”Miraklet i Ljusdal” – Kortare arbetstid en nyckel till framgång.

Av , , Bli först att kommentera 7

Det var kris för Socialförvaltningen i Ljusdal. Ständigt sökte man efter nya socialsekreterare då personalomsättningen var hög och sjuktalen likaså. De som fanns räckte inte till vilket tvingade Ljusdal att hyra in dyra konsulttjänster,  2017 var notan för dessa tjänster uppe på 10 miljoner kr.

Situationen var ohållbar och hade varit så länge. Det var då man bestämde sig för att prova en annan modell – med kortare arbetstid.

Arbetstidförkortning Ljusdal

Det var både en och annan som höjde på ögonbrynen, var det något som de anställda upplevde sig sakna så var det ju tid. Men modellen blev en rejäl framgång. Idag är alla tjänster tillsatta och verksamheten har full bemanning. Kostnaderna för konsulttjänster är nu nere på 0 kr.

Det finns flera förklaringar till att modellen fungerar vilket beskrivs i ett flertal artiklar i Dagens Samhälle. I en artikel från den 22 oktober i DS nämner socialsekreteraren Maria Berglund flera förklaringar:

– Vi har färre och kortare möten. Vi är också väl förberedda inför våra möten, som ska ha en tydlig dagordning. Och i stället för att resa till exempelvis hvb-hem har vi videomöten via Skype.

Bakom ”miraklet i Ljusdal” ligger dock mer än 35-timmarsveckan. Organisationen har stöpts om och chefstjänster avskaffats, med det uttalade målet att verksamheten ska bli mer medarbetardriven. Enhetschefer har fått ett tydligt mandat att fatta beslut.

I en debattartikel i Dagens Samhälle beskriver forskarna Kaj Gustafsson och Mikael Vallström – som följt projektet – vad som är så speciellt med ”Mirakelkuren i Ljusdal” enligt dem:

- Vi som bedrivit följeforskning i nära anslutning till projektet beskriver det som ett mirakel. Vi anser att det är frågan om ett paradigmskifte, bort från New Public Management (NPM) till medarbetardriven utveckling samt tillitsbaserad styrning och ledning, som kan utgöra ett föredöme för andra kommuner.

- Det är ett skifte som leder till en bättre fungerande välfärd, till mer av medbestämmande och respekt för det yrkesmässiga kunnandet och till en välbehövlig personalkontinuitet i mötet med brukarna. Skiftet har dessutom ett starkt stöd i forskningen och bärs upp av demokratiska argument.

En väldigt tydlig och talande sammanfattning om ett projekt med arbetstidsförkortning som ligger helt rätt i tiden, fungerar väl och som dessutom har ett starkt stöd i forskningen. Det finns även andra enheter i andra delar av Sverige som testat olika modeller med arbetstidsförkortning. En av dessa är Barnonkologen i Umeå som med hjälp av 3-3 modellen lyckats framgångsrikt med ett koncept för arbetstidsförkortning som nu prövas i andra kommunala och regionala verksamheter.

Arbetstidförkortning umeå vll

 

3-3 modellen har funnits på barnonkologen sedan 2009 och har successivt förändrats, utvecklats och förfinats. Så här bekrivs framgångarna i tidningen Dagens Medicin:

Arbetstidsmodellen, kallad 3-3-modellen, infördes redan 2009 och har under åren förfinats för att passa barnonkologen. Ingen som arbetar heltid där arbetar mer än 88 procent – 85 procent om nätter ingår i schemat – men alla får betalt för 100 procent.

Dessutom är en del av arbetstiden, 6 procent, en buffert som läggs på hög för att täcka korttidsfrånvaro och planerad semester. Buffert­tiden kan också användas till handledning, yrkesträffar och arbetsplatsträffar på lediga dagar.

Genom att successivt ha vänt och vridit på 3 – 3 modellen har man lyckats få fram en framgångsrik och långsiktigt hållbar modell som inneburit följande positiva resultat:

  • En stabil bemanningssituation
  • Alla vårdplatser är öppna
  • Kraftigt minskad sjukfrånvaro – idag är den nästan obefintlig
  • Kraftigt minskad övertid – idag är även den nästan obefintlig

Detta sammantaget har inneburit att reformen inte lett till ökade kostnader – snarare tvärtom. Som avdelningschefen Eva Sjödin Eriksson sammanfattar det:

– I slutänden blir det billigare eftersom personalen trivs och vill vara kvar. Hela Vård­sverige funderar över hur vi ska komma till rätta med det kaotiska sjuksköterske­tappet, jag tycker att vi har hittat lösningen, säger hon.

AVSLUTNINGSVIS:

I dessa två fall har modeller med kortare arbetstid kombinerats med andra insatser. Bufferttid, effektivare möteskultur, minskat tjänsteresande samt en mer medarbetardriven struktur istället för New Public Management.

Så nu väntar vi bara på Umeå ska haka på!

Bli först att kommentera

Till minne av Kristallnatten – Hägglunds mail avslöjar hans avsikter

Av , , Bli först att kommentera 16

9 november för tyskland

Den 9 november 2019 är det exakt 30 år sedan Berlinmuren föll. Nu firas det runtom i Tyskland för denna händelse som var så symbolisk och så avgörande för Tysklands framtid.

Egentligen skulle jag vilja ägna hela mitt inlägg åt det så spännande, viktiga och avgörande skedet när gränskontrollerna till slut öppnade upp – och hundratusentals Berlinbor för första gången på över 40 år kunde vandra fritt över gränsen mellan öst och väst.

Men den 9 november blev aldrig årsminnesdagen av Tysklands återförening -  Tag der deutschen einheit. För samma datum i Tyskland – men 51 år tidigare – ägde något annat hemskt och brutalt rum: Kristallnatten. Nazisternas grymhet slog till med full kraft i Tysklands alla städer. Därför kunde man inte i Tyskland låta detta datum bli en dag av nationell högtid. Så man valde ett annat datum för att fira Tysklands återförening och den 9 november har nu ett annat namn i Tyskland: ”Schicksalstag” – Ödets dag.

Jag hade så önskat att mänskligheten inte behövde påminna sig om det avskyvärda som ägde rum mot judarna i Tredje Riket - 1938. Men sorgligt nog kan jag konstatera att antisemitismen är lika levande idag.

Fullständigt ofattbart men tyvärr sant. Konspirationsteorier om judisk maktkoncentration – som sprids för fullt för att måla upp en fiktiv hotbild. Groteska fördomar och kränkningar med allt ifrån nedlåtande kommentarer till hatiska budskap. Hot, våld, skadegörelse – rentav mord. Allt detta drabbar än idag oskyldiga individer av en enda anledning: Deras judiska påbrå.

Tyvärr är det inte bara judar idag som drabbas av en växande extremism och radikalisering utan även andra grupper hängs ut. Oskyldiga individer drabbas av fördomar och misstänksamhet , kränkningar, hot, misshandel och mord på – grund av deras religiösa tro, etniska bakgrund eller sexuella läggning.

Därför välkomnar jag att det idag organiserats en manifestation till minne av Kristallnatten. Här har Jan Hägglund och Arbetarpartiet arbetat hårt för manifestationen. Officiellt är det precis som sig bör – manifestationen till minne av Kristallnatten organiseras både med målet att minnas det hemska som ägde rum – samtidigt som man vill belysa att antisemitismen än idag är levande - att den rent faktiskt växer och drabbar allt fler, runtom i vår omvärld.

Vi i Miljöpartiet har tyvärr under det senaste året blivit uthängda, anklagade och påhoppade av Arbetarpartiet på ett väldigt osmakligt sätt. Det känns olustigt att just de får hålla i manifestationen till minne av kristallnatten. Men jag valde än en gång – för andra året i rad – att lägga detta åt sidan och delta som en av talarna. Jag gjorde det för att visa min avsky mot antisemitismen och de grova brott som begåtts över tid mot judar – även efter förintelsen. Men jag gjorde det även för att visa att jag tagit lärdom av mänsklighetens förflutna och insett hur kapabla vi är till att eskalera från fördomar och misstänksamhet mot en viss specifik grupp -  till fysiskt hänsynslöst våld.

Men när jag får ta del av inofficiell information som Jan Hägglund och Arbetarpartiet spridit inför manifestationen – till ledande politiker i alliansens partier – då blir jag milt sagt riktigt besviken…

Bild 1 (3)Bild 2 (3)

Detta tre sidor långa mail är både en inbjudan och ett planeringsdokument för kristallnattens upplägg. I det här mailet föreslår Hägglund vem som ska bjudas in och vem som inte ska få delta. Låt oss börja med vem som initialt var tänkt att inte bjudas in och varför:

Bild 4 (2)

Suck.

Sedan mailet skrevs har arrangörerna uppenbarligen ändrat uppfattning, Jag blev tillfrågad om jag ville tala som gruppledare för Miljöpartiet. Men det var viktigt att det var just jag personligen som talade. För V och SD förblev dörren stängd.

Så här kan vi inte fortsätta. Jag deltar mer än gärna på manifestationen till minne av kristallnatten framöver – men då måste det organiseras på ett helt annat sätt. För vi kan inte låta Arbetarpartiet diktera villkoren. Jannes retorik – anklagande, fördomsfull och misstänkliggörande rimmar illa med manifestationens andemening.

Och vad var egentligen andemeningen med manifestationen?

bild 3 (3)

Ta vara på denna chans? Kristallnatten? För att prata om islamism?

Det här är så smaklöst och hade manifestationen tagit den riktningen så hade jag sagt ifrån i talarstolen. Men nu blev det inte så utan istället så höll man sig till det som man officiellt, formellt beskrivit, vilket är bra. Här vill jag ge en eloge till samtliga närvarande partiföreträdare – i synnerhet de som tagit del av Hägglunds ytterst anmärkningsvärda mail – för att ingen av er valde att lyssna på Hägglunds förslag. Det var mycket bra tal, med rätt fokus på talen.

Så en del har uppenbarligen hänt sedan Hägglunds inofficiella mail inför Kristallnatten. Tonläget förändrades och jag tilläts tala. Ska man då helt glömma bort vad som skrevs i detta mail? Sopa det under mattan och gå vidare? Rycka på axlarna, sucka och säga ”Alltså Janne – igen…”? Som vi gjort så många gånger förut – för ni ska veta hur många gånger jag fått följande råd:

”Ignorera honom!”

”Bry dig inte om honom, han håller på så här..”

”Han är helt sjuk, jag vet! Vi har också blivit påhoppade av honom. Men du vinner inget på att ta debatten…”

”Det bästa man kan göra är att behandla honom som luft, låtsas som om att han inte finns. Till slut ger han sig…”

Allt detta rimmar så otroligt illa med alla de tydliga uppmaningarna i talarstolen igår – Att våga säga ifrån. Våga agera. Våga ta avstånd.

Nu var det några som inte fick tala. Några partier som inte fick närvara. Och en partiföreträdare som valde att inte tala – Centerpartiets Anna-Karin Kajsa Sjölander – vilket hon motiverade på sin blogg igår.

Nästa år står hela denna viktiga manifestation på spel. Vi kommer inte heller delta – så länge evenemanget är i händerna på det extremistiska partiet Arbetarpartiet. Och det finns en risk att fler partier följer efter.

 

Jag har hela mailet till förfogande och publicerar det gärna om så önskas.

Partiöverskridande dialog för klimatet behövs i Umeå

Av , , 4 kommentarer 4

Det är just Moderaterna i Umeås hårda retorik och plakatpolitik som vi i Miljöpartiet reagerar på – i  vår replik i VK.

Vi är glada att Moderaterna i Umeå lyfter upp (31/10) de satsningar som gjorts för kollektivtrafik, gång och cykel – i bred politisk enighet. De är en del av omställningen till ett hållbart Umeå. Men vi måste agera mer kraftfullt inom alla sektorer – transport, mat, konsumtion, boende, nybyggnation – om vi på allvar ska kunna begränsa klimatförändringarna.

Det var därför vi lyfte upp Finansborgarrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr, som en ledande moderat politiker som tar klimathotet på största allvar. Förutom att stå bakom utlysningen av globalt klimatnödläge så uttryckte hon följande:

”Det är oerhört viktigt att alla städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska utsläppen och att vi kan följa Parisavtalet. Vi behöver agera mer kraftfullt för att nå 1,5 gradersmålet.”

Men i skrivande stund driver Moderaterna i Umeå en kampanj om hur elever ”tvingas äta vegetarisk mat mot sin vilja”. Den är uppbyggd på exakt samma sätt som den uppmärksammade och ifrågasatta kampanjen om eleverna som ”tvingades klimatstrejka mot sin vilja”.

Symbolismen är slående i Moderaterna i Umeås klimatfientliga kampanjer. Elever som tvingas klimatstrejka eller äta vegetariskt, klimataktivister med våldspotential, ”slakten” på statligt stöd till flygplatser och flygskatten som utmålas som ”Norrlandsfientlig”.

Det är just Moderaterna i Umeås hårda retorik och plakatpolitik som vi i Miljöpartiet reagerade på. Vi tycker det är synd – för i en tid där vi behöver agera för klimatet har nu de flesta partierna här lokalt anslutit till en konstruktiv dialog om hur vi bäst minskar våra utsläpp.

Vi kan förstå att Moderaterna i deras svar ifrågasätter vår klimatpolitik. Men vad har islamism och hedersförtryck med klimatfrågan att göra? Varför blandar man sig i en polisanmälan och uttrycker sitt stöd för den som åtalas – utan att ta hänsyn till den som anser sig utsatt för något brottsligt?

Deras sätt att agera är inget som bidrar till en konstruktiv debatt. Men om Moderaterna i Umeå vänder blad och går vidare så välkomnar vi en bred partiöverskridande dialog för klimatet.

Nils Seye Larsen, gruppledare Miljöpartiet i Umeå

4 kommentarer

Plastkusten – katastrofen i Bohuslän

Av , , 1 kommentar 5

Bohus plast 2 (2)

Det känns overkligt och sorgligt. Att våra oceaner hotas av enorma mängder plast är inget nytt utan sedan flera år tillbaka har jag kunnat följa nyhetsrapporteringen från de kända Trash Vortex i Stilla Havet och Atlanten.

Men nu är det plötsligt inte längre en öde atoll tusentals kilometer ute i Stilla Havet det handlar om  – utan Bohuskusten i Sverige.

I ett nyhetsreportage från Aftonbladet får man en inblick i hur hårt drabbad kusten i Bohuslän är av plast från havet som flyter i land. Totalt flyter 7 000 kubikmeter plast i land under ett år vilket får stora konsekvenser för drurlivet. Döda fåglar, sälar och fiskar med magen fylld av plast. Dessutom beskrivs i ett annat reportage på Aftonbladet hur vi människor är den i särklass största dödsorsaken för Tumlare. En av de stora bovarna för Tumlare och annat djurliv i havet är gamla fiskenät och annan fiskeredskap som ligger kvar på botten eller flyter runt i haven.

Vi måste göra vårt yttersta för att rensa våra bottnar för i synnerhet gamla fiskenät men även övrigt farligt avfall som skadar djurlivet i våra svenska hav. Och så måste vi se till att begränsa mängden plast som hamnar i våra hav och vattendrag. För det är så enkelt att skylla på utsläpp i andra länder, men faktum är att även i Sverige slängs skräp i naturen som slutligen hamnar – i haven.

Bohus plast 1 (2)

Att rensa Bohuskustens stränder från plast är ett mödosamt och tidskrävande arbete som nu utförs av frivilliga. Bara under 2018 utfördes inte mindre n 4 000 frivilliginsatser och 30 000 säckar med plast samlades in!

Nu måste vi bara finna en långsiktigt hållbar struktur för att kunna kontinuerligt rensa våra stränder från skräp – i synnerhet plast. Jag är glad över att Miljöpartiet tar frågan om plast i haven på största allvar, och nu hoppas jag på en bred politisk enighet i kampen mot nedskräpningen och i synnerhet plast i haven.

1 kommentar

Moderaterna utlyser klimatnödläge i Stockholm – men lokalt bromsar Ågren och Riedl (M) till varje pris. Varför detta lokala klimatmotstånd?

Av , , 4 kommentarer 7

Idag valde Anna König Jerlmyr – Moderaternas finansborgarråd i Stockholm – att tillsammans med de andra städerna i C-40 utlysa globalt klimatnödläge. I en artikel i DN kan man läsa många kloka och välvalda ord av finansborgarrådet som visar på att det faktiskt finns ledande moderater som inser allvaret med de pågående klimatförändringarna och vikten av att agera – nu – för att minska våra klimatutsläpp:

”Vi utlyser globalt klimatnödläge då alla rapporter pekar på att den globala uppvärmningen går mycket fortare och är mycket kraftfullare än tidigare. Det är oerhört viktigt att städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen och att vi kan följa Parisavtalet. Vi behöver agera mer kraftfullt för att nå 1,5 gradersmålet.”

Men här lokalt driver Moderaterna tyvärr en helt annan linje.

Under veckan har Moderaternas medietaktik lyfts upp och kritiserats. Vi har alla kunnat läsa om hur deras propagandakanal Nyheter i Västerbotten paketerar ”nyheter” som sedan sprids för fullt i sociala medier. Den här gången nådde deras fake news lite väl långt och lilla Västangårds skola kom att hängas ut i Putins ”nyhetskanal” Russia Today.

Man skulle önska sig att Moderaterna tagit till sig av kritiken. Tyvärr väljer de istället att försvara och förmildra sitt agerande. Samtidigt väljer Ågren (M) att på sin blogg försvara flyget, vara i krigsstigen mot Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar och glatt lyfta upp Moderaternas förslag att sänka skatten på bensin och diesel med en krona. Och så riktar han än en gång fokus på den handfull klimataktivister som tyst avbröt kommunfullmäktige med en banderoll som uppmanade Umeå att utlysa klimatnödläge.

Inte ett ord om de stora klimatdemonstrationerna, inte ett ord om den pågående klimatkrisen. Istället lyfter man en interpellation om ”antidemokrastiska klimataktivister med våldspotential” och sponsrar inlägg på sociala medier med fake news om ”elever som tvingas strejka för klimatet mot sin vilja.

 Varför? Vad är det för bild av klimatdemonstrationerna som M vill sprida?

Gång på gång har Moderaterna gjort allt för att bromsa klimatpolitiska beslut. Förra veckan valde Moderaterna – föga förvånande – att rösta emot förslaget i Regionala utvecklingsnämnden att bevilja medel för projektet ”koldioxidsnåla platsen 2.0″ (en uppföljare till det framgångsrika projektet koldioxidsnåla platsen). Om än Moderaternas negativa ställning var väntat så är deras retorik förvånansvärt hård:

En av de saker som arbetats fram i koldioxidsnåla platsen är en hemsida som heter klimatorientering. I ett inlägg på Facebook skrev Moderaternas vice ordförande i hållbarhetsutskottet följande om denna sida:

…Umeå kommun verkar ha slagit in på ett spår som liknar Nordkorea där Umeås invånare ska tvingas sluta köra bil, helst cykelsemester kring Umeå och endast äta vegetarisk kost.

Så en sida som ger information om vårt klimatavtryck och tips och råd till våra invånare för vad man kan göra om man vill minska sitt klimatavtryck är visst ”att slå in på ett spår som liknar Nordkorea…” . Ett grovt och felaktigt påstående som tyvärr inte är oväntat för att komma från Moderaterna i Umeå.

Under ett års tid har de återkommande gjort mediala kampanjer för bilisterna. Sänkt skatt för bensin och diesel, och vallöften om att till varje pris hindra förslag som bilfritt centrum eller miljözoner som skulle ”förbjuda dieselbilarna”. Moderaterna har återkommande gått ut och försvarat flyget samtidigt som de anklagat flygskatten för att slå mot Norrland. Det mest vansinniga var när de felaktigt påstod att flygskatten låg bakom flygbolaget Nextjets konkurs.

Mest extrem av alla var Moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl som råkar vara ansvarig utgivare för deras propagandakanal Nyheter i Västerbotten. I ett sponsrat inlägg uttalade han följande:

Miljöpartiet i regering är det värsta som hänt Norrland sedan ryssen härjade här!

Edward Riedls hela valkampanj gick ut på en enda sak: Angripa Miljöpartiet och regeringens klimatpolitik för att vara Norrlandsfientlig. Han hade inga problem med att spä på den infekterade debatten med fake news och befängda påståenden om Miljöpartiet.

FULT SPEL BAKOM KULISSERNA

För några veckor sedan utspelade sig något ytterst besynnerligt. Länsstyrelsens klimatstrategi var ute på remiss och vi i Umeå kommun var en av de aktörer som skulle svara på remissen. Jag hade noterat att Moderaternas gruppledare i Umeå protesterat högljutt mot denna remiss. Så en söndag kväll upptäckte jag en artikel på hans blogg där han berömde landshövdingen i Västerbotten för att dra tillbaka klimatstrategin:

Landshövding klimatstrategi

Anders Ågren (M) publicerade där en kommentar som han fått på facebook av Västerbottens landshövding. Jag läste igenom Länsstyrelsens hemsida men hittade ingen info om detta. På måndagen pratade jag med ansvariga tjänstepersoner på kommunen men ingen hade fått någon info om detta. På tisdagen satt vi i den märkliga situationen att vi skulle klubba Umeå kommuns remissvar till Länsstyrelsens klimatstrategi – som formellt ännu inte dragits tillbaka. Det skulle dröja en vecka innan man formellt beslutade om hur man skulle gå vidare med denna strategi.

Så vår landshövding – som varit en moderat riksdagsledamot och tidigare ordförande för Moderata Kvinnoförbundet – väljer alltså att kommunicera ut ett beslut långt i förväg, via facebook, till partikollegan Anders Ågren. Ett beslut där hon i egen person agerar helt i enlighet med Moderaternas önskan. Ytterst märkligt.

VARFÖR DETTA HÅRDNACKADE MOTSTÅND?

Den stora folkrörelsen som väckts av Greta Thunbergs engagemang kräver inte bara handling – utan även ett ansvarsutkrävande från de skyldiga för den klimatkris som vi befinner oss i idag. Ansvarsutkrävandet gäller även de som ihärdigt försvarar dagens utsläppssamhälle och ”business as usual”. Var Riedls och Ågrens kamp mot klimatpolitiken ett sätt att vinna ett ökat röststöd i Västerbotten? Då lyckades man – i valet 2018. Men är politikens mål endast att vinna röster eller har man ett större mål – för samhället, näringslivet, våra barn och vår framtid? Är Moderaterna i Västerbotten och Umeå genuint skeptiska till klimatförändringarna? Eller om man nu inser att klimatförändringarna faktiskt existerar och beror på våra utsläpp, men anser att man själv har bättre förslag på att minska klimatutsläppen – nu – varför presenterar man inte dem? Varför vill man inte delta i de klimatsamtal som anordnats av Fridays for future för politiska partier i Umeå? Varför väljer man att smutskasta klimatdemonstrationerna? Varför lyfter man inga egna politiska förslag lokalt för att minska våra utsläpp?

När nu Anna König Jerlmyr, Moderaternas finansborgarråd i Stockholm, är med och deklarerar globalt klimatnödläge – med en retorik som tydligt markerar klimatkrisens allvar och vikten av att agera för att minska klimatutsläppen, så visar det på att det faktiskt finns Moderater som vill agera nu för minskade klimatutsläpp. Det står i stark kontrast till Moderaternas lokala företrädares ställningstagande i klimatdebatten.

AVSLUTNING:

I en tid där klimatförändringarna blir alltmer kännbara växer en ny folkrörelse fram. De protesterar för klimatet och kräver handling av oss beslutsfattare. Allt fler partier vill agera för att minska våra klimatutsläpp. Men Västerbottens och Umeås näst största parti sticka huvudet i sanden och fortsätter ihärdigt att stå fast vid ”business as usual”.

Med en stark övertro på ny teknik som ännu inte finns och en gammal återuppväckt dröm om en ny kärnkraftsepok vill de göra allt som står i deras makt för att slippa förändras, slippa ställa om samhället, slippa förändra beteenden, slippa agera – här och nu.

De vill backa in i framtiden med röven före. Det är sorgligt och märkligt. Det är inget nytt, men det som få vet om är till vilken grad Moderaterna här agerar för att till varje pris hindra all form av klimatpolitik. 

Därför är min avslutande fråga: Vilken del av Moderaterna utgör en ”isolerad ö” i den moderata politiken? Moderaternas finansborgarråd i Stockholm som tar klimatkrisen på största allvar, eller de ledande Moderaterna i Umeå och Västerbotten med deras ihärdiga klimatmotstånd?

Moderaternas Fake news om Västangårds skola sprids i Russia Today!

Av , , 1 kommentar 16

Det är inte ofta som lilla Västangårds skola i Umeå blir omskriven i internationella nyhetskanaler så som Russia Today. Man skulle kunna tro att SVT Västerbottensnytt framgångsrikt lyckats sprida deras korrekta nyhet om Västangårdsskolans klimataktion.

Men tyvärr är det en felaktig nyhet om att elever skulle tvingas strejka för klimatet som nu sprids viralt och de som ligger bakom detta är – Moderaterna – Umeås näst största parti.

Det låter helt sjukt men är tyvärr sant. Moderaterna har via deras egen nyhetskanal – Nyheter i Västerbotten – skrivit en falsk nyhetsartikel som de sedan spridit genom ett sponsrat inlägg på sociala medier för att få maximal spridning. Nyheten blev viral och nu har då Russia Today gjort ett nyhetsinslag om hur elever tvingas strejka för klimatet – mot sin vilja.

Ågren klimatstrejk 1

Lena Riedl, Moderaternas vice ordförande gick till hårt angrepp på sociala medier och i ett inlägg där hon länkade till Nyheter i Västerbotten skrev hon följande:

Det här tänker jag inte acceptera som vice ordförande i För- och Grundskolenämnden. Obligatorisk skolstrejk,nu får det vara nog!

Varken Riedl eller Ågren valde att göra det som vore ytterst enkelt att göra för en kommunal politiker i Umeå – kontakta den berörda skolan för att höra hur det står till. I stället körde man på för fullt med sin falska nyhet för att väcka ilska och vinna billiga politiska poäng. Man hade inga problem att hänga ut den kommunala verksamheten som man är ansvarig för, dess berörda lärare eller barnen i skolan.

Nu är Ågren även vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för demokratifrågor. På SKLs hemsida går det att läsa följande om beredningen:

Beredningen för demokratifrågor bereder frågor som rör relationen medborgare och förtroendevalda. I detta ingår frågor om demokratiutveckling…

Sedan när ansågs Fake news vara demokratiutveckling?

I fredags anordnades de hittills största klimatdemonstrationerna i Umeå och runt om i världen. Framför Stadshuset samlades c.a. 1 400 personer för att framföra sitt budskap till oss beslutsfattare. Moderaterna lyste med sin frånvaro. Istället valde de att sponsra detta inlägg om ”elever som tvingas strejka för klimatet”.

Moderaternas beteende är fullständigt oacceptabelt. Nu förväntar jag mig att Anders Ågren, gruppledare för Moderaterna i Umeå, tar sitt ansvar och ber om ursäkt för deras agerande.

1 kommentar

Liberalernas gruppledare misstolkar medvetet – igen.

Av , , 3 kommentarer 5

Peder Westerberg, Liberalernas gruppledare går nu ut igen med en hård retorik mot oss i Miljöpartiet. Det är smått komiskt att se hur han än en gång medvetet misstolkar vad jag sagt.

Det hände även i våras och båda dessa angrepp har det gemensamt att han medvetet feltolkar för att måla fram en bild av att jag vill censurera den offentliga debatten eller vad som skrivs på politikers bloggar. Nåväl, låt oss gå igenom Peders påståenden i dagens artikel.

1. Är debatten om extremism känslig för Miljöpartiet?

Det verkar alldeles uppenbart att Peder inte läser min blogg. I ett flertal artiklar har jag tydligt lyft upp faran med den växande extremismen:

Ågren (M) har helt rätt – demokratin och yttrandefriheten måste försvaras.

Våldsbejakande högerextremism i Umeå

Terrorism får aldrig någonsin accepteras – oavsett vilket svepskäl någon tar sig för att beröva livet på oskyldiga!

Utöya – när vilda ”konspirationer” får ett dödligt resultat

Sedan verkar Peder ha svårt att höra vad jag säger i talarstolen i kommunfullmäktige, må hända att han har lite svårt för min skånska dialekt. Men vid ett flertal tillfällen, bland annat den 27 maj sade jag tydligt att all form av våldsbejakande extremism – så även våldsbejakande islamism – är fullständigt främmande och oacceptabelt för oss i Miljöpartiet. Jag var tydlig med att vi tar tydligt avstånd från all form av extremism – så även islamism – och att vi gärna deltar i konstruktiva dialoger med andra partier för att göra allt som står i vår makt i Umeå för att motverka och förebygga extremism och radikalisering.

Så nej, vi har inga problem att diskutera extremism. Men tyvärr kantrar debatten allt för ofta och det är där som jag tycker att Folkbladets ledarskribent Linda westerlind har rätt i hennes analys.

2. Vill Miljöpartiet ”styra” debatten eller ”inskränka” på vad politiker får skriva på sina bloggar?

Det där påståendet är så absurt och jag undrar hur Peder överhuvudtaget kan komma till en sådan slutsats. Nej Peder, vi välkomnar allas fria rätt att framföra sina åsikter. Du får självklart skriva och lyfta vilka interpellationer du vill. Men vi måste lika självklart få ha rätten att ha en annan åsikt.

Än en gång är det uppenbart att du inte läste klart mitt senaste inlägg. Så jag klistrar in ett citat från den:

”I övrigt innehöll gårdagen en rad intressanta interpellationer och samtalstonen var god. Diskussionerna handlade om älderomsorgen, fotbollshallar, klimataktivister, cykelväg mellan Täfteå och Innertavle, bostäder för studenter, parkbänkar – och mest glädjande av allt: Ett beslut att anta detaljpanen för Mötesplats Stöcke!”

Flera av dessa interpellationer lyftes av Liberalerna och jag var tydlig med hur positivt jag upplevde dessa diskussioner. Intressant nog har jag aldrig någon gång varit kritisk till att en interpellation eller fråga lyfts. Men när jag kritiserar dess innehåll – vilket borde vara en självklarhet i en politisk diskussion där vi har olika åsikter – så är det alltså enligt Peder ett sätt för mig att vilja ”styra” fullmäktiges debatt. Ett ytterst märkligt resonemang.

3. Vad driver Miljöpartiet för politik i kommunfullmäktige?

Vi har lyft ett antal interpellationer, motioner och frågor under året. Dessa har handlat om Cykelstället och planerna på ett nytt parkeringshus på kvarteret Ymer, våldsbejakande extremism i Umeå, antal rullstolsplatser på våra bussar, vegetarisk mat, kommunalt samordnad varudistribution, skolträdgårdar, m.m.

Men skillnaden är att vi arbetar fullt ut även mellan kommunfullmäktiges månatliga sammanträden. För en sak är politikens showtime i kommunfullmäktige, en annan är vad man rent faktiskt lyckas åstadkomma. Så det är sant, det finns många politiker här i Umeå som gärna pratar. Låt de göra så, men vi i Miljöpartiet koncentrerar oss på att leverera. vi är ett litet parti så vi behöver finna breda samarbeten om vi ska få igenom vår politik. Men jag ser innerligt fram emot valrörelsen 2022, för då pratar jag mer än gärna om vad vi i Miljöpartiet – på trots av vår lilla storlek – lyckats åstadkomma under mandatperioden.

Inflation råder i extremismdebatten – folkbladets ledarskribent har rätt.

Av , , Bli först att kommentera 5

Ett antal gruppledare har under gårdagen kritiserat Folkbladets ledarskribent Linda Westerlind för hennes artikel från i söndags ”inflation råder i extremismdebatten”. Föga förvånande då de själva är omnämnda, men enligt mig är hennes analys helt korrekt. I gårdagens fullmäktige debatterades extremismen än en gång och kommunens möjligheter att stoppa förskolor som på ett eller annat sätt är extremistiska.

Om än interpellationen i sin text gav sken av att vara neutral såtillvida att den beaktade all form av extremism, så var det alldeles uppenbart att det var den radikala islamismen och Bilaal-förskolan som man ville lägga allt fokus på. Med tanke på vad grundfrågan egentligen handlar om – kommunens befogenheter att kontrollera och begränsa friskolor så att de ej bedriver religiös undervisning, eller att skattemedel ej hamnar i fel fickor – så blev det uppenbart att Linda hade helt rätt.

- Lena Riedl avser att plocka de ytterst små russinen ur kakan för att kunna göra sig egna, politiska poänger, skriver Linda Westerlind.

Den här debatten blev dock väldigt bra till slut då det blev tydligt vad som är grundproblemet. Och det blev lika tydligt att Moderaterna – på trots av deras högljudda ord om att stänga ner Bilaal och andra extremistiska förskolor – inte har lagt fram ett enda tydligt förslag för hur de ska kunna göra det.

Elin Söderberg sammanfattade det på ett klockrent sätt, vilket man kan läsa i VKs artikel ”ansvarskonflikt om extremism”:

Elin Söderberg (MP) vänder på frågan och konstaterar att det råder konsensus om att ingen vill ha extremism i förskolor och skolor.

– Hur undviker vi möjligheten? Vi behöver mer kontrollerade former att bedriva skolor och förskolor. Det här kokar ner till att vi har partier i riksdagen, bland annat Moderaterna, som vill ha en så fri spelplan som möjligt på det här området, säger Elin Söderberg.

Det stora problemet är ju att Moderaterna på nationell nivå vill ha fri etableringsrätt – även för religiösa friskolor. Moderaterna är emot att man begränsar vinster i välfärden, de är emot att kommunerna får större befogenheter att kontrollera och faktiskt säga nej till en friskola som man inte vill ska få bedriva undervisning, om än man anser att friskolan på ett eller annat sätt är extremistiskt. Så länge Moderaterna fortsätter att driva denna linje är deras utspel inget annat än tandlösa och populistiska. Efter en lång debatt kunde vi alla i salen konstatera att Moderaterna inte lyft ett enda konkret förslag för HUR de faktiskt skulle gå tillväga eller på något sätt agera annorlunda än den politiska ledningen i Umeå.

I övrigt innehöll debatten ett antal längre utlägg av Arbetarpartiet om salafistisk islamism, och Sverigedemokraterna målade fram vikten av att försvara ”svensk kultur” mot det mångkulturella samhället.

På så vis har Linda helt rätt när hon skrev följande:

Debatten följer ungefär samma mönster. I en klar majoritet av fallen får jag känslan av att interpellanten eller motionären inte alls bryr sig om ett svar eller faktiskt vill driva igenom ett förslag, utan verkar lyfta en fråga för att locka fram en många gånger rakt igenom rasistisk debatt eller framhäva politisk populism.

Check på den.

Nåväl, i övrigt innehöll gårdagen en rad intressanta interpellationer och samtalstonen var god. Diskussionerna handlade om älderomsorgen, fotbollshallar, klimataktivister, cykelväg mellan Täfteå och Innertavle, bostäder för studenter, parkbänkar – och mest glädjande av allt:

Ett beslut att anta detaljplanen för blivande Mötesplats Stöcke! Nu hoppas jag innerligt att de sista pusselbitarna faller på plats snart.

Avslutningsvis, jag är otroligt glad över hur Miljöpartiets fullmäktigegrupp agerat. Mariam Salem, Alice Nikmanesh och Elin Söderberg har alla hållit en otroligt hög nivå i talarstolen. Det märks att vi är engagerade, kunniga, sakliga och välbalanserade. Vi driver Miljöpartistisk politik på bästa sätt och som gruppledare ser jag fram emot att vårt politiska arbete sakta men säkert börjar ge resultat.

En sista sak vill jag publicera med anledning av Igor Jonssons (M) något märkligt formulerade interpellation om klimataktivisterna som genomfört aktioner på våra två senaste sammanträden med kommunfullmäktige. För det är bra märkligt att spinna iväg och börja prata om nazister, automatvapen och handgranater. Här är Alice Nikmanesh kloka ord i debatten:

Alice Nikamanesh (MP) instämmer i att ingen ska få störa fullmäktiges sammanträden, men blev upprörd över formuleringen.

– Ytterst magstarkt att kalla dessa för antidemokrater och i samma anda nämna nazister. Som att klimatkämpar med en banderoll är lika allvarligt problem som nazister med handgranater, säger hon.

Mötesplats Stöcke ett steg närmre att förverkligas!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har kommunfullmäktige äntligen antagit detaljplanen för Mötesplats Stöcke! Det har dröjt på tiden men äntligen klubbades beslutet.

Jag har tidigare skrivit ett flertal bloggartiklar om engagemanget i Stöcke som jag beundrar. Mötesplats Stöcke är en unik möjlighet för bygden att utvecklas, en plats där föreningslivet och det ideella engagemanget kan frodas, en plats där man vill utveckla hållbara möjligheter för våra invånare för resa, energi och lokalproducerad mat.

Nu hoppas jag innerligt att de sista pusselbitarna faller på plats så att Mötesplats Stöcke kan förverkligas.

 

Bli först att kommentera

C vill skrota planerna på ett parkeringshus på Ymer! ett glädjande besked för Mp.

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi har tidigare drivit frågan om att cykelstället ska stå kvar då den ligger rätt i tiden. Den har blivit allt mer populär och nu är det en hög efterfrågan på att genom U-bike låna ellådscyklar. När väl planerna för ”Staden innanför ringleden” fullföljs och gamla E4 blir till en stadsgata kommer cykelstället ligga helt rätt till geografiskt.

Vi har även drivit frågan om att det vackra intilliggande trähuset – där vandrarhemmet är – inte ska rivas. Allt färre av Umeås vackra  äldre trähus står kvar och det är viktigt för vår stadskultur att vi slår vakt om de som finns kvar.

Därför har vi varit starkt emot de gamla planerna på att riva cykelstället och vandrarhemmet för att bygga ett nytt parkeringshus mitt i stan. Det är en förlegad plan som rimmar illa med Umeås målsättning att vara hållbart. De satsningar som nu görs på kollektivtrafiken och våra cykelleder är just för att ett växande Umeå ska prioritera hållbara transporter. Vi har ett tydligt mål i Umeå att 65 % av allt resande ska göras med kollektivtrafik, cykel och gång. Idag ligger vi på c.a. 50 %.

Det känns därför ytterst märkligt om kommunen fortsätter att arbeta utefter dessa förlegade planer för att främja bilismen i stan.

I Lördags publicerade Centerpartiet en välskriven debattartikel där man vill stoppa planerna på ett nytt parkeringshus på kvarteret Ymer. Vi välkomnar detta ställningstagande och hoppas att fler partier sluter upp.

Jag vill dessutom ge en eloge till ett flertal bloggartiklar som jag läst från framstående lokala och regionala politiker från Centern. De har tydligt visat på en vilja att ta klimatförändringarna på största allvar och är inställda på att vara en liberal röst för miljön. Det är starkt och visar på att miljöfrågorna är något som går över parti- och blockgränser.

Vi har nu i Umeå ett flertal partier som sluter upp bakom en omställning för klimatet. Nu hoppas vi i Miljöpartiet att politiken i Umeå äntligen är redo att göra det som krävs för att minska våra klimatutsläpp rejält. Tiden går och fredagens välfyllda demonstration för klimatet förmedlade ett tydligt budskap. Lika tydligt som Greta Thunbergs tal. Våra invånare kräver handling – nu!