Maraton i kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 16

Efter en dag som börjat kl 08 och som slutade strax före 24 så kändes kroppen lite mosig.

Morgonen började med ett extra KS föra tt kl 10 starta upp i ett fullmäktige.

Sista fullmäktige för året. Första fullmäktige med den nya majoriteten. Spänningen var på topp!

Ny ordförande med klubban som gjorde bra ifrån sig på det hela taget. Inte helt lätt att sätta sig mitt framför folket både i sal och direktsändning.

Några axplock från dagen/kvällen:

Allmänpolitisk debatt

Jag drog lite historia efter valet och passade på att gratulera F! till sina framgångar. Både valresultat, men även till att ha lyckats förhandla sig till ordinarie poster i styrelse och nämnder. Inte illa. Sossarna och Lövfen hade inte gjort det bättre.

En stor del av min tid behandlade jag det regionala arbetet där jag ser brister i engagemang från Koalitionen och dess främsta företrädare.

Jag har skrivit om det tidigare och hur Vilhelmina många gånger framstår som en kommun som står på tårna och vill framåt. Vi har drivit på. Ibland själva, ibland med andra. Det har gett resultat där vi är med i projekt med allt vad det innebär i form av att få ta del av olika resurser.

R10, En kommun fri från våld, plogningen av enskilda vägar och nu sist den digitalisering som vi nu genomför i vår kommun och förvaltning. Vi är med och påverkar i frågor som rör vår kommun och landsände.

Förra veckan var jag nere på Regionfullmäktige och en av de stora frågorna som där behandlas är det nya kollektivtrafiksystemet som ska sjösättas. En fråga som splittrar vårt län med både vinnare och förlorare.

Vilhelmina har en mycket hög kostnad för denna trafik i förhållande till sin folkmängd och här skulle jag behöva hjälp. Jag sitter på den ”röd/gröna” sidan, men det finns även en allianssida och det vore tacknämligt om min motsvarighet drev på även denna sida. Vi är nämligen två representanter från Vilhelmina. Undertecknad och Annika A (C).

Budget

Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt där man kort kan säga att det är på intäktssidan som ställt till det hela och att vi inte har en regering med en budget gör inte saken bättre.

MEN vi kan konstatera att vi levt på en boostad ekonomi med hög finansiering, men där vi inte sett över den kommunala kostymen som är för stor. Ett jobb måste göras med kommunens kostnadssida.

Ett stort ansvar vi som förra majoritet får ta på oss via våra lagda budgetar, och det är inte frågan om att krypa från ansvar. Ett sätt är att rätta till det hela och ta tag i de problem som finns.

Tre förslag till budgetar hade kommit in. Från oss, Framtid Vilhelmina (S+V), Koalitionen (F!+ Pa+ C+ Kd+M) och SD. Det var på ren och skär god vilja att vi släppte fram SDs blad till fullmäktige då det lämnades fram i fredags och sålunda inte gått igenom den beredning som ALLT material som kommer till fullmäktige ska göras.

Den budget som presenterades oss från Koalitionen har ett ramverk/sifferverk som i mångt och mycket är detsamma som vårat egna förslag då de bygger på siffror vi fått fram från vår ekonomiavdelning, men det finns en viktig skillnad och det är på resultatet för år 2019.

I år pekar prognos och siffror på ett underskott på ca 36 miljoner. Nästa år på ett minus på ca 31 miljoner. Detta är allvarliga siffror och som kräver omedelbara analyser och åtgärder vilket vi föreslår i vår budget.

Under den budgetprocess som nu varit upptäckte jag även att stora delar av Koalitionens budget är ett plagiat av budgetdokument från Nordmaling. Helt i sin ordning enligt dem och ”varför uppfinna hjulet på nytt”…

Hafsigt och slarvigt enligt mig och ett bevis på att man inte tar budgetjobbet på allvar. Det är trots allt det viktigaste dokument vi har inom kommunen.

Vindkraftsetableringar Gråtanliden/Högbränna

Här råder en oenighet där vi Socialdemokrater ser att Gråtanliden/Högbränna skulle kunna lämpa sig för vindkraft. Vi ser möjligheter till jobb, men även att vi ska bidra till förnybara energikällor. Koalitionen var emot.

LSS 9:8

Bygget går vidare, men vi återremitterar till kommunstyrelsen de extra anslag på 5 miljoner för en konekvensbeskrivning.

Beredning skolans lokaler

Återremitteras där Utbildningsnämnd och kommunstyrelse ska få säga sitt om beredningens förslag.

Granbergsfastigheterna /DIÖS

Minoritetsåterremiss för att beredas bättre om fastigheternas standard.

Grön ÖP/LIS-plan

Vilhelmina kommun har numera en modern Översiktsplan och LIS-plan (kanske den modernaste i Sverige) som ger en fingervisning om hur vi ser på markanvändningsfrågor i vår kommun. Äntligen i mål med detta arbete! Jätteskönt!

Renhållningsförordning

Även här en ny, modern variant som diskuterats under många år.

Folkomröstning om naturreservat

Blir ingen folkomröstning, men vi skickar namnunderskrifterna till Länsstyrelsen.

Överförmyndarnämnd

I Vilhelmina har vi haft en överförmyndare, men ny bildas en nämnd i Lycksele där tanken är att Vilhelmina ska ingå. I valen till denna nämnd var vi inte riktigt överens.

Vi anser att detta är ett jobb som kräver sin man/kvinna då det är komplicerad lagstiftning det är frågan om och många gånger med människor som är ytterst sårbara. Det ligger i ämbetets natur och många gånger frågan om människor som inte anses ”kunna ta hand om sig själva” utan behöver hjälp från samhället. Vi hade gärna sett att en person med erfarenhet inom detta skulle valt som ordinarie och en ersättare som kunnat skolas in i uppdraget. Som nu är blir både ordinarie och ersättare nya människor utan dessa erfarenheter.

Mer behandlades under mötet och för den som vill finns den inspelad och på länk så har du tråkigt. Än är inte länken utlagd, men du kommer att finna den här.

Långt blogginlägg, men det var mycket denna dag.

Motion om plogning av de enskilda vägarna

Av , , 5 kommentarer 26

Ingen fråga har engagerat vare sig våra medborgare som mig personligen om plogningen av de enskilda vägarna.

Jag har ägnat åtskilliga samtal och timmar på detta.

Samtal med förtvivlade människor, infrastrukturminister, entreprenörer och trafikverk.

På min absolut sista dag som kommunalråd hade jag ett möte med länsstyrelsen och där lyftes frågan och vi bad om hjälp och hjälpen kom i forma av att även landshövding Magdalena Andersson är inkopplad. Med en tidigare bakgrund inom rikspolitiken och ett mycket brett kontaktnät känns det som en bra medspelare.

Den 8/1 har jag blivit kallad till ett högnivåmöte med bl.a henne och folk från Trafikverket där frågan åter kommer att lyftas.

I väntan på detta skrev jag en egen motion i detta ämne och som igår antogs på Vilhelmina arbetarkommuns representantskapsmöte och kommer sålunda att skickas till vår Distriktsårskongress i vår.

Jag kan känna att det kan vara som ett slag i luften, men vi måste göra allt vi kan för att få till en lösning i detta.

För den som är intresserad kan du gå in och läsa den här.

Idag kör vi ett Kommunfullmäktige och det kan bli spännande med en del högaktuella punkter.