Vännäs behöver ett nytt ledarskap

Skriver denna bloggtext som svar på kommunalrådets Johan Söderlings (s) insändare i Folkbladet den 22/8.

Anledningen är att Folkbladet har meddelat att man inte tänker publicera mitt på svar insändaren. Ett beslut som jag är starkt kritiskt till då Johan Söderlings insändare lade stort fokus på att angripa mitt sätt att beskriva nuläget i Vännäs kommun under debatten på Vännäsdagarna. Blir man beskylld på det sätt Johan Söderling gjorde i sin insändare borde Folkbladet ha gjett mig möjlighet att svara.

Han skriver citat ” att jag raljerade och sågade fullständigt ekonomin och utvecklingen som helhet i kommunen. Han till och med ifrågasätter varför jag bor kvar i kommunen.

Vännäs är en fantastisk kommun med en stor utvecklingspotential. Jag ser därför ingen anledning att byta kommun men inser att Vännäs behöver ett nytt ledarskap som har mod att agera, har ekonomisk insikt och som ser möjligheterna i hela kommunen.

Mitt anförande handlade både om kommunens ekonomiska utveckling, besparingar och den försämrade samhällsservicen som den pressade ekonomin har lett till. Vi pratar då om uteblivna skatteintäkter förorsakade av bristen på bostäder och ständiga besparingskrav förorsakade av bristen på mod och nytänkande.

I mitt anförande ville jag ge Centerpartiets och många medborgares syn på kommunens utveckling under socialdemokraternas ledning. Det handlade inte om att göra kommunen mindre attraktiv att flytta till utan att som företrädare för medborgarna peka på hur vännäsborna och företagarna har påverkats av nuvarande ledarskap. Ett ledarskap som inte vårdar varken de ekonomiska, materiella eller personella resurserna som kommunen har.

Att som Johan Söderling gjorde skylla på den borgerliga regeringen är att göra det väldigt enkelt för sig och därmed inte ta ansvar för ledarskapet av kommunen. Vännäs har under mandatperioden fått ökade skatter och statsbidrag motsvarande 61 mkr. Till det kommer 22 mkr i återbetalda AFA försäkringspremier avseende kommunens anställa. Återbetalningen har gått rakt in i resultatbudgeten för att täcka underskotten.

Johan Söderling skriver att jag har deltagit i alla svåra beslut som politiken har tagit och sällan reserverat mig. Vad han undanhåller är att Centerpartiet har motsatt sig ett antal beslut som berör försämringar i samhällsservicen och som negativt har påverkat kommunens attraktivitet. Exempelvis nedläggningsbeslutet av tre byskolor som togs i rekordfart utan dialog med varken föräldrar, barn eller berörda medarbetare i skolan.

Beslut vad gäller spräckta investeringsbudgetar som kommer att medföra ökade framtida kapitalkostnader. Dyrbara modullösningar på Vegaskolan under byggtiden i stället för att använda befintliga lokaler som byskolorna och Vännäsby skola. Utöver det nedläggningen av Orion, den då enda och mycket uppskattade intraprenaden, som försämrade människors möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen.

Johan Söderling menar också att det är lätt för oppositionen att skylla på majoriteten. Vad det handlar om är en av rollerna som oppositionen har och det är att granska majoritetens sätt att sköta kommunen och redovisa till medborgarna.

Vid valet 2010 fick socialdemokraterna väljarnas uppdrag att leda kommunen. Ni tog den möjligheten. Stå då för vad den förda politiken har lett till och skyll inte resultatet på alliansregeringen och oppositionen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier