Etikett: Socialdemokraterna

Träff med ekonomerna på SKR

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har jag tillsammans med mina kollegor inom politiken och ngr kommunala tjänstepersoner träffat några ekonomer från SKR och deras högsta chef Annika Wallenskog. Detta dagens möte kom sig av vi utifrån att sedan något år tillbaka är vi med i ett SKR-projekt med prislappar för att lägga budget. Ett sätt att få ordning och reda på budgeten.

Som vanligt nuförtiden är allt på distans och idag fick vi chansen att både höra, men få ställa frågor till några av Sveriges tyngsta kommunekonomer och det var ord och inga visor från deras sida.

Med ett kort bildspel på 11 bilder visade de upp sin syn på ekonomin (Och det var inom Soc och UBN år 2019 man jämförde med)  i Vilhelmina och utifrån dessa vidtog ett samtal som var både upplysande som klargörande:

Enligt dem:

  • I jämförelse med ett antal kommuner som vi är jämförbara med så har vi alldeles för höga kostnader på alla områden utom fritidsverksamheten.
  • En återkommande debatt är om huruvida skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till att vi är en stor kommun med två dalgångar. Så är inte fallet.
  • En annan debatt har rört om huruvida vi är underkompenserade i skatteutjämningssystemet. Så kan det vara, men inte till den grad att det kan förklara våra höga kostnader.
  • En tredje debatt är att vi i Vilhelmina enligt vissa borde enligt Riksrevisionen ha 30 miljoner extra från skatteutjämningen vilket inte fann något stöd från SKR.

SKR menar att skatteutjämningen är justerad för ett tag sedan vilket fått till en omfördelning från tex Skellefteå och Umeå till inlandet och från dessa menar man att det är ingen mening att hänga upp sig på detta utan koncentrera sig på att kontrollera sina utgifter och intäkter. Vidare menar man att skatteutjämningen inte kommer att ändras inom överskådlig framtid.

Under dagen har de  tillsammans med kommunens ekonomer gått igenom 2020 och det man ser av detta år hittills och hur vi jobbar med budget 2021.

De vittnesmål som nu kommer fram är att vi nu ser en ”snöbollseffekt” på de åtgärder vi sjösatt och att dessa gett effekt nu under hösten 20, men förväntas ge helårseffekter 2021 och att det nu ”går snabbt”.

Vad vi tyvärr även ser och det som är smolken i bägaren är att vi ser stora intäktstapp och här är minskningen i befolkningen ett bekymmer.

På det hela taget positivt med andra ord, men detta är förutsatt att inget oförutsett inträffar och att vi håller i och ut då det gäller utgifterna, men även att vi inte har ett för stort intäktstapp.

Ett mycket bra och givande möte där jag känner att vi är på rätt väg.

Vi bor i en mycket fin kommun och det kommer den fortfarande att vara en lång tid framöver.

Saltsjöbadsandan lever!

Av , , 3 kommentarer 15

Hör på radio och TV att Socialdemokraterna äntligen satt ned foten och att det fortsatt är arbetsmarknadens parter som ska komma överens även då det gäller LAS.

Mycket bra!

3 kommentarer
Etiketter:

En delåring och ett litet ljus i mörkret

Av , , 2 kommentarer 13

Igår kom jag hem upp till fjället efter två intressanta dagar nere på Plassn där första dagen innehöll en dag med kommunfullmäktigegruppen som mest är det folk som sitter inom fullmäktige, ordinarie och suppleanter och en del tjänstepersoner från kommunen. Sedan på kvällen var det representantskapsmöte (repskap) med Arbetarkommun, internt partimöte med representanter från hela vår stora kommun. Gårdagen var det kommunstyrelse (KS).

Den stora dragningen på fullmäktigegruppen är delårsrapporten som visar hur det har gått för kommunen fram till 31/8 och utifrån det man sett prognostiserar utfallet för var vi kommer att landa ekonomiskt när året är slut. Utifrån detta analyserar främst tjänstepersonerna läget där vi i politiken drar våra slutsatser över gångna åtgärder och vad som behöver göras framöver.

Prognosen som är gjord visar på ett underskott på närmare 30 miljoner (35 miljoner mot budget) och är ingen munter läsning. KS bedöms gå mot ett nollresultat, möjligtvis ett litet plus. Miljö och bygg ett  litet minus medan våra stora nämnder, Soc och Un går mot stora underskott. Iom att hela delårsrappoerten är för stor för att läggas ut på bloggen får ni nöja er med två urklipp. För den som är intresserad finns hela att läsa via kommunens hemsida om en vecka eller så.

För stor kostym gällande kostnader i personal och byggnader samt ett stort tapp av invånare (ca 100 st ifjol) och med det stora tapp i skatteintäkter och statsbidrag kan underskottet kort sammanfattas med.

Men hur ser det ut? Vad har gjorts och vad görs?

Till en början ska man ha klart för sig att detta med budget jobbas det med året om då budgeten är kommunens viktigaste styrdokument.

Om vi börjar i slutet på 2019 (december) så skrevs budgetramarna ned för både Soc och Un med 5 respektive 20 miljoner och därmed minskade deras pengapåse drastiskt och ett antal beredningar sjösattes för att minska kostnaderna för bägge dessa nämnder. Även KS som hade ett plusresultat bidrog med beredningar och åtgärder.

Åtgärderna inom skolan är nog det som enskilt varit det största debattområdet.

Enligt de uppgifter vi nu får från tjänstepersonerna är att det är nu i höst vi börjat se effekterna av de åtgärder vi infört och att mer kommer under vintern och en bit in i -21. Att dra streck över verksamheter och räkna hem en besparing är förhållandevis ”lätt”. Men verkligheten är betydligt mer komplicerad där det ska förhandlas och folk går på sina uppsägningstider som kan variera från 6-12 månader. Jag har hört någon gång att snittet i Vilhelmina ligger på ca 10 månader från uppsägning till att personen verkligen slutar.

Jag är fullt medveten att det kan låta krasst, men jag vill betona vikten av att man (jag/vi) måste sköta detta med en viss ödmjukhet då det faktiskt är människor av kött och blod som berörs av alla dessa åtgärder.

Nedan en tabell för det totala med ekonomienhetens kommentar strax under.

Ljuset i mörkret (och det är inget tåg) är att jämfört med samma period i fjol ligger vi ”bättre” till i år än ifjol och det med närmare 13 miljoner och detta främst i personalkostnader. Vad säger det då mig?

Jo. De neddragningar och olika stopp (Anställning, vikarie och inköpsstopp) vi infört GER EFFEKT och vi har sakta men säkert börjat vända skutan Vilhelmina kommun går mot bättre resultat, MEN det säger mig också att vi inte är i hamn då vi fortsatt har stora underskott. Vi måste fortsätta vårt arbete med att minska den kommunala kostymen. Fler åtgärder kommer vilket innebär ytterligare neddragningar på personal/fasta kostnader och ser framtiden försiktigt optimistiskt och tror att vi tillsammans klarar av detta även om det tar tid.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Fjärrmöte med Lena Micko och Anders Henriksson

Av , , 2 kommentarer 14

Så här ser det ut nu inom politiken för många av oss under dessa Corona-tider där fysiska möten ersatts med videokonferenser.
Dagens möte var mellan kommunal/region/ riksdags-politiker i Västerbotten och civilminister Lena Micko (S) och Anders Henriksson från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Samtalet kom att handla om regeringens arbete i dessa tider med Corona-kris och med allt som följer i dess spår. Ett arbete med både information, men framförallt samordning som vi alla var nöjda med hittills.
Frågor som diskuterades och där man från regering och SKR ville ha in synpunkter på var:

  • Hur har det fungerat för kommunerna under dessa månader?
  • CE-märkning av ”egentillverkat” sjukvårds/skyddsmaterial
  • Höstbudgeten
  • Hur man jobbar med en ”kickstart” då krisen väl är förbi och hur man kan hjälpa extra utsatta kommuner och regioner ekonomiskt
  • Senaste reserekommendationerna
  • Flygets framtid

De två senaste av yttersta vikt för Vilhelmina då vi dels har en flygplats som nu är under mycket hård press och en hemställan om ett stödpaket från SKR är på G.

En mer knepig fråga var den senaste reserekommendationen. Inte en helt enkelt , men med tanke på vår annalkande sommar och den turisttillströmning som normalt brukar ske av yttersta vikt, speciellt för våra företag som verkar inom branschen. Med dagens reserekommendation tar vi oss knappt ur vår egna kommun och den känns skapas för Mälardalen. Detta tog Civilministern åt sig av och de skulle titta över det hela.

I övrigt är det kallt och bedrövligt uppe i fjället. Skidspåren är igång. Isen ligger kvar och med det mitt nät fortfarande ute. – 6 grader inatt och detta börjar påminna om ”Storsvagåret 1867”.

Nåväl. Lönch int järmes

Ha en trevlig helg.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Kultsjödalingen

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu ute i din brevlåda i Kultsjödalen!

Och har du inte fått den? Var inte ledsen. Du kan läsa den här.

Ha en trevlig Valborg!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Socialdemokraterna och Centerpartiets remissvar på budgeten -21

Av , , 16 kommentarer 14

Igår hade vi Socialdemokrater repskap där vi tog en sista runda kring budgetremissen som varit ute till partierna i Vilhelmina. Även Centerpartiet gjorde detsamma och jag fick ”äran” att sammanställa det hela till ett gemensamt yttrande från våra bägge partier som du kan läsa nedan.

”Yttrande – Budgetprioriteringar 2021

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har 2020-04-26 behandlat det underlag som inkommit från budgetberedningen gällande budget 2021.

Vi tillsammans förordar följande förändringar i UBNs prioriteringsordning (S + C förslag till vänster, budgetberedningens grundförslag för jämförelse till höger):

Kommunstyrelsen ska under alla omständigheter ha möjlighet att göra vissa omdisponeringar i tillgängliga resurser, där främst det beräknade överskottet kan behöva tas i anspråk innan det slutliga budgetförslaget föreläggs fullmäktige.

I övrigt ställer sig Socialdemokraterna och Centerpartiet bakom det förslag som budgetberedningen föreslagit.

De senaste åren har Vilhelmina kommun uppvisat stora ekonomiska underskott. En till ytan stor kommun med alla dess utmaningar med ett vikande befolkningsunderlag och sviktande skatteintäkter kopplat till en hög kostandsmassa har gjort sitt.

Vilhelmina kommun har i jämförelse med jämförbara kommuner haft för höga kostnader på sina verksamheter vilket ätit hål på den kommunala plånboken. Radikala åtgärder har varit av nöden tvungen och ett ambitiöst besparingsprogram har påbörjats.

Svårigheter med att lägga en realistisk ekonomisk budget med ”budget på budget-tänk” har ersatts med ett nytt sätt att tänka budget, där ett projekt lett av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och sk. prislappar på de kommunala verksamheterna har inletts.

Budget -20 bjöd på stora nedskärningar i storleksordningen 45-50 miljoner och var ett första steg i att komma tillrätta med den ekonomiska situationen.

Nu går vi vidare med budget -21 som nu är skapad med den nya ”prislappsmodellen” där ekonomer, såväl från SKR som kommunens egna tagit fram de tekniska budgetramar som gäller för kommunens olika verksamheter. Till detta har fogats en prioriteringspott där kommunens politiker getts chansen att prioritera ut de resterande ekonomiska medel som funnits att tillgå.

Ett svårt, men mycket ansvarsfullt jobb då behoven i de olika verksamheterna varit betydligt större än de medel som funnits att tillgå, men stålbadet med att sanera Vilhelmina kommuns ekonomi måste fortsätta. Tuffa prioriteringar med många svåra och obekväma beslut, men som likväl måste utföras om den kommunala ekonomin inte fullständigt skall haverera.

Vi ser dock denna budget som en del i vägen framåt mot en sundare ekonomi för Vilhelmina kommun och alla dess medborgare.

 

Vilhelmina 200426

Andreas Eliasson                                                                                                   Mattias Ihrström

Ordförande, Vilhelmina Arbetarekommun                                             Ordförande Centerpartiet, Vilhelmina”

 

Det om detta för denna gång.

16 kommentarer
Etiketter: ,

Fullmäktigemöte, skog och Nästansjö skola

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår hade vi fullmäktige och här kommer ett axplock. Håll till godo.

* Motion från SD om att terrorister inte är välkomna till Vilhelmina

På initiativ av Fullmäktiges ordf. togs denna motion inte upp till vidare behandling då den inte är förenlig med lagstiftningen.

* Interpellation om Koalitionens syn på försäljning av Vilhelmina kommuns skogsinnehav

Jag själv skrev denna interpellation utifrån ett tidigare kommunstyrelsebeslut om att sälja ett skogsskifte på 38 hektar till priset av 300 000 kr. I mitt tycke en principiell fråga som gick stick i stäv med med hur vi resonerat och beslutat tidigare. Nu även till ett underpris. Jag kommer att utveckla detta mer i kommande inlägg.

* Nästansjö skola

Detta var uppe dels som en interpellation, men även som ett eget ärende.

En lång debatt där ärendet bollats i den styrande majoriteten. Koalitionen i utbildningsnämnd föreslog ett fullmäktigebeslut om avveckling medan dess ledamöter i kommunstyrelsen föreslog att skolan skulle vara kvar.

VI, S+V har hävdat från dag ett att Nästansjö skolas vara eller inte vara hör till den lokalberedning för skolans lokaler som vi håller på med. Med andra ord har vi ingen åsikt i frågan för tillfället.

Mycket och lång debatt, men om Koalitionen varit mer samspelt hade inte frågan kommit upp på dagordningen överhuvudtaget. Att sedan div. ledamöter från Koalitionen uttalat sig och föregått de politiska processerna är olyckligt. Starka känslor bland föräldrar, personal och elever har rörts upp helt i onödan.

Beslutet blev en minoritetsåterremiss, men även att skolan är kvar så länge inget annat beslutas.

* Reglemente och arvode för kommunstyrelsen

Frågan har stötts och blötts sedan valfullmäktige efter att Centern lanserade sitt delade ledarskap. Vårt reglemente har inte medgivit detta och tid och energi har gjorts för att få till detta. Normalt sett brukar vi göra detta i en förtroendemannaberedning, men då denna fråga inte lyftes i den förra beredningen under den förra mandatperioden blev det nu.

Nu blev de sista ändringarna antagna, men av det delade ledarskapet blev det inget. Dock ligger nu detta reglemente som en grund kvar och det är bra.

* En ny kommunikationsstrategi blev antagen.

* Ägardirektiv för de kommunala bolagen

Åter en långkörare, men där vi trots allt börjar skönja slutet.

Bolagsordningar och ägardirektiv är de handlingar där Vilhelmina kommun som ägare skriver in sin viljeinriktning till bolagen och hur de ska jobba. Viktiga dokument som ska ge bolagsledningen stöd, styrelse och VD stöd i sina arbeten.

Förutom en del juridiska spörsmål finns en oenighet i hur vi ser på vårt bolag South Lapland HoldCo och sammansättningen av dess styrelse.

Beslutet blev trots långa diskussioner att godkänna bolagshandlingarna för VIBO/VIFAB. Våra bolag inom fastigheter. För flygplatsbolaget SLAAB och SLHAB blev det en ny remiss med jobb med dessa bolagshandlingar och syn på bolagen fram till nästa fullmäktige 17/6.

* Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten(framtida) antogs

* Div. valärende

Ivan Larsson (C) har nu formellt avsagt sig sina uppdrag. Joakim Risberg (C) tar över hans platser i kommunstyrelse och dess arbetsutskott. Fullmäktigeplats väljs man till via valet och är en personlig plats. Där hoppar en ersättare från Centern in.

VIBO/VIFAB har nu en kompletta styrelser som ska väljas in på dess bolagsstämmor. Då det gäller SLAAB och SLAHB remitterades frågorna fram till junifullmäktige.

* Investeringsbudget

En punkt där synen skiljer sig och blev en minoritetsåterremiss. Här hade dagen gått mot kväll och jag undrar om inte denna punkt skulle ha legat högre upp på dagordningen. Hade nog kunnat korta debatten något.

Naturligtvis var det fler frågor, men dessa var de stora. För den som vill plöja så finns det en videolänk här.

Årets budgetremisser och skattehöjning

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi fortsätter temat på ämnet kommunal ekonomi och budget.

Som jag skrev i tidigare inlägg var årets remisstid ut till partierna rekordkort.

Något Koalitionsförslag finns inte utan det är PA+F!+C+KD som kommit med ett förslag.

M har kommit in med ett eget förslag.

SD har inte kommit in med något förslag.

Framtid Vilhelmina (S+V) har kommit in med ett remissförslag.

Knäckfrågan är hur vi ska få en budget i balans? I mitt förra inlägg skrev jag om att vi måste ”minska den kommunala kostymen” och det radikalt.

Då man ögnar igenom det hela hittar man iaf en stor skillnad i hur man ser på en skattehöjning. Vi i Framtid Vilhelmina ser inga sådana möjligheter i nuläget, det är det absolut sista redskapet vi tar till för att rädda ekonomin och tror inte att det kommer att hjälpa oss ur denna situation. Snarare tvärtom. Den kommer att spä på utflyttning och ge oss ett sämre företagsklimat vilket  i slutändan kommer att ge oss ett ännu sämre ekonomiskt läge. Den kommunala utgiftssidan är det vi måste koncentrera oss på, men det kommer att ta tid och vi får nog räkna med att denna mandatperiod kommer att gå åt till detta jobb.

Även Moderaterna motsätter sig denna skattehöjning.

Här återstår en hel del jobb och jag förmodar att ledarskapet tar kontakt med oss i Framtid Vilhelmina för vi finns till förfogande och kommer att ta vår del av ansvaret för att ro detta i land.

Laga efter läge

Av , , Bli först att kommentera 25

Efter att ha tömt ut det sista krafterna i söndags och vaknat upp på måndagen med känslan av att vara som en urvriden ”diskschlarva” tog jag mig ledigt några dagar för älgjakt uppe i Saxnäs.

Ledigt och ledigt är att överdriva då valresultat både på riks och här i Vilhelmina öppnat upp för stor osäkerhet och telefonsamtalen avlöst varandra på löpande band och med flera kvällsmöten nere på Plassn.

Vi Sossar backade med ett mandat här i Vilhelmina vilket var en besvikelse, men sett ur ett vidare perspektiv inte så dåligt. Det är inte bara kalla höstvindar som blåser nu utan de kommer även från högerhåll.

Men det är inget att grämas över. Folket har sagt sitt och det är att laga efter läge.

Hur som haver. Vi landade ändå på nästan 37 % och 10 mandat i fullmäktige och blev därmed klart största parti i Vilhelmina. Centern gjorde ett starkt val och slutade på dryga 29 % och med det 8 mandat.  Fyra partier knep varsitt mandat och det är nu åtta partier i Vilhelminas kommunfullmäktige som ska göra upp om de 27 åtråvärda platserna i vårat fullmäktige.

Alla partier lär nu sitta och gå igenom sina resultat och spåna inför framtiden och förhandlingar lär komma nu i veckan.

Liksom alla andra ska vi Vilhelminasossar förvalta det förtroende vi fått på bästa sätt. Viktigast att ha för ögonen är att det är Vilhelmina kommuns väl och ve vi har för ögonen.

Mer lär komma till veckan.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vår (S)kolpolitik

Av , , Bli först att kommentera 9

Den 9:e september går vi Socialdemokrater till val på att förbättra skolans villkor och att stoppa vinstjakten i skolan.

I denna fråga verkar väljarna vara eniga med oss om, och ännu mer glädjande en klar majoritet av lärarkåren  står bakom denna linje

Våra förslag:
1. Kraftig begränsning av vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter
2. Stopp för nya vinstdrivande skolor
3. Gemensam antagning till alla skolor
4. Ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov
5. Förbud mot skolreklam
6. Krafttag mot glädjebetygen

#STOPPAVINSTJAKTEN

#SOCIALDEMOKRATERNA

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,