Etikett: Bygdemedel

C avvisar förslaget om slopade bygdemedel

Av , , Bli först att kommentera 16

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesman Per Åsling klargör entydigt att partiet avvisar utredningsförslaget om slopade bygdemedel.

Förslaget om att ta bort bygdemedlen är ett i alla avseenden dåligt förslag som inte bör genomföras, säger Per Åsling

Ett glädjande besked för Vännäs. Bygdemedlen betyder väldigt mycket för oss som medfinansiering och som komplement till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersättningar och kommunens egna medel för att åtgärda och strandsko älvens stränder där vattenregleringen har förorsakat skador.

Dessa åtgärder och de medel har dessutom skapat förutsättningar att bygga den uppskattade strandleden efter älven i Vännäs och Vännäsby som så småningom ska binda ihop de båda samhällena.

Förutom detta har också medel gått till föreningslivet som i kombination med massor av ideella arbetstimmar har använts till upprustning och uppbyggnad av anläggningar och mötesplatser. Viktiga och betydelsefulla projekt för våra ungdomar och föreningar men också för att skapa trivsel för människor i vår kommun och våra besökare.

I den statliga vattenverksamhetsutredningen, som presenterades för regeringen i början av juni, föreslås en rad åtgärder att säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och av EU:s olika direktiv. Centerpartiet anser att utredningen är viktig men vänder sig starkt mot förslaget om att slopa bygdemedlen.

– Förslaget om att ta bort bygdemedeln är ett i alla avseenden dåligt förslag som inte bör genomföras, säger Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson Per Åsling.
– Bygdemedlen är av stor vikt för de delar av landet som delar med sig av sina naturresurser till hela landets utveckling, inte minst för norrlandslänen. För mig som centerpartist är det en självklarhet att bygdemedlen ska finnas kvar även i fortsättningen och det bästa sättet att stoppa utredningens förslag är att rösta på Centerpartiet i riksdagsvalet, avslutar Per Åsling.
Ett starkt stöd för Centerpartiet är också viktigt när det gäller frågan om att överföra fastighetsskatten på vattenkraft (och vindkraft) till berörda kommuner/regioner.
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier