Om Polisen själv får välja – Ett tryggt Umeå utan dödsskjutningar och gängkriminalitet

Kampen mot droger och kriminalitet måste tas på största allvar. Vi ska alla kunna känna oss trygga i Umeå. Just därför ska vi lyssna till de som dagligen arbetar med att göra Umeås gator trygga. Till den expertis som under decennier fördjupat sig i roten till kriminalitet. Alla kan vi tycka, gapa och tro oss veta. Men här är följande viktigt att bära med sig:

Tala silver, lyssna guld.

 

Dödsskjutningar och gängkriminalitet en oacceptabel verklighet

Sedan 1990-talet har den organiserade gängkriminaliteten vuxit till ett allvarligt samhällsproblem – i synnerhet i södra Sverige och de av polisen utpekade utsatta områden. Ett hänsynslöst våld med uppgörelser och rena avrättningar som försätter vanliga oskyldiga invånare för direkt livsfara. En tragedi för i synnerhet brottsoffren men även anhöriga till ungdomar som i tidig ålder rekryteras in till kriminella miljöer. Liv slås i spillror och ungdomar fastnar i en förödande vålds- och drogspiral som är svår att ta sig ur.

Om än Sverige sticker ut gentemot övriga Europa när det gäller dödsskjutningar så finns det dock undantag. I en läsvärd artikel i VK beskrivs varför så få dödsskjutningar sker här i Umeå. För trots att brott ibland händer även här så är Umeå överlag en kommun där människor känner sig trygga.

 

Varför så få dödsskjutningar i Umeå?

En del av förklaringarna till Umeås förskonade läge är geografiska och sociologiska. Det är inte lika lätt att smuggla in narkotika och vapen på grund av avståndet till den europeiska svarta marknaden. Det är också möjligt att just Umeå är en öppnare och mer medmänsklig kommun, med lägre trösklar för inkludering och delaktighet i samhällslivet.

Men Umeå har inte bara haft tur. Det har förekommit försök att etablera organiserad kriminell verksamhet i vår kommun, och samhället har fått arbeta hårt för att motverka dessa destruktiva krafter.

Hur har då samhället arbetat?

De partier som anses ha högst förtroende när det gäller att bekämpa kriminalitet – M och SD – brukar förespråka hårdare tag, längre straff, införande av ordningsvakter och mer kameraövervakning.

I Umeå har vi valt en annan väg.

Ett samarbete lanserades mellan Polisen, kommunen och det lokala brottsförebyggande rådet, som möjliggör kommunala sommarjobb, samarbeten med föreningslivet samt en reduktion av segregationen genom blandade boendeformer. Detta har möjliggjort för ungdomar att både finna meningsfulla arbeten och fritidssysselsättningar. Det låter också misstänkt likt den typ av brottsförebyggande åtgärder som högerpolitiker raljerar emot – “ungdomarna ska inte smekas med en hönsfjäder, de ska ha stryk!” – “verklighetsfrämmande vänsterpolitiker satsar era hårt arbetade skattepengar på kriminella och andra asociala.” – så brukar det låta.

Är det jag skriver då att Umeås framgångar är en solskenshistoria, som visar att “flummig progressiv politik” visst är framgångsrik, bara för att vi vågar tro på människans inneboende godhet? Svaret är mer komplext och samtidigt enkelt.

Politikerna i Umeå valde helt enkelt att lyssna på expertisen inom Polisen, det Brottsförebyggande rådet och resten av Förvaltningen – där man länge velat ha mer resurser för brottsförebyggande åtgärder, punktmarkering av ungdomar på glid, åtgärder för minskad segregation och för ökad tillgång till samhället.

 

Om Polisen själv får välja

Om Polisen tillfrågas, vill de ha mer fritidsgårdsverksamhet, fler aktiviteter, mindre segregering och större tilltro till ungdomar. Självfallet måste det också till aktiva brottsförebyggande åtgärder och kartläggning av kriminella individer, något som Polisen i Umeå också arbetar med. Det är inte av ideologiska skäl som Polisen i Umeå snarare tror på förebyggande av brott än på ökad repression, utan snarare på grund av att det är vetenskapligt bevisat att det fungerar – kontra högerns emotionellt baserade batongpolitik.

I artikeln i VK lyfts en viktig faktor för kriminalitet upp av såväl polis som kriminolog: Ojämlikhet, segregation och utsatta områden. Och här är det viktigt att uppmärksamma något som alltför ofta glöms bort i debatten:

Den ökade segregationen och de ökade inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga är nämligen inte en naturlig utveckling, utan en politisk utveckling, orsakad av politiska val som gjort det dyrare att vara fattig och svårare att undfly fattigdomen, i synnerhet om man redan innan kanske saknar kontakter och har en del hinder i det svenska samhället. Detta har varit resultatet av en vilja att premiera medel- och överklass på låginkomsttagarnas bekostnad. Då Sverige redan innan byggt upp underlagen för segregation och konflikter genom att låta utanförskapsområdena växa fram, innebar nedskärningar på satsningar i dessa områden att en hel generation ungdomar övergivits av landets politiker.

Detta är inte minst tydligt i Stockholm, där kommun efter kommun styrts av moderater med samarbetspartier, vilka skurit ner på fritidsgårdar, fritidsledare, sommarjobb, sociala program och stödåtgärder. Gängkriminaliteten är helt enkelt skörden av vad högerpolitiker under många års tid sått.

Självklart har det funnits ett behov av att skärpa straffskalan för en rad olika brott, dessutom behöver rättssystemet stärkas och i synnerhet skydd av vittnen bli bättre. Men hårdare tag kan inte ensamt minska kriminaliteten. I varje land där det som ensam åtgärd prövats har det snarare förråat hela samhället och skapat en större misstro mellan medborgare. Nedskärningar av ungdomsverksamhet och sociala åtgärder skapar gängkriminalitet, medan satsningar på dessa åtgärder förebygger och minskar kriminalitet.

Detta vet Polisen om, och det är därför Polisen i Umeå krävt och fått satsningar på förebyggande åtgärder.

Det är vad som händer när Polisen själv får välja, och resultatet blir ett Umeå vi kan tycka om och vara stolta över.

 

2 kommentarer

 1. brorson

  Tycker det du skriver nästan liknar en halmgubbe. Jag representerar inte något parti, men försöker plantera mina idéer här och var, och följer därför med vad som skrivs på olika bloggar. Och tycker verkligen inte att Umeå- moderaterna har struntat i det förebyggande arbetet. Vad Umeå-SD vill, lokalt har de inte skrivit mycket om, utan det har mest handlat om riks- och regionpolitiken på Petters blogg. Det är snarare du och MP som skapar motsättningar mellan det kortslktiga och mer långsiktiga brottsförebyggande åtgärderna.

  Tycker du verkligen att det är fel att plocka bort förhärdade brottslingar i övre tonåren, vilka är förebilder för småbuset i nedre tonåren från gatorna? Detta kallar du ”ökad repression” och ”högerns emotionellt baserade batongpolitik”. Tycker du att det är bättre att mammorna, smiter från sina jobb – om de har några – och slåss med knarklangarna, som bjuder 10-åringar på hemväg från skolan på gratisknark? Sedan ungen utvecklat beroende är det slut på gratisknarket och då får de betala för sig. Detta sker ständigt rakt framför ögonen på den politiska chefredaktören för en lokaltidning, som jag brukar läsa. Och fortfarande vågar bo i det s.k. utanförskpsområdet, vilket inte är helt riskfritt. Speciellt inte om man skriver om det man ser.

  Du vet kanske inte vad som har hänt, sedan poliser från flera polisdistrikt – som alltså har mer eller mindre tömts på poliser – har skickats till Malmö för att trycka tillbaka den grova brottsligheten där. Brottsligheten har flyttat till mindre städer i södra Sverige såsom Värnamo och Ronneby samt till medelstora städer i Mellansverige, såsom Linköping, Örebro och Uppsala. Företgare i Ronneby har under flera år tvingats betala beskyddaravgift till samma libaneiska familj för att få ha sin verksamhet ifred.

  Menar du på fullt allvar att polisen själv får välja påföljd för de brottslingar, som de griper?När regeringen fegt har skjutit över ansvaret för straffverkställigheten på kommunerna, så är det klart att polisen vill att kommunerna gör mer. Tycker du verkligen att det är rätt att våldtagna småfickor i nedre tonåren ska tvingas tjänstgöra som sällskapsdamer åt unga våldtäktsmän, genom att båda får ”vård” enligt LVU. Du tror mig kanske inte. Men jag har själv tagit beslut om tvångsvård enligt LVU och LPT och vet hur ”vården” har bedrivits.

  Det är därför jag har stött Moderaternas förslag att sänka straffbarhetsåldern och flytta straffverkställigheten för de unga brottslingarna från kommunernas socialtjänst till statens kriminlvård samt inrätta särskilda ungdomsfängelser. I stället har regeringspartierna beslutat att bygga om HVB-hemmen till rymningssäkra fängelser. Sverige torde vara det enda landet i världen, som sätter brottsoffer i fängelse. Lika illa är det med den psykiatriska tvångsvården. De rättspsykiatriska sjukhusen räcker inte till.

  Det har förekommit att abstinenta missbrukare, som har dömts för misshandel, löpt amok bland traumatiserade brottsoffer, medan personalen har låst in sig på toaletten. Kvinnliga patienter inomllmänpsykiatrisk tvångsvård är livrädda för manliga patienter, för de vet ju inte vilka manliga patienter som tvångvårdas p.g.a. brott. Kvinnliga patienter med paranoida symtom blir sjukare av vården, medan icke-kriminella manliga patienter får en skev självbild att de skulle vara farliga.

  Att jag regerar mot den patientmisshandel som fortfarande förekommer inom den s.k. vården och kräver skilda anstalter för kriminell och icke-kriminell är inte ”emotionellt baserad batongpolitik ,Socialtjänsten ska varaför hederliga fattiga och vårdbehövande och inte fungera straffverkställande myndigheter för vare sig unga brottslingar eller kriminella missbrukare.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson,

   Jag vet inte om du medvetet eller omedvetet missförstår mig. Det jag valt att lyfta är främst två saker:

   1. Situationen i Umeå och framgångsfaktorer som utpekats av såväl polis som kriminologer. Flera av dessa faktorer råkar dessutom stå i bjärt kontrast till ”partiet lag och ordnings” (M) politik.
   2. Lyfta upp mycket av det trygghetsarbete som aldrig nämns i debatten men som är otroligt viktig.

   Jag skriver även följande i artikeln:
   ”Självklart har det funnits ett behov av att skärpa straffskalan för en rad olika brott, dessutom behöver rättssystemet stärkas och i synnerhet skydd av vittnen bli bättre.” Så det är fel att påstå att jag enbart förespråkar förebyggande åtgärder, eller ställer de i konflikt mot hårdare åtgärder.

   Avslutningsvis finns det en artikel av alla som jag läst när jag fördjupat mig inom ämnet kriminalitet som jag rekommenderar. Den är skriven av 14 polischefer:

   ”14 polischefer: Hårdare straff löser inte gängproblemen.”

   https://www.gp.se/nyheter/14-polischefer-h%C3%A5rdare-straff-l%C3%B6ser-inte-g%C3%A4ngproblemen-1.19270094

Lämna ett svar till brorson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.