Allsköns funderingar om politik

Ättestupa 2.0

Den 16/1 nämner FHM, Folkhälsomyndigheten, för första gången det nya viruset i ett pressmeddelande, där statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det inte är fastslaget att viruset kan sprida sig från människa till människa. Sedan följer en snabb och katastrofal utveckling.

Den 21/1 sätts 11 miljoner invånare i staden Wuhan i karantän av kinesiska myndigheter och den 31/1 utlyser WHO internationellt hälsonödläge p g a coronaviruset. Samma dag konstateras första fallet av coronaviruset i Sverige hos en kvinna som kommer direkt från Wuhan till Sverige. Denna dag konstateras också Italiens första fall av viruset hos två kinesiska turister som testat positivt. Alla flyg till Kina stoppas och Italien utlyser nationellt nödläge.

Den 1/2 säger Tegnell i intervju i AB:

-Min känsla är att det här kommer att ligga nära en vanlig influensa i farlighet och varaktighet.

Känslan är knappast rätt att förlita sig på för en expert.

Den 6/2 säger Johan Carlsson, GD för FHM, till SvD:

-Coronaviruset kommer inte att spridas i svenska samhället under nuvarande omständigheter. Vi kan få enstaka fall och enstaka sekundärfall inom familjer, det går inte att undvika.

-Får vi mot förmodan stor spridning skulle det undergräva trovärdigheten för myndigheten. Men där är vi inte. Vi gör i dag en kvalificerad bedömning. Skulle vi ha fel får vi ta det då. Men i dagsläget har vi rätt policy.

FHM:s trovärdighet idag kan diskuteras.

På nättidningen Nyheter idag hittar ni en utmärkt och informativ beskrivning och tidslinje för hur coronaviruset snabbt spreds i Sverige och världen och de förödande konsekvenserna av detta:

https://nyheteridag.se/tidslinje-sa-spreds-corona-i-sverige-prestige-ar-en-av-vara-dodliga-synder/

Enl statistik 22/4 från Region Stockholm har coronasmittan hittills invaderat 76 av 101 äldreboenden och drabbat dem som man skulle skydda mest. Hur är det möjligt? Vem har ansvar för detta? Vem tar ansvar för detta? Hur lyckades viruset tränga in på så många äldreboenden, där de svaga och sköra, som behövde skyddas bäst, drabbades värst? Jag har ännu inte hört en enda ”ansvarig” ta på sig ansvar för detta.

Ingen kan idag ge ett entydigt svar på detta. En teori är att personal, som smittats men inte insjuknat, kan ha fört in viruset och smittat vårdtagarna. Eftersom det ständigt fattas personal på dessa boenden och inom hemtjänsten, anställs många timvikarier utan utbildning och med mycket kort varsel. De har timlön och får därför ingen sjuklön, om de blir sjuka och stannar hemma. Dessa timvikarier kommer inte sällan från trångbodda, invandrartäta områden, där det visat sig att virussmittan slagit till hårdare än på andra ställen.

En annan orsak kan vara bristen på skyddsutrustning. Äldreomsorgens personal har på senare tid gång på gång larmat i media vittnat om hur de tvingas jobba utan tillräcklig skyddsutrustning, handsprit och tester trots att de är i ständig närkontakt med sina vårdtagare. Det är inte bara skämmigt utan ”fullständigt oacceptabelt”. Det saknas också ersättare om någon i personalen skulle blir sjuk. Flera vittnesmål har också kommit om chefer i kommuner som vägrat att skaffa både rätt skyddsutrustning och handsprit. Ansvariga politiker och tjänstemän är väl medvetna om denna personalkategoris dåliga arbetsvillkor, usla löner och pressande arbetsscheman. De som vårdar de gamla och sköra människor som byggt upp vårt samhälle förtjänar mycket bättre villkor än så.

Arbetsmiljöverket publicerade 2019 en rapport som visade att 90% av arbetsplatserna inom äldreomsorgen fått anmärkningar. I en vass krönika i DN (24/4) skriver Janne Josefsson bl a:

”Under senare år har regeringen snarare medvetet skapat ett låglöneproletariat inom hemtjänst och äldrevård med arbetsvillkor som bara är snäppet bättre än svartjobbarna i det illegala skuggsamhället.

Nu skördar situationen inom äldrevården i Sverige liv. De ansvariga kan inte säga att de inte visste. Larm efter larm har slagits genom åren.” 

Tomas Baudin, förbundsordf i Kommunal skrev 26 mars i en debattartikel i AB bl a följande:

”De yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal ska inte behöva hamna i situationer där de riskerar bli smittade – och eventuellt smitta äldre.

Det är oacceptabelt att skyddsutrustning saknas. Även i hemtjänsten ska det finnas handtvätt, handsprit och skyddsutrustning när det behövs. De ska inte ha privata kläder, utan arbetskläder som tvättas i arbetsgivarens lokaler. Det är oerhört provocerande att det fortfarande finns arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för arbetskläderna inom hemtjänsten fullt ut.

Det är mycket oroande att Kommunal nu nås av rapporter från våra skyddsombud om att det saknas skyddsmaterial. De ansvariga, arbetsgivare och staten genom Socialstyrelsen, måste göra sitt yttersta att se till att medlemmar i Kommunal kan skydda sig själva och omsorgstagarna. Utan skyddsutrustning inget arbete.

Underbemanningen är en enorm utmaning, men jag vill understryka hur allvarligt det är att uppmana personal som visar symptom att arbeta, speciellt med sköra äldre.”

För en tid sedan utfärdade Socialstyrelsen riktlinjer för hur coronasmittade personer ska prioriteras, när intensivvårdsplatserna inte räcker till. De svaga och sköra, som ska skyddas mest, kommer inte att prioriteras. De ska istället endast ges palliativ vård på sina boenden. Hur rimmar det med den s k värdegrunden och ”allas lika värde” eller med EU:s grundläggande rättigheter, som innehåller ett allmänt förbud mot diskriminering och att äldre inte får diskrimineras utan ska behandlas värdigt? Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tolkat in rätten till hälsa i rätten till liv i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Detta är svensk lag sedan Sveriges EU-medlemskap.

Rätten till liv kräver en sjukvård utformad så att ”patienternas liv är skyddade” med adekvat utrustning. Sjukvården får heller inte vara underfinansierad eller utformad så att en viss grupp ges sämre tillgång till den. Jag förväntar mig att ansvarsutkrävande sker på många nivåer i Sverige, eftersom det saknats beredskapslager av medicin och skyddsutrustning och för att sårbara grupper riskerar att prioriteras bort då medicin, syrgas och respiratorer saknas.

Först den 1 april förbjöd regeringen anhöriga att besöka sina nära på äldreboenden. Sedan dess har vi fått många tragiska vittnesmål på hur många av de intagna coronasmittats på sina boenden och isolerats på sina rum trots allvarliga andningssvårigheter. Då personal utan skyddsutrustning inte kunnat gå in p g a smittorisken, har många av de sjuka inte ens fått dropp. I kvalfylld ensamhet och förtvivlan har de legat och kippat efter andan tills de dött utan någon anhörig eller vårdare vid sin sida. P g a smittorisken har deras döda kroppar sedan lagts in i svarta plastsäckar för att sedan begravas utan anhöriga.

Är detta ett slut ”de ansvariga” anser att gamla människor förtjänar? Människor som jobbat i hela sina liv och gjort rätt för sig tvingades dö i förtid på detta ovärdiga och inhumana sätt för att ”de ansvariga” inte agerade snabbt nog. Hur har vi kunnat tillåta ett så inhumant samhälle och styre att växa fram?

46 kommentarer

 1. Jonsson

  Vore rimligt att GD Johan Carlson avgår självmant, efter ett så flagrant misslyckande.
  En annan som sitter löst torde väl vara Lena Hallengren. Hon basunerade nyligen ut att, omsorgen ska få gratis(!) handdesinfektion (120 000 L) om man bokar på webben (hos Socialstyrelsen då? eller hennes departement?). I nuläget tvingas hemtjänstpersonal blanda egen handsprit. Apoteken i Umeå ransonerar spriten, och tycks behöva spritpumparna bättre själva på sina egna arbetsplatser!
  Den som löser gåtan (om Sveriges totala genomklappning) måste tilldelas Nobelpris – i flera kategorier.
  Och, folket i sin helhet borde vara förbannade – istället för att tatuera sig med Tegnell!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Visst är det märkligt att Carlsson inte går ut och ber om ursäkt för sin flagranta felbedömning? Hallengren verkar inte ha några tvivel på sin egen kompetens. Självinsikt är inte hennes styrka.

   • Brorson

    Nej. varken Carlsson eller Tegnell kommer att be om ursäkt. De borde åtalas åtminstone för grovt tjänstefel, eller för brotten vållande till annans död i flera fall samt vållande till kroppsskada (sjukdom) i andra fall. I föregående diskussion har jag utrett grunderna för åtal respektive skadestånd, men verkar inte ha blivit riktigt tagen på allvar. Jag har dock inte skrivit att vilken drabbad privatperson som helst har chans att lyckas med detta. Men framställer man det som helt omöjligt, är det risk att ingen försöker.

    Principalansvar (arbetsgivares skyldighet att ersätta personskada eller ren förmögenhetsskada, som har vållats av anställd i tjänsten, infördes i svensk lag redan 1886 och gäller fortfarande. Exempel: Om en rörmokare kopplar fel, så att du får skållhett vatten över dig, är rörfirman skyldig att ersätta dig för skadan. Eftersom det ingår i tjänsten som rörmokare att koppla rör. Om rörmokaren däremot stjäl dina smycken och de inte återfinns, är rörfirman inte skyldig att ersätta dig för förlusten, eftersom det inte ingår i tjänsten som rörmokare att ta hand om folks egendom..

    Ingår det inte i tjänsten som statsepidemiolog att förhindra smittspridning, så att folk inte blir sjuka och dör? Alltså bör arbetsgivaren / staten ersätta de drabbade. Som jag skrev i en rättelse till min kommentar om detta i den förra diskussionen, kan principalansvar utkrävas av arbetsgivaren ÄVEN OM ingen har dömts för tjänstefel eller annat brott.

    Detta var i själva verket syftet med den första lagen om principalansvar, järnvägsansvarighetslagen som kom 1886, att en skadelidande inte ska behöva visa vem som har vållat skadan, vilket kan vara svårt om det gäller komplicerade verksamheter med flera anställda inblandade eller att skadan över huvud taget har vållats av någon anställd. Det räcker med ett s.k. systemfel. Principalansvaret har sedan 1886 utvidgats till alla branscher och verksamheter, där någon har en anställd i sin tjänst. Och gäller även om den anställde själv skadas, men i just det fallet finns ett undantag, och det är om den skadade anställde själv har vållat skadan.

    Naturligtvis håller inte argumentet att framtida dödsfall kan förhindras med flockimmunitet, varför det är rätt att offra liv nu för att uppnå flockimmunitet. Vilket för övrigt är en ren spekulation, utan stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutom att Folkhälsomyndigheten (staten) bör ådömas skadestånd, bör ansvarige tjänstemän inom FHM dömas åtminstone för grovt tjänstefel eller vållande. Skyldiga ska inte räddas av prestigeladdade utbildningar och fina statliga titlar.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     En redig gruppanmälan vore intressant. Om inte annat som ett prejudicerande exempel.
     Ordet flockimmunitet förekommer ofta, men har FHM offentligt sagt att de siktar på det eller är det den tolkning media m fl gjort?

     • Brorson

      I en tidigare diskussion ställde jag frågan om det är ett från början avsiktligt experiment med flockimmunitet eller om resonemangen om flockimmunitet är ”ad hoc” för att dölja latmaskens härjningar i högsta ledningen för FHM. Den lättja, som Tegnell givit uttryck för under de första två månaderna tyder på det. Du har skrivit ett väl genomarbetat och bra inlägg med många länkar. Det var så jag hittade ett tidigt uttalande av en tidigare statsepidemiolog, Annika Linde, att FHM:s nuvarande strategi är att uppnå flockimmunitet, vilket omedelbart dementerades av Tegnell.

      Det har sedan gjorts flera uttalanden av Tegnell och Wallensten som kan tolkas som att målet är flockimmunitet. Det som Tegnell dementerade var egentligen inte att detta är målet, utan att strategin inte är att SNABBT uppnå flockimmunitet utan i ett tempo som sjukvården hinner med.

      Både Tegnell och Wallensten har sagt att målet inte är att stoppa all smittspridning. Det borde man åtminstone ha försökt göra, och i så fall hade man väl sagt det.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Jag lutar åt ad hoc p g a lättja och p g a att de togs på sängen och inte hade en klar strategi att ta till.

     • Brorson

      Ja, jag lutar också mest åt ad hoc, av skäl som du nämner. Det har ju innan detta varit flera utbrott i framför allt Kina, som dock har ebbat ut, innan de kommit hit. Latmasken på FHM har chansat att det skulle bli samma sak nu.

      De sjukdomsframkallande mikroorganismerna har ju alla sina värdorganismer (djur eller människor) som de föredrar. Men under mer extrema förhållanden kan de flytta över till andra värdorganismer. Ett välkänt exempel är digerdöden under 1300-talet, som spreds med loppor som föredrog brunråttor som värdorganism. Råttorna sågs som skadedjur av människor, som gjorde allt för att utrota dem. När det äntligen såg ut att lyckas, det var som om någon övernaturlig kraft plötsligt hjälpte människorna med råttbekämpningen, var glädjen bland människorna stor men kortvarig.

      FHM hade enligt Nyheter Idags tidslinje chansat på att coronan inte skulle spridas från människa till människa, vilket inte alltid är fallet när människor smittas av djursjukdomar. Ofta är det djurskötare eller andra som utsätts för ett stort smitt-tryck, som kan vara följden av att djur, som lever i mindre flockar naturligt, hålls i mycket stora djurbesättningar – vilket förekommer i länder som har gått från småskaliga familjejordbruk till stordrift, vilket nyligen har skett i Kina. Dessutom har man ju där de beryktade matmarknaderna, med djur som slaktas först sedan de sålts till vanliga konsumenter.

      Det jag har skrivit här är grundkunskap för alla som arbetar med smittskydd, vare sig det är bland djur eller människor. FHM:s vårdslösa agerande kan inte förklaras med okunnighet, så vilken är då orsaken, om inte latmasken? Det är mycket stötande när Tegnell, som har strött omkring sig uttalanden som om han vore en verklig amatör, beskyller kritiker för att vara amatörer, när kritikerna ifråga är professorer, medicine doktorer o . liknande med just infektionssjukdomar och smittskydd som specialitet.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Tegnell är nog inte van att ifrågasättas och nu, när han ofta blir ifrågasatt av andra ’experter’ eller specialister, är det svårt för honom att hantera.

 2. Jan Sjöström

  Hej!

  Bra Åsa.

  Att med insikt beskriva verklig verklighet kan i alla delar
  ses som ytterligt ”nödvändig”, detta gäller än mer i
  socialistiska enpartistater som ex Sverige.

  Ansvar må vara en bristvara i ett socialistiskt styre, dock
  kan vi i ”folket” aldrig avhända oss det yttersta ansvaret.
  Vi medborgare måste förstå att makt över tid bygger egna
  strukturer och i det behövliga ramar för dess överlevnad.

  Makt över tid kan aldrig tillåta ”ifrågasättandet” av b l a
  dessa skäl. Vad vi nu ser är en avklädd verklighet, floskler
  i värdegrund saknar helt intresse när döden blir en del av
  allas vår verklighet, när den egna existensen hotas
  kommer charaderna i spelet om godhet att avslöjas.

  Vi ser nu i tydlighet resultaten av de brister en stat i ett
  ansvarslöst tillstånd genererar – hur kan vi medborgare
  inte varit kapabla till förståelse i att utan ansvar kommer
  förr eller senare oordning d v s anarki?

  Landet hanterar nuvarande situation på det enda sätt
  som vi nu levande känner, i skydd för våra egenintressen
  hanteras nu sanning som diskutabel, strategi i hur makten
  kan ställas utanför utkrävande av ansvar blir och är alltid
  primär målsättning, ja mer än en målsättning, en kamp på
  liv eller död för de strukturer som frodas i vår ”av
  nödvändighet i enfald präglade samhällskropp”.

  Att statens burna propaganda megafoner basunerar ut
  godhet som kommer ur vårt lands brister på verkligt
  ansvar är inte bara extremt pinsamt,utan djupt beklagligt.
  P K korridorer och genuspedagogik i all ära, men att i
  och med bisarra påståenden ge styrka till en påverkan
  som skulle ge den ”icke ansvariga” F H M Nobel priser
  övergår i vart fall mitt förstånd.

  Sakerna kommer med nödvändighet att bli betydligt
  värre innan dom har en förutsättning att bli bättre.

  Den yttersta frågan är hur många av oss Svenskar som
  överlever och får möjlighet att i en framtid fortsätta att
  hylla de oansvariga ?

  Med vänlig hälsning / Jan

 3. Brorson

  ”Hur lyckades viruset tränga in på så många äldreboenden, där de svaga och sköra, som behövde skyddas bäst, drabbades värst? Jag har ännu inte hört en enda ”ansvarig” ta på sig ansvar för detta.”

  Jag hörde för över en vecka sedan en intervju med vd:n för det privata omsorgsföretaget Attendo, som har haft smitta och troligen även dödsfall (minns inte) på sina äldreboenden i Stockholm. Enligt honom hade man haft totalt besöksförbud, som upprätthållits så effektivt så att ingen smitta kan ha förts in av anhöriga eller andra besökare. Han var därför helt säker på att smittan förts in av den egna personalen – trots stränga föreskrifter och kontroll av personalen, att inte arbetavid minsta tecken på sjukdom.

  Detta är ett tydligt bevis, som har förnekats i det längsta av FHM, att personer som inte själva känner symtom kan vara smittbärare. Vad gör Attendo nu? Vad gör den kommunala äldreomsorgen? Förbjuder anställda att använda skyddsutrustning och har genom sin lobbyorganisation SKR förmått Arbetsmiljöverket att dra tillbaka generellt krav på skyddsutrustning vid arbete med äldre. Vad är detta, om inte ett planerat massmord?

  Jan Guillou hade igår en krönika i Aftonbladet, där han lägger skulden för döden i hemtjänsten på de privata vårdbolagen. Det finns kanske dåliga exempel, men värsta smittspridare i min kommun är den kommunala hemtjänsten. Det finns kommunala chefer som visar en utstuderad hänsynslöshet mot både vårdpersonal och omsorgstagare.

  Man har t.o.m försökt införa åsiktsförbud för grannar till omsorgstagarna, förutom förbud för omsorgspersonalen att tala med journalister., sedan media tipsats om ”springvikarier” som gör mellan smittade och osmittade. Sverige börjar uppvisa alltfler tecken på diktatur. Det är offentliga tjänstemän som styr i både stat och kommun.

  Politikerna jamsar med. Regeringen vågar inte använda de utökade befogenheter den fått av riksdagen. Är Löfvén rädd för en folkstorm till stöd för Tegnell? FHM är ju i grunden en propagandamyndighet för folkuppfostran, för en sund livsstil och mot ”fördomar”.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Hade FHM redan fr början insett att smittade människor utan symptom kunde smitta, hade mycket varit vunnet. De borde ha varit mer öppna och mindre självsäkra.

 4. Jonsson

  Nu vill inte Tegnell lansera corona-app (för insamling av data). Eftersom Regioner och Länsstyrelser befarar att folk blir oroliga och söker vård!, enligt Tegnells påstående (Omni).
  MSB hade tagit fram appen efter FHM:s riktlinjer.
  Kan det finnas en konkurrerande orsak till att insamlingsappen stoppas nu!? Har FHM gravt missbedömt virus och effekten på landets hårt nedbantade sjukvårds- och äldreomsorgskapacitet samt avsaknaden av skyddsmaterial och krisberedskap!
  Har FHM inte tänkt tanken att skolpersonal kan smittas och föra smittan vidare?
  Tegnell ger sannerligen likgiltigheten ett ansikte.

  Vilka Regioner och Länsstyrelser kan det gälla i så fall, som är emot appen? Vem bestämmer och har det övergripande medicinska ansvaret i Sverige för att hejda(?) Coronans framfart – äger frågan? Står det skrivet i stjärnorna kanske …

 5. Elena

  Hvorfor aksepterer svenskene denne diktatoriske ”doctor Tengele” ?
  Hvorfor denne underdanighet? Ingen demonstrerer.
  Ingen vet hva som kommer til å hende i mitt land, men vi gjør i alle fall hva vi kan for å forhindre dødsfall så lenge det går.
  Immuniteten er det jo ingen som vet noe om.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   En svensk tiger;O) Och knyter nävarna i fickorna.
   När den värsta smittan är över för denna gång lär det bli många olika utvärderingar såväl av FHM och de politiskt /o/ansvariga som av hur vi svenskar reagerat eller inte reagerat på dem.

 6. Brorson

  Idag säger kvällspressen att

  1. Du kan vara immun utan att vara smittad. Det tror jag är möjligt. När HIV / aids härjade som värst upptäckes att ett litet antal prostituerade i Afrika hade reagerat som om de vore immuna, trots att de aldrig haft sjukdomen. Om man inte hade funnit någon medicin mot den sjukdomen, som kom att ta 32.000 liv i hela världen, hade kanske dessa kvinnor blivit urmödrar för samtliga framtida människor. Om och i så fall hur mänga gånger något liknande hänt förut i mänsklighetens historia, vet ingen.

  2. Sveriges strategi hyllas av WHO. Kan bli en modell för framtiden. Det tror jag inte på. Sveriges s.k. strategi var ju att låga viruset härja fritt i flera veckor tills man nådde gränsen för vad sjukvården ansågs klara av. För det första vet vi inte om detta är en officiell slutsats av WHO, utan bara ett lösryckt citat från en enskild medarbetare, och ej heller framgick det är en modell för framtida (nya) epidemier eller en modell för fortsatta men mer begränsade restriktioner, när nuvarande restriktioner i andra länder avvecklas.

  SVT:s 21-sändning i går kväll var först med nyheten. Var den kanske planterad av FHM, som troligen fått förhandstips om sändningens andra corona-nyhet, att 10.000 – 20.000 svenskar väntas dö i covid, enligt ett par professorer som är experter på medicinsk statistik. Jag har själv inte vågat tänka längre än Löfvén, d.v.s att det kommer att stanna vid 4.000 – 5.000 döda. Men nu har ju även han börjat varna för att det kommer att bli ännu värre, dock utan att nämna några siffror,

  Som jag ser det, gör FHM nu allt i deras makt – och den är stor över opinionen – för att regeringen inte ska använda de extra befogenheter. som den till slut fått av riksdagen. Jag är klart besviken på oppositionspartierna i riksdagen, som verkar helt ha struntat i att rädda människoliv utan är helt inriktad på att rädda företag. Den lokala KD-politikern Smetana i Västerbotten har presterat ett verkligt lågvattenmärke, när han skriver att rädda företag är att rädda människor.

  Ja, jag vet att i Libanon demonstrera folk mot restriktionerna med argumentet att fler kommer att dö av svält, när de inte har matpengar. än av coronan. Vad Smetana troligen menar är att självmorden kommer att öka, när företag går omkull. Finns det inga andra sätt att hindra det än att ösa ut miljarder efter miljarder, när vi inte vet hur länge detta ska pågå? Varför inte införa ett moratorium (tillfälligt förbud) mot konkurser, och DÄREFTER hjälpa företagen på fötter igen. Googla på ”Accordscentralen” och läs vad som kan göras för att rädda konkursmässiga företag! Satsa på det i STOR skala när krisen är över!

  FHM utkämpar nu en strid för sin egen överlevnad och för att rädda de ansvariga Johan Carlsson och Anders Tegnell från ansvar. FHM bildades i början av 2014 efter beslut av alliansregeringen, genom sammanslagning av Smittskyddsinstitutet med Folkhälsoinstitutet, som börjat som en propagandamyndighet för en sund (alkohol- och narkotikafri) livsstil). men alltmer utvecklats till en propagandamyndighet mot sexuella fördomar – och i praktiken MOT ett effektivt smittskydd. särskilt mod aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. .

  Är Tegnell fan club på Facebook verkligen ett spontant initativ av ängsliga personer med behov av verklighetsförträngning eller en rutinmässig skapelse av FHM?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja det gäller att inte tappa ansiktet och varumärket. Kanske är Tegnell fan club en FHM-skapelse. Eller också är det Putin;O)
   Blir nästa en Eliasson fan club?

 7. Brorson

  Det är mycket prat nu om ”flattering the curve”. Och i alla diagrammen, som visas, handlar det om samma startpunkt, men olika slutpunkter. Men helt uppenbart har FHM: strategi varit, om man haft någon, att tidigarelägga startpunkten, i stället för att skuta upp den i det längsta, vilket hade varit nödvändigt OM man inte lyckats stoppa smittan eller åtminstone begränsa den geografiskt genom isolering av smittade personer eller landsdelar.

  Fördelen med tidiga insatser är uppenbara:
  1. Sveriges geografiska läge. med landgränser endast mot Norge och Finland. och en enda bro, som danskarna själva har stängt av, mot Danmark.
  2. Nedstängningen hade kommit, när vädret ändå inte inbjudit till uteliv, då bortsett från vinterturismen i fjällen, och medan många svenskar har ont om pengar efter jul- och nyårsfirandet’. Och båtturismen längs våra kuster, som därmed hade varit lättare att övervaka. ännu inte kommit igång.
  3. Produktionen av skyddsutrustning hade kunnat komma igång, innan den värsta smittspridningen börjat. Under tiden hade även tekniska hjälpmedel, som diverse ”appar” för att skydda sig efter nedstängningen, hunnit utvecklas.
  4. Färre hade hunnit dö innan en symtomlindrande medicin hade utvecklats.

  Tänk också på följande:
  – Portugal har anmärkningsvärt få döda i jämförelse med grannlandet Spanien. Kan det bero på den spanska regeringens resoluta åtgärder, som hindrat spridningen från storstäderna till glesbygderna vid gränsen mot Portugal?

  – Irland har anmärkningsvärt många döda (t.o.m. något fler än rekordlandet Sverige per miljon invåndare).än vad man kunnat vänta med tanke på landets insulära läge. Kan det beror på att republiken Irland faktisk har en landgräns till Storbritannien, som införde restriktioner alldeles för sent? Nu växer hotet mot Norge, sedan smittspridningen utanför Stockholm har ökat och skjutit fart på nytt i Värmland.

  – Region Skåne har mindre än en tiondel döda (I förh till folkmängden) jämfört med Stockholm. Smittskyddsläkaren i Skåne har uppenbarligen gjort sitt jobb, till skillnad mot FHM. En bidragande orsak kan också vara att många skåningar efter 350 år i Sverige fortfarande räknar Köpenhamn och inte Stockholm som sin rätta huvudstad och litar mer på danska än på svenska myndigheter.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Portugal stängde ner hela landet och gränserna ett par dgr efter att Spanien gjort det. Portugal kommer nu att öppna upp sakta och försiktigt.
   Problemet i Spanien var demonstrationerna i hela landet på int kvinnodagen och en stor fotbollsmatch. Det gav enorm spridning av viruset i hela Spanien.

 8. Jonsson

  Samtiden skriver (30 april) att FHM utarbetat ett dokument för pandemiberedskap för 5 år sedan. Som finns som pdf på FHM:s hemsida. Regeringen har struntat i de rekommendationerna från 2015 alltså. Och FHM har nu backat ordentligt från kraven på skyddsutrustningen.

  Jag gissar att Kommuner och Regioner kommer att få skulden – när det blir dags att sparka neråt. Så att FHM, MSB, GD:arna och Regeringen kommer att gå fria i skuld- och ansvarsfrågan.
  För övrigt har det mesta ansvaret ålagts befolkningen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag läste också detta.
   Ansvar kommer naturligtvis inte att utkrävas av de ytterst /o/ansvariga.

 9. Peter Åberg

  Här är tydligen den allra yttersta eliten samlad, gräddan av ofelbara homo sapiens. Så extremt universellt kompetenta att ni alltid i alla sammanhang anser er kunna döma allt och alla. Det jag frågar mig inför denna elit av rättrådiga är vad ni själva åstadkommit för en bättre värld för mänskligheten.
  /Peter Åberg

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Var försiktig så att du inte trillar ner från dina höga hästar!

   • Peter Åberg

    Knepig kommentar av en som i alla lägen tycker sig veta bättre än de flesta andra om i stort sett allt.

  • Brorson

   En hel del. Såvitt jag vet, har jag lyckats hålla mig själv frisk och har dessutom tagit ansvar för att inte smitta andra, ifall detta har misslyckats. Jag väntar inte på eventuella symtom, utan agerar alltid som om jag vore smittbärare, exempelvis genom att undvika köer och hålla ett avstånd på 2 – 5 m till alla jag möter, inte åka buss eller tåg och inte äta på restaurang. När jag förstod att smittan även skulle slå till mot Sverige, bunkrade jag mat för flera månader och tar inte emot besök.

   Jag har naturligtvis aldrig sagt eller skrivit att man inte ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men står fast vid att de, som ENBART följer dessa rekommendationer riskerar sina egna och andras liv. När chefer inom kommunal hemtjänst säger att de följer FHM:s rekommendationer menar de just detta, de går inte en millimeter längre än dessa rekommendationer och är därigenom medskyldiga till att äldre, som har kommunal hemtjänst dör.

   Vi har alla ett ansvar för att påtala brister, och det gör jag. Redan 2 april ringde jag chefen för den kommunala hemtjänsten och påtalade att man kan vara smittbärare utan att själv ha symtom, men avfärdades med att ingen som har symtom får arbeta. Nu har flera personer här i kommunen dött till följd av denna nonchalans. Det tillhör elementär sjukvårdskunskap att man kan sprida smitta innan eller utan att man själv märker av några sjukdomssymtom. Man behöver inte tillhöra någon elit för att begripa det.

   Det finns för övrigt utländska smittskyddsmyndigheter som hela tiden har sagt det, som FHM har tystat ner. Man bör tänka på att viruset kan överleva MINST fem dygn utanför människokroppen, samt att det kan dröja upp till tio minuter innan aerosoler i utandningsluften faller till marken. Det är naturligtvis så att risken minskar med avståndet och tiden, men man kan inte vara riktigt säker. Det handlar om sannolikheter.

   Eftersom detta tillhör elementär kunskap, har Anders Tegnell, som inte precis är lågutbildad, talat mot bättre vetande när han har bagatelliserat riskerna och lurat i folk att låg sannolikhet är detsamma som ingen sannolikhet. Det behövs ingen större intelligens för att förstå. om man får rätt information, att smittan som fanns i samhället efter några dagar skulle leta sig in på äldreboendena.

 10. Jonsson

  Troligen kan ingen mäta sig med riddaren med käpphästen ovan. Jag anar ovärderliga stordåd.
  Mina meriter är blott en medicinsk examen, samt en högskoleexamen.
  I tonåren började jag arbeta i vården. Således har jag mångårig yrkeserfarenhet därifrån, sedan dinosauriernas tid ungefärligen.
  Jag har den djupaste respekt för, och solidaritet med vårdpersonalen på golvet. Cheferna, juristerna och tjänstemännen är en annan femma. Besparingsdirektiven har varit orimligt omänskliga, i synnerhet sedan Ädelreformen.
  Vad finns att säga då till den personal inom hemtjänsten som denna vecka ”erbjudits” hoppa in på ett drabbat äldreboende i AC-län, där inte enbart ordinarie personal utan även skyddsutrustning saknats?
  Detta är ju den yttersta konsekvensen av Regeringens och ansvariga myndigheters oförmåga att hantera kriser och att inte prioritera rätt! Människor utsätts för livsfara!
  Försök som här ovan att stoppa en kritisk debatt, det fungerar inte. Det är så lågt.
  Tegnell verkar vara stoppordet vad gäller Corona.
  Jag håller med Brorson, och betraktar mig själv som potentiell smittbärare.
  Jag utmanar alla riddare och höga vederböranden att, hjälpa till att skaka fram adekvat skyddsutrustning till hemtjänsten och äldreomsorgen i Västerbotten. Behovet är stort och akut. Just nu!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Att försöka stoppa en kritisk debatt är oanständigt. Det gör nog bara människor som inte klarar av att argumentera för sin egen sak.

   • Mats Danielsson

    Ursäkta Åsa och dina kompisar Brorson och Jonsson,
    på vilket sätt har nämnde Peter Åberg försökt att stoppa er ”kritiska debatt” ? På intet sätt enligt vad jag kan se. Han ifrågasätter bara på vilka grunder ni så självsäkert uttalar er om allehanda samhällspolitiska frågor. Jag själv tycker ni är pinsamma i ert nedgörande av allt och alla. Det är inte Peter Åberg som är låg det är snarare ni själva. Ni tre bollar ”era” frågor/synpunkter mellan er (ibland kan det dyka någon annan men ytterst sällan…) och berömmer varandra på ett närmast löjligt sätt.
    Eftersom ni gärna uttalar er om er förträfflighet/kompetens så kan jag också säga att jag är akademiker och arbetat som hög chef inom såväl statlig verksamhet som inom svenskt näringsliv
    Min avslutning är som Åsa ovan säger, akta er så ni inte trillar ner från era höga hästar!

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Du behöver varken be om ursäkt eller läsa min blogg, där det är fritt att ventilera sina åsikter. Därför godkänner jag också ditt inlägg.
     ”Eftersom ni gärna uttalar er om er förträfflighet/kompetens så kan jag också säga att jag är akademiker och arbetat som hög chef inom såväl statlig verksamhet som inom svenskt näringsliv.”
     Har jag någonsin sagt något om min kompetens? Med din CV förväntar jag mig att du respekterar rådande åsikts- och yttrandefrihet och att du fokuserar på faktafel istället för person.

     • Brorson

      Mats Danielsson är däremot skyldig mig en ursäkt. För att svepande ha buntat ihop mig med de bägge som har kritiserat Peter Åberg. Vad jag tycker om den personen har jag nämligen behållit för mig själv. Men jag har kanske inte ens rätt att tycka något? Mats Danielsson vill kanske gå längre än yttrandeförbud, utan vill dessutom införa åsiktsförbud? Du, som skryter med att du är akademiker och har varit statlig chef bör kanske förklara hur ditt åsiktsförbud ska efterlevas:

      Kanske genom att operera in elektroder i hjärnan på misstänkta åsiktsförbudsöverträdare. Tillhör du kanske de extremister som vill göra Tegnell till regeringschef, utan att han ens har ställt upp i ett val?Jag råkade bara svara på Äbergs fråga till oss tre, som han har buntat ihop, själva har gjort åstadkommit för en bättre värld för mänskligheten. Svaret avsåg vad jag gjort för egen del, och av det framgår att jag följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, trots att jag är synnerligen kritisk mot nämnda myndighet. Menar Danielsson att jag inte borde följa dessa rekommendationer?

      Att jag gillar Åsa och håller med Jonsson om det mesta har jag ingen orsak att dölja. Men det är man kanske tvungen att göra i det nya åsiktsförbuds-Sverige. Om Mats Danielsson hade gjort sig besväret att läsa vad vi tre har skrivit på bloggen hade han upptäckt att jag ganska nyligen varit rejält oense med Åsa om regeringens nya befogenheter – som jag tycker att regeringen nu borde använda.Det är ju helt uppenbart att det inte räcker att följa FHM:s rekommendationer, vilket dock är det minsta man kan göra.

      Det är möjligt att gilla varandra utan att vara överens om allting. Otänkbart för er i Tegnell fan club?

 11. Brorson

  Stollarna i Anders Tegnell fan club har nu lanserat sin store idol som ny regeringschef i konungariket. Det kom direkt efter Stefan Löfvéns annorlunda 1 maj-tal, där han förutspådde att det blir ännu värre och avrådde från semesterresor i sommar. Vilket fick vår informella regeringschef under de gångna veckorna att försöka återta makten med ett kontrabesked mot Löfvéns dystra besked. Maktkampen Löfvén – Tegnell är nu i full gång.

  Tegnells svar på Löfvéns 1 maj-tal var att pandemin nu håller på att ebba ut. Fan tro’t. Men om det skulle vara sant, kommer någon flockimmunitet inte att uppnås och svenskarna förblir lika oskyddade som våra nordiska grannfolk för utifrån kommande virus. 253 döda per miljon invånare (vilket gör runt 2.500 totalt) mot 39 i Norge har alltså varit helt i onödan. en svensk smittskyddsläkare tycker att vi måste ha en diskussion om vad den enorma skillnaden mellan Sverige och de nordiska grannländerna beror på. Vi borde kanske också ha en granskning av Tegnells förehavanden som epidemiolog i FN:s tjänst.

  Var det samma vårdslöshet med människoliv då också? Var det samma passivitet i början, när de afrikanska byarna borde ha isolerats och samma undanflykter? Var det samma självtagna roll som informell regeringschef i de drabbade afrikanska länderna, vars presidenter bugade och bockade inför den store vita medicinmannen? Nåja, vi har ju haft en diskussion på denna blogg om FHM:s agerande från början, att låta smittan spridas ohejdat, har varit ett avsiktligt experiment med flockimmunitet eller har kommit ad hoc för att dölja latmaskens härjningar i toppen på FHM. Kan ett länge planerat experiment avbrytas lika ad hoc, när det blåser motvind?

  Om varje sjukling smittar i genomsnitt en annan person innan han för eller blir frisk, så kommer antalet sjuka och smittbärare i befolkningen att vara konstant (förutsatt att tidigare sjuka inte smittar sedan de blivit friska, vilket är mest sannolikt men inte helt säkert). Tegnell påstod att detta tal, efter att bara ha varit obetydligt högre än 1,0 var 0,85 den 25 april, vilket han tolkade så att epidemin håller på att ebba ut. Enligt andra uppgifter från FNM vet man detta tidigast om två veckor. Dessutom har man bara antalet konstaterat covid-sjuka, inte samtliga sjuka att utgå från. Och därtill kommer friska smittbärare, en grupp vars existens Tegnell har förnekat i det längsta. Mot bättre vetande.

  Tegnell har tidigare skyllt de höga dödstalen i Sverige på något förbiseende, när det gäller äldreboendena, något som FHM inte har skuld till. Men för det första har Sverige flera gånger högre dödstal än de nordiska grannländerna, även om vi räknar ifrån alla döda på äldreboenden och i kommunal hemtjänst. Och för det andra är FHM i högsta grad medskyldigt till digerdöden på äldreboendena och i hemtjänsten.

  Den senaste veckans nyhetsrapportering har handlat om hur den kommunala arbetsgvar- och intresseorganisationen har bjudit in fyra myndigheter – utan fackets och skyddsombudens medverkan – för att få deras stöd för att tvinga vårdpersonalen att arbeta utan nödvändig skyddsutrustning. En av dessa myndigheter var Arbetsmiljöverket. Vilka de övriga tre är, har media av någon outgrundlig anledning inte avslöjat. Kanske FHM?

  Sedan Förvaltningsrätten i Stockholm upphävt föreläggandet om skyddsutrustning i det kommunala äldreboendet Serafen, har domaren motiverat detta beslut med FHM:s rekommendation att skyddsutrustning endast ska bäras vid vissa, patientnära, arbetsmoment – utan att definiera vad som menas med patientnära. Att rätten resonerat så, förvånar mig inte efter mina egna erfarenheter som nämndeman vid en förvaltningsdomstol, men jag anser likväl att Förvaltningsrätten har gjort fel i detta fall. FHM är ingen arbetarskyddsmyndighet, och därför borde rätten ha bortsett från FHM:s svammel utan sett till de faktiska riskerna i jobbet.

 12. Brorson

  Sverige är ett märkligt land. Här finns intresseorganisationer för de mest aparta särintressen, för att kriminella ska slippa straff och för att smittbärare ska slippa karantän, för att ta några exempel. De senare har en hel myndighet, FHM, på sin sida. Och vilka särintressen företräder Sveriges kommuner och regioner (SKR)? Att kommunerna behöver en gemensam förhandlingsmotpart mot det förr så mäktiga Kommunalarbetareförbundet kan tyckas självklart.

  Men är det så självklart egentligen? Och vilka övriga särintressen företräder SKR förutom att vara en arbetsgivarorganisation? Och VILKA INOM kommunerna företräder SKR, politikerna eller chefstjänstemännen? För inte kan det vara kommuninvånarna, när SKR söker de statliga myndigheternas stöd för att dra ond. bråd död över vissa kommuninvånare, nu när SKR har misslyckats med att rulla tillbaka kostnaderna för ”kompetensregnet” 2015 till staten?

  SKR företräder särintresset Låt de mest vårdbehövande dö, så slipper vid den kostnaden, men tysta ner det som sker.

  Sörmland, som är den region som har flest dödsfall i förh. till folkmängden, utanför Stockholms-regionen mörkar för media hur många som har dött í covid på kommunala äldreboenden. Örebro kommun har infört förbud för kommunens 13.000 anställda att tala med media, under förevändning att coronan skulle vara en sådan ”särskild händelse”, som kräver skärpt sekretess för att denna händelse ska kunna bekämpas. Ligger Örebro under attack från hemvändande IS-krigare (som det i.o.f.s. finns många av i staden , eller vadå?

  Är det verkligen otänkbart att vissa kommunala chefer, födda under senare delen av 1900-talet, vilka länge har talat om dagens äldre som ”kötberget” eller ”jätteproppen Orvar”, nu ser ett bekvämt sätt att bli av med dessa? Vems ärenden går FHM? Har FHM gjort något annan än hånat andra länder, för de åtgärder som de genomfört, samt förhalat och urvattnat det som måste göras här hemma. och till slut kläckt ur sig otydliga och svårtolkade ”rekommendationer”?. I vems intresse?

  Som exempel talar WHO om ett avstånd på minst 1 m (vilket i.o.f.s. är för litet), medan FHM pratar om ”armlängds avstånd”, som är 70 – 75 cm hos en vuxen man. Hur ska det tolkas av en krogägare, som helst vill slippa avvisa gäster?

  När Tegnell pratar om att smittspridningen nu nästan upphört, talar lokaltidningar ett annat språk, exempelvis att all personal på en sjukhusavdelning, som inte vårdar covid-patienter, har smittats av en patient som själv inte visste att han bar på smittan. Ska sådant också tystas ner?

 13. Jonsson

  Det är – förmodligen – av yttersta vikt att minsta kritik mot företaget Socialdemokraterna tystas ner. Annars konkar de. Var ska alla sossepolitiker med uppdrag då ta vägen …
  Vad är det då för konstruktiva, positiva (politiska!?) meningar de 2 okritiska rösterna här ovanför anför?
  Vad och vem är det de försvarar?
  Varför är just deras outtalade åsikter och argument så mycket bättre …
  Nej, Åberg ifrågasatte inte någons grund för åsikter. Han ifrågasatte vad skribenterna åstadkommit i världsförbättrande och mänskligt hänseende. Utan att nämna sitt eget värv.
  Jag gör absolut inget anspråk på att rädda världen. Det vore högtravande.

 14. Brorson

  ”Den 16/1 nämner FHM, Folkhälsomyndigheten, för första gången det nya viruset i ett pressmeddelande, där statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det inte är fastslaget att viruset kan sprida sig från människa till människa.” Så inledde inläggsförfattaren sin utmärkta genomgång.

  Och redan i detta första uttalande var Tegnell fel. Det kunde inte ha blivit mer fel om man satt vilken uteliggare som helst från Stockholms gator som högste ansvarig för smittskyddet i Sverige. En sådan person hade förmodligen varit mer riskmedveten och mindre tvärsäker på art okända faror inte är faror. Tegnell borde naturligtvis ha sagt ”det är INTR fastslaget att viruset inte kan spridas från människa till människa, så nu måste vi inta högsta beredskap för att det KAN ske.

  Om det inte från början var ett medvetet experiment med flockimmunitet, så styrs FHM av ansvarslösa lättingar. Det är jämförbart med en polis, som får vetskap om att en vettvilling åker runt och riktar en pistol mot folks huvuden: ”Jag tänker inte göra någonting förrän jag får bevis för att pistolen är laddad”. Den polisen skulle dömas för tjänstefel, även om ingen dör.

  Nu fortsätter lättsinnigheterna i samma stil. När en liten amerikansk studie – som inte har bekräftats av kinesiska forskare -visar att medicinen remdesevir kan förkorta vårdtiden för svårt sjuka corona-patienter från femton till elva dagar och minska dödligheten från elva till åtta patienter
  jämfört med en kontrollgrupp, lovar biträdande statsepidemiologen Anders Wallensten att man kan lätta på ”restriktionerna” (han menar väl rekommendationerna?)och ändå hålla kurvan på samma nivå. Det är alltså okej om fler blir sjuka, om vårdtiderna blir kortare?

  Efter Tegnells märkliga utspel i förrgår om att smittan håller på att ebba t (vilket hotar flockimmuniteten), ska vi alltså åter dra på smittspridningen (varför om inte för att fullfölja det av FHM förnekade experimentet med flockimmunitet?) Men Wallensten glömde att:
  1. De få dödsdömda patienter som eventuellt räddas till livet (vilket är jättebra) kommer förmodligen att kräva lång och personalkrävande eftervård för att deras bestående skador ska begränsas.
  2. Personal från andra vårdavdelningar har lånats in till vården av corona-patienter genom att planerade operationer har skjutits upp, vilket kan leda till bestående skador och t.o.m. för tidig död för dessa patienter. (Dessa dödstal räknas naturligtvis inte med i den officiella dödsstatiken för corona. Om behovet av denna inlånade personal minskar till följd av kortare vårdtider för corona-patienterna, ska de naturligtvis återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter.
  3. Vårdpersonalen torde nu vara så slutkörd att många av dem riskerar att ”gå i väggen” och göra misstag som kan kosta både de själva och deras patienter livet. De behöver få ledigt så fort som möjligt.

  Prio 1 måste naturligtvis vara att de uppskjutna operationer, som inte kan vänta längre görs, och då måste prio 2 vara att vårdpersonalen åtminstone får sin lagstadgade sommar semester. Vilket dock framstår som ganska osannolikt, redan utan Wallenstens försök att göra sig lika populär som Tegnell. Dessa två har inget som helst ansvar för sjukvården, som de tvärtemot borde hålla tassarna borta ifrån och låta fack och arbetsgivare inom regionerna planera med patienternas bästa för ögonen – utan att personalen drivs över gränsen för vad de orkar med under en längre tid.

  Vad vi andra kan göra är att efter bästa förstånd och förmåga hålla oss själva friska och undvika att smitta andra – även om vi inte har märkt av några symtom hos oss själva för att inte orsaka ökat tryck på vården, och alltså AVSTÅ från allting som vi länge velat göra, men som kan bidra till ökad smittspridning, avstå från den där resan som jag planerat så länge.

 15. Jan Sjöström

  Hej!

  Ett ytterligt olustigt beteende är att relativisera i sak
  eller omständighet. Att via utpräglad härskarteknik
  ge sig själv uppenbar fördel genom ett ifrågasättande
  som hämtar näring i reducerande av annans persons
  egenskap, är i alla delar demokratins motsatser.

  Oavsett egna akademiska förutsättningar (eller inte),
  har ingen debatt nytta i beteende som hämtas ur naiv
  barndom. Typ min pappa är starkare än din eller min
  mamma är smartare än din o s v.

  Signaturen Brorson m f l framför relevant kritik mot
  upplevda tillkortakommanden, en skyldighet vi alla i
  huset Sverige naturligtvis måste ha. Det är det som
  kallas demokrati! Att någon eller några (S) har allt att
  förlora är ingen förlust för samhället i sin helhet, utan
  verklig demokratis förutsättning.

  Givetvis är det ytterligt jobbigt att bli ifrågasatt, speciellt
  när man själv upplever sig som guds gåva till folket
  och med förnärmad syn ser den egna gärning i ljus av
  betydelselöshet eller kanske t o m kan ana att ansvar i
  tjänst t o m blir en realitet även för den som så långt klarat
  sig i sin position som ”hög chef”…

  Akademiska meriter är som alla vet (eller borde veta)
  en färskvara i behov av kontinuerliga uppgraderingar,
  att vila sig till vetskap är knappast rätt väg att gå. Nej
  inget samhälle som ser skäl till folkets styre kan ge
  icke verifierad verklighet styrka, verklighet kommer som
  ”alla” inser ur en levande debatt i sakfråga, och aldrig
  ur infantila angrepp i egenintressets namn.

  Med vänlig hälsning / Jan

 16. Brorson

  Medicinen remdevisir väntas godkännas för behandling av covid 19-patienter denna vecka. Även om bara ett fåtal patienter räddas till livet är det mycket välkommet. Och förhoppningsvis kommer mer effektiva mediciner längre fram. I TV:s Morgonstudien idag berättade en professor vid Danderyds sjukhus vilken eftervård patienterna kan behöva efter utskrivning från IVA. Det kan vara både personlighetsförändringar och förlamningssymtom upp till ett halvår.

  Det är också möjligt att effekten av medicinen blir bättre, om behandlingen sätts in tidigare. Men då duger inte uppmaningen att stanna hemma om man känner sig sjuk, utan då behövs nog att man söker vård, vilket ökar belastningen på sjukvården ytterligare. Och frågan om sjukvårdspersonalen kommer att få semester i år och frågan om de uppskjutna planerade operationerna är fortfarande olösta.

  Jag hade alltså rätt i min kritik mot biträdande statsepidemiologen Anders Wallensten för att han utlovade minskade restriktioner till följd av att sjukvården kommer att få kapacitet att ta emot fler patienter. Med vilken rätt styr dessa statsbyråkrater över patient-tillströmningen till sjukhusen? Statsepidemiologernas beteende som om de vore regeringschefer och sjukhudirektörer är absolut oacceptabel. Om Anders Tegnell hade haft någon skam i kroppen hade han uppmanat medlemmarna i Anders Tegnell fanclub på Facebook att lägga ner klubben.

 17. Brorson

  1) Några läsare tyckte kanske att jag gick till överdrift, när jag skrev att svenska kommuner avsiktligt lät de mest vårdbehövande åldringarna dö i corona. Ja, det var ett djärvt påstående, men agerandet tyder ju på det. Naturligtvis har jag inte påstått att det finns något hemligt beslut. Låt mig förklara. Den (för de flesta av denna bloggs läsare) inte helt okände Jerzy Sarnecki har skrivit en otroligt bra bok om byråkratins innersta väsen. Enligt honom kan stora organisationer börja leva sitt eget liv, med en till synes egen vilja, som alla är lojala mot.

  Chefen tror att han /hon är lojal mot medarbetarna, och de tror att de är lojala mot chefen. I kommuner finns dessutom politikerna, som tror att de är lojala mot de kommunala cheferna som tror att de är lojala mot politikerna. Eller mot det som chefstjänstemännen tycker borde vara politikernas vilja. Till detta kommer så den monstruösa organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR), som på ett ganska självsvåldigt sätt definierar vad som borde vara kommunernas ”intresse”, exempelvis att vårdpersonalen varken ska skydda sig själva eller vårdtagarna mot coronan.

  2) När grannländerna så smått börjar öppna upp efter nedstängningen, satsar man på massiv testning mot coronan. En företrädare för den danska smittskyddsmyndigheten förklarade att det är för att undvika svenska dödstal. Reportern grillade socialminister Lena Hallengren varför Sverige fortfarande inte kommit igång med en mer omfattande testning av befolkningen. Professor Jan Albert., som SVT brukar anlita som uttolkare och försvarare av FHM förklarade nyttan med testning med att man kan få en uppfattning om hur långt vi har kommit ”på vägen mot flockimmunitet”.

  Det framstår alltmer tydligt att ett litet gäng herrar som har högavlönade offentliga tjänster och befinner sig strax under pensionsåldern (ska de kallas ”yngre äldre”?) utnyttjar pandemin för ett livsfarligt experiment med flockimmunitet och tycker att det är okej att offra (hittills) ett par tusen svenskar liksom för den goda sakens skull, för forskningen. Vi har snart 3.000 döda. Hade FHM i stället valt samma strategi som Norge hade vi haft mellan 500 och 1.000 döda.

  Man måste gå till de medicinska experimenten på koncentrationslägerfångar för att finna något ännu värre än det som nu pågår i Sverige. Den biträdande statsepidemiologen Anders Wallensten fortsätter att ljuga, när han påstår att FHM inte har någon skuld till alla dödsfallen på äldreboenden och i kommunal hemtjänst till äldre. Trots att de direkt ansvariga stödjer sig på FHM:s föreskrifter om (otillräcklig) skyddsutrustning för vårdbiträdena. Trots att Förvaltningsrätten i Stockholm har hänvisat till just FHM:s föreskrifter, när man upphävt kravet på skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen.

  3) Det har inte gått många år sedan Karolinska Institutet skakades av skandalen med de konstgjorda luftstruparna, som ledningen försökte tysta ner.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det ska bli mycket intressant att se objektiva och vetenskapliga utvärderingar av det svenska experimentet när del 1 av pandemin har lagt sig. Oavsett resultat kommer vi inte att kunna återuppliva dem som dött till följd av strategin.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Att Trump ständigt uppmärksammas i Sverige är anmärkningsvärt. Varför är han så intressant här? Vi borde istället vara fullt upptagna med att nagelfara den svenska politikeradeln.

 18. Brorson

  F.d. kommunalrådet i Umeå Lennart Holmlund gör stig ständig löjlig över Trumps tillkortakommanden (enligt Holmlund), nu senast Trumps påstående att viruset har spridits från ett labb i Wuhan i Kina. Trump sade sig dock inte veta om det var med avsikt eller berodde på inkompetens hos personalen på labbet.

  Men är det verkligen ett helt orimligt antagande att NÅGON i kommunist-har startat ett (uppenbarligen lyckat, men livsfarligt) experiment på !1-miljonersstaden Wuhans invånare, när det inte längre råder något tvivel om att höga stat statstjänsten i Sverige just nu bedriver ett minst lika livsfarligt (men uppenbarligen helt misslyckat) experiment med flockimmunitet på Sveriges drygt 10 miljoner invånare.

  Frågan är nu vad de politiska ledningarna i de bägge länderna visste. Hade de godkänt experimenten, och förstod de i så fall vad de godkände. Om sådana godkännanden fanns är ju frågan dessutom om den högsta politiska ledningen i Kina med president Xi i spetsen givit klarsignal eller om det var någon politisk potentat på lägre nivå, exempelvis partiavdelningen i Wuhan. Vad som talar för att den svenska regeringen är oskyldig är att FHM inte varit ivrig att hålla regeringen informerad .Ledande sossar i Sverige verkar dessutom(till skillnad mot partikamraterna i de nordiska grannländerna?) ha en synnerligen låg medicinsk kompetens.

  Vad som gick snett (sett ur FHM:S synvinkel) i Sverige var att en ung kvinna, som var född i en somalisk invandrarfamilj i ett utanförskapsområde har lyckats ta sig hela vägen till en svensk läkarexamen och var ute på sitt första läkarjobb, när epidemin slog till i Sverige, och avslöjade en kraftig överdödlighet inom hennes egen folkgrupp i samma utanförskapsområde. FHM låtsades inte känna till att Sverige är ett invandrarland. FHM hade uppenbarligen inte räknat med att dödstalen skulle komma att redovisas för stadsdelar utan bara för hela län eller hela kommuner.

  Under de senaste dagarna har förts en diskussion mellan forskare, anhängare och motståndare till experimentchefen Anders Tegnell, där man helt öppet talar om att det är ett experiment med flockimmunitet, som pågår i Sverige. En svensk forskare, verksam vid ett amerikanskt universitet, har skrivit att det var rätt att medvetet orsaka många människors död nu, eftersom det enligt honom, kommer att resultera i färre döda längre fram. Tegnells motståndare, vid bl.a. universitetssjukhuset i Umeå kräver att munskydd ska rekommenderas. Men munskydd finns inte att köpa på svenska apotek och ej heller i dagligvaruhandeln. Det har FHM sett till.

  Vad har experimentet i Wuhan, om det verkligen var ett avsiktligt experiment att släppa ut viruset i den staden, gått ut på? Ja, det var i så fall ett storskaligt test på en befolkning, som är i det närmaste jämnstor med Sveriges befolkning, med en metod som faktiskt visat sig fungera för att få stopp på smittan utan någon flockimmunitet. Naturligtvis kommer det att behövas omfattande övervakning och ”brandkårsutryckningar” varje gång en ny smitthärd upptäcks – en metod som man tagit till sig i våra nordiska grannländer.

  Kina var uppenbarligen mycket väl förberett för ett sådant test, med bl.a. övervakningskameror som inte bara avslöjar om någon bryter, mot utegångsförbudet, utan dessutom vem. Polisen har väntat vid hemkomsten. Teknikföretagen är nu i full färd med att utveckla appar, som förhoppningsvis ska spåra smitta ute i samhället lika effektivt men på ett mindre integritetskränkande sätt.

 19. Brorson

  Kina var uppenbarligen mycket väl förberett för det experiment, som eventuellt har genomförts där. Sverige var lika väl förberett för det experiment som just nu pågår här 1) Beredskapslagren tömda och ansiktsmaskerna uppeldade. 2) Desinformation från FHM om nyttan med skyddsutrustning. När man t.o.m har ljugit att munskydd gör mer skada än nytta, har ingen handlare vågat köpa in sådana, trots stor efterfrågan. Och därför ej heller någon inhemsk produktion. 3) Medicinskt outbildade ministrar, som det varit möjligt att lura i vad som helst.

  Frågan är vad regeringen har vetat – och om ministrarna ö.h.t förstått den information som de eventuellt har fått. Frågan måste också ställas om samarbetspartierna. Finns det inga bönder alls i Centerpartiet nu längre. Exempelvis att lyckas som grisbonde, att få lönsamhet i grisuppfödningen handlar till 90 % om att lyckas med smittskyddet. Modern stordrift i grisuppfödningen kräver ett djurantal som är många gånger större än naturlig flockstorlek.

  Ekonomiprofessorn Lars Calmfors har skrivit en högintressant artikel i DN om hur olika riksdagspartierna hanterar den här krisen jämfört med ekonomiska kriser, som diskuteras på djupet i riskdagen. Calmfors har även i ekonomiska debatter inte dragit sig för att stöta sig med alla politiska läger genom sina ofta kontroversiella uttalanden. Han talar nu om en specifik tystnadskultur i riksdagen, vilken tidigare bara praktiserats om flyktingkrisen 2015, som också tystades ner i det längsta. Nu har emellertid SD, som också kan beskyllas för att (hittills) ha varit onödigt tysta i frågan, begärt en särskild riksdagsdebatt om digerdöden på äldreboenden.

  Eftersom det nu talas öppet om syftet med den ”svenska” strategin, bör vi också tala lika öppet om metoderna att tillåta smittspridning genom att hindra befolkningen från att skydda sig och förklara detta med ”kunskapsläget”. Varför inte ta det säkra före det osäkra, så länge man inte vet. När det gäller munskydden, så vet man inte exakt hur effektiva de är. Senast idag sa Tegnell ”Munskydd skyddar inte dig från att bli smittad, men de skyddar kanske andra från att bli smittade, om du är smittad” – som om det senaste vore oväsentligt.

  Om inte FHM direkt hade saboterat detta, hade vi idag – i industrilandet Sverige – redan haft en inhemsk produktion av GODKÄNDA munskydd med tydliga bruksanvisningar. Och instruktioner hur man ska bete sig när man möter en person med munskydd. De är mest effektiva rakt framåt, men något mindre effektiva, särskilt om de är illa påsatta) mot smittspridning i sidled. Man får alltså inte glömma avståndet i sidled, när man möter en person med munskydd. Kanske dags för vissa män att raka av sig skägget. Men om detta säger FHM ingenting vid sina rituella seanser.

  Sedan det framkommit att smittan fanns i Frankrike 27 december (fyra dagar innan Kina offentliggjorde virusets existens) spekulerade Tegnell om att smittan fanns i Sverige redan i november, men ville idag inte riktigt kännas vid denna uppgift, och ”fastslog” dessutom att detta inte är intressant att få veta. Tvärtom tycker jag, om det verkligen är sant, att det är höintressant om smittan har legat och pyrt som en glödbrand i två-tre månader, innan den blossar upp och tar många liv. Har Tegnell, när han tänkt efter, kommit på att denna hypotes, om den är sann, stödjer den norska strategin?

  Frågan måste också ställas, om det är sant, hur Tegnell har vetat detta, som ingen annan i hela världen har vetat, utom möjligen en handfull forskare i Kina- förutsatt att det handlat om meveten smittspridning från labbet i Wuhan. Frågan måste då också ställas om Tegnells förehavanden i FN-tjänst i Afrika, om han där har träffat kinesiska forskare och diskuterat experiment med dem. Afrika är ju en världsdel som Kina har mutat in som kinesiskt intresseområde. varför det där kryllar av kinesiska experter av olika slag.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Att ministrarna tagit del men ej förstått kan vara en förklaring men det är ingen ursäkt.

 20. Brorson

  Har FHM underlåtit att ge korrekt information till regeringen, eller har regeringen fått korrekt information men inte förstått? Eller har regeringen fått korrekt information, förstått densamma och givit sitt tysta medgivande till pågående massdöd? Vad hade hänt om regeringen i ett tidigt skede, när varningssignalerna från kritiska svenska forskare nådde regeringskansliet, hade bytt ut Tegnell mot förre rikspolischefen och nuvarande MSB-chefen Dan Eliasson?

  Frågan är provokativ, men det kunde bara inte ha blivit sämre, utan möjligen bättre med upp till ett par tusen färre döda. Eliasson anklagas för att vilja efterlikna andra nordiska länderna, vilket är ett gott betyg för en svenska statstjänsteman, som har ett visst ansvar för skyddet av befolkningen, I ett brev till FHM har Eliasson skrivit ”I nordiska grannländer nyttjas digitala lösningar för att interagera med medborgarna och bromsa smittan – det anser jag att Sverige också bör göra i högre grad”.

  Men Tegnell och FHM är inte intresserat. Eliasson har nu fått en rejäl örfil av minister Välsmort Munläder (Anders Ygeman). Vill regeringen inte heller veta var smittan finns och hur långt vi har kvar till den utlovade flockimmuniteten? Om digitaliseringsminister Ygeman har någon bättre lösning än MSB:s sin liknar den lösning (Smittestopp) som man valt i Norge, borde han ha presenterat den i stället för att ta rygg på Tegnell. FHM har ljutit ihop att andra länder har bytt till Sveriges strategi, när de har mildrat restriktionerna när de i själva verket har valt andra lösningar, som har utvecklats under den i det närmaste totala nedstängningen. Tegnell fortsätter i stället sin fanatiska kamp mot munskydd och skyller döden på äldreboendena på dålig hygien hos personalen.

  Vänsterpartiet och den borgerliga oppositionen (inkl de s.k. samarbetspartierna) får inte gå fria från kritik. De har ju sina feta riksdagsarvoden för att de ska leverera opposition, men det har de underlåtet. Det som har skett i Sverige, att en enda person uppträder som en diktator och bestämmer hur många som ska skadas och dö, är unikt för en demokrati och är i praktiken en statskupp. Vi har en statstelevision, som hyllar denne maktusurpator. Den ena ljusglimten i mörkret är förr-förre statsministern Carl Bildts uttalande att vore han statsminister idag, skulle kan kritisera Tegnell för dennes nedlåtande uttalanden om andra länder.

  Detta är en totalkollaps för den svenska förvaltningsmodellen med självständiga myndigheter och förbud mot ministerstyre samt avsaknad av förvaltningsdomstol. Dess uppgifter utförs nödtorftigt a riksdagens konstitutionsutskott, men hur blir det med den granskningen, när vi inte har några oppositionspartier, utan alla riksdagsledamöter stödjer regeringen? Riksrätt finns inte i Sverige. Ett vårdbiträde vid ett äldreboende utreds nu för brottet” framkallande av fara för annan”, för att hon har gått och arbetat trots att hon har testats positivt för corona. Chefen säger att detta också har fått ”arbetsrättsliga konsekvenser”.

  Arbetsrättsliga konsekvenser borde det bli även för berörda chefer. Jag ringde själv chefen för äldreomsorgen i den berörda kommunen och påtalade riskerna med att låta de anställda bestämma själva, t. o. m. vilka utomstående som ska släppas in, men avfärdades med att det är ingen fara. En rättsexpert säger nu att cheferna för verksamhet med många döda kan åtalas för samma brott p.g.a. ”oaktsamhet”. Ska då Tegnell gå fri från åtal?

  1. Framkallande av fara för annan”, genom missbruk av offentlig anställning, torde vara det lindrigaste brott, som han kan åtalas för.
  2. Snäppet högre som brottsrubricering ligger ”vållande till annans död” – hittills över 2000 avlidna. Om Sverige hade haft lika många döda som Norge i förhållande till folkmängden, hade totala antalet döda i Sverige varit under 1.000.
  3. Mord, Under senaste tid har svenska åklagare börjat använda brottsrekvisit

  • Brorson

   Forts på ovanstående kommentar, som blev för lång:

   3. Mord, Under senaste tid har svenska åklagare börjat använda brottsrekvisitet ”dolus eventualis” (likgiltighetsuppsåt) vid mordåtal, då avsikten inte har varit att döda en viss person, men gärningsmannen har varit likgiltig för att någon kunnat dö genom hans agerande.
   4. Brott mot mänskligheten. Detta är ett internationellt brott, som åtalas vid den internationella brottsdomstolen i Haag.

   Att ”Brott mot mänskligheten” är ett internationellt brott, innebär att en misstänkt kan gripas och ställas inför rätta i vilket land som helst i hela världen, oavsett i vilket land brottet har begåtts. Den misstänkte kan också utlämnas till den internationella domstolen i Haag. Brott mot mänskligheten är en parallell till folkmord, som dock är ett brott mot en bestämd grupp, som bestäms av gemensam ras, hudfärg, etnicitet e. dyl och vars syfte är att gruppen helt eller delvis (t.ex i ett bestämt geografiskt område) ska utrotas.

   Brott mot mänskligheten är alltså andra former av massmord, som dock inte uppfyller de kriterierna. Ingen har beskyllt någon vid FHM för avsiktligt ha försökt utrota alla svenskar eller ens alla invandrare, inte ens alla somalier i Sverige, trots att många av dödsoffren tillhör den gruppen. Gruppen äldre tillhör olika rasmässigt eller etniskt bestämda grupper. Därför bör en internationell domstol pröva om inte det pågående experimentet med flockimmunitet på ett helt lands befolkning inte är straffbart som brott mot mänskligheten.

   Tegnells anhängare försvarar FHM med att det var rätt att låta många dö i början av epidemin eftersom färre (enligt dessa anhängare) kommer att dö i senare skeden. Med samma argument hade man kunnat försvara de läkare, som utförde medicinska experiment på koncentrationslägerfångar i Nazityskland. Argumentet godtogs dock inte av rättegångarna efter kriget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.