Estonias förlisning behöver utredas ordentligt

Under veckan har en dokumentärserie på Dplay om Estonias förlisning skapat stor uppmärksamhet. Men det är inte första gången som ny information dykt upp om förlisningen som väckt viktiga frågor – både hos anhöriga och fartygsexperter. Allt sedan förlisningen har turerna kring Estonia varit många.

För de anhöriga och överlevande har alla efterspel om Estonia varit påfrestande och smärtsamma. De förtjänar att Estonias förlisning utreds noga – med hjälp av oberoende nationella och internationella experter.

När Estonia förliste var beskedet från regeringen att fartyget och offren skulle bärgas. Rockwater anlitades för att göra dykningar och analysera möjligheten till att bärga fartyget. Redan under deras dykningar stod det klart att de kunnat bärga många offer som de påträffat, men de fick order om att dessa skulle lämnas kvar. De konstaterade vidare att en bärgning av Estonia skulle vara fullt möjlig om än komplicerad. Ändå valde regeringen att avbryta planerna på att bärga fartyget och istället föreslå en täckning av Estonia med sten och betong. Slutligen hann man endast påbörja stentäckning innan planen avbröts. Man kom istället överens med sju andra nationer om att förbjuda all dykning vid vraket och betrakta det som en gravfridsplats.

Haverikommissionens rapport

Det haverikommissionen hade att gå på var bogvisiret som bärgats, videomaterial från dykningar runt vissa utvalda delar av Estonia, samt intervjuer från vittnen – överlevande passagerare och besättningspersonal. I deras omfattande rapport konstateras att bogvisiret slitits av och dragit upp den vattentäta rampen innanför, att vatten sedan snabbt fyllt bildäcket vilket lett till en kraftig slagsida och slutligen att fartyget sjönk.

Som följd av rapporten samlades överlevande från förlisningen då de ansåg att rapportens slutsatser inte stämde överens med vad de upplevt. De ansåg att Estonia fick slagsida nästan omedelbart efter det stora dånet då bogvisiret ska ha lossnat, och enligt dem forsade vattnet in från skrovets styrbordssida. 1999 skrev de ett brev till regeringen och riksdagens ledamöter med deras slutsatser.

Något som inte stämmer…

Det var inte bara de anhöriga som reagerade på haverikommissionens slutsatser. Flera fartygsexperter på bland annat maritima universitet i Skottland och Nederländerna reagerade på resultatet. Det fanns nämligen ett stort problem med slutsatserna: Om det endast var bogvisiret och innerrampen som öppnats och släppt in vatten så var det enligt deras simuleringar rent fysiskt omöjligt för Estonia att förlisa så snabbt – och på det sätt som fartyget nu sjönk. Vatten måste alltså ha trängt in någon annan stans.

Meyer Werft som byggt Estonia gick själv ut med en gedigen rapport 1999 där de drog slutsatsen att det varit ytterligare hål i skrovet som orsakat det snabba sjunkförloppet, och att Estonias förlisning mycket troligt beror på sprängladdningar. Som tillverkare måste det ha varit viktigt och skönt att komma ut med en rapport som inte lade skulden på dem. Men deras slutsatser var milt sagt kontroversiella.

År 2000 genomförde den tyska journalisten Jutta Rabe en dykarexpedition tillsammans med amerikanska experter där de upptäckte ytterligare ett hål i Estonias skrov som inte tagits upp i haverikommissionens rapport. Utöver det bekräftas det av maskinisterna på Estonia som överlevde att de under hela haveriförloppet tydligt via en kamera riktat mot bildäcksfören kunnat se att den vattentäta innerrampen hela tiden suttit  kvar på plats. När de lät metallbitar från hålet de upptäckte analyseras konstaterade några experter att de uppkommit av en explosion. Men sedan begärde den tyska nyhetskanalen Der Spiegel att få analysera metallbitarna med experter och där konstaterade de att hålet inte kan ha uppstått som följd av en explosion.

2004 i Uppdrag granskning kom det fram att militär utrustning smugglats ombord på Estonia vid ett flertal tillfällen. Senare har internationella journalister rapporterat om att även brittiska säkerhetstjänsten MI6 ska ha varit involverad i vapensmugglingen från fd. Sovjet via Estonia och västerut.

Sedan dess har både anhöriga, internationella fartygsexperter och estländska myndigheter begärt att förlisningen ska utredas på nytt, men återkommande har regeringens svar varit – nej.

En ny utredning behövs – för att bekräfta såväl som utesluta.

Att få leva med obesvarade frågor runt ett livstrauma som man antingen överlevt eller där ens anhöriga avlidit är svårt. I synnerhet om man upplever att sanningar och svar medvetet döljs från högsta instans – samtidigt som spekulationer och alternativa teorier återkommande florerar.

Men det är inte bara för de anhörigas skull som en ny utredning är viktig. För fartygsexperter och institutioner specialiserade på fartygshaverier är det viktigt att förstå hela förloppet för att om möjligt kunna dra lärdomar som kan förbättra säkerheten för andra passagerarfartyg.

Haverikommissionens rapport är utförlig. Det är väl genomarbetat och ordentliga analyser har gjorts av den huvudmisstänkte – bogvisiret. Men i en haverikommission är det lika viktigt att kunna fastställa såväl som utesluta. Det är därför noggranna analyser av hela bevismaterialet man har till förfogande – i det här fallet vraket – behöver göras, för att i likhet med Sherlock Holmes utesluta alla möjliga alternativ tills man hittat det exakta händelseförloppet.

Det är det som är bristen i den i övrigt mycket utförliga rapporten. Man har valt ut vissa delar med fokus på bogvisiret som man filmat vid vraket, men man gjorde aldrig en ordentlig översyn av hela vraket (åtminstone allt som låg synligt på botten). I en internationell haverikommission som denna är det inte bara fullt möjligt utan rent av standard practice.

Jag finner det personligen osannolikt att bomber skulle ha detonerat på Estonia, att en ubåt skulle ha krockat med fartyget eller för den delen alla andra teorier som gör gällande att fartyget sänkts fullt medvetet. Men att något orsakat hål i skrovet som medfört att vatten runnit in och därmed förstärkt sjunkförloppet är däremot möjligt. Men jag är ingen expert, och allt för ofta får tyckare och konspirationsteoretiker full uppmärksamhet för deras slutsatser – utan att dessa kan valideras.

Återigen är Estonias förlisning uppmärksammad och omdiskuterad. Det är dags nu – en gång för alla – att gå till botten med vad som verkligen har skett, och utesluta allt annat som inte har skett den där ödesdigra natten då Estonia förliste.

Avslutningsvis vill jag tacka vår f.d. riksdagsledamot i Miljöpartiet, Lars Ångström som i åratal engagerat sig och kämpat för de anhöriga i jakten på sanning och transparens.

4 kommentarer

 1. Brorson

  En välskriven och faktaspäckad artikel. Händelseförloppet påminner, åtminstone ytligt, om kollisionen mellan m/s Stockholm och s/s Andrea Doria utanför Nantuckets fyrskepp (första landmärket för fartyg från Europa) under natten den 26 juli 1956. Båda var två stora passagerarfartyg. Andrea Doria ansågs osänkbar, men sjönk efter fjorton timmar. Stockholm var mycket illa skadad- hela fören hade slitits loss.

  Passagerare från båda fartygen fick uppleva en mardrömslik resa tillbaka till New York, eftersom endast de vattentäta skotten höll ihop fartyget. Jag skriver detta ur minnet delvis tidningarna 1956, men huvudsakligen från senare litteratur, som jag läste efter Estonia-haveriet. Detta som förklaring om jag minns någon detalj fel.1956 hade man fortfarande ingen helt tillförlitlig radar, varför utkikarna upptäckte att fartygen var på tok för nära varandra. Det var tät dimma med mycket dålig sikt. Stockholm körde rakt in i sidan på Andrea Doria.

  Stockholms kapten (och indirekt hela Sverige) utmålades som skyldig i internationell press, men det visade sig senare att Andrea Doria hade girat åt fel håll för att undvika kollisionen, som tog drygt 50 liv, de flesta passagerare på Andrea Doria. Sverige hade fortfarande inte det sena 1900-talets höga anseende som ett tekniskt avancerat välfärdsland, så det var lätt att ge ”die dumme schweden” skulden.
  Med tanke på de mycket svåra skadorna på Stockholm, som dock reparerades, har jag mycket svårt att tro att Estonia rammades av en ubåt, som utan vidare kunnat lämna platsen. En explosition borde väl ha setts, men det gäller kanske inte explositioner under vattenlinjen?

  Jag är dock övertygad om att moderna bilfärjor, s.k. roro-fartyg inte är lika säkra som gårdagens stora passagerarfartyg i den transatlantiska trafiken. Det är helt olika koncept. En f.d. officer i den svenska försvarsmakten, som jag talade med idag, tror att Estonia körde på någon kvarglömd anordning från kalla kriget, vilken tillhört den militära underrättelsetjänsten i Sovjetunionen.

 2. Brorson

  Läste någonstans att planerna för m/s Stockholm, som nu har annat namn, är att fartyget ska göra sin sista resa – till skroten – nu under hösten 20020. Över 60 år efter olycksnatten 1956. Jag tycker att fartyget ska bevaras som museifartyg, om det inte redan är för sent, Tillsammans med bogvisiret från Estonia. För att kommande generationer fartygsbyggare kan se skillnaden i säkerhetstänkande mellan då och nu.

  Jag tänker vara ofin nog att jämföra med den svenska corona-strategin, som tagit livet av över 5.000 personer som hade haft mellan några månader och flera år kvar att leva, om Sverige hade gjort som de nordiska grannländerna. Någonting mycket oroande har hänt med Sverige, när man låter en statlig myndighet, vars uppgift det är att skydda medborgarna från farlig smitta, gör tvärtom. ”Flattern the curve” i stället för att trycka ner smittan så mycket det bara går. Det svenska Sjöfartsverket utsattes för hård kritik efter Estonia-haveriet. Något annat hade prioriterats högre än passagerarnas chans att överleva ett missöde.

  852 människor offrades för bilismen. Jag minns nu vad jag gjorde veckorna efter Estonias förlisning. Jag riktade hård kritik mot roro-konceptet, som jag liknade vid glasspaket som kan öppnas i båda ändar, bl.a. i ett radio-inslag.Estonia var – i likhet med alla andra stora bilfärjor – ett roro-fartyg. Som om det inte vore farligt nog att placera den tyngsta lasten ovanför vattenlinjen, har man byggt stora hotell ovanför bildäck, där passagerarna får supa sig fulla, Och dessutom finns ingenting som häller ihop fartytets sidor ovanför vattenlinjen vara sig i fören eller aktern.

  Även jämfört med gamla tiders tågfärjor, som trafikerade Malmö-Köpenhamn och Trelleborg Sassmitz, med betydligt kortare överfartstid än (och därmed mindre risk för oförutsetta väderomslag). är roro-konceptet helt förkastligt. Ur såväl säkerhetssynpunkt som miljösynpunkt. På en konventionell tågfärjaskjuts vagnarna ombord akterifrån av ett lok, som inte följer med.

  Vagnar dras ilandsamma väg av ett annat lok. Vilket sparar utrymme ombord, vikt, energi (för fartygets framdrivning) och människoliv (om det skulle hända en olycka).Men naturligtvis ’är färjedelen av en järnvägstransport den mest energikrävande delen per mil av järnvägstransporten. Därför har tågfärjor som regel bara används på relativt korta sjösträckor, före roro-fartygens tidevarv. Krävdes längre sjösträkor omlastades godset mellan tåg och båtar, som p.g.a fartygets egen vikt i förhållande till lastvikten, var väl så energisnåla som järnvägstransporter på land.

  Avsikten med roro-konceptetet var att ersätta järnvägstransporter med melllanliggande sjösträcka med långtradare hela vägen. För att pressa ner kostnaderna byggdes många roro-fartyg som flytande lyxhotell för nöjesresor. Vartill denna trafik har mycket kraftiga skattesubventioner genom tax-free. P.g.a de stora riskerna för svåra olyckor är hastigheten begränsad till 17 – 20 knop, vilket är drygt hälften så fort som ett konventionellt passagerarfartyg kan prestera på öppet hav.

 3. Brorson

  Jan Hewelisz var ett rorofartyg för både lastbilar och järnvägsvagnar, vilket trafikera Ystad- Swinoujse i Polen, när fartyget sjönk i en häftig storm den 13 januari 1993. Estonia sjönk mindre än två år senare, den 28 september 1994. Den efterföljande förklaringen var att de fem järnvägsvagnar (en ringa del av fartygets totala lastkapacitet), som fanns ombord hade kommit i rullning.

  Dykare, som nyligen har varit nere vid vraket, har dock konstaterat att både lastbilarna och järnvägsvagnarfortfarande står på sina platser, väl förankrade i fartyget, trots att fartyget slagit runt (kölen upp) vid olyckstillfället. Man har alltså tillgripit samma förklaring, som var orsak med ett tidigare haveri med ett roro-fartyg. Anhöriga till de omkomna på Jan Heweluzs har fortfarande inte fått sitt krav på en riktig utredning uppfyllda. Det är alldeles för starka ekonomiska intressen inblandade i roro-trafiken.

  Dessutom nationell prestige. Precis som med den svenska corona-strategin. Att Estonia medförde hemlig krigsmateriel verkar vara en efterhandskonstruktion för ”galleriet”. Det finns numera även krasst ekonomiska skäl att avveckla roro-trafiken. En container kan på några minuter lyftas över från järnvägsvagn eller lastbiltill fartyg.Mer än hälften av alla godståg, som passerar genom Mellansverige är containertåg mellan övre Norrland och hamnarna i Väst- ,och Sydsverige.

  Man kan verkligen undra vad regeringen håller på med. Elflyg och elmotorvägar för långtradare. Och idiotstoppet för Preem i Lysekil. Det är inte de miljövänliga (eller som jag föredrar att säga ”den mindre milöskadliga) fartygsdieseln som ska stoppa, utan de mest miljöskadliga och mest energiförbrukande transportlösningar, oavsettom drivmedlet är el eller diesel. Vi kan ändå inte hindra stjärnor miljoner ljusår bort från att explodera och sända ut energier, som påverkar klimatet på jorden.

  51 personer, varav 5 på Stockholm och 46 på Andera Doria, omkom i kollisionen mellan de båda fartygen den 26 juli 1956, som var den värsta fartygskatastrofen på Atlanten i fredstid sedan andra världskriget. Alla omkomna dog i själva kollisionen. Alla som överlevde kollisionen räddades, trots att Andrea Doria (om jag minns rätt)omedlebart fick en så kraftig slagsida, så att fartygets livbåtar inte kunde sjösättas.

  För rederinäringen var olyckan en chock. Man trodde att allmänhetens förgroende för säkerheten till sjöss var förlorad för alltid. Det var andra måttstockar på den tiden .
  :

  l

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   Jag vill tacka dig för dina kommentarer som både innehåller fakta, historik och analys. Mycket intressant att läsa!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.