att citera Joakim Ruist – migrationen kostar ca 45 av välfärdens kostnader …. kan knappast vara det avgörande problemet då !.
      Sen påtalar han också att vi bevisligen faktiskt har haft råd med båda delarna i över 30 år nu …. då måste man ju fråga sig vad som ändrats under samma tid – svaret blir ju en våg av privatiseringar och skattesänkningar !.
      Sen kan man inte påstå att alla migranter är olönsamma – de flesta är väldigt företagsamma !.

      Slutligen – riktiga företagare/entreprenörer lever inte på skattemedel – dom bidrar !.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Tino Sanandaji m fl delar inte dina åsikter.
      ”…vi bevisligen haft råd med båda delarna i 30 år nu…” Det är inte sant för välfärden, tryggheten, vården m m har monterats ned högst väsentligt liksom försvaret och krisberedskapen.

     • Jonas E

      Ja allt detta har ju rustats ner – borgerliga skattesänkningar och privatiseringar är ju inte gratis …. där ligger ju den stora förändringen i dessa 30 år !.

      Tino har ju även påtalat andra saker – som att brottsligheten faktiskt sjunker i 95% av Sverige, men ökar i övriga 5% så pass mycket att snittet går upp …. varför skriker ”vissa” om dessa 5% som om det vore 100% ??.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Offentligt ägda och drivna företag är varken gratis eller lönsamma, men de överlever tack vare våra skattepengar.
      Och i vilka ”övriga 5% ökar den så mycket?
      Och varför skriker inte ännu fler om dagens brottslighet när snittet går upp?

     • Jonas E

      Offentligt driven välfärd är bra mycket billigare än privat sådan, då även den ska betalas med skattemedel – men i privat regi ska man betala för företagsvinster också !…..
      Bara som exempel så förlorade staten bara på Apotekets avreglering någonstans mellan 200-250 miljoner per år i intäkt !….. de landsting i Sverige med störst andel privata i sina verksamheter är också de Landsting med som högsta vårdkostnaderna !.
      Vi får mer för skattepengarna om detta drivs i offentlig regi – det har ju till och med USA börjat inse numera !.

      Sen så TInos exempel – 95% så går skjutningar ner med 12%, i övriga 5% av Sverige så ökar dom med 160% …… bilden är den samma i princip all brottslighet i Sverige – dock med varierande siffror !.
      Då är ju problemen rätt lokala alltså – och ”då går inte hela Sverige åt skogen” som ”vissa” påstår av politiska skäl !.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Staten ska inte driva företag. Dessutom ska avregleringar göras utifrån väl genomtänkta regler och regelbundet följas upp och utvärderas.
      Privata skolor, vårdbolag m m får samma statliga/kommunala ersättning per person/vårdtillfälle som offentliga aktörer får. Vinster inom vård m m görs tack vare att de privata aktörerna driver sina företag mer effektivt än offentliga. Om de privata aktörerna inte lyckas konkurrera med de offentliga aktörerna och hålla sin budget, överlever de inte. Däremot överlever offentliga aktörer oavsett om de är bra eller ekonomiskt livskraftiga.
      Skjutningar är väl ändå bara en del av dagens brottslighet!

     • Jonas E

      Nej staten ska driva välfärd, inte bolag ….. Privatiserad välfärd blir alltid dyrare än offentlig – enligt konkurrensverket !.

      De privata får ju faktiskt betalt för att driva samma saker som det offentliga, men det är ju det dom sen inte gör – dom väljer ut det som redan var lönsamt sen innan som dom konkurrerar med det offentliga om !
      Sen har dom privata ju lägre personaltäthet, lägre andel behörig personal, samt lägre löner …. då levererar man ju faktiskt mindre än man fått betalt för !….. den effektivitet du talar om kommer ju bara ägarna till del, för den uppnås genom att tumma på kvalitet – som mäts säkrast i just personaltäthet enligt konkurrensverket !.

      De privata aktörerna har ju lyxen att kunna välja bort allt som är olönsamt – de offentliga måste ju göra även det som är olönsamt !.
      Privata har ju lyxen att kunna lägga ner om det inte är lönsamt – det offentliga måste driva sådant i alla fall enligt lagen – så det är ju inte samma spelregler !.
      Det är ju dessutom fri etableringsrätt – det offentliga får alltså inte ens säga nej till privata, men betala måste dom !……. lite som om att du själv skulle tvingas säga JA till alla telefonförsäljare som ringer !.

      Sen så är ju skjutningar inte allt, men det var ju bara ett exempel – som Tino påtalade …. bilden är dock den samma i övrig brottslighet också !.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      ”dom väljer ut det som redan var lönsamt”. Hade de politiskt ansvariga som drev igenom privatiseringen gjort en noggrann konsekvensanalys, hade de insett att de måste införa regler för att detta inte skulle hända och följa upp och utvärdera hur reglementet följs. Detta gjordes tyvärr inte.
      Att det idag finns flera vårdgivare har inneburit att vårdpersonal idag har möjlighet att välja vem de vill jobba för. Menar du att denna personalkategori skulle välja sämre alternativ? Det tror inte jag. Konkurrens är bra för det gör att aktörerna måste anstränga sig för att erbjuda bra arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner. Dåliga arbetsgivare får knappast någon personal och de får heller inte många patienter. Dessutom anser jag att alla vårdbehövande ska ha möjlighet att välja vårdgivare enl likvärdighetsprincipen.

     • Jonas E

      Fast problemet är ju personalbristen – privata tillför ju ingen ny personal, utan bara skapar ökad brist i det allmänna – då är dom en del av problemet !.

      Sen så är det bara i teorin som brukare väljer – i praktiken är det företagen som väljer brukare … de mest lönsamma alltså !.
      Det gör dom ju genom att dom privata själva väljer var dom verkar eller inte !.

      Sen så har faktiskt de privata högre personalomsättning – så bättre arbetsgivare är dom knappast heller !.

      Man skulle göra som omvärlden – inte tillåta vinstdrivande aktörer i sådant …. synad att SD svek sina vallöften i vinster i välfärden – skulle kunna ha varit en bra bit på rätt väg !.

      Problemet är ju att konkurrenstänket inte fungerar i välfärden som på den öppna marknaden …. det torde vara uppenbart för alla numera – det finns ju en anledning till att detta kallas för kvasimarknad !.

      Slutligen – riktiga företagare lever inte enbart på skattemedel … dom bidrar !.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Privata tar både personal och patienter fr offentliga vårdgivare. Summan av kardemumman torde vara densamma.
      Möjligheten för privata vårdbolag att välja ’lönsamma’ kunder borde ha reglerats bättre innan privatiseringarna genomfördes och noggrant följts upp efter att de genomförts. Idag får nätläkare kritik för att de tar de lätta fallen, men de lätta fallen skulle annars stå i vårdköer och där konkurrera med övr patienter om vård.
      Högre personalomsättning i privat vård kan även betyda att personal går mellan olika privata vårdgivare. Att byta jobb är ett bra sätt att höja lönen.

     • Jonas E

      Det är kanske så i teorin, men privata vill ju öka efterfrågan och uppmuntrar därmed de som inte är just sjuka att söka vård – så då tjänar mer pengar !.

      Konkurrensverkets slutsats är att privata kan ge initiala vinster, men blir i längden alltid kostnadsdrivande !….. talande är ju att just de landsting som har flest privata i sina verksamheter också har de högsta vårdkostnaderna !.

      Sen så har privata faktiskt generellt lägre löner och lägre personaltäthet – förklara nog också deras högre personalomsättning !.

      Sen håller jag med om att detta borde reglerats bättre – men det ville ju dom som införde detta inte höras talas om …… marknaden är ju självreglerande trodde man – inget kunde vara mer fel !.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Inte första eller enda gången politiker och tjänstemän har fel!

 3. Jonsson

  Dom kallar sig regering. Sverige kommer att få många skakiga år, i väntan på vaccin.
  Har försökt lyssna på de dagliga presskonferenserna kl. 14 med FHM m fl. Det har låtit så här: host, host, ehh … öhh, mycket stakningar. (Tegnell tackade i måndags för kärleken han fått – offerkofta funkar ofta.) Kurvor, peakar …
  Arbetsförmedlingen har dock varit tydlig om varselvågen, samt Socialstyrelsen med den skriande bristen på skyddsutrustning för vårdpersonal.
  Det behövs en upprensning i myndighetsträsket. Det behövs en regering som tar sitt ansvar. Varken EU eller Sverige kommer att förändras till det bättre p g a denna kris. Den enskilde lämnas allena. Det är mycket prat från de ansvariga, men mycket lite blir sagt. Be inte krokodilen hjälpa dig över floden …

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Du kan gå in på uvell.se och läsa hennes inlägg Myndighetsbonanza. Där blir det mer än tydligt hur många myndigheter som finns och att många finns till bara för att fixa egna jobb och jobb åt ’lojalister’, partitrogna och kompisar.
   När coronaperioden är över blir det nog många som ifrågasätter regionernas existens. Jag är en av dem som vill att vi river eländet. De är huvudorsaken till att vården inte organiseras enl dem som jobbar i vården. Toppstyrt och oerhört kostsamt med denna överbyggnad av politikerfrälse som kostar massor och tillför litet och inget.

 4. Brorson

  Vilka är folket i Folkhålsomyndighetens värld? Svar: Välutbildade och välavlönade vita heterosexuella par med stuga i fjällen. Med det har Tegnell varit mer än tydlig i tisdagens TV-intervjuer. Att på moster Agda i ålderdomshemmet i Jämtland är en dålig idé, enligt honom. Att isolera sig med hela familjen i sin ensligt belägna stuga i Jämtlandsfjällen gör däremot ingen skada.

  På tisdagsförmiddagen exploderade skandalen att sex av femton döda i Stockholms-området är svensksomalier. Jag gissar att därmed menas svenska medborgare som har invandrat från Somalia. Senare under dagen rapporterades att ytterligare två svensksomalier har dött. Åtta av sjutton, d.v.s närmare femtio procent? I ett efterföljande TV-reportage berättades att de flesta döda har varit bosatta i ”utanförskapsområdet” på Järvafälten.

  MSB har fått ett särskilt anslag på 75 miljoner för att motverka ”desinformation” som påstås spridas från Kina och de f.d. sovjetrepublikerna Georgien och Kazakstan, med innebörd att Sverige har kapitulerat inför pandemin, att det råder brist på sjukvårdsutrustning mm i Sverige. Hade det inte varit bättre att informera om pandemin och hur man skyddar sig på alla de språk, som talas i Sverige?

  1. Vi har dels problemet att alla, som bor i Sverige idag, inte förstår svenska.

  2. Och även om de kan en gnutta svenska, så förstår inte alla den svenska myndighetskulturen, som går ut på att man ska följa myndigheternas råd ”frivilligt”. Många har med sig från sina tidigare hemländer att saknas straffsanktioner är det inte så viktigt att följa råden.

  Företrädarna för regeringen och FHM och MSB uttalar sig som om de inte kände till att Sverige är ett stort invandrarland. Det gäller även statsministerns tal. Och det gäller inte bara vilka informationen riktas till, utan även den ensidiga fokuseringen på Italien-resenärer, trots att alla borde veta att många flyktingar åker på semester till de länder som de har flytt från, bl.a. Iran, som drabbades av pandemin något före Italien,

  Tegnell ljög i det längsta att all smitta var ”importerad”/underförstått: från Italien) och att ingen smittspridning vid sidan om dessa importfall förekom.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   I sitt tal till nationen betonade Löfven plikten att du ”måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor, och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här.” Det gäller även invandrare i utanförskapsområden. En del av det ansvaret är att lära sig förstå svenska, be om hjälp fr sina vänner och bekanta, använda Google m m. Det är besynnerligt att migranter förstår svenska och svenska regler när det gäller att söka bidrag och ta tillvara rättigheter men inte när det gäller plikt och ansvar. Här har imamerna ett mkt stort ansvar att hjälpa och vägleda sina ’församlingar’.
   Av MSB förväntar jag mig inget värdefullt ens för de extra 75 miljonerna. Vad kommer vi att få för dessa pengar?

   • Brorson

    ”Det är besynnerligt att migranter förstår svenska och svenska regler när det gäller att söka bidrag och ta tillvara rättigheter men inte när det gäller plikt och ansvar.”

    1. Med dessa ord har du bekräftat min tanke att ”många har med sig från sina tidigare hemländer att saknas straffsanktioner är det inte så viktigt att följa råden” Och rent logiskt betyder ju frivilligt att man inte är tvungen att göra som man blivit tillsagd. Och alla invandrare har ju inte svenskars undergivna auktoritetstro på myndigheter, att myndigheterna vill väl. Och det torde gälla inte minst de som är verkliga flyktingar, de som haft asylskäl.

    2. Och alla förstår faktiskt inte information som ges på svenska. Även om de förstår den halvsvenska som invandrare från olika språkområden använder när det talar med varandra.

    3. Alla förstår inte ens de regler som gäller att söka bidrag och ta tillvara rättigheter. Att de ändå lyckas med detta beror på att det finns horder med hjälpare som talar om för dem vad de ska göra och som i undantagsfall ställer upp ideellt men vanligen mot stora arvoden från samhället. Vart tog de vägen nu, när deras tjänster verkligen hade behövts?

    4. Du har helt rätt i ditt påstående att imamerna har ett stort ansvar, men har ens de blivit informerade och uppmanade att ta ansvar? Det är som jag säger att regeringen och myndigheterna inte har räknat med invandrarna som reellt existerande, utom möjligen som offer för inföddas ”rasism” och ”främlingsfientlighet”. Som objekt, inte som subjekt, som man kan kräva något av.

    Vi har hört Löfvén orera otaliga gånger om att de, som fått avslag på sina asylansökningar ska lämna landet. Visst är det bäst och billigast om de gör det ”frivilligt”, men det borde inte betyda – som det faktiskt gör – att de själva får välja om de ska lämna landet eller ej. Om vi hade haft en handlingskraftig regering, hade den sett till att alla illegala samlas ihop och sätts i karantän i ett slutet förvar under några veckor (för att de inte ska ta med sig smitta från Sverige till sina hemländer) och därefter skickas hem.

    Min kritik mot FHM (Vilka är folket för Folkhälsomyndigheten?) gällde inte bara att myndigheterna glömt bort våra legala invandrare, utan cd har även glömt de illegala SAMT stora minoritetsgrupper (eller rentav majoriteten?) bland den infödda befolkningen. Alla lever inte i särkönade parförhållanden med stuga i fjällen. Alla är inte heterosexuella och inte ens alla heterosexuella lever i fasta parförhållanden. Alla har inte ens en bostad att gå till, där de kan isolera sig.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Det hela bottnar i att Sveriges krisberedskap är undermålig för att inte säga obefintlig och inkonsekvent.
     Regeringsfrälset har inte gjort sin läxa. De tror att de kommer undan med prat i kvadrat.
     Det ligger mkt i att straffsanktioner är viktiga för att få folk att ta ansvar och ”göra sin plikt”. Att dö av coronaviruset borde ändå avskräcka även i dessa grupper. Överlevnadsinstinkt borde ändå finnas bland dem när nöden kräver det.
     Muslimska Brödraskapet med sina brödraorganisationer och samfund borde väl se till att alla deras ’bröder’ förstår informationen. Det måste ligga i varje invandrares intresse att ta del av och förstå samhället. Hur ska de någonsin kunna få ett jobb utan att kunna svenska?

 5. Jonsson

  Det är väldigt skilda världar i detta ”Nya Sverige”.
  Men, alla måste självklart få information om att staten planerar att vi samtliga ska få den kinesiska sjukdomen. Och, att bot saknas.
  Varför inte skicka ut ”Viktigt meddelande till allmänheten” i mobilerna. Är man rädd att panik ska uppstå?
  Jag kan ha helt fel, men jag tror att Somalias skriftspråk kom nån gång på 1980-talet.
  Smittspridningen verkar ha tagit fart i Sverige nu. Så det börjar bli brått med informationen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Skilda världar p g a noll krisberedskap och avsaknad av konsekvensanalys inför invandringen fr MENA-länder! MSB och ansvariga regeringar har mycket att svara för.
   Om man är analfabet och inte förstår svenska hjälper det inte med meddelande i mobilerna såvida det inte går ut på olika invandrarspråk. Enl uppgift blev somaliskan officiellt språk och fick ett alfabet så sent som i början av 1970-talet. Det innebär att många somalier i Sverige kan vara analfabeter.
   Muslimska Brödraskapet m fl muslimska sammanslutningar liksom imamer borde se till att deras ’bröder’ får den info som situationen kräver. Dessutom kan bibliotek och översättningshjälpmedel nyttjas, men då gäller det förstås att ta sig dit.

 6. Brorson

  Om du inte kan se svensk TV, meddelas att Tegnell säger att läget är stabilt och att det hela utvecklar sig precis som planerat, kurvan plattas ut. Sjukvårdsdirektören i Stockholms län ger direkt motsatt besked, upprepar flera gånger att ”stormen är här” och att man står på randen till ”katastrofläge” och ger exempel på att sjukvården i länet inte kunnat hantera situationen och att sjukvårdspersonal har smittats. I Stockholms län har lika många dött under det senaste dygnet som under hela tiden sedan det första fallet.

  Han undviker att kritisera Tegnell, men svarar på frågan varför han och Tegnell ger så olika besked, att han bara svarar för Stockholms län, medan Tegnell kanske svara för hela landet. Men det börjar bli kritiskt även för grannlänen till Stockholms län. I Södermanlands län har två corona-smittade personer, som vägrats sjukhusvård i tid, avlidit. Senast i går beslöt FHM att skidbackarna i de svenska fjällen ska hålla öppet som vanligt, men att turisterna bör avstå från ”after ski”. I Finland har hela Helsingforsregionen satts i karantän. Det blir ingen skidåkning i finska Lappland för Helsingfors-borna.

  Thai Airways har slutat flyga på Sverige och andra utländska flygbolag torde komma att följa efter. Eftersom grannländerna har stängt gränsen mot Sverige, har hela Sverige indirekt satts i karantän utan något beslut därom av någon svensk myndighet. När svenska företag tvingas stänga för att man inte kan få halvfabrikat från utlandet drabbas svenska folket fullt ut av beslut, som tagits av utländska företag, myndigheter och regeringar, utan att vi i någon nämnvärd grad har gynnats av de besluten i form av minskad smittspridning i Sverige.

  Skulden för att våra invandrare, legala som illagala, inte informeras eller inte kan ta till sig den information som ges (vanligen på svenska) ska vi inte skylla på den enskilda invandrare utan på de svenskar som ligger bakom de senaste decenniernas massinvandring och förtalat och nästintill förföljd den politikens kritiker. Nu vill de inte ta ansvar för vad de har ställt till med. Talade idag med en vänsterpartist som protesterade när jag sa FHM ensidigt har fokuserat på Italien-resenärerna och inte alls på de ”flyktingar” som har besökt släktingar i sina hemländer, särskilt Iran.

  Man kan inte vifta bort misstanken att en initativlös regering, som låtsas vara handlingskraftig, har låtit ett liten gäng statsbyråkrater med eller utan läkarutbildning utföra ett livsfarligt experiment i frågan om ”flockimmunitet” på ett helt lands befolkning. Detta påminner om tvångssteriliseringarna, som legitimerades av riskdagen med bara en enda röst emot, sedan läkare och en handfull universitetsanknutna genetikerskrämt upp politikerna med att den svenska folkstammen hotades av inavelsdegeneration.

  ”Oönskade anlagsbärare” förhindrades att sprida sina gener, varefter portarna öppnades för invandrare med önskade arvsanlag, vilka – efter flyktingströmmarna direkt efter andra världskriget – valdes ut i hemländerna (bl.a. Jugoslavien) med anlagstester. Dagens politiker uppvisar samma devota knäfall inför utvalda vetenskapliga auktoriteter. Tänk om Tegnell ha rätt, och alla åtgärder som har genomförts i andra länder är onödiga! Vilken enorm vinst Jackpot! I så fall har Löfvén förtjänat dubbla nobelprris. I både medicin och ekonomi.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det ger märkliga signaler att Tegnell och Eriksson ger så motsatta besked. Man kan tycka att Tegnell borde ha informerat sig om Region Stockholms siffror, som är rätt alarmerande, innan han höll pressträff.
   Jag är inte alls förvånad över att ’godhetsapostlarna’ inte vill ta ansvar idag för de decennier av massinvandring de medverkat till. Ansvar är knappast deras paradgren.
   Återstår att se hur lyckad den Sveriges hantering av coronaepidemin visar sig vara när en utvärdering görs och resultaten jämförs med övr länder som haft andra strategier.

 7. Jonsson

  Varken höjda eller sänkta svenska skatter spelar roll när migranter väljer att bosätta sig i Sverige. Det är varumärket som avgör, humanitär stormakt.
  Sverige har ”tappat” sin industri, och vi har gjort oss beroende av Kina.
  Vad händer med Sverige om vi lånar pengar från Kina och Saudi? Om Sverige inte kan betala tillbaka …

  Arpi och Cwejman, tror jag det är, som skriver i sin bok (titeln har jag i alla fall glömt), att: 68:orna skrotade klassbegreppet – när de inriktade sig på att folkhemsanpassa Mellanöstern.

  Så nu har vi identitetsbegreppet istället – som inte är kopplat till arbetslivet alls.
  Luthers kristendom, protestantismen – är den enda religionen med skam? Det är en bidragande orsak till vår svenska ”godhet”.
  En annan orsak är vänsterns kamratskap med fattiga länder med ”rätt” ideologi.

  Folk som erhåller bidrag för sin grundläggande existens blir tacksamma tjänare – till religiösa och politiska ledare. Åtminstone inledningsvis …

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så länge bidragen flödar är de möjligen tacksamma men tacksamheten torde avta så fort bidragen sinar.
   Glöm inte att den grundläggande industrin som ger friska pengar till landet till stor del nu ersatts av pengarna som snurrar runt i det välfärdsindustriella komplexet och sysselsätter massor av tjänstemän!
   Man måste vara både blind och döv för att tro att invasionen av analfabeter fr MENA-länderna, som inte respekterar oss och vår kultur och inte vill integreras, skulle vara en tillgång för landet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, vänsterpartiet Podemos tog strid för att massdemonstrationen skulle genomföras som planerat på int kvinnodagen 8 mars. Det anses ha varit en stor bidragande orsak till den svåra situationen som coronaviruset gett i Spanien.
   Ju svagare och mer inkompetent en regering är desto mer måste den förlita sig på tjänstemän/ämbetsmän och myndigheter.
   Ja, det blir allt tydligare att övr länders karantänbestämmelser och åtgärder för att skydda sina medborgare innebär att Sverige hamnar i karantän.
   Det är väl rätt typiskt för V att ge SD tjuvnyp i tid och otid.

 8. Brorson

  Har hört från vänner med fritidshus i Spanien att det explositionsartade utbrottet i Spanien beror på att myndigheterna inte hade förbjudit de stora demonstrationerna 8 mars – för idag 18 dagar sedan. I Sverige tillåts fortfarande folksamlingar på 500 personer. I Danmark förb ereds just nu en lag, som ska ge regeringen befogenhet att förbjuda folksamlingar på under 10 personer.

  Sverige har reducerats till en ämbetsmannadiktatur med de valda politikerna som ett slags medborgarvittnen, som tar de formella beslut som begärs av ämbetsmannadiktaturen. Den enda utländska statschef som stödjer de svenska politikerna i deras ömkliga roll är den brasilianske presidenten Bolsonario, som har skälllt ut landets guvernörer för de restriktioner, som de har infört i sina delstater. Även guvernörer som tillhör presidentens eget parti.

  Samtidigt som Rysslands president Putin försäkrar ryska folket att allt är under kontroll, genomför nu den ryska staten åtgärder som tyder på att samma stat förbereder sig för att det värsta ska ske. Allt utrikesflyg utom hemtransport av ryssar stoppas fr.o.m. i morgon. Världens övriga länder håller verkligen på att sätta Sverige i karantän – inte för att skydda svenskarna utan för att skydda sina egna medborgare från svenskarna.

  I den senaste TV-debatten mellan partiledarna försäkrade Ulf Kristersson, M, att hans parti inte har någon kritik mot regeringen, utan bara något litet ändringsförslag på marginalen. Men SD-ledaren Jimmie Åkesson fick en rejäl utskällning av Jonas Sjöstedt, V, som frågade ”Ska vi lite på experterna eller på Jimmie Åkesson”, trots att Åkesson försäkrat att han och SD inte alls har några egna förslag utan bara försynt hade påpekat att världens övriga experter inte håller med de svenska experterna (de få svenska experter som får komma till tals). Åkesson sa att han inte kan avgöra vilka experter som har rätt, men att han hoppas att de svenska experterna (de få som får komma till tals, men det sa han inte) har rätt.

  Ja, det får man hoppas, men det hoppet minskar timme för timme – för oss alla men kanske inte för de drabbade svensksomalierna, som antagligen hoppas på ett gudomligt under. Här behövs det nog att imamerna gör klart att man inte bör förvänta sig hjälp från Allah, om man inte själv har gjort vad man kan för att skydda och hjälpa sig själv och sina närmaste. Har imamerna ens blivit uppmanade att ta med detta i sina predikningar? Jag upprepar att ansvaret faller blytungt på de svenska ”antirasister” som fortsätter att blåneka till att smittspridningen bland invandrarna är ett särskilt problem och kräver att detta problem ska tystas ner.

  Det pratas mycket om ”marginaler” numera. Experterna, som vi uppmanas lyssna till försäkrar hela tiden, att det är för tiden (under senare tid att det är för sent) att vidta de åtgärder som beslutats i andra länder, och att de bara ger en MARGINELL effekt. Ingen säger att det är just de marginella effekterna som är avgörande för om smittan ska stoppas eller inte. En enda gnista kan starta en prairiebrand, heter det. Och en enda smittad person kan starta en epidemi. Det kan vara en person, som inte hade träffats av de generella åtgärder, men kanske hade träffats av kompletterande marginella åtgärder.

  Tegnell har upprepade gånger förklarat att strategin är att platta ut kurvan, så att inte fler blir sjuka samtidigt än vad sjukvården klarar av. Och att det förväntade resultatet är att ”fockimmunitet” uppnås. Han förvarnar om att epidemin kommer att blossa upp på nytt i höst, utan att tala om hur länge, innan ’flockimmunitet” uppnås. Och under tiden ska alla äldre sitta i frivillig karantän i sina hem. Och alla planerade operationer skjutas på framtiden. Ett fullskaligt experiment.

 9. Brorson

  Ditt svar på min förra kommentar (26 mars kl. 13.28) har tydligen hamnat fel (ovanför i stället för under nämnda kommentar.

  Expressen skriver igen om fullständigt kaos i delar av kollektivtrafiken i Stockholm, där sjukhusanställda står som packade sillar tillsammans med övriga passagerare på vissa busslinjer från förorterna. SL skyller på förarbrist till följd av uppmaningar att alla som känner sig krassliga ska stanna hemma från jobbet, eftersom de inte kan veta vilken sjukdom de har, även om de inte är sjukare än att de kan köra buss, åtminstone några timmar om dagen, under rusningstid. SL har likväl lovat att sätta in fler bussar, men det hjälper inte.

  När inte SL får skulden för ”dålig planering” får det moderata trafiklandstingsrådet Krister Tamson skulden. Stockholm har borgerligt styre, eftersom MP i Stockholm bytt block efter senaste valet. Men det är inte Tamsons fel, utan snarare den rödgröna majoritetens under förra mandatperioden, vilken införde enhetstaxa för alla resenärer i hela Stockholms län, oavsett om man åker 5 km eller 5 mil. Storstockholms Lokaltrafik är därför kraftigt underfinansierad i förhållande till kostnaden för att ge alla sittplats.

  Andra skyldiga är statsepidemiologen Anders Tegnell, som inte haft vett att kräva att uppenbara smitthärdar stängs ner, sjukvårdsministern Lena Hallgren, som har gjort sig osynlig, och statsminister Stefan Löfvén, som sitter och väntar på att Tegnell ska begära regeringsbeslut, i stället för att byta ut Tegnell, exempelvis mot Ume-professorn Joakim Rocklöv, som ständigt hånas av Tegnell, nu senast för sin förutsägelse att vi kommer att ha 100 döda under veckoslutet.

  Eftersom 1 / 3-del av antal anställda i Stockholm uppges arbeta hemifrån, kan trängseln i kollektivtrafiken inte vara värre än vanligt. Det är väl snarare så att passagerarna, inte minst de sjukhusanställda, har blivit medvetna om hälsoriskerna med den underfinansierade och överutnyttjade kollektivtrafiken. Ingen vet om de höga sjuktalen i corona bland vårdpersonalen beror på att de blivit smittade av sina patienter eller av på väg till eller från jobbet.

  Från Spanien ser jag poliser kontrollera alla passagerare i nästan tomma bussar, att de har intyg på att deras resor är nödvändiga. Om passagerarna ska sitta utspridda, så att det är minst en meter mellan, så borde det vara förbjudet att ta ombord fler en 15 passagerare i en buss med 60 sittplatser. Förarna borde ha order att stänga dörrarna och köra iväg, när 15 passagerare har klivit ombord och inte ens stanna vid nästa hållplats för att ta ombord väntande.

  Dessutom borde SL lära av ULTRA (stadstrafiken i Umeå) som har förbjudit påstigning genom framdörrarna, i syfte att skydda förarna från smitta. Som regeringschef borde Löfvén sätta fart på sina ministrar att lösa problem inom sina respektive områden. Eller är Tegnell informell regeringschef?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tur att du ändå såg svaret!
   Jag läste igår om bakgrunden till SL:s haveri och i förrgår att facket sa att det visst fanns förare att sätta in. Allt kokar ned till dålig beredskap och brist på konsekvensanalyser inför en större ’katastrof’. Det borde finnas utarbetade beredskapsplaner för vad som ska gälla inom olika samhällsfunktioner i en kris som t ex en pandemi el dyl orsakat.
   Hallengren kan gott hålla sig undan för hon har ändå inget att tillföra. Det har inte heller Tegnells marionett Löfven. De är klart undermåliga och överbetalda.

 10. Jonsson

  Ingen får chansa, sa ledaren tidigare.
  Från och med nu måste alla i Sverige använda sitt folkvett (alltså göra bruk av sitt förstånd), enligt densamme. Exempelvis stanna hemma och inte företa onödiga resor.
  Högst 50 får samlas åt gången.
  Det jag inte begriper då … är varför kyrkor verkar hålla öppet för gudstjänst.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Kyrkorna samlar inga större skaror idag. Många har lämnat Svenska Kyrkan främst p g a den vänstervridning Jackelén genomfört. Därför lär kyrkorna med råge klara kravet på max 50 personer.

   • Brorson

    Hur det är nu vet jag inte, eftersom jag lämnade kyrkan under högmässan, strax före nattvarden, när prästen sa att det inte är på riktigt, att Jesus inte kommer till oss i nattvarden och att nattvarden bara är en till för att minnas något som hände för 2000 år sedan. Nej, jag tror inte att nattvarden är på riktigt, när prästen själv inte tror på det han säger ”Jesu blod för dig utgjutet”, etc. Under 1500-talet fanns mer radikala reformatorer än Luther. Och de menade att Jesus inte kan vara samtidigt närvarande i alla kyrkor i hela världen.

    De reformatorerna har inspirerat nattvarsfirandet i de flesta svenska frikyrkor. Nu har deras synsätt trängt in i Svenska kyrkan, som alltså inte längre är en luthersk kyrka och på väg att inte längre vara en kristen kyrka. .Jackelén verkar inte tro att vi kan möta och respektera muslimer och hedra deras profet (d.v.s. inte tala vanvördigt om honom) utan att själv bli halvmuslimer. Det finns emellertid inga troende muslimer som ställer upp på denna halvmessyr, som för dem är en synd.

    Detta försök attSvenska kyrkan att lura på muslimerna en ny religion, synkretism (=religionsblandning) torde i hög grad underlätta de extrema islamisternas rekrytering av unga vilsegångna muslimer till terrorist-rörelserna. Vad gör då Svenska kyrkan under corona-krisen? Hemsidan ger inget svar. Men tydligen kyrkvaktmästarna stå i kyrkporten och släppa in högst 50, utan att erbjuda något alternativ till dem som blir ”portade”. I en sockenkyrka på landsbygden gick sällan fler än 20 personer l högmässan, men i en större stad kunde det vara ett par hundra.

    I den lutherska kyrkan finns tyvärr något som kallas mässfall. Det är när noll gudstjänstbesökare kommer och prästen är ensam. Då blir mässan inställd. Mässfall förekommer inte i Katolska kyrkan, inte en i corona-tider, när kyrkorna faktiskt är tomma så när som på prästen själv. Han har fullt upp med förböner för alla dem, som inte vågat och inte fått komma, att Gud ska befria dem från den plåga som har drabbat församlingen. Han tar själv nattvarden i församlingsbornas ställe, för att Jesus inte ska överge bygden, för i den Katolska kyrkan tror man också på Jesu verkliga närvaro i nattvarden.

    Nu måste alla, som uppbär lön från Svenska kyrkan skärpa till sig.
    1. Ta emot SMS om förbön. Alla namnen ska läsas upp, varefter prästen tar nattvarden för alla. Lägg ut nummer att SMS.a till på hemsidan.
    2. Hjälpa föräldrar att förrätta nöddop för sina barn för att barnen inte ska förbli odöpta under en längre tid. Svenska kyrkan tror väl fortfarande på barndopet? Ritual för nöddop finns i psalmboken.
    3. Förbereda start av nya kloster runtom i Sverige, när krisen är över. Gå i kloster kan vara räddningen för personer som har förlorat allt, och inte har något kvar att leva för.

 11. Jonsson

  Så där ja, Peter Eriksson, mp, bränner iväg 100 nya miljoner till FN, för virusbekämpning.
  Var kommer alla dessa slantar ifrån? Har vi ens några lador?
  Jag tror trots allt att det skulle vara en god idé att stänga religiösa mötesplatser en tid, som kyrkor, moskéer …

  Även SD hade en lista, inför valet sist; över myndigheter utan viktig funktion som de ville avveckla. Också Uvell har en poäng med sitt förslag. Men det här är ju Sverige, hur skulle det se ut …

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   40 miljoner har regeringen redan skickat till WHO för virusbekämpning. Totalt har man nu skickat iväg 140 miljoner för att stärka bilden av Sverige. Dessa pengar hade behövts till vår egen virusbekämpning, t ex för inköp av skyddsutrustning till vårdpersonal, respiratorer, testkit m m. Det är lätt att göra av med andras pengar. Eriksson siktar kanske på en plats i FN efter nästa val. Ju längre fr Sverige han kommer, desto bättre för landet!
   Onödiga och aktivistiska myndigheter vimlar det av idag. Där kan vi spara pengar genom att lägga ner många av dem.

  • Brorson

   Svar till Jonsson. Som jag skrivit i min egen kommentar ovanför din behöver kyrkor inte ha öppet för allmänheten för att hålla gudstjänst. Det har Katolska kyrkan klarat av långt innan det fanns radio, TV, internet och kameramobiler. Klart att det måste fungera även i protestantiska kyrkor, speciellt när dessa tekniska hjälpmedel finns.

 12. Jonsson

  För att förtydliga saken, anser jag att alla fysiska religiösa samlingslokaler ska stängas en tid. Ja, det går att sända via TV som vanligt, eller från den lokala församlingen över nätet eller radion. För att spara liv. Läste att någon funderade på att istället hålla fler antal gudstjänster pga 50-gränsen! De räknar måhända med att fler människor söker stöd hos religiösa samfund till följd av covid19. Vilket är förståeligt när folk känner oro och stress. När det gäller nattvard dricker fortfarande nattvardsgäster ur kalken! Det passar sig inte nu. Jag är kulturkristen (jag tror inte på religioner, därför att pengar är en så viktig del där) och jag gör bara sällsynta studiebesök i kyrkan. Det finns välfyllda högmässor i Umeå, men inte i vänsterkyrkan jag tillhör (tror inte man kan välja församlingstillhörighet i Svenska kyrkan).

  Förr i tiden kunde en konfirmerad person förrätta nöddop. Om det även gäller idag, det vet jag inte. I min församling kan i alla fall små förskolebarn ta emot nattvard!
  Den katolska varianten verkar vara lämplig att i så fall införa i den protestantiska sfären. Det är viktigt att förändra livsstil nu, men inte lätt att förverkliga och bibehålla denna.
  Helena Edlund skriver i en av sina böcker om präster som inte är religiösa. Märkligt med tanke på den strikta urvalsprocessen för präster och diakoner.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Flera gudstjänster skulle dock innebära fler smittotillfällen, eftersom fler människor totalt samlas. Bättre då med nätlösningar.
   Att genomföra nattvarden på traditionellt vis är förstås helt oacceptabelt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.