Etikett: Studiefräjandet

Studieförbunden, en värdefull lokal resurs

Av , , Bli först att kommentera 10

I går fredag var den årliga träffen med kommunledningen och studieförbunden. Otroligt nöjd med vad där kom fram. Fem studieförbund som alla bedriver en fantastisk verksamhet för att skapa mötesplatser som bidrar till att alla kan bidra till den egna och lokalsamhällets utveckling oavsett förutsättningar.

Det handlar om studiecirklar/aktiviteter som skapas där ungdomar finns som ungdomsgårdar, skolan, föreningslivet, religiösa samfund. Med andra ord att bidra till bra uppväxtvillkor för barn och unga. Det handlar om att på olika sätt aktivera äldre människor genom studiecirklar, besök på äldreboenden mm. Det handlar om att underlätta integrationen för ensam kommande flyktingbarn och övriga invandrare. Det handlar också om att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden på grund av funktionshinder av olika slag att få en meningsfull tillvaro t.ex. i ett socialt företag. Alla kan bidra bara det skapas förutsättningar för det.

Detta är bara ett axblock av det utbud som studieförbunden samlat kan erbjuda. Studieförbunden har med andra ord ett batteri av aktiviteter som skapar förutsättningar för alla att bidra till lokalsamhällets utveckling. Där kommunens resurser inte räcker till kan studieförbunden vara en fantastisk resurs. Det handlar bara om dialog och samverkan. Studieförbunden kan göra skillnad i samhället för alla människor.

Vännäs kommun måste därför, i ännu större utsträckning än tidigare, ta till vara studieförbundens lokala resurser genom ett ökat samarbete och se deras utbud som en viktig resurs för lokalsamhällets utveckling. Studieförbunden har sträckt ut handen och jag hoppas att kommunen tar den. Ser fram emot ett fördjupat samarbete det kommande året.

Då är det viktigt att kommunen inte försämrar det ekonomiska stödet till studieförbunden. Det hotet är nu eliminerat 2014 med den utökade ramen för barn- och utbildningsnämnden som fullmäktige beslutade om vid sitt senaste sammanträde.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier