Allsköns funderingar om politik

Lex Luna

I början av juli förra året överfölls den då 9-åriga Luna i Skellefteå brutalt av en etiopisk pojke, som officiellt var 11 år, när hon cyklade hemåt fr sommarfritids. Pojken släpade in henne i skogen, våldtog henne, tog hennes skosnören, försökte strypa henne med det ena och med det andra band han fast henne så hårt vid ett träd att barken skadades.

När polisen hittade henne, var hon så illa skadad att man inte visste om hon skulle överleva. Hon flögs omedelbart till Umeå och Norrlands universitetssjukhus i ambulanshelikopter. På grund av sina svåra skador låg hon nedsövd i närmare 2 veckor. I augusti flyttades hon till Skellefteå sjukhus. Där tillbringar hon fortfarande mycket tid.

Pojkens hänsynslösa försök att strypa Luna har orsakat henne permanenta hjärnskador. Idag sitter Luna i specialbyggd rullstol, kan varken tala eller röra sina armar, inte heller äta själv, får medicin mot epilepsi, hennes rörelser är spastiska och hon lider av oro och ångestattacker. Hennes tidigare drömmar om att ägna sig åt skapande, målning, sång, balett, konståkning m m har brutalt krossats.

Luna har nu hunnit fylla 10 och hennes hjärnskador går inte att bota. När hon äntligen kan flytta hem, kommer hon därför att behöva personlig assistans och tillsyn 24 timmar/dygn, kanske för resten av sitt liv. Både Lunas och hennes familjs liv och frihet kommer därmed att kraftigt begränsas för oöverskådlig framtid.

Kunde detta hemska dåd ha förhindrats? Vem bär i så fall ansvaret för att så inte skett?

Enligt Expressen (28/9-22) kom gärningsmannen från Etiopien 2018 och fick tillfälligt uppehållstillstånd med sin mamma och sina syskon. Han folkbokfördes som 9 år trots att han var 11. Enligt åtalet fanns personal på skolan, som visste att han inte var 9. Ändå korrigerade ingen detta. Är det inte tjänstefel att inte korrigera uppenbart felaktiga uppgifter? En korrigering hade inte hindrats av sekretess, som berörda parter flitigt åberopat i fallet.

Mamman har långa perioder levt ensam med barnen. Barnens pappa har kommit på besök emellanåt. I skolan har pojken fått extra stöd av en elevassistent. Hösten 2019 anmälde en lärare att pojken kallat en flicka för hora i klassrummet. Nästa gång rapporterades det att han slagit en elev på ”rumpan” och strax därefter anmäldes han för att han åter slagit en elev på ”rumpan” och tafsat en flicka på bröstet. Det tog ett helt halvår innan föräldrarna kontaktades, men någon annan åtgärd vidtogs inte. Varför vidtogs inga åtgärder då och vem anmäldes hans sexuella trakasserier till?

I juni 2021 överfölls en kvinna vid en gångtunnel i Skellefteå, men hon lyckades ta sig loss. Hon pekade ut pojken som gärningsman. Hans officiella ålder var då fortfarande 11 år. Trots upprepade incidenter, utfall och överfall vägrade föräldrarna att låta psykologer och kommunens habiliteringsteam utreda sonen redan innan han överföll Luna. Varför tillämpades inte LVU, Lagen om vård av unga? Det hade antagligen hjälpt pojken och hans familj och Luna hade fått leva sitt normala liv.

Polisen avslutade sin utredning och överlämnade ärendet till socialtjänsten, vilket sker när den misstänkte inte är straffmyndig. Socialtjänsten anser att de handlat rätt, grundskolechefen anser att skolan inte gjort något fel trots att de t ex inte korrigerade förövarens ålder och polisen har heller inte tagit på sig något fel. Sekretesshinder anges som orsak till bristen på åtgärder och agerande. Med så många ’vuxna i rummet’ borde inte någon ändå ha reagerat och agerat trots sekretesshindren? Vad hade hänt om någon av dem brutit mot sekretessen? Eftertankens kranka blekhet kanske idag kan få någon av dem att reagera mot de absurda konsekvenser sekretesshindren medfört både i Lunas och i förövarens fall.

Tack vare, eller på grund av, artiklar i media om detta bestialiska dåd har de starka sekretesshindren mellan socialen, polisen och skolan klarlagts. Justitieminister Gunnar Strömmer (m) har nu lovat att de ska rivas. Inte en dag för tidigt. Ansvariga beslutsfattare har underlåtit att förbättra omhändertagandet av psykiskt sjuka och dysfunktionella människor. I synnerhet har de inte lyckats säkerställa det omhändertagande som krävs för de psykiskt sjuka som tagit sig hit från främmande kulturer. Det är inte acceptabelt.

32 kommentarer

 1. Christer

  Ett fruktansvärt brott, med oerhört många offer och drabbade. Offret själ, givetvis, familj, vänner, klasskamrater. Men jag vägrar erkänna att förövaren skulle vara ett ”offer” som många hävdar.
  Det kanske mest flagranta fallet av ett problem som funnits länge i Sverige, nämligen förövares ”rättigheter” kontra brottsoffrens rättigheter.
  Det är ett problem som har funnits länge och orsakat många människor lidande, då t.ex. förövare kunnat gå fria eller fått kraftigt reducerade straff, då olika myndigheter inte kan/har rätt att jämföra register.
  Lagt ovanpå detta ser vi problemet med att tjänstemän inom kommunala/statliga myndigheter inte tar ansvar för sina uppdrag. ”På semester”, ”Tjänstledig” eller andra orsaker gör att fall blir liggande under lång tid, ofta så länge så brotten hinner preskriberas.
  Av alla dumheter som genomförts i vårt land, undrar jag om inte borttagandet av tjänstemannaansvaret var det mest korkade.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Instämmer fullständigt med dig.
   Förövaren har drabbats indirekt p g a att ingen myndighet tagit tag i honom.

 2. Jonsson

  Jag tänker ofta på Luna, och det omänskliga, bestialiska våld som jag förstått att hon utsattes för av förövaren. Hur denne någon tog sig rätten att behandla henne så illa.

  Den rättspsykiatriska vårdformen kanske också måste få en översyn. Fungerar den tillfyllest? Men det kanske inte är Strömmers område.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Jag upprörs mycket över att ingen av de inblandade tjänstemännen korrigerade förövarens ålder och att de inte gick vidare med anmälningarna av hans sexuella trakasserier. Vad ledde t ex hans överfall på en kvinna i gångtunneln till? Hon kunde ju peka ut honom. Tjänstemannaansvaret måste återinföras med det snaraste!

   • Jonsson

    Ja, sexuella trakasserier och ofredande, inom skolan, ska ju utredas skyndsamt med hjälp av Skollagen. Jag kan se problem med det. Juridiskt alltså. Sexuellt ofredande ska ju kunna ge böter och högst 2 års fängelse. Skolan måste kunna och vilja ta hjälp av jurist och polis. En straffavgift mot skolor som ser mellan fingrarna? Skadestånd till offren?
    Jag har funderat över den där polisanmälan, som verkar runnit ut i sanden. Föräldrar ansvarar för sina omyndiga barns kriminella handlingar. Kanske bara gäller krossade glasrutor i praktiken. Polisen har väl möjlighet att följa upp, samt ha dialog med soc?
    Kränkningar i skolan, ses nog som ovälkomna inslag, som måste tystas ner, ryckas på axlarna åt. Skolor vill inte riskera få dåligt rykte om det kommer ut?

    • Sund (inläggsförfattare)

     ”Föräldrar ansvarar för sina omyndiga barns kriminella handlingar.” Men om viljan eller förmågan saknas och ansvariga myndigheter inte följer upp och tar tag i det som hänt, händer inget. Speciellt inte när det är utomeuropeiska föräldrar som vägrar att blanda in psykologer, socionomer, poliser m fl.
     Jag förstår inte varför inte LVU använts.

     • Jonsson

      Nej, det är inte lätt att veta. Problematiskt verkar det ha varit vid Skellefteå-skolan. Bristande respekt för flickor, dålig uppföljning av läroplanens värdegrund.
      Mänskliga faktorn är ofta närvarande vid orosanmälningar. Rädsla för repressalier kan spela in.
      För småttingar som följs från födseln via BVC, är det numera noggranna kontroller. Får inte vara minsta avvikelse, från tillväxtkurvan, speciellt inte i huvudomfång. Babyn måste krypa inom rätt tidtabell – annars blir det dyslexiutredning med logoped. Så ibland går det utföra och dokumentera rigorösa hälsokontroller. Detta underlag, journalen, kommer senare elevhälsan till del. Utan sekretess, trots sekretesskydd. Sedan är det som bäddat för en följetong genom hela grundskolan.
      Tjänstemannaansvaret kanske går att krångla sig ur? Just barnen verkar ju inte ha så starkt rättsligt skydd, och ofta dålig arbetsmiljö i förskola, skola, fritids. Ingen tar egentligen deras parti på allvar. Trots att de förväntas växa upp till ansvarstagande medborgare. Bra vuxna förebilder behövs helt klart.

     • Sund (inläggsförfattare)

      Bra vuxna förebilder i hemmet, skolan och samhället är A och O. Det är dessutom viktigt att barn ser sina föräldrar gå till jobbet, att de kan läsa, och skriva, försörja sig m m. Inte minst viktigt är att föräldrar fostrar sina barn till ansvarsfulla individer.
      Den heliga värdegrunden verkar inte alltid följas och mänskliga faktorn får ansvariga att hoppas på att det fixar sig utan att de
      behöver ta några konflikter.
      Vi som gick i skola på 50-talet och framåt hade ofta en trygg och bra skola, där ordning och reda rådde och läraren var en auktoritet.

 3. Britt-Charlott

  Jättebra skrivet Åsa! Här ser vi konsekvenserna av tjänstemannafrånvaroansvaret pga rasismhotet. Svenska flickor skall offras på det rasistiska altaret för att myndighetspersoner är livrädda för att anklagas för rasism det är det största hotet för dem i dag vilket är fruktansvärt, vilka ynkryggar! Många av dem skulle passa alldeles utmärkt som vakter i Auschwitz som lydigt följer överhetens order. Det är hög tid att återinföra tjänstemannaansvaret och det retroaktivt från 1975!

  • Sund (inläggsförfattare)

   PK-ismen och tjänstemän som inte tar sin uppgift på fullt allvar måste ställas till svars. Återinför tjänstemannaansvaret punkt NU!

 4. Bergis

  Många som kommer till vårat land tror att Sverige är ”stora hopp och skoj” därför att vänsterextrema organisationer lever på det. Vi har EXPO och Refuges Welcome mfl som signalerar ut att i Sverige kan du bete dig hur som helst och svenskarna är bara rasister.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Visserligen men om de ansvariga myndigheterna tog sina uppgifter på allvar skulle en förändring kunna ske.

 5. Basic Rules

  Hej,
  Vi har nu fått en SD influerad regering så upp till bevis, nu krävs handling och slut på dessa eviga utredningar. Flera eller många myndighetschefer måste bytas ut, vi kan börja med rikspolischefen och dennes PK folk, detsamma gäller HBTQ generalen Bögdén.

 6. Britt-Charlott

  Jag skulle vilja säga så här att myndigheterna och politikerna i Sverige har historiskt gjort mig till rasist pga den migrationspolitik som förts och jag har inga problem med det, jag har hur många förklaringar som helst varför jag har blivit rasist!

  • Sund (inläggsförfattare)

   Många av oss som kräver ordning och reda och att man först gör sin plikt innan man kräver sin rätt blir oftast kritiserade av
   PK-aktivister, men det bjuder jag på.

 7. jan sjöström

  Hej!

  I Sverige råder som bekant lag och ordning. I vart fall
  förespeglas oss så.

  I demokratins namn har vi via partiet (S) tillsett ändring
  1/1 1977 tas det s k ämbetsmanna ansvaret bort.

  Fackförbund såg en utveckling som medförde en risk
  för negativ konsekvens. (Socialism över tid ger i en
  automatik krav på ansvarslöshet för systemets alla
  strukturer).

  omständighet som riskerade ifrågasättandet av de
  normer som styr förutsättningen för partiets makt över
  tid – kan och får omöjligen ges accept.

  I dag har vi i Sverige lagar som i de fall de berör norm
  eller struktur – inte ska ses på annat sätt än de rena
  ambitioner de är. D v s utan minsta konsekvens i de
  situationer de utmanas.

  Partiet (S) samt dess förutsättningar får helt enkelt inte
  utsättas för misstanken i att fel kan begås. Ingen som
  tillhör nomenklaturan kan eller får beläggas i oegentlighet

  • Sund (inläggsförfattare)

   ”Socialism över tid ger i en automatik krav på ansvarslöshet för systemets alla strukturer.” Precis!!

 8. jan sjöström

  Hej!

  I sak. Samhället (vi alla) har en absolut skyldighet
  att agera i situation där oro föreligger.Detta gäller i
  synnerhet där underårig riskerar konsekvens.

  Svensk socialtjänst har att agera i övergripande sak
  d v s ”göra sig väl förtrogen” i dess omständighet.

  Kapitel 3 Sol. Inbegriper åtgärd i uppsökande syfte.
  Utredningsplikten är således total i alla situationer.

  Samordningslagar mellan aktuella myndigheter har i
  syftet ”undvikandet av skada” att göra. Men som allt
  annat blir Svensk lag. En i bästa fall – ambition.

  Att avstå funktion är ett fel i tjänst. Att obstruera i lag
  eller regel likaså. D v s endast när risk för konsekvens
  föreligger.

  I en situation där negativ konsekvens uteblir, drivs de
  strukturer som endast gynnar särintresset.

  Vem är då detta särintresse?

  Vem är vinnare när vi drivna i naivitet går till val, som
  ett folk endast i budskap av media anarkins trumpeter.

  Rimligtvis kan röstkollektivet inte komma undan med
  att överskjuta ansvaret på ”annan”. Vi är alla ansvariga
  för hela vårt samhälles tillkortakommanden.

  • Sund (inläggsförfattare)

   ”Kapitel 3 Sol. Inbegriper åtgärd i uppsökande syfte. Utredningsplikten är således total i alla situationer.” I detta fall vet vi inte om det utretts, vad som utretts eller vad de ev utredningarna kommit fram till. Det enda vi vet är att det hela slutade i stor tragedi och att ingen av de ansvariga myndighetspersonerna gjort ngt fel. Absurdistan!

   • jan sjöström

    Hej Åsa!

    Vad gäller utredning.

    Myndighet ansvarar för att utredning initieras samt
    genomförs i den omfattning som krävs. Att så sker i
    skrift samt diarieförs är basalt.

    Ingen åtgärd utan fastslagen besluts dokumentation
    ger nödvändig beskrivning av hur brist på vetskap
    kan få och får, extrema konsekvenser.

    Myndighets ansvar är totalt. Det föreligger naturligtvis
    krav på öppenhet i situation där sak / omständighet
    är föremål för extern granskning. (Saknas då beslut
    är felets källa tydligt).

    Det får av förklarliga skäl alldrig misstänkas att info i
    händelse döljs medvetet eller av oaktsamhet.

    I den eventuallitet så är fallet kan ytterligare åtal bli
    aktuella.

    Det saknar nu intresse i hur det faktiska myndighets
    ansvaret utförts. Vi kan däremot konstatera att ett
    ”normerande systemfel” är en förutsättning för de
    kontinuerliga tillkortakommanden vi i dag upplever.

    Vi behöver tillse ansvar. Ansvar är ordning. Anarki
    är dess motpol.

    • Sund (inläggsförfattare)

     Det torde ta mkt lång tid att åtgärda de ”kontinuerliga tillkortakommanden vi i dag upplever”. Om det ens är möjligt.
     ”Normerande systemfel” har tillåtits alldeles för länge.

     • Jonsson

      Svårbedömt ifall rektor, elevhälsa, polis och socialtjänst vet vad de ska reagera på.
      Och hur de ska agera. Det kanske inte hjälper att de för dialog sinsemellan. Från Socialstyrelsens håll står det klart, att normbrytande aggressivt beteende (såsom sexuellt ofredande och hot) ska utredas. Skollagen har dessutom skärpts i år.
      Kanske måste genomföras en kampanj riktad till huvudmännen för skolorna.

     • Sund (inläggsförfattare)

      Det minsta de borde ha gjort vore att fråga sig själva hur de skulle ha agerat om deras egna barn blivit lika drabbad som Luna. Tvivlar
      på att de skulle ha tigit. Som jag påpekat borde de åtminstone ha justerat förövarens ålder och agerat efter att han överfallit kvinnan i
      gångtunneln. Sådana myndighetspersoner är jag inte villig att vara med och avlöna.

     • jan sjöström

      Hej!

      Norm ur känsla. Individuell s k värdegrund som
      ser sin nytta endast via medial uppmärksamhet
      skapar situationen.

      Partiet (S) och dess ”någon annan ismer” är de
      faktum som nu skapat ett tystnadens folk.

      Ett land, ett folk som styrs via enskildas känslor
      saknar naturligtvis berättigande. Klansamhället
      återställs. Autonoma områden styrda av lokala
      värdegrunder tillåts skapa framtidens krig!

      Anarki definierad som ”allas vilja” oavsett i vilket
      motiv dessa tillkom – är de facto vårt nya land.

      Aktuell situation är i Sverige sedan lång tid en
      verklig verklighet Vi alla lever numera i en rädsla
      för brytande av stundens mediala värdegrund.

      Inte nog goda, är ett epitet som signalerar det
      avstånd som ger enskild status av ”non grata”.

      Bruna nazister som slår sin omgivning blir i sak
      alla de som ser nytta i funktion. Relationsvåld är
      begränsat till manligt genus – Fred blir krig. Det
      finns inte ett annat alternativ i en dysfunktionell
      vardag.

     • Sund (inläggsförfattare)

      Dysfunktionell vardag i ett dysfunktionellt land styrt av dysfunktionella politiker och myndigheter.

 9. Jonsson

  Tjänstemannaansvaret måste då även gälla domstolsanställda. Det förekommer en hel del märkliga utslag.
  Sen har vi t ex Livsmedelsverket som förbjuder barn från 1 år, att dricka något starkare än lättmjölk.
  Region Västerbotten som påstår att Norrland är sjukast i landet, för att vi ju inte förstår användning av tvål och vatten. Det blir en kollektiv skuldbeläggning av allt. Lätt för makthavare att dra till med när de blir rådlösa.
  Flickor och kvinnor i Sverige behöver fredas. Det är en akut fråga. Men det vore ju att erkänna problemens omfattning.
  Det är allvarligt när våldsbrottslighet fått fäste och arbetsrutiner saknas i skolan. Det krävs skarpare åtgärder. Jag hoppas att Strömmer får igenom lagen i riksdagen till att börja med. Liberalerna och Mp lär sätta emot.
  Vi som gått i DDR-skolan på 60-talet och vidare genom Palmes samarbets- och samförståndsläroplan från 1969. Vi blev kollektiva icke-individer. Vi håller bara med. Klarar inte att argumentera. Vi har uppfostrat våra barn i samma ”goda” anda.

  • Sund (inläggsförfattare)

   En del av oss som haft förmånen att växa upp i hem där politik diskuterades och olika åsikter tolererades har lärt oss att
   argumentera och därigenom har också våra barn lärt sig att stå för sina åsikter.
   Håller helt med om att tjänstemannaansvaret måste gälla på alla nivåer och att underlåtenhet att agera måste få konsekvenser.
   Att återinföra tjänstemannaansvaret snarast möjligt, d v s medan man har chans att få igenom det i riksdagen måste måste
   prioriteras nu.

 10. Helena Nilsson Springare

  Det här fasansfulla som hänt får mig att vilja brista ut i gråt, att slita mitt hår, att svära och skälla ut någon..

  Men inget kan göra det ogjort och sorgligt nog så kommer liknande saker att hända om och om igen och igen..

  Gränslöst beteende odlas hos individer som aldrig får lära sig gränser i både stort och smått och just attityden: ””nån annan får ta tag i det här” gör mig akut allergisk.

  När varningsklockor ringer högt gällande samma person flera gånger och människor fortfarande blundar för det.. ja, då finns det helt klart risk för att liknande saker händer igen.
  Jag blir alldeles matt av det här.

  Bevisat farliga individer SKA INTE gå lösa i Sverige oavsett ålder eller etnicitet.

  Bra skrivet som alltid! Kram till dig Åsa och Feliz año Nuevo!

 11. Jonsson

  Om allt ändå är förutbestämt t ex att ungas brottslighet kan förklaras och ska bemötas, enligt den förhärskande gamla mallen (omognad och ideologiska faktorer) då kommer mönstren som framträder hos olika individer, kanske inte att kunna upptäckas. Skolan i Skellefteå borde för övrigt haft porrfilter.
  Känslan som norm och beslutsgrund, det är en tveksam metod även i politiken. Vi får se hur Sverige pallar med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.