Etikett: Socialdemokraterna

Förbjud vinstuttag i skolan!

Av , , 15 kommentarer 25

Den som har följt min blogg vet om att jag under åren starkt har kritiserat det svenska friskolesystemet och främst då det obegränsade vinstuttagen som inte gynnar vare sig skolan eller eleverna om du frågar mig. Men även vår duktiga utbildningsminister Anna Ekström (S) håller med mig i detta och äntligen kan detta bli en valfråga där Socialdemokraterna satt ned foten och jag kan inte annat än tro att det får bifall på kongressen i november:

”Svensk skola är idag unik i världen med att tillåta obegränsade vinstuttag ur den offentligt finansierade skolan.
Vinstintresset gör att pengar avsedda till elevernas utbildning försvinner till privata vinster. Det sparas in på lärare, elevhälsa och skolbibliotek.
Men vinstintresset tar också fokus från skolans kunskapsuppdrag. Elever ses som kunder. Lärare ses som leverantörer av betyg. Det är ett olidligt förytligande av kunskapsuppdraget som sker varje dag.
Så kan vi inte ha det längre. Våra barn och ungas behov ska vara överordnade vinstintresset.
Vi socialdemokrater vill därför förbjuda vinstuttag ur skolan.
Lagstiftningen ska ändras så att de skattemedel som vi gemensamt investerar i skolan också går till skolan. Detta behöver göras med förnuft och över tid så att alla elevers skolgång säkras. Samtidigt ska idéburna friskolor ges goda och långsiktiga förutsättningar att driva friskolor, givet att de uppnår kvalitetskraven.
I svensk skola ska fokus vara på kunskap och bildning, inte vinstjakt.”
Kan vara en bild av 1 person och text
15 kommentarer
Etiketter:

74 miljarder i reformer från den rödgröna regeringen

Av , , 3 kommentarer 14

Idag presenterade den rödgröna regeringen budgeten för 2022 med ett reformutrymme på 74 miljarder. Det är satsningar som nu görs på främst våra svagaste grupper.

Dessa kan snabbt sammanfattas i dessa fyra punkter:

  • Klimatomställningen ska gå snabbare. Klimatet är vår tids ödesfråga men skapar också framtidens jobb i hela landet. Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar som minskar våra utsläpp och stärker den gröna industriella revolutionen som pågår just nu.
  • Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen. När det går bra i ekonomin ska det märkas för alla. Därför skapar vi ännu fler möjligheter för långtidsarbetslösa att komma i arbete, till exempel med praktikplatser och extratjänster.
  • Välfärden ska stärkas. Vi skjuter till 23 miljarder kronor för medarbetare i välfärden ska få fler kollegor, bättre arbetsvillkor och kunna beta av coronavårdköerna. Vi förbättrar också sjukförsäkringen, stärker ekonomin för Sveriges pensionärer och avskaffar äntligen den orättvisa funkisskatten.
  • Sverige ska vara ett tryggt land mot alla. Vi fortsätter utbyggnaden av rättsväsendet, vi är långt mer än halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda. Samtidigt intensifierar vi arbetet för att bryta nyrekryteringen av unga till kriminella gäng.

Bra jobbat regeringen!   Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

3 kommentarer
Etiketter:

Västerbottens…

Av , , Bli först att kommentera 21

….arbetarekommuner (ak) förordar nuvarande finansminister Magdalena Andersson till att bli partiledare för Socialdemokraterna.

I onsdags kväll satt undertecknad tillsammans med resterande distriktsstyrelse och sammanställde de synpunkter och namnförslag som kommit in från de 15 arbetarekommunerna och deras medlemmar i Västerbotten.

ALLA 15 var eniga i förslaget att förorda Magdalena.

Vidare blev det även ett enigt beslut för de sk. skogslänen att föreslå henne och med det stöd som visats henne sedan tidigare så är det klart vem partiet förordar.

Vi tror på hennes ledarskap och kompetens och att hon är den som bäst kan leda partiet, men i slutändan även landet som vår FÖRSTA kvinnliga statsminister.

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”SKOGSLÄNEN UTSER MAGDALENA ANDERSSON Socialdemokraterna SKOGSLÄNEN”

Bli först att kommentera
Etiketter:

Socialdemokratiska ledare engagerar

Av , , Bli först att kommentera 14

Vi skriver september och bland socialdemokraterna pågår ett arbete med att ta fram en ny partiledare efter Stefan Lövfen.

Ett antal nomineringar har kommit fram och alla förordar de vår nuvarande finansminister Magdalena Andersson, men än så länge har hon inte sagt någonting hur hon ställer sig till frågan om att axla manteln. Dock så börjar iaf jag se det som att hon INTE säger nej till det hela utan bidar sin tid med att gå ut med sitt svar. Klokt.

I veckan ska vi i distriktsstyrelsen i Västerbotten säga vårt efter att bl.a arbetarekommunerna har sagt sitt och nominera vår kandidat till partiledarposten och kanske Sveriges nästa statsminister.

I Norge är det vall idag måndag och kanske bryts den borgerliga regeringsmakten för en….ja vadå? Det är en spretig koalition så ikväll lär vi få se vilka som klarat sig kvar i deras storting och vilka som gör bra och dåliga val.

Läser i Expressen om Jonas Gahr Störe som är ledare för de norska Socialdemokraterna och om hur han förra valet 2017 blev ifrågasatt för att vara en ”klassförrädare” likt Palme och att han inte var förankrad i arbetarepartiets mylla.

Precis tvärtom har det varit här i Sverige där vår nuvarande statsminister Stefan Lövfen blivit anklagad /häcklad för att vara för ”enkel” där supporters från (extrem)högerhåll gett honom, i nedsättande ordalag ”Svetsarn”…

Känns det igen?

Nu i samband med nomineringarna till ny partiledare för Socialdemokraterna så börjar det skrivas och debatteras om Magdalena Andersson och hennes ledarstil och att den skulle vara hård och oresonlig….

Det jag funder mest över är om det som nu skrivs om det skulle ha varit positiva egenskaper ifall att hon varit en borgerlig politiker? men framförallt om hon varit en man?

Jag ser dessa diskussioner kring Socialdemokratiska ledare som att man fruktar dem och vill nedgöra dem på det mest tarvliga viset. Värst i vanlig ordning går Ebba Busch (KD), som i min bok har noll trovärdighet där hon jämförde Magdalena Andersson med Kardinal Richelieu och den kvinnan går från klarhet till klarhet genom sin omdömeslöshet och sina klavertramp i ord, men framförallt i handling.

Nåväl. Senare i veckan kommer vi i Västerbotten att lämna vårt svar till partiets valberedning.

Ps: TACK för det uppmuntrande kortet Asta. Det kom fram och hänger nu på mitt kylskåp!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ökad trygghet för vanligt folk

Av , , Bli först att kommentera 15

Igår presenterade regeringen en rad åtgärder för att reparera den havererade sjukförsäkringen vilket inte är en dag för tidigt och detta innebär det i korthet:

Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i sjukpenningen
Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen. Detta skapar förutsättningar för återgång till arbete hos ordinarie arbetsgivare även för dem som behöver en längre tids rehabilitering.
Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning.Regeringen föreslår att den som är sjukskriven och har tre år kvar till dess ålderspension tidigast betalas ut (62 år) ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete.
Arbetsförmågan ska i stället fortsätta att bedömas i förhållande till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren.

Lättnader i sjukpenningen för s.k. behovsanställda
Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringsreglerna för att öka den ekonomiska tryggheten för den som kallas in att arbeta vid behov. Individen ska i högre utsträckning få arbetsförmågan prövad mot det arbete individen kallas in för att utföra och inte mot normalt förekommande arbete. Som längst ska denna bedömning kunna göras t.o.m dag 90 i sjukperioden.

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning
Regeringen föreslår vidare ett mer flexibelt regelverk för att underlätta för den som är sjukskriven att återgå i arbete stegvis genom deltidssjukskrivning. Det ska vara möjligt för deltidssjukskrivna att, med bibehållen sjukpenning, lägga upp arbetstiden på ett annat sätt än genom att minska den lika mycket varje dag, under förutsättning att arbetstidens förläggning inte försämrar den enskildes möjligheter till återgång i arbete.

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen
För att förstärka den ekonomiska tryggheten i sjukförsäkringen föreslår regeringen att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. De förmåner som enligt regeringens mening bör omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om
sjuklön. Utgifterna för statens budget beräknas öka med 2 638 miljoner kronor på helårsbasis. Ca 143 000 kvinnor och 103 000 män berörs av det höjda taket och får därigenom en höjd dagersättning. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de personer som berörs med ca 9 200 kronor per år. Det innebär att maximal sjukpenning ökar från dagens drygt 24 000 kr/månad till drygt 31000 kr/månad. En person med en månadsinkomst på 40 250, får därmed hela sin inkomst försäkrad. Utan takhöjningen, räknat på 2022 års prisbasbelopp, skulle en person med månadsinkomst på 32 200 bli fullt kompenserad.

Bra jobbat!   Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vem…

Av , , Bli först att kommentera 14

…blir ny ledare för Socialdemokraterna och kanske statsminister?

I helgen var jag nere för första gången på länge och träffade mina kamrater i Distriktsstyrelsen. Ett kärt återseende.

Vi hade samlats för distriktsårskongress del 2 där vi gjorde bort del 1 i våras och som var helt digital pga Covid -19.

Under del 2 som kan sägas vara semidigital med oss i styrelsen i Medlefors och resten av AK.kommunernas delegationer ute i små ”kluster” ute i vårt stora län.  24 motioner skulle behandlas varav tre stycken var från Vilhelmina och Kultsjödalen S-förening:

• Missbruk behöver samordning skriven av Helen Johansson
• Kulturplatser, Naturupplevelser, Historiska byggnader och platser skriven av Ewa Hed
• Ett trafiksäkert vägval skriven av Maria Bäckström
Vilhelminas delegation som bestod av åtta engagerade medlemmar hade sin bas på Saxnäsgården och de ”bombade” mig med bilder från vyer av Kultsjön och kringliggande fjäll i strålande sol medan jag fick hålla tillgodo med en stor björk utom mitt fönster. Nåväl. Jag överlever.
Motioner skrivna av folk från bygden som nådde varierande framgång och gillanden av kongressen men viktigast av allt diskuterades på mötet med olika företrädare för det Socialdemokratiska partiet från gräsrot till riksdagspersoner och som är en viktig del i vår demokrati och som vi ska värna om.
För en dryg vecka sedan meddelade vår partiledare Stefan Lövfen att han avgår senare i höst och nu har ett febrilt arbete påbörjats med att ”skaka” fram en ny sådan och detta var nog en fråga som många på kongressen nog var nyfikna på höra mer om.
Våra ordföranden i arbetarekommunerna (AK) kommer i dagarna att bli kallade till ett möte där de får mer information kring processen och tills dess vill jag inte föregå någonting.
Men det känns ju onekligen lite spännande att se vem det kan bli eller vad tycker du?
Bli först att kommentera
Etiketter:

DS och DÅK-21

Av , , Bli först att kommentera 17

Imorgon drar jag ned till Skellefteå för två dagar med partiarbete.

Först på programmet distriktsstyrelse som ska bli spännade med allt vad som nu hänt den sista veckan….

På lördag tar vi del två av vår distriktskongress som vi fick dela upp på grund av Covid -19 och där vi gjorde bort del 1 under vårvintern.

Nu väntar del två med motionsbehandling. 24 till antalet och som nu ska manglas genom partimaskineriet. Mötet blir ett ”semifjärrmöte” där vi i styrelsen samlas nere i Skellefteå och delegaterna ute i länet.

Kongressledamöterna från Vilhelmina arbetarekommun kommer att träffas gemensamt här uppe i Saxnäs och jag önskar dem lycka till!

Sköt om er alla ni andra!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Aldrig glömma, aldrig tiga…

Av , , 6 kommentarer 26

… vad som hände på Utöya den 22 juli 2011. Ett terrorattentat mot socialdemokratin och demokratin som sådan.

Själv var jag i Skellefteå då denna nyhet nådde mig och det vänder sig i magen på mig då jag tänker på det.

Hat, hot och våld från extremhögern kulminerade i en massaker mot det norska regeringshögkvarteret och mot det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF med att totalt 77 döda och över 300 skadade. 69 av de döda var unga människor som slaktades av en högerextrem terrorist.

Idag ser vi en utbredd intolerans, segregation och rasism och hur ”man” delar upp vårt samhälle i VI och DOM. Hur möter man detta?

Ja för mig så är det genom att inte glömma den historia vi har då dessa extrema krafter fått fritt spelrum och spridit död och elända än var det har dragit fram och då spelar det ingen roll om det är kommunister, islamister, nazister eller fascister. Alla är de lika förödande. Och tydligen är Socialdemokratin ett stort hot mot dessa krafter då det bara under min korta livstid har skett tre attentat, mordet på Olof Palme och senare Anna Lind och för tio år sedan massakern på Utöya.

SVTs reporter Carina Bergfeldt har gjort en dokumentär som jag kan rekommendera.

Se den och glöm inte och tig inte.

 

6 kommentarer
Etiketter:

Ripjakten säkrad till den 15 mars

Av , , Bli först att kommentera 12

För några veckor sedan damp ett beslut från regeringen ned ang jakten på ripa och som upprörde oss främst i den norra landsändan. Efter ett initiative från vår distriktsordf. Isak From (S) hölls ett fjärrmöte med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) där vi var en rad mycket kritiska socialdemokratiska kommunföreträdare från  norr till söder i fjällregionen.

Med tidigare erfarenheter i bagaget så kan jag säga att det för en gångs skull är roligt att man lyssnade på oss och nu är förslaget ändrat tillbaka till som det var förut med stoppdatum 15 mars.

Från pressmeddelandet jag fick mig tillsänt:

”- Ripjakten i Nordvästra Sverige är en viktig del av vårt kulturarv, viktig för rekreation och besöksnäring. Vi välkomnar därför och är glada att regeringen nu lyssnat på den välmotiverade kritiken inte minst från våra engagerade partikamrater i fjällkommunerna, men också jägare, samebyar och besöksnäringens kritik mot de förkortade jakttiderna på ripa, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller jakttiderna på ripa blev det inte så.

Det är mycket bra att regeringen tagit ett nytt beslut och gör två nödvändiga korrigeringar i jakttiderna. Jakt på ejder kommer att pausas i väntan på en förvaltningsplan med möjlighet till jakt efter en ny åtgärdsplan kommit på plats i syfte att minska ejderpopulationens sårbarhet, säger Isak From ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

Den för oss i Norra Sverige viktiga jakttiden på dalripa och fjällripa kommer att ändras. Jaktslutet blir detsamma som gällt tidigare i Älvdalens kommun (28 februari), Jämtlands län (28 februari) samt i Västerbotten och Norrbottens län (15 mars )ovan lappmarksgränsen. Jaktslutet blir 15 februari i Västerbotten och Norrbottens län nedanför den så kallade lappmarksgränsen. Ändringen som görs innebär också att jakt på ripa kommer att vara tillåten Värmland, Gävleborg och Västernorrland enligt de jakttider som gällt tidigare år. ”

Ha en trevlig helg.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Oseriöst budgetförslag

Av , , 2 kommentarer 26

Idag tisdag hade vi KS med en rad mängd ärenden och det var mycket som avhandlades.

Utifrån den ekonomiska redovisningen och som jag skrev om i mitt förra blogginlägg så prognostiserar kommunen med ett litet överskott för 2021 på ca 2, 8 miljoner kronor och idag gick vi mer igenom Kommunstyrelsens egna verksamheter, men det ser onekligen lovande ut.

En annan punkt som låg på dagordningen var genomgång av de prioriteringsförslag/budgetar för 2022 som partierna/ partikonstellationer gjort och till i år har alla kommit med mer eller mindre kompletta förslag. Nästan alla förslag även i tid.

Utifrån de förslag som nu lämnats in är det ett som sticker ut och det ordentligt och likt ifjol hade jag gärna lagt ut dem till er att beskåda och jämföra, men flera bilagor är för ”stora” för att läggas ut på bloggen. Inledningsvis får ni nöja er med ett par bilder saxat ur budgetmaterialet. Jag ska försöka knåpa ut om det går att lägga ut på något annat vis.

I Vilhelmina finns en konstellation bestående av Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ under namnet PDI och redan ifjol utmärkte de sig med en budget baserad på pengar som inte fanns. Gick under namnet Monopolpengar. Detta var vi några stycken som kritiserade och tyckte var på gränsen till att försöka lura Vilhelmina kommuns medborgare och skattebetalare.

Vi är många inom politiken som är väldigt nöjda med den nya budgetmodellen och de dragningar ekonomerna presenterar oss. Det är tämligen glasklart för de flesta av oss HUR mycket pengar vi har att röra oss med i prioriteringar (dryga 53 miljoner kr), men tydligen så gäller det inte alla.

Nedan finner du i ett litet behändigt diagram och hur det ser ut och där förslaget från PDI resulterar i ett medvetet underskott på 8,5 miljoner. Det är därför det ryser ILLRÖTT som en varning att budgeten och prioriteringarna överskrids. Ändå lämnar man in detta? Ni får jämföra deras lagda förslag med förslaget från Socialdemokraterna/ Centern och själva dra era slutsatser….

 

  Socialdemokraterna/Centerns förslag                              PDI förslag

För mig är detta förslag från Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ oseriöst och skulle kasta tillbaka vår kommunala ekonomi bakåt till ett stort underskott och allt arbete, det stålbad vi gått igenom tillsammans skulle vara som bortblåst.

Ha en god kväll!

2 kommentarer
Etiketter: ,