Flyg till varje pris – Moderaterna slåss för bidragsberoende och ökade klimatutsläpp.

Min fascination för människans förmåga att bemästra himlen bär jag med mig sedan barnsben. Likafullt som jag inser flygets betydelse för mänskligheten oroas jag över  dess påverkan på klimatet.  Likt Ågren längtar jag efter den dag då all reguljär flygtrafik är eldriven. Men där är vi inte nu. Inte heller nästa år. inte 2022. Eller 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028….

 

”VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD AV FOLKET!”

Dessa bevingade ord används återkommande av Anders Ågren (M). Slöseri med skattekronor klingar illa i Moderaternas öron – förutom när det gäller flyget.

För sanningen är den att Bromma Flygplats är olönsam. Det må vara smärtsamt men är inget nytt, Bromma har haft det tufft en längre tid och Covid-19 har förändrat marknadens spelregler radikalt. Swedavia har troget hållit sig till det ägardirektiv som följt med dem sedan deras bildande – under Reinfeldts (M) regering. Ett ägardirektiv som – hör och häpna – kräver att deras verksamhet ska bedrivas inom affärsmässiga ramar. Deras slutsats är tydlig: Bromma är olönsam och bör avvecklas.

Även den gigantiska investeringen på en ny utrikesterminal och två nya landningsbanor som byggs för att Arlanda ska kunna ta emot marknadens största flygplan, är enligt Swedavia inte längre lönsam. Och det är definitivt inte en satsning för Norrland som så många politiker vill ge sken av.

För handen på hjärtat, hur många av er har flugit en reguljär inrikesresa från Umeå till Stockholm i en Boeing 747 eller större, gått genom passkontrollen och hamnat på utrikesterminalen? Ingen. Jag misstänkte det. SKULLE DET NU HA HÄNT SÅ HÖR AV DIG! För då lovar jag att rulla från Stadshuset till Rådhustorget i bara kalsonger.

Märk väl, jag är Miljöpartist och har ännu inte nämnt ett ord om klimatet. Lugn, det kommer. Men nu fokuserar jag på lönsamhet, marknaden och bidragsberoende. För det finns de som vill begränsa kommunens utgifter till dess kärnverksamhet. De som anser att kommuner inte ska bedriva osund konkurrens genom att pumpa in skattepengar i förlusttyngda kommunala bolag och därigenom orättvist snedvrida marknaden. De som anser att bidragsberoende urholkar den offentliga välfärden. De heter Moderaterna.

Förutom när det gäller flyget.

För när det gäller att bevara förlusttyngda Bromma och bygga ut Arlanda så slåss Moderaterna febrilt mot marknadens logik. Bidragsberoende och slöseri med skattemedel spelar mindre roll. Men det stannar inte där, för runtom i Sverige ser vi samma mönster:

I kommun efter kommun som dras med en olönsam flygplats – som lever på bidrag av kommuninvånarnas skattemedel – kämpar Moderaterna febrilt för att bevara och utveckla flygplatsen.

För de 26 flygplatser i Sverige som nu ägs av kommuner uppgår de sammantagna förlusterna för 2012-2018 till 2 676 000 000 kr! Förluster som finansieras av statens och kommuninvånarnas skattemedel.

Nyligen köptes förlusttyngda och nedläggningshotade Ängelholms flygplats av sju kommuner i nordvästra Skåne. En investering för skattebetalarna på c.a. 20 miljoner kronor – som dessutom beräknas gå med förlust. Därför måste kommunerna redan från start skjuta till med ytterligare 30 miljoner kr. De är även tydliga med att flygplatsen är beroende av bidrag från staten och regionen. Moderaternas kommunalråd i Helsingborg Peter Danielsson motiverade deras investering i förlustverksamheten:

 • I detta fallet står företagande och tillväxt över den miljöpåverkan som flygplatsen har.

Samtidigt kom beskedet att Västerås nu lägger ner deras flygplats efter 17 år och totalt en halv miljard i underskott.

 • Vi har kommit till vägs ände med de bidrag staden ger till flygplatsen, säger Västerås kommunalråd Anders Teljebäck (S).

Moderaterna som så tydligt ogillar slöseri med skattemedel borde vara lyckliga över beslutet, men deras reaktion lät inte vänta på sig.

 • Det är bedrövligt. Jag är förtvivlad, sade Elisabeth Unell (M).

I Norrköping har vi ett av Sveriges samhällsekonomiskt mest olönsamma flygplatser som föga förvånande går med förlust. Kommunledningen har tröttnat och vill sälja flygplatsen, men Moderaterna strävar emot. De vill till varje precis äga flygplatsen – med skattemedel.

Moderaternas klimatbluff

Den moderata medicinen för varje kommunal flygplats i kris är densamma: Fler turer, mer flyg. Men detta sker inte av ett enkelt skäl: Marknaden.

Nåväl, ponera att Moderaterna mot all förmodan skulle lyckas, då innebär det att antalet flygresor och därmed dess utsläpp ökar. Lägg därtill att Moderaterna vill slopa flygskatten vilket innebär minskade statliga intäkter och ökade utsläpp.

Här uppskattar jag det Moderata kommunalrådet i Helsingborg för sin ärlighet. När det gäller deras beslut att köpa och driva Ängelholms Flygplats så går enligt honom näringsliv och tillväxt före miljöpåverkan. Jag håller inte alls med, men jag uppskattar tydligheten för då är det uppenbart att vi tycker olika.

Det jag däremot inte uppskattar är den oärlighet från Moderata företrädare nationellt och lokalt. För här vill man låta som bästa klimatvalet. Moderaterna angriper återkommande vår klimatpolitik och påstår att de är bättre för klimatet. Investeringar i Arlandas utrikesterminal, säkerhetskontroll och landningsbanor för de allra största långdistansflygen paketeras felaktigt in som en ”satsning för Norrland”.

Deras kamp för flyget lokalt och nationellt är självklart inte en satsning på klimatet. Därför gör man allt för att måla upp en bild av flygets möjlighet att elektrifieras eller köra på biobränslen. Men förutom att det ligger tio år bort innan vi har ett större kommersiellt elflyg på marknaden, att biobränslen som även de innebär utsläpp ej kan konkurrera med det skattebefriade flygbränslet, så finns det ytterligare ett skäl till att flyget kommer att vara fossilberoende åtminstone 20 år framöver. För inom flygbranschen är inköp av nya flygplan en dyr investering. Samtidigt är ett inköpt flyg i kommersiellt bruk i c.a. 25 år. De flyg som byggs av Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, m.fl. 2021 är samtliga fullt fossilberoende. Och de är inköpta med målet att vara i kommersiellt bruk i minst två decennier.

Den som fullt ut envisas med att påstå att flyget visst kan vara klimatneutralt om tio år, eldrivet, med vätgas eller med biobränsle, är antingen djupt okunnig eller driver medvetet en klimatbluff.

Två slutsatser går att dra av Moderaternas agerande:
 1. Bidragsberoende är inte fel, så länge det går till en flygplats.
 2. Moderaternas miljöpolitik går ut på att prioritera flyget. Sedan kan man ju alltid hoppas på att det ska vara eldrivet i framtiden.

 

Avslutningsvis: Jag vill vara tydlig med att flyget idag fyller en viktig funktion för vår infrastruktur här i Norrland och vår koppling till omvärlden. Det vore naivt att rakt av vara emot all flygtrafik. Men vi kan och måste flyga betydligt mindre än vi gjort före Covid-19s utbrott. Vi har inget val, läget är allvarligt när det gäller de eskalerande klimatförändringarna. Det finns inte en chans att i dagsläget kunna minska klimatutsläppen i den omfattning som krävs utan att det påverkar vårt sätt att leva idag. Det måste även Moderaterna inse.
Det som ofta glöms bort är de stora satsningar i klimatklivet och industriklivet som vi i Miljöpartiet fått igenom för att stärka vår industri och vårt näringslivs konkurrenskraft genom att kunna hjälpa dem i omställningen för att kunna minska sina klimatutsläpp. LKAB och deras enorma satsning på vätgasbaserad fossilfritt stål är ett lysande exempel som dessutom gynnar Norrland. Lägg därtill att klimatomställningen kan gynna industrin i Norrland med vår tillgång till fossilfri el. Northvolt är ett sådant exempel. I takt med krav på klimatsmart byggande växer träkonstruktioners attraktivitet. Detta gynnar företag som exempelvis Martinsons i Bygdsiljum eller Älsvbyhus i Älvsbyn.

5 kommentarer

 1. Brorson

  Det är väl inget nytt att alla riksdagspartier, möjligen med undantag för V, styrs av lobbyister, som avlönas av mäktiga kapitalintressen. Vem tjänar på den vansinniga natur- och miljöförstörelse, som drivs av bl.a. Mp i regeringsställning, om inte leverantörerna av vindkraftverk? Ledande politiker, som flyger i tjänsten, uppvaktas av flygbranschen med grov desinformation.

  Jag hade en diskussion om detta med f.d. EU-parlamentarikern Jan Andersson, s, i Helsingborg, som hade avvisat mitt förslag att koncentrera inrikesflyget till Arlanda och då om nödvändigt använda större flygplan, med argumentet att Ängelholm inte kan trafikeras av större flygplan. Genom att slå ihop två avgångar till närliggande destinationer (Arlanda och Bromma) till en enda av med ett – om nödvändigt – större flygplan, skulle det av aerodynamiska skäl bli mindre utsläpp.

  Jag tog fram tekniska uppgifter om Ängelholms flygplats. Andersson var grovt desinformerad av flygplatspersonalen, som vill ha kvar sina jobb. En annan fråga är om Ängelholm ö.h.t. behövs. Jag har länge ansett att alla, även flygbranschen, skulle tjäna på en koncentration till färre flygplatser, både i Stockholmstrakten och i de perifera landsdelarna, såsom både Sydsverige och södra Lappland, där man borde satsa på Gunnarn i Storumans kommun som gemensam flygplats för alla kommunerna där.

  Gunnarn ligger mycket centralt mellan Storuman och Lycksele, ungefär lika långt från centralorterna Storuman, Lycksele, Malå och Vilhelmina. Rena vansinnet att dessa fattiga glesbygdskommuner ska ha egna flygplatser. Enligt min mening borde kommuner förbjudas att finansiera flygplatser för reguljärflyg. Staten borde vara huvudman för flygets infrastruktur på samma sätt som för vägar och järnvägar, vilket kräver en statlig flygplatspolitik.

  Gärna konkurrens mellan trafikoperatör (tåg-, buss- och flygbolag), men inte mellan kommuner. Detta är dock en fråga som inget parti, varken M (som vill sänka skatten) eller Mp (som vill minska utsläppen) har vågat ta i. Ännu värre är det i östra Svealand, där Örebro och Nyköpings kommuner konkurrerar med statens flygplats Arlanda med egna flygplatser med huvudinriktning frakt resp. passagerare. Västerås, som var med i konkurrensleken ett tag, har givit upp.

  Sanningen är att Arlanda räcker mer än väl för hela regionen. Arlanda, Bromma, Nyköping och Örebro har tillsammans ung. 22 miljoner passagerare / år, men har kapacitet för ung. 67 milj / år. Visserligen min beräkning, men det är genom jämförelse med andra storflygplatser. Och ännu mer med större flygplan och smartare flygledningssystem som är under utveckling.

  Om pengar ska läggas på flyget i östra Svealand, så bör det främst vara på terminaler och marktransporter. Det, som Västerås och Örebro har förlorat på sin konkurrens med Arlanda, hade räckt till en återuppbyggnad av järnvägen Enköping – Uppsala, varifrån järnväg redan finns till Arlanda, vilket skulle ge en restid på 75 minuter Örebro C – Arlanda C.

 2. Brorson

  Jag har diskuterat Arlanda några gånger med Anders Ågren på hans blogg. Han tror att elflyg är framtiden för flyget. På kortare sträckor, där flyget helt kan ersättas av yttransporter, kanske med undantag Umeå – Vasa och Stockholm – Visby. Det är samma närmast religiösa övertro på el, som en oproblematisk energiform, som Mp har, när man stödjer etableringen av Northvolt i Skellefteå, som är ett extremt miljöförstörande verksamhet.

  Och hur kan Mp stödja idén att ersätta järnvägstransporter via Haparanda med färja Vasa – Umeåplus långtradare till hela övriga Sverige och Norge, utom Nordkalotten Vad ska ni då ha Norrbotniabanan till? Vasa – Umeå är ju tänkt som en förlängning av ”Nya -Sidenvägen”, som är en järnväg mellan Kina och Sydöstra Finland, med fortsättning till både Vasa och Haparanda. Aha, ni har gått på bluffen om ”klimatsmarta elmotorvägar'” i stället för godståg!

  Lika mycket som Ågren och M går i flygbranschens ledband, går Mp i bilismens ledband. Det är förstås bra, om Mp har börjat svänga om kärnkraften, men går det inte lite väl fort nu? Kärnkraftverk i fickformat i varenda byhåla, som M fantiserar om, må vara ett välkommet tekniksprång. Men ska vi verkligen ha kärntekniska anläggningar, som är så små, så att terrorister kan ta med sig hela reaktorn i ryggsäcken? Vindkraftutbyggnaden bör stoppa omedelbart, men vad ska vi ha i stället?

  Jag är besviken på Mp, som tvärtemot partiets politik i början, nu stödjer energislöseri av allra värsta sort, och därför är berett att offra både natur och miljö. För att rädda planeten. Utan en analys om den verkigen är hotad, och i så fall hur allvarligt. Och om det är något som vi människor ö.h.t. kan påverka. Historiskt hart värmeperioder och köldperioder avlöst varandra ung, vart 500:e är, senast i början av 1500-talet.

  Färjor kan vara ett bra alternativ vid korta sjösträckor och om det finns järnvägar på båda sidor, och om man inte kan köra runt på land. Men det är inte färja Umeå-Vasa jämfört med järnväg via Haparanda, vilket torde gå på ett ut ur energisynpunkt, som jag reagerar mot. Utan hela konceptet att ersätta järnväg eller containerfartyg, som är bättre vid längre sjösträckor som Nådendal – Värtan, med bilfärjor.

  Tågfärja Nådendal, väster om ,Åbo, – Värtan i Stockholm har funnits, men klarade inte konkurrensen med alternativen containerfartyg resp. järnväg via Haparanda sedan Haparandabanan hade elektrifierats. Peder Westerberg, L, som famlar efter Halmstrån för sitt partis överlevnad har klagat på uteblivet stöd från fler partier än M för en fast förbindelse Umeå-Vasa. Min kommentar har han inte publiccerat, varför den kommer här:

  ”Det finns redan en fast förbindelse mellan Umeå och Vasa, och det utan att man behöver passera genom något tredje land. Vilket man däremot måste göra för att använda den fasta förbindelse, som redan finns mellan Helsingfors och Tallin, där för övrigt avståndet är kortare och klimatet mer gynnsamt, så att man inte behöver stänga av bron lika ofta som i läget Umeå-Vasa.”

 3. Brorson

  Batteriflyg Umeå-Vasa är tekniskt ingen omöjlighet, men så himla korkat, när det går att tillverka koldioxidneutralt flygbränsle från återvunnen koldioxid ur atmosfären. Vilket förklarades i TV:s Vetandets värld 9 november. Problemet är att detta flygbränsle skulle bli sex gånger så dyrt som dagens fossila flygbränslen.

  Men just därför kan jag berömma Mp för att ha drivit igenom flygskatten. Som kan plockas bort, när man använder det koldioxidneutrala flygbränslet. Programmet beskrev en mängd andra projekt, som syftar till att reducera koldioxidhalten i atmosfären. Varför inte fylla gamla kolgruvor med omvandlad koldioxid?

  Jag är visserligen ingen anhängare av klimathysterin, som jag tycker på mycket osäkra hypoteser, som bl.a. bortser från påverkan på jordens klimat från yttre rymden. Men anser likväl att just osäkerheten manar till försiktighet och användning av energisnåla transportmedel, mm. Och när det inte är möjligt använda den utsläppsfria kärnkraften. Och när det inte är möjligt använda koldioxidneutrala motorbränslen. även om de är avsevärt dyrare. Skogsplantering är i.o.f.s det hittills bästa sättet att återvinna koldioxid, men konkurrerar med livsmedelsproduktionen, vartill skogsråvaran behövs till så mycket mer.

  Om flyget ger så stora vinster ekonomiskt, som påstås, borde både resorna och frakten klara en prishöjning – som dessutom skulle bli ett incitament att utnyttja alla möjligheter att minska flygets energiförbrukning. Det gör man inte genom att ersätta nyttolast med tunga batterier ombord. Tvärtom bör ledigt utrymme (vikt och volym) ombord användas till frakt. Det var bl.a. därför jag förordade en statlig flygplatspolitik med statligt ägande av flygplatserna och koncentration till färre – men geografiskt väl spridda flygplatser, som skulle trafikeras av de mest energisnåla( i förhållande till nyttolasten) flygplanstyperna. Det handlar i hög grad om aeroteknik.

  Initiativet uppskattades inte alls av Mp, som beskyllde mig för att vilja ha ”godstrafik med flyg”. Men det var inget som jag ville ha, utan något som redan fanns och till viss del borde ersättas med längre marktransporter för en mer rationell och mindre energikrävande hantering. En utveckling som redan var på gång, med ”Nya sidenvägen” som det senaste tillskottet.

  Jag skäms inte alls för att erkänna nyttan med flygfrakt. Jag ifrågasätter i stället om tiden är så dyrbar för Jan Andersson, Anders Ågren, Isabella Lövin och Gustav Fridolin, som dessa tror. Denn sistnämnde krävde t.o.m att bli hämtad på Bromma av regeringsplanet, som var stationerat på Arlanda – samtidit som Mp i Stockholm kämpade för en nedläggning av Bromma,

  Var hans tid mer värdefull än transplantationsorgan, värdefulla avelsdjur, som måste flygas mellan djurparkerna för att rädda utrotningshotade arter, viktiga reservdelar medan fabriker står stilla och extremt stöldbegärliga varor, som konstverk av världens mest berömda konstnärer? För att nämna exempel på flygfrakt. Jag gissar att det nya corona-vaccinet till stor del kommer att distribueras med flyg. Och sista biten till vaccinations-stället med dieselbil.

 4. Pingback: Elflyg? Dags att spränga luftslottet… | Nils Seye Larsen (Mp)

 5. Pingback: Logiskt att stänga Bromma | Nils Seye Larsen (Mp)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.