Allsköns funderingar om politik

/S/nippans betydelse

I veckan har “snippadomen” flitigt diskuterats och kritiserats. De 2 s-märkta nämndemännen i Hovrätten i Göteborg kände inte till vad ordet ”snippa” betyder. De frikände därför den pedofil som i Tingsrätten dömts för våldtäkt på 10-årig flicka. De poliser som förhörde flickan, åklagare, föräldrar m fl ansåg att flickans vittnesmål klargjorde vad hon utsatts för. Både tingsrätten och hovrätten bedömde flickans uppgifter som trovärdiga. De ansåg också att bevisningen åklagaren presenterade var tillräcklig för att fastslå att övergrepp begåtts.

I Hovrätten, som saknade kunskap om ordet ”snippas” betydelse och fastnade i en märklig, språklig analys av begreppet ”snippa” kom 4 av de 5 domarna efter diskussioner fram till att det ”fanns oklarheter kring begreppet ”snippa”. De frikände därför pedofilen, som därmed slipper undan straffrättsliga följder trots att han våldfört sig på ett barn.

Frikännandet ledde till stort ramaskri och Mattias Jonsson, s-ordf i Göteborg, kallade upp de 2 nämndemännen för ”coaching”, som ledde till att nämndemännen omedelbart avgick från sina uppdrag. Hanteringen av nämndemännen resulterade i ett ännu värre ramaskri. En av de 2 nämndemännen kontaktade en anställd på Nämndemännens förbundskansli och berättade om ”coachingen”. Kanslimedarbetaren antecknade och sammanfattade skriftligt. Efter att ha tagit del av sammanfattningen sa Stefan Blomquist, Nämndemännens riksförbunds ordf, följande till SvD (11/3):

– Jag kan inte säga annat än att det är klara tecken på politisk otillbörlig påverkan.

Bedömningen gör han inte bara på grund av sammanfattningen.

– Det är en serie av händelser. Jag tror aldrig jag har varit med om att när en dom blir offentlig så har man ett möte med två av domarna, där man diskuterar den, och att efter det mötet lämnar man sen in ett entledigande.

’Coachen’ Jonsson ”beklagar nu djupt om nämndemännen inte uppfattat hans ”coaching” stöttande”.

Han borde veta bättre. Förutom att vara ordf för sossarna i Göteborg sitter Jonsson i riksdagen för partiet, är vice ordf för Europarådets svenska delegation och har dessutom suttit i Justitieutskottet som bl a hanterar domstolars oberoende. Han kan m a o inte skylla sitt haveri på bristande politisk erfarenhet, möjligen på bristande omdöme.

Så här kommenterar Johan Westerholm sossarnas ”coaching” på Ledarsidorna. se (12/3):

” Socialdemokraternas tradition av coachande samtal är inget nytt. Det är en kombination av lirkningar, implicita hot, kränkningar och till slut förnedring av självständigt tänkande partipolitiskt aktiva. En effektiv process, och som enligt partiet vaskat fram de bästa, mest kompetenta och mest lämpade företrädarna i svensk politik.”

Jojo! Dags för partiet att skrota ”demokraterna” i partinamnet och istället kalla sig socialisterna eller sociokraterna.

På Twitter (9/3) klassade juridikprofessorn och SvD-medarbetaren Mårten Schultz det hela som ”en av vår tids stora rättsskandaler” och ”den mest oroväckande politiska interventionen i den dömande verksamheten från de senaste decennierna”.

En av de första att fördöma sossarnas s k ”coaching”, var advokat Tomas Bodström (s), justitieminister 2000 – 2006. Han säger 8/3 till DN:

– Jag är faktiskt förvånad över att partiet centralt inte går ut och säger att ”det där var olyckligt, det ska inte upprepas”, utan att man duckar hela tiden.

– Jag är inte ute efter att skada Socialdemokraterna. Jag vill ha upp den här frågan på bordet för att den är så viktig, särskilt eftersom vi ständigt kritiserar Ungern, Polen och Turkiet för de här sakerna.

Han kallar hanteringen av nämndemännen för ett ”haveri” och säger till DN (11/3):

Det viktiga är att det socialdemokratiska systemet står upp för att aldrig påverka domare.

Statsvetaren och s-redaktören Stig-Björn Ljunggren konstaterar att så här går det till i diktaturer, där politiska partier avsätter domare.

Sveriges Domareförbund (för yrkesjurister) som skrek i högan sky när Rikard Jomshof (sd), ordf i Justitieutskottet, i en tweet kommenterade en dom i syfte att lobba för strängare lagar, har hittills tillämpat en ”öronbedövande tystnad” trots att sossarna går in och avsätter domare i hovrätten.

Skrikhalsen Strandhäll leker nu ”när lammen tystnar”. När Jomshof i en tweet kommenterade en dom i syfte att lobba för strängare straff, twittrade Strandfjällan ”det osar 30-tal ”. Hon har utmärkt sig genom att gång på gång kritisera president Orbán och Ungern för bristande demokrati och genom att hävda att sd är ett hot mot demokratin. ”Den som sa det var det”. Nu väntar jag bara på Molgans förvrängning av sanningen och verkligheten.

Ardalan Shekarabi, sossarnas rättspolitiske talesperson uppger sent om sider följande:

Jag utgår från de uppgifter jag fått av partiet och har därför ingen anledning att tro att någon ljuger.

Partiledningen har i det längsta duckat och vägrat att kommentera det som skedde i Göteborg. De har förstås haft fullt upp med att skademinimera efter demokratihaveriet i Botkyrka, men i torsdags tvingades självaste ’Maktallena’ ut på banan. Hon förklarade helt i enlighet med partiledningens linje att allt var bara medlemsvård. Att det skulle ha förekommit påtryckningar avfärdar Andersson. Det är inte den information hon fått. Det är den vanliga bortförklaringen tillsammans med ”det stämmer inte med min bild”. Vilken total underskattning av ’verklighetens folks’ förmåga att inse vad som sker bakom det som synes ske. Skämmes ta’ mig fa’n!

17 kommentarer

 1. jan sjöström

  Hej!

  I enpartistatens Sverige råder monopol. Ett parti – en stat, i
  alla delar för och i ”folkets bästa” över all tid. Allt annat måste
  ovilkorligen kontinuerligt bekämpas.

  Orimligt blir ifrågasättandet av den godhet ur vilket partiet är
  kommet! Ja, så låter det oftast när makt i all tid behöver ges
  sin unikt Svenska motiverande förutsättning. Eller är mönstret
  inte det samma i alla länder där enväldet styr?

  Aggitation exklusivt rörande den ”rätta viljan”, kan och får ej
  nås av klander. T o m mord blir motiverbart när enfaldens alla
  lakejer – hest och med ansträngd stämma, förklarar att inget
  av illaluktande klander – någonsin kan komma ur godhetens
  (S) lärjungar.

  Aktuellt parti är Sverige. Alla strukturer marinerade under ett
  århundrade av och i partiets egennytta kan orimligen ge ett
  annat utfall. I en provoserande stämma tillför nu partiets lakejer.
  Det är hög tid för en utrensning av Sveriges alla miljoner
  Nazister!

  Givetvis förutsätter funktion att ansvar kan utfås, men i fråga
  som rör makt är det endast ett av flera fenomen som saknar
  intresse. Vi är många som ser, vi är många som förfasas av
  narrativ som ”makten framför allt” tillåts slå sönder landet. Men
  likväl är maktens egennytta så stor och korrumperar så många
  att även den insikten svårligen kan utge skillnad.

  • Sund (inläggsförfattare)

   ”Alla strukturer marinerade under ett århundrade av och i partiets egennytta kan orimligen ge ett annat utfall.”
   Kan dessvärre bara instämma.

 2. Jonsson

  Har bara läst brottstycken av ärendet via media. Intressant var att 4 av 5 kom till samma slutsats i detta prekära fall. Beklämmande! Det kan tyvärr vara vanskligt att få sin sak prövad på nytt. Därför hade det bästa varit att först reda ut det svåra ordet, samt det faktiska övergreppet. Stora krav ställdes istället på minderåriga flickebarnet i ämnet. Socialdemokraterna verkar ha svårt med kommunikation överhuvudtaget. Tystnad är enklast att ta till, det är svårare att ljuga. Magdalena fick säkert själv coachning innan hon ordade.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Den kvinnliga domaren ville fälla.
   Åklagaren skulle ha yrkat på våldtäkt altenativt grovt sexuellt utnyttjande. Då hade hovrätten kunnat godta det alternativa yrkandet.
   Tyvärr blev åklagaren avrådd (av en domare i tingsrätten) att stryka detta alt. När hovrätten inte ansåg sig ha tillräcklig grund för våldtäktsyrkandet var det enda alternativet frikännande. Hur kunde åklagaren låta sig övertalas så?

 3. brorson

  Jag hann tyvärr inte kommentera ditt förra inlägg om likheter mellan S i Botkyrka och M i Umeå, som jag känner till bara genom dig. Men M är part i en tidigare skandal i Botkyrka. Gruppledaren för MP i Botkyrka hade ingått ett avtal med M om att han (miljöpartisten, alltså, skulle uppmana sina sympatisörer inom den muslimska församlingen att rösta på M, i utbyte mot att M skulle skaffa en tomt till en ny moské. Miljöpartisten blev utesluten ur sitt parti, p.g.a uppmaningen till väljarna att rösta på ett annat parti än det egna. Såvitt jag vet blev det inga konsekvenser för moderaten, som hade ingått avtalet. `

  Vad ska man säga om den kommunala rästrätten för invandrare, som inte kan många ord svenska, och inte förstår vad valen handlar om, efter kort tid i Sverige? Den kommunala rösträtten för invandrare redan efter kort tid i Sverige, var från början socialdemokratiskt valtaktik för att ta tillbaka makten i kommuner som fått borgerligt styre efter kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet, Nu drabbas sossarna själva. Det nyigen avsatta S-kommunalrådet Ebba Östlin i Botkyrka är inte enda exemplet

  .2019 avsattes den socialdemokratiska gruppkledaren Ann-Sophie Hermansson (som tidigare varit kommunalråd) under snarlika och kuppartade former. Vaga antydningar om dåligt ledarskap.Den verklige orsaken till avsättningen av Hermansson var att hon lovat fortsätta den kamp i opposition, mot de kriminella gängen, vilken hon hade påbörjat under tiden som kommunalråd. Nu finns väl inget parti i Gbg som vågar utmana de kriminella gängen och klanerna. En fråga, som också måste ställas, är om de hårda motsättningarna inom S. där en falang helt ville avblåsa kampen mot gängen, bidrog till sossarnas valnederlag 2018.

  Och nu skämmer samma partidistrikt, som kuppade bort Hermansson, ut sig på nytt genom att tvinga nämndemän, som har dömt ”fel” att avgå. Det är naturligtvis pinsamt för partidistriktet, som har lagt sig platt för gängen och klanerna och låter kommunala tjänstemän medverka i illegala klanrättegångar, att ha utsett nämndemän, som har frikänt en misstänkt pedofil. Men frågan om domen var fel – och de båda nämndemännen har gjort något fel – är två helt olika frågor, vilket du verkar ha förstått. Socialdemokratiska partidistrikt har inga befogenheter att överpröva domar och ställa nämnndemän till svars för de har dömt. De partipampar, som har gjort detta, borde själva dömas för brott mot allmän verksamhet, Brb 17 kap.

  I stället ska man lita på rättssystemet inbyggda mekanismer för självkorrigering. Förutom möjligheten att överklaga, vilket dock kräver prövningstillstånd, när det är till HD, kan även domare åtalas för tjänstefel. Må vara att det då måste vara grova tjänstefel, och inte felbedömningar som är lötta att göra. Rekvisitet ”oskicklighet” bör återinföras. Nu kan man dömas för tjänstefel bara vid uppsåt eller oaktsamhet. Höga statsjänstemän, som borde ha studievana och förmåga att själva läsa vad som gäller för tjänsten, brukar ha ovanan att skylla på att de inte fått ”utbildning” av myndigheten som de är anställda hos.

  Som du själv antyder, kan ett fel ha begåtts av åklagaren eller en domare. Jag har själv varit nämndeman, men har aldrig dömt i ett brottmål. Men uppfattar sexualbrottslagen som rörig och motsägelsefull och svårtillåmpad, speciellt efter de ändringar som har gjorts av en klåfingrig Morgan Johansson för att tillmötesgå kraven i metoo-rörelsen. Efter bombastiska löften att nu ska fler män dömas, oavsett skyldiga eller oskyldiga, står det i nästa mening att de ska frikännas, oavsett skyldiga eller oskyldiga. Till detta kommer bestämmelser i övriga delar av Brottsbalken och Rättegångsbalken.

  En sak som sannolikt spökar även i den här domen är ”omedelbarhetsprincipen” som infördes i den då nya Strafflagen 1865, alltså för nästan 150 år sedan, Och var nödvändig då för ökad rättssäkerhet, f

  • brorson

   forts.
   Och var nödvändig då för ökad rättssäkerhet, för att inte allehanda rykten som spekulationer, utan bara det som förekommit under rättegångarna, skulle ligga till grund för en fällande dom. Med rättegångar som tar lång tid, i många fall flera dagar, är det omöjligt för juristdomare och nämndemän att minnas allting, som har sagt, varför både åklagare och advokater brukar sålla hårt i materialet och fokusera på det som de bedömer som avgörande. Med risk att de missar det, som verkligen kan vara avgörande för om den misstänkte ska frias eller fällas.

   • Sund (inläggsförfattare)

    ”Med risk att de missar det, som verkligen kan vara avgörande för om den misstänkte ska frias eller fällas.” I ’snippamålet’ avgjorde rättens språkliga brister, vilket, i mina ögon, ledde till ett helt absurt domslut.

 4. Helena Nilsson Springare

  Alltså.. jag skäms för alla såna här dumheter.. som bara tycks bli fler och fler.

  Vårt rättssystem skulle behöva en rejäl omgång: Typ beskäras som en växt som inte kan växa ordentligt innan gammalt och sjukt avlägsnats.

  Sverige har blivit ett mycket märkligt land på så kort tid. Crazy times!

  Bra skrivet! Som alltid. Hoppas du mår bra Åsa 🌞 kram H

  • Sund (inläggsförfattare)

   När gapet mellan rättssystemet och folks rättsuppfattning blir för stort är det dags att ingripa.

 5. brorson

  Jag har inte läst någon av domarna, varken tinsträttens eller hovrättens, Och har därför inte tagit ställning i frågan. Men jag undrar hur journalisterna kan veta hur de fem ledamöterna (tre oeniga juristdomare och två nämndemän som var eniga med majoriteten av juristdomare) resonerade under rättens s.k. enskilda överläggning, om vilken det råder strängt yttrandeförbud.

  Vad som gör mig särskild fundersam är en pressuppgift, som gör gällande att flickan inte hade varit trovärdig ohan hade använt ett anatomiskt korrekt ordval. Eftersom det kunde tyda på att hon blivit instruerad av någon vuxen vad hon skulle säga. Vilken hade varit en rimlig slutsats, dock med ringa bevisvärde, om vuxna vet vad ”snippa” betyder. Om det enbart hade förekommit bland barn, men nu råkar det vara ett nyord, som har hittats på av vuxna och lärts ut till barn.

  Apropå ords ändrade betydelse motsätter sig invånarna i stadsdelen Snopptorp i Eskilstuna till Fittaboda, vilket har föreslagits av feminister för att öka jämställdheten i språket. Ja, nu är ju även det nya namnet förlegat och förnedrande. Dessutom glömde feministerna det ständiga osynliggörandet (= diskrimjneringen) av de icke-binära. Ett mer könsneutralt stadsdelsnamn, typ Snäpptorp, kan avfärdas med att även det kan ha fått en förnedrande bibetydelse, när byråkratins kvarnar har malt färdigt och namnbytet blivit ett faktum.

  Nu har även Expressens kulturchef tagit ställning för en dom-reform, utan minsta hänsyn till hur svenska språkets användbarhet i officiella sammanhang påverkas, bl.a. i lagar och författningar. Vi har ju redan förväxlingarna mellan var och vart, som anger läge respektive riktning. Om det svenska språkets förfall tillåts fortsätta får vi väl övergå till engelska (eller återgå till latin) som förhanslingsspråk i våra domstolar. Kulturchefen motiverar sitt stöd till fortsatt språklig utarmning med att det skulle minska det språkliga ”utanförskapet_” och alltså verka ”inkluderande”.

  Nu har Sverige fått sin andra snippa-dom. Men det är ingen officiell domstol, som har dömt, utan KD;s partistyrelse, sedan polisen meddelat att det påstådda brottet är preskriberat. Och samma dag som Expressen har avslöjat att den påstådda brottslingen har agerat på partiledarens uppdrag. Ja, inte när han begick det påstådda brottet, men när han begick den handling, som fick det påstådda brottsoffret att polisanmäla det påstådda brottet. Den klandervärda handlingen var att han hade uppmanat henne att hålla sig till partilinjen och inte propagera för legalisering av knarket.

  Det var på en efterfest med mycket alkohol efter valvakan, vilken den nyvalda EU-parlametnarikernhade arrangerat, som hon hade somnat på en soffa och – enligt hennes berättelse – hade vaknat av att partiesekreteraren hade tagit på henne nedanför snäppan. Naturligtvis har orden betydelse både för brottsrubriceringen, preskriptionstiden och strafflängden. Var tog han på henne? Vart var handen på väg? Den dåvarande partiledaren har tyvärr inte kunnat höras som vittne, eftersom han lämnade festen strax innan med motivering ”På såna här ställen blir man inte långlivad”

  Det påstådda brottsoffret har erkänt att hon (miss-) brukar knark, dock endast i länder där detta redan är tillåtet. Och har på bilder från andra framgångar synts med en flaska i handen. KD har uppenbarligen förvanndlats från en intolerant och extrem frireligions sekt med rötter i nykterhetsrörelsen till raka motsatsen. Ett parti för festprissar och lobbyister för aloholtillverkarna och de än så länge i Sverige illegala knarkkartellerna.

  • Sund (inläggsförfattare)

   ’Krisdemokraterna’ har det hett om öronen nu. Det har också såssarna, vars ’coaching’ fick två S-märkta nämndemän att omedelbart avsäga sig sina uppdrag.
   KD:s förtroende bland väljarna just nu bådar inte gott.

 6. brorson

  När jag har skrivit att jag inte har tagit ställning i skuldfrågan i snippa-målet, betyder det inte att jag hade frikänt mannen, om jag varit nämndeman i det målet .Jag hade dömt efter det som framkommit under rättegången, som jag hade uppfattat det. Domen ska överklagas till HD, och var den felaktig, får vi hoppas att HD dömer rätt. Men man borde också tänka på flickan, hur hon upplever att vara objekt för ett mmediadrev. Kanske upplever hon att det är som att bli våldtagen en gång till. Sådant förekommer i sexualbrottsmål. Sex säljer. Och journalister älskar att frossa i andra människors sexliv.

  Sex kan också användas som maktmedel. Nu åker Skyttedal på turné till KD-årsmötena runt om i landet. Och gråter ut? Men naturligtvis inte om hur hon har fastnat i alkohol- och drogträsket. Att bevista årsmöten borde väl annars vara en uppgift för partisekreteraren, att bygga upp organisationen. Men det dög han inte till, enligt partiledarens efterhandskonstruktion. Det har varit känt sedan tidigare att hon står honom närmare än han, som två parhästar .Och nu visar hon .tecken på missbruk och drogberoende, på att ha ett omdöme som har kidnappats av drogerna. När hon är beredd att inte bara offra en annan persons karriär, utan även att riskera sin karriär som EU-parlamentariker.

  Drogen är missbrukarens största kärlek, som missbrukaren är beredd att offra allt för.Hur har det kunnat gå så illa för KD, som har rusat från den ena till den andra extrempositionen i alkohol- och drogfrågorna? Från en frireligiös sekt, snarare än ett politiskt parti, med rötter i pngst- och nykterhetsrörelsen till kanske det mest alkoholliberala partiet. Glöm inte att det var ,en KD-minister, som gjort religiös – och politisk karriär inom just pingst. som sålde vin- och spritcentralen, vars importmonopol var en hörnsten i den restriktiva svenska alkoholpolitiken, till ett vinstdrivande utländskt företag .Tanken med monopolet, som nu bara finns kvar till hälften (Systembolaget) var ju att ta bort vinstmotivet bakom ökad alkoholkonsumtion.

  Och nu öppnar Tidö-avtalet för gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Det värsta angreppet mot Systembolagets monopolställning under drygt 100 år. Hur har KD kunnat gå med på det? I utbyte mot vad? KD har framställt sig själva och värvat medlemmar som ett ideologiskt parti med rötter i den kristna idétraditionen och filosofin, ”kristen etik och västerländsk humanism”, som kunnat stödjas av alla religiösa riktningar och även ateister. Även ateister kan ju stödja den kristna äktenskaps-synen, för att ta ett exempel. Eller en fortsatt restriktiv alkohol- och drogpolitik, för att ta ett annat exempel.

  När KD ska visa upp sig som ett parti för vanligt folk, vars aktiva är som folk är mest, är de så inkrökta i den frikyrkliga sekterismen, så att de inte vet hur vanligt folk är. Som vanlig medlem (d.v.s. varken präst eller annan anställd) i Svenska kyrkan – eller om man har erkänt sig som ateist – kan man se sig konsekvent bortmobbad från politiska uppdrag för KD. Om man inte är omdöpt som tonåring eller vuxen, är man ingen riktig kristen, enligt många kristdemokrater – trots att omdop av redan döpta är en synd enligt luthersk (och katolsk) teologi. Många KD-politiker är post-kristna ateister, som är uppvuxna i frikyrkomiljön och har lärt sig jargongen (tungomålstal, m.m.). Huvudargumenten, när dessa politiker bedriver valrörelse i frikyrkorna är att det skulle bli ännu värre med ”såssarna”. Kanske det, men är det ett skäl för att rösta på ett parti, som vill öppna alla kranar för alkoholen och drogerna?

  Alkoholen och drogerna är alltså missbrukarens största förälskelse, som han / hon är beredd att offra allt för och är bertedd att försvara till varje pris, vilka lögner, som helst som blir trodda. Och trodda blir de av personer, som helt saknar egen erfarenhet, eftersom de är uppvuxna i den helnyktra frikyrko- eller nykterhetsrörelsen. En alkoholist kan in

 7. brorson

  forts
  En alkoholist kan inte erkänna att alkoholen är alkoholismens orsak, eftersom det vore att erkänna att hon / han har druckit för mycket under för kort tid, eller med andra ord att han / hon är en missbrukare.

  En missbrukare kan inte heller erkänna att våldsbrott, som hon / han begått under påverkan av alkohol eller droger eller inge sällan – blandmissbruk, har vållats av honom / henne själv .I stället skyller den våldsamma missbrukaren på en (psykisk) sjukdom, som han / hon inte rår för – och smetar därmed ut skulden för sina egna brott på alla som har en verklig psykisk sjukdom – vilket i högsta grad försvårar deras behandling och återanpassning till ett normalt liv.. På grund av de fördomar mot psykiskt sjuka, som sprids av bl.a. många KF-politiker, som tycker att ”man ska ju lyssna på patienterna”. Men det är ju vad de inte gör, når de i stället lyssnar på missbrukarnas, alkoholtillverkarnas och drogkartellernas lögner.

  Som du skriver har KD det hett om öronen just nu, vilket inte bådar gott för partiets förtroende bland väljarna. Ja, och mitt ena tips till KD är att sluta skrämma frikyrko- och nykterhetsfolket med att det skulle bli ännu värre med såssarna och i stället börja städa framför egen dörr. Mitt andra tips är att sluta mobba oss, som inte är helnykterister, men förespråkar och praktiserar för egen del en livsstil, som ligger mycket nära den helnyktra livsstilen. Och som gärna erkänner att helnykterister behövs som föredömen för att visa att man kan ha roligt även utan alkohol och droger.

  Som du också skriver har också sossarna har det hett om öronen, när det har avslöjats att nämndemän, som har dömt ”fel” har efterräkningar att vänta från sitt eget parti, om de har nominerats till uppdraget av S. Men lika illa – eller ännu värre – är att 98 personer (samtliga med största sannolikhet S-väljare) har nekats medlemskap i partiet av Stockholms läns partidistrikt och detta med stöd av partisekreteraren på riksinivån, d.v.s. Magdas närmaste man. Om partisekreterare sitt lika löst i S som i KD bör denne anti-demokrat få sparken omedelbart.

  Ett politiskt parti är inte vilken förening som helst, utan ett fundament för landets demokratiska statsskick .Därför bör en stor del av åtminstone de partitrogna väljarna vara partimedlemmar, även de som inte är intresserade av politiska uppdrag. Som s.k. allmännyttiga ideella föreningar med ett ÖPPRT medlemskap har både politiska partier och fackföreningar exklusiva förmåner, som ekonomiska föreningar och bolag saknar, såsom skattebefrielse.

  Genom att godtyckligt neka medlemskap lever Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt inte upp till dessa villkor, och är därmed en av landets värsta skattebrottslingar.

 8. brorson

  Riksåklagaren har nu överklagat snippa-domen till HD och motiverar med tre rättegångsfel, som enligt Suveräna överdomstolen (Sveriges journalistkår) var grova. Det är en uppgift för rättens ordförande (en av justistdomarna) att inga rättegångsfel begås. Var felen grova, bör han åtalas och dömas för tjänstefel. Men har nämndemännen gjort fel, som dömde med den bevisning som de såg eller hörde? Man måste också reflektera över det faktum att båda nämndemännen var sossar och att sossar inte har för vana att gå emot de professionella. Så sammanväxt är nämligen det stora Partiet med den offentliga sektorn, att de har svårt att ss att densamma kan göra fel.

  Lösningen på detta problem är givetvis inte att S-utsedda nämndemän ”coachas” av partipampar, utan tvärtom ökad självständighet gentemot det parti, som har nominerat dem .Jag har däremot inga principiella invändningar mot nämndemän nomineras av S eller andra partier, Om man inte kan vara en rättrådig lekmannadomare (nämndeman) för att man är socialdemokrat, borde juristdomare med S-sympatier inte heller tillåtas, Detta i synnerhet med tanke på all indotrinering i oskuldspresumtion och socioekonomiska förklaringsmodeller i juristutbildningen,

  Systemet med lekmannadomare infördes f.ö., av en tidigare S-regering, som tyckte att klass-fördomar präglade den tidens jurister, med onödigt stränga eller helt felaktiga domar, när svaranden var underklass, som följd. Gör då nämndemän, som vill frikänna en åtalad i ett besvärligt bevisläge, fel? Jag undrar dessutom hur journalistkräken kan veta att brottsoffret med både ord och åtbördar visade hur gärningsmannen hade gjort. Det rapporterade ju media redan före RÅ:s överklagande. Sprids filmer på brottsoffren Isexualbrottsmål!) och deras beteende till media? Vad hindrar att dessa filmer i så fall även hamnar hos porrbranschen.

  Vad så gäller frågan om rättegångsfel och om det i så fall var grovt och därmed tjänstefel eller inga och ursäktligt (alla kan göra fel), måste vi också beakta de STORA regeländringar för rättegångar i hovrätter, som gjordes för drygt tio år sedan i uttalat syfte att spara pengar genom enklare och snabbare rättegångar – t.o.m utan parterna närvarande i domstolen. I all hast monterades kameror upp, som filmade vittnen i tingsrätterna, för uppspelning under en eventuell hovrättsförhandling. Har man börjat filma brottsoffren också? De är ju på sätt och vis också vittnen.

  Därtill kommer ju frågan om den ena partens utsagor räcker som bevis, utan någon form av stödbevisning, som dna på kläder o.dyl,. Vilket inte finns kvar om det har gått lång tid mellan brottet och anmälan. Hur det var i just det här fallet vet jag inte, men vill minnas att flickan hade nämnt händelsen i ett telefonsamtal (hur långt efteråt?) med en vuxen, som gjort polisanmälan. Frågan om brottsoffrens trovädrighet ställdes på sin spets i två uppmärksammade våldtäktsmål.

  I ena fallet hade en kvinnlig doktorand i litteraturvetenskap (hög trovärdighet?) enligt egen utsago våldtagits sju år tidigare av den s.k. kulurprofilen .Och i andra fallet hade en svensk ”knarkhora”(inte trovärdig) våldtagits helt nyligen av fem utlandsfödda än (varav minst en nekats svensk medborgarskap p.g.a. digert brottsregister. Kvinnan skulle köpa knark och antas (men det är inte bevisat) tänkt betala med sex .

  Men blev alltså våldtagen av flera män och dessutom ”mörbultat” under våldtäkterna. Skadorna dokumenterades av läkare samma dag, Det fanns alltså tung stödbevisning, som borde ha räckt för fällande dom, även utan brottsoffrets berättelse. Men samtliga gärningsmän frikändes och den som nekat svenskt medborgarskap slapp både fängelse och utvisning .Till saken här också att utnyttjande av någons knarkbegär för att ha sex räknas som grov våldtäkt. Kvinnan hade börjat knarka i nedre tonåren, lyckats sluta tio år senare, men efter ett år återfallit i missbruk.

 9. brorson

  Har RÅ sagt att det har begåtts GROVA rättegångsfel? Jag har inte hört eller sett något direkt citat.. För att avgöra om det har begåtts grova fel, vilket i så fall kan vara tjänstefel, måste man noga läsa igenom alla trettio paragraferna i Rättegångsbalken femtioförsta kapitel (puh!) och eventuella kompletterande domstolsinstruktioner. Enligt media ska lagmannen ha sagt att hovrätten endast haft att ta ställning till det material, som man fått från tingsrätten, varför jag undrar 1. Har han verkligen sagt det? 2, Var inte dettai så fall syftet med den förenklade rättegången i hovrätt, som riksdagen har besluta om i besparingssyfte? 3. I så fall enligt vilken § i 51 kap? 4. Hade någon annan § kunnat tillämpas? Det är möjligen det, som RÅ vill att HD ska pröva.

  Busch har nu sagt att Ingerö var en felrekrytering samt att man inte kan företräda KD samtdigt som man brukar narkotika, även om det sker i ett land där det är tillåtet. Vilket Skyttedal har gjort under tiden som EU-parlamentariker. Men utesluter likväl inte fortsättning som EU-parlamentariker för Skyttedal.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.