Etikett: konjunkturläget i Västerbotten

Positivt konjunkturläge i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Region Västerbottens förbundsfullmäktige i Lycksele är nu avslutat. En av informationspunkterna var ”Konjunkturläget i Västerbotten”. Läget är att konjunkturläget har förbättras.

Bakom detta ligger hushållens konsumtion och ett ökat byggande. Exporten blir allt starkare där skogs- och sågverksindustrin samt gruvnäringen bidrar mest. Turism och tjänstenäringarna ökar också.

Arbetsmarknadsläget beskrivs positivt förutom att varslen har ökat något. Min egen reflektion är dock, vad händer inom tjänsteföretagen nu med försämrade RUT- och ROT-avdrag?

Redovisningen pekar också på att det råder hög investeringsnivå i Västerbotten där byggandet av bostäder och lokaler ökar men där investeringar i infrastruktur tyvärr minskar.

Befolkningen ökar totalt sett i länet. När det gäller födelsenettot är det bara Umeå och Vännäs av länets samtliga kommuner som bidrar med ett positivt födelseöverskott.

När det gäller bostadsmarknaden så är framtidsbedömningen till 2019 att kustkommunerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling är i balans medan Vännäs tillsammans med övriga kommuner i länet har bostadsbrist.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier