Elflyg? Dags att spränga luftslottet…

Elflyg kan fylla sin funktion i framtidens transportnät, men de närmsta 20 åren kommer flyget förbli beroende av fossila bränslen. Elflyg får inte bli vårt nya luftslott, en fantasi som avhåller oss från att förändra våra resvanor. Flyget behövs även i framtiden, men måste begränsas.

 

Kan elflyg ersätta dagens kommersiella flyg?

Vare sig vi vill eller ej så finns det en sak som vi människor är tvungna att förhålla oss till: Fysikens lagar. Detta är något som flygbranschen är allt för väl medvetna om. Dagens flygbränsle – fotogen – är oslagbart av flera skäl; det klarar kalla temperaturer och lagrar energi på ett sätt som är fullständigt ojämförbart även med de mest effektiva batterierna på marknaden.

1 kg fotogen lagrar mer än 40 gånger så mycket energi som 1 kg litiumbatteri. Och vikten är avgörande för lyftkraften. Ju tyngre flyget är, desto mer energi krävs för att få flyget att flyga. Rejält mycket mer.

Låt oss ta ett av de mest bränsleeffektiva flygen på marknaden som exempel: Airbus A320. För att kunna göra en 7 timmars flygresa över Atlanten krävs idag c.a 13 ton fotogen, vilket motsvarar 20 % av flygets vikt. Skulle samma flygresa göras med eldrift skulle det krävas 265 ton batterier, vilket skulle fylla hela flyget med batterier och öka dess totalvikt med 400 %.

Alternativet, att behålla dess flygprestanda och vikt för att istället begränsa räckvidden skulle innebära att vår Airbus A320 kan flyga i max 20 min. Då har vi knappt nått från Umeå till Sundsvall. Charterresan till Thailand med elflyg kan du glömma.

För dig som nu känner dig tveksam till en Miljöpartists ord kan jag varmt rekommendera följande video som väl beskriver detaljerna:

 

Flygets livslängd släcker allt hopp för teknikmirakel

Ett flygplan är en dyr investering som med dagens slimmade marginaler kräver att flyget nyttjas maximalt under dess livslängd för att hämta hem investeringen. Ett flygplans livslängd i kommersiellt bruk är idag c.a. 20-25 år. Det innebär att alla kommersiella flyg som tillverkas idag beräknas vara i bruk till en bit in på 2040-talet. Något annat än fossilt alternativ finns idag inte för dagens jetflyg och ligger enligt dagens stora flygplanstillverkare minst 10 år fram i tiden. Alla de flyg som säljs fram till dess beräknas alltså vara i drift till 2050-talet.

Sverige har som mål att vara klimatneutralt 2045, EU 2050. Med tanke på att växthusgaser ackumuleras (lagras i atmosfären och stannar där) så behöver våra utsläpp minska rejält detta och kommande decennium. Under dessa decennier är flyget fortsatt fossildrivet vare sig vi vill eller ej. Vi måste därför våga prata om elefanten i rummet: Vi måste flyga mindre.

 

Årets Greenwashparti (M) vill satsa på att öka flygresandet!

De vill inte bara att vi ska fortsätta flyga lika mycket som tidigare – genom att plocka bort flygskatten och pumpa ner skattemedel i att bibehålla olönsamma flygplatser runtom i Sverige, vilket jag beskrev i en tidigare bloggartikel. De vill dessutom att vi satsar över 40 miljarder kr på att bygga ut Arlanda till en av Europas största internationella flygplatser. En satsning på en rejäl utbyggnad av utrikesterminalen och två nya gigantiska landningsbanor för att kunna ta emot marknadens största flyg. En satsning för att öka det internationella flygresandet, en satsning som till största del kommer att nyttjas av välbärgade stockholmare.

Moderaterna hade kunnat vara ärliga med att man vill öka Sveriges klimatutsläpp genom att till varje pris – med förslösade skattekronor om så krävs – öka vårt flygresande. Stå upp för att man inte vill prioritera omställningen till ett hållbart samhälle och kampen för att begränsa klimatförändringarna. Säga som det är, satsningen har inte ett dyft med Norrland att göra. Det är en satsning som nästan uteslutande gynnar Stockholmsregionen.

Ledsen, men det räcker inte med att måla loggan grön och lägga till ordet miljö. Och deras nya luftslott – elflyget – är inget annat än bortkopplat från verkligheten.

 

8 kommentarer

 1. Brorson

  Jättebra att du har skrivit det här. Varje onödigt kilo ökar inte bara bränsleförbrukningen utan minskar dessutom nyttolasten som kan tas med. Elflyg har så kort räckvidd, så att yttransportmedel är ett lika bra eller bättre alternativ. Den enda användning av elflyg, som jag kan tänka mig är för ljudlös militär och polisiär spaning, vilket innebär att man kopplar om till batteridrift, när flygplanet närmar sig spaningsområdet.

  Det är emellertid inte sant att alla växthusgaser lagras i atmosfären och stannar där. Den i särklass mesta växthusgasen faller till jorden som regn eller snö. Koldioxiden tas upp av växterna genom naturlig fotosyntes. Konstgjord fotosyntes borde vara en möjlighet, men jag vet inget om forskningsläget på den fronten. Men det går att fånga in och lagra koldioxid i berggrunden, enkelt och billigt. Men det vore synd på en så bra råvara. Längre fram väntar produktion av plastmaterial och motorbränslen, bl.a flygbränsle, ur infångad koldioxid.

  Enligt uppgift kommer detta flygbränsle att bli sex gånger så dyrt som fossilt flygbränsle. Förhoppningsvis kommer priset att sjunka med kommersiell produktion, men knappast till samma nivå som dagens fossila flygbränsle. Därför är flygskatten bra. Den underlättar ju övergången till de nya., dyrare flygbränslen, åtminstone om man ser flygskatten som en ren koldioxidskatt.

  Vi måste skilja mellan begreppen fossilfritt och koldioxidneutralt. Det senare betyder att koldioxidhalten i atmosfären hålls på en konstant nivå, genom att de samlade återupptagen hålls på samma nivå som de samlade utsläppen. Och de samlade utsläppen kommer inte bara från fossila bränslen utan även från biobränslen och förmultning av växter som ligger kvar i naturen.

  Vi har en klimathysteri, som sannolikt är mycket överdriven och dessutom undanskymmer andra och värre miljöproblem. Härmed inte sagt att jag vet säkert att koldioxidutsläppen inte påverkar klimatet. Det vet ingen säkert, och just därför måste vi begränsa utsläppen så mycket det går – utan denna enorma naturförstörelse som pågår i Sverige just nu. Vi vet inte vilken koldioxidhalt i atmosfären som är den optimala, samma som den nuvarande, lägre eller högre.

  Sundsvall – Härnösand är den järnvägssträcka i Sverige. där en ny järnväg som skulle ge den största restidsvinsten per kilometer ny järnväg. Det är därför oerhört irriterande med dessa Umeåpolitiker, som prioritera Norrbotniabanan före. De vill slösa bort järnvägsinvesteringarna på ett ytterst olönsamt projekt, som inte nämnvärt kommer att reducera flygets marknadsandelar.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson! Tack för din kommentar. För det första, instämmer i att min beskrivning av hur växthusgaser ackumuleras var grovt förenklad. För det första så har olika typer av gaser olika stark effekt, exempelvis metangas vs koldioxid. För det andra stannar de olika länge i atmosfären. Och det stämmer som du säger att en del faller tillbaka till marken med nederbörd eller tas upp av växternas fotosyntes. Men det sker ändå en ökning som hänger kvar och det förklarar också varför andelen koldioxid i ppm mätt stadigt ökar.

   Gällande andra former av flygbränsle är det ytterst intressant det de försöker nyttja lignin som är en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa, för att göra biobränsle av det.

   Avslutningsvis, instämmer till fullo gällande prio-ordningen, har även skrivit om det tidigare. Nya Ostkustbanan måste vara topprioriterad, sen Norrbotniabanan som dock är oerhört viktig den också – i synnerhet för godstransporter.

   • Brorson

    Om vi har problem med koldioxiden, och om vi inte har det redan nu, kommer vi för eller senare . att få det om koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka. Därför behövs teknik för att återvinna (miljöpartister gillar väl återvinning) koldloxid ur atmosfären. Biologiska bränslen är ingen lösning eftersom de också ger utsläpp av koldioxid. En lösning är att den infångade koldioxiden i fast eller flytande form och pumpa ner den i berggrunden. Men det är en dålig lösning, eftersom en värdefull råvara kastas bort. Det finns fungerande teknik för att fånga in koldioxid var som helst, inte bara där utsläppen sker.

    Industriell användning av den infångade koldioxiden är ett problem som måste lösas. Det är samma sak med med återanvändning av använt kärnbränsle (har miljöpartister något mot återanvändning?); en både välfungerande, säker och billig teknik måste utvecklas. Det är illa nog att lasta över problemet med det återanvända kärnbränslet 200 – 300 år framåt i tiden, för den tiden tar det innan den radioaktiva strålningen har avtagit så mycket att avfallet är ofarligt för människor och djur.

    Men det är klart bättre än slutförvaring av det icke återanvända avfallet under hundratusentals år. Det måste förhindras. Och det torde inte vara omöjligt att konstruera behållare som håller tätt under 300 år utan mänsklig tillsyn. Vi har nu så mycket återanvänt kärnbränsle + lika mycket annat lika radioaktivt avfall, så att det räcker för återanvändning under flera hundra år.Det finns inga godtagbara invändningar av typ det är för dyrt eller det tar för lång tid, eftersom det är ett måste.

    De tär dags att lägga ner kärnkraftmotståndet och i stället kräva förbud mot fortsatt utbyggnad av vindkraften till lands och till sjöss. När Öresundsbron byggdes fanns farhågor att bropelarna skulle skada bottenvegetationen och hindra vattenutbytet mellan Nordsjön och Östersjön med bl.a. förändrad salthalt i Östersjön som följd. Så många bropelare så att de farhågorna skullebesannas blev det dock inte. Men det blir det kanske med en massa vindkraftparker till havs?

    Den tiden är länge sedan förbi når en enstaka vindsnurra var ett pittoreskt inslag i landskapsbilden.

 2. Cassandra

  Hur mycket gods har hittills transporterats på den egentliga Botniabanan? Hur mycket gods kommer att köras på Norrbotniabanan? Vad har hänt med lastbilstrafikens utveckling sedan Botniabanan byggdes? Det är dags att inse realiteterna och inte slänga bort massor av miljarder på politiska symbolbyggen. Om en tiondel av dessa pengar satsats på rena motorer och dito bränsle hade effekten blivit tio gånger större. Samtidigt som man hade sluppit den monumentala naturförstöring som dessa järnvägsbyggen orsakat/kommer att orsaka.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Cassandra, tack för din fördomsfulla och felaktiga kommentar. Jag är trött på dessa ständiga försök att måla upp en felaktig bild av att vi inte är realister. Men när du i din kommentar inleder med att belysa din totala okunnighet i frågan och sedan har mage att påstå att den för Norrland – våra invånare och vår industri – så viktiga satsningen på Botniabanan skulle vara ”realitetsfrånvänt”, ja då är det inget annat än magstarkt.

   Jag bemöter dig gärna med respekt, och tar gärna en saklig diskussion. Men då rekommenderar jag dig att göra detsamma. Börja med saklig kritik i en respektfull ton, och jag lovar dig att du ska få ett sakligt svar med ett respektfullt bemötande.

 3. Torsten Dybeck

  Tänkvärt inlägg. Flyg kan dock drivas med ”flytande el”, flygbränsle som producerats med elektrolyserad vätgas som bas. Väte är räknat per liter en energifattig energibärare. Däremot väte, förädlat till att tillsammans med CO2 ingå i flytande mer energitäta bränslen är ett grönt alternativ till fotogen. Metanol är den billigaste och enklaste varianten av flytande el.

 4. Svenne

  Äntligen att nån från MP tagit upp detta orimliga i stora Elflygplan, finns många i ert parti som fortfarande tror på denna fantasi. Även om man skulle kunna få dubbelt så täta batterier är det fantasier. Lyssnade på din kollega Tovatt i en riksdagsdebatt förra fredagen där han tyckte vi skulle lagra vindel i batterier även detta är ju en utopi , dessa batterier skulle kosta oerhörda summor och livstiden är kort. Han fick även frågan var han skulle ta råvarorna till allt biobränsle han skulle producera. Tyvärr hade han inget svar på detta. Tovatt tycker en massa men har inga svar,anser att han inte är trovärdig förrän han även har svar i sina visioner. Detta gör MP till ett icke trovärdigt parti . Finns lite för många som jag skulle vilja kalla miljö/klimat extremister . Dessa är lite för ”digitala” det är allt eller inget, ska vi ta oss framåt måste vi också tänka på konsekvenserna. Stad och landsbygd funkar ju tex inte lika. Och de som uttalar sig om skogsfrågor och jordbruk i ert parti är oftast stadsbor som inte har en susning om hur förhållandena är. Vi har tex inte skog till allt vad ni tror vi ska kunna använda den till. Och samtidigt ta skogen ifrån oss privata skogsägare . Detta görs ju på ett högst oseriöst sätt, först sätter staten avverkningsförbud på de av oss skapade skyddsvärda skogar. Sedan värderas skogen och då är den inget värd eftersom vi inte får avverka. Ren stöld!! Därefter skapas ett reservat som inte sköts av staten som får växa igen och blir en barnkammare för Granbarkborren. Som sedan sprider sig till närliggande skog. Svävade ut lite här på slutet men … 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.