Förvaltningsrättens dom, en seger för den demokratiska processen

Förvaltningsrättens dom har nu fallit i frågan om en nedläggning av byskolorna. Beslutet upphävs. Prövningen har skett utifrån om beslutet har skett lagenligt ur beredningssynpunkt. I klartext, har alla fått yttra sig som lagen kräver.

Domen är mycket tydlig och bekräftar att socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och moderaterna (M) har försökt gena i beslutsprocessen för att snabbt och med minsta möjliga diskussion få ett nedläggningsbeslut.

Centerpartiet uppfattning har, under hela denna unikt korta process, varit att frågan ska behandlas i Barn- och utbildningsnämnden. Vi har också påpekat brister i förankringsprocessen med berörda och övriga kommunmedborgare. Dessa brister i processen är en lämplighetsfråga som inte prövas av förvaltningsrätten men lika aktuell ändå ur demokratisk synpunkt.

I fullmäktigedebatten hänvisade jag till Barn- och utbildningsnämndens reglemente där det i § 1 står att Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.  Det är ett ansvar som kommunfullmäktige har gett nämnden och därför anser vi att frågan borde först ha behandlats där. Centerpartiet föreslag i fullmäktige var att frågan skulle återremitteras för att bl.a. nämnden skulle få yttra sig. Förslaget gick till votering där centerpartiet och miljöpartiet förlorade med rösterna 24-8. 

Två viktiga slutsatser kan man dra av det som nu hänt. Det ena är att, som S, V och M, köra sitt eget race och nonchalera kommunallagens krav är inte förenligt med en korrekt demokratisk hantering oavsett om det gäller nedläggning av byskolor eller andra beslut i kommunen.

Det andra är att om fullmäktige har fattat ett beslut som har överklagats av en eller flera medborgare borde försiktighetsprincipen gälla. Med andra ord att man inte, som i det här fallet, startar en nedmontering av byskolorna innan domen har fallit.

Vän av ordning kan då hävda att man måste påbörja omorganisationen i tid för att ha en fungerande undervisning till nästa termin.  Den synpunkten känns riktig men man måste samtidigt ha respekt för ett överklagande. Det kan t.ex. innebära att man måste ha en plan B om förvaltningsrätten upphäver beslutet och ställa sig frågan, vad gör man då?

Vad gäller tidsaspekten är det nog rättens ståndpunkt att man avger en dom i tillräckligt god tid före att beslutet ska genomföras. Då utgår man ifrån vad kommunfullmäktige har sagt och i detta ärende är det höstterminen 2013.

Gör om, gör rätt men Centerpartiets grundinställning om byskolornas betydelse kommer ändå att vara densamma.

Etiketter: , ,

4 kommentarer

 1. Göte Eriksson

  Håller med i vad du skriver men vad händer nu? Enligt kommunalrådet Söderling så innebär ju förvaltningsrättens dom bara att en del formalia behöver rättas till. Som det verkar så innebär det att man tänker sig att köra en ”låtsasberedning” i rekordfart i barn och utbildningsnämnden utan verklig förankring bland berörda barn, föräldrar och andra. Denna hantering innebär ju att man kringgår förvaltningsrättens dom enligt min menig.

 2. Ulf Eriksson

  Svar till Göte Eriksson (2013-06-14 21:27)
  Förvaltningsrättens dom avser bara hur frågan har beretts inför fullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten konstaterar att frågan har inte beretts enl. kommunallagens krav. Alltså att frågan måste passera Barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande. Av den anledningen har förvaltningsrätten upphävt beslutet.

  Synpunkter om förankringsprocessen som också var en del i överklagandena har inte förvaltningsrätten tagit ställning till då det är s.k. lämplighetsfrågor och förvaltningsrätten tar bara upp laglighetsfrågor.

  Man kan ju tycka att nu har majoriteten chansen att reparera skadan genom att förklara och kommunicera byaskolenedläggningen med berörda och övriga kommunmedborgare men den chansen tar man inte.

  Nu tar man ett nytt beslut på samma underlag som tidigare och det visar bara på att man inte har tagit till sig något av det som kommit fram om nedläggningens konsekvenser för många människor men även för landsbygdsutvecklingen.

  Sammanfattningsvis så blir det bara en ”låtsasberedning”, precis som du har konstaterat. Sen får vi se vad som händer på det extra fullmäktiget som blir den 25 juni.

 3. Mr Cool

  Snälla söta rara lilla Ulf!

  All den ineffektivitet som pågår runt om i kommunens verksamheter ligger till grund för de nära förestående skolnedläggningarna. Vad tror du t ex städningen hade kostat på entreprenad istället?
  Säg nu inte att ni gjort så mycket redan, förklara hur vi skall ta oss ur denna socialdemokratiska inavel?

  • Ulf Eriksson (inläggsförfattare)

   Väljarna sätter betyg över partierna vart fjärde år. Det är val 2014 och då har du och övriga medborgare möjlighet att byta majoritet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier