Etikett: Socialdemokraterna

Ripjakten säkrad till den 15 mars

Av , , Bli först att kommentera 9

För några veckor sedan damp ett beslut från regeringen ned ang jakten på ripa och som upprörde oss främst i den norra landsändan. Efter ett initiative från vår distriktsordf. Isak From (S) hölls ett fjärrmöte med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) där vi var en rad mycket kritiska socialdemokratiska kommunföreträdare från  norr till söder i fjällregionen.

Med tidigare erfarenheter i bagaget så kan jag säga att det för en gångs skull är roligt att man lyssnade på oss och nu är förslaget ändrat tillbaka till som det var förut med stoppdatum 15 mars.

Från pressmeddelandet jag fick mig tillsänt:

”- Ripjakten i Nordvästra Sverige är en viktig del av vårt kulturarv, viktig för rekreation och besöksnäring. Vi välkomnar därför och är glada att regeringen nu lyssnat på den välmotiverade kritiken inte minst från våra engagerade partikamrater i fjällkommunerna, men också jägare, samebyar och besöksnäringens kritik mot de förkortade jakttiderna på ripa, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller jakttiderna på ripa blev det inte så.

Det är mycket bra att regeringen tagit ett nytt beslut och gör två nödvändiga korrigeringar i jakttiderna. Jakt på ejder kommer att pausas i väntan på en förvaltningsplan med möjlighet till jakt efter en ny åtgärdsplan kommit på plats i syfte att minska ejderpopulationens sårbarhet, säger Isak From ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

Den för oss i Norra Sverige viktiga jakttiden på dalripa och fjällripa kommer att ändras. Jaktslutet blir detsamma som gällt tidigare i Älvdalens kommun (28 februari), Jämtlands län (28 februari) samt i Västerbotten och Norrbottens län (15 mars )ovan lappmarksgränsen. Jaktslutet blir 15 februari i Västerbotten och Norrbottens län nedanför den så kallade lappmarksgränsen. Ändringen som görs innebär också att jakt på ripa kommer att vara tillåten Värmland, Gävleborg och Västernorrland enligt de jakttider som gällt tidigare år. ”

Ha en trevlig helg.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Oseriöst budgetförslag

Av , , 2 kommentarer 26

Idag tisdag hade vi KS med en rad mängd ärenden och det var mycket som avhandlades.

Utifrån den ekonomiska redovisningen och som jag skrev om i mitt förra blogginlägg så prognostiserar kommunen med ett litet överskott för 2021 på ca 2, 8 miljoner kronor och idag gick vi mer igenom Kommunstyrelsens egna verksamheter, men det ser onekligen lovande ut.

En annan punkt som låg på dagordningen var genomgång av de prioriteringsförslag/budgetar för 2022 som partierna/ partikonstellationer gjort och till i år har alla kommit med mer eller mindre kompletta förslag. Nästan alla förslag även i tid.

Utifrån de förslag som nu lämnats in är det ett som sticker ut och det ordentligt och likt ifjol hade jag gärna lagt ut dem till er att beskåda och jämföra, men flera bilagor är för ”stora” för att läggas ut på bloggen. Inledningsvis får ni nöja er med ett par bilder saxat ur budgetmaterialet. Jag ska försöka knåpa ut om det går att lägga ut på något annat vis.

I Vilhelmina finns en konstellation bestående av Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ under namnet PDI och redan ifjol utmärkte de sig med en budget baserad på pengar som inte fanns. Gick under namnet Monopolpengar. Detta var vi några stycken som kritiserade och tyckte var på gränsen till att försöka lura Vilhelmina kommuns medborgare och skattebetalare.

Vi är många inom politiken som är väldigt nöjda med den nya budgetmodellen och de dragningar ekonomerna presenterar oss. Det är tämligen glasklart för de flesta av oss HUR mycket pengar vi har att röra oss med i prioriteringar (dryga 53 miljoner kr), men tydligen så gäller det inte alla.

Nedan finner du i ett litet behändigt diagram och hur det ser ut och där förslaget från PDI resulterar i ett medvetet underskott på 8,5 miljoner. Det är därför det ryser ILLRÖTT som en varning att budgeten och prioriteringarna överskrids. Ändå lämnar man in detta? Ni får jämföra deras lagda förslag med förslaget från Socialdemokraterna/ Centern och själva dra era slutsatser….

 

  Socialdemokraterna/Centerns förslag                              PDI förslag

För mig är detta förslag från Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ oseriöst och skulle kasta tillbaka vår kommunala ekonomi bakåt till ett stort underskott och allt arbete, det stålbad vi gått igenom tillsammans skulle vara som bortblåst.

Ha en god kväll!

2 kommentarer
Etiketter: ,

God och nära vård, plussiffror, bränslepumpar och företagande

Av , , 1 kommentar 17

Idag fick vi på fullmäktigegruppen ett kärt återseende då vår ”gamle” socialchef Roland Bång redogjorde för ett gigantiskt projekt som Region Västerbotten dragit igång med honom som projektledare.

Projektet God och nära vård

Tanken är att identifiera behov och resurser inom vård och omsorg för att få till en bra verksamhet till gagn för våra medborgare.

Detta är en stor del inom kommunen, men ännu större för regionen och det är väldigt komplexa frågor. Man ska komma ihåg att det många gånger är strukturer som varit igång i många år inom politik, men även på verksamhetsgolv där jobbet har gjorts på ett visst vis. Ibland framgångsrikt, ibland inte.

Men i detta både intressanta och nödvändiga omställningsarbete gav han oss en inblick och ”rapport”.

Delårsprognos april-21

Vår ekonomichef gav oss sedan en delårsprognos ”lightversion” per den sista april och den var betydligt roligare att höra än då vi satt på motsvarande möte ifjol då ”delåringen” gav oss för handen om ett minusresultat på ca 38 miljoner, men som slutade på dryga 6 miljoner back för 2021.

Minskade kostnader, främst inom personalsidan, men även övriga kostnader är stora, men även det intäktstapp ekonomerna räknar med slutar dock i en prognos på att vi kan landa med svarta siffror. Det innebär i runda siffror + 2,8 miljoner vilket är drygt 800 000 kr mer än det vi hade budgeterat för 2021.

Ett målmedvetet arbete från politik, förvaltningar, men framförallt personalen på golvet ger resultat och drar vi åt samma håll och går armkrok kan vi göra vad vi vill. Det är iaf min fulla övertygelse. Vi är inte i hamn, men ljuset i tunneln är definitivt inom räckhåll och nu återstår bara att hålla i och ut.

Nya lagar gällande drivmedel

Med dagens program fick iaf jag göra en ny bekantskap i Bogge Bolstad som är det senaste tillskottet som affärsutvecklare på vårt näringslivskontor och som föredrog det senaste inom ett område som har väckt mycket frågor den senaste tiden; bränslepumpar på små stationer ute på landsbygden och hur de ska kunna överleva de senaste förslagen till regeländringar/lagkrav som är planerade att träda i kraft juli -22.

Det är en rad olika åtgärder som näringsidkaren ska göra och lagen som utgår från Myndigheten för skydd och beredskap, MSB är i grunden god och är till för att skydda oss från de utsläpp av olika drivmedel och som kan drabba oss oerhört hårt.

Det man blir skyldig i att åtgärda är allt från att uppdatera kortterminaler till att åtgärda rostiga tankar och ledningar. Åtgärder som för en liten näringsidkare kan bli väldigt stora och till slut en överlevnadsfråga, men även en fråga om tillgång till bränsle för oss som bor utanför de större samhällena.

Det jobbas för fullt i denna fråga för det är bråttom i att få en lösning till detta dilemma.

Ung företagsamhet

Sista punkten innan vi gick in i våra gruppvisa överläggningar var en dragning kring Ungt företagande, UF med regionchef Frida Wimelius.

Ett viktigt område inom skolan och som är inskrivet i de nationella styrdokumenten för skolan är att jobba med entreprenörskap, företagande och innovationstänk bland ungdomarna och UF jobbar med att hjälpa till HUR man ska jobba med detta.

Hon visade på de utmaningar som våra ungdomar står inför och en svindlande tanke är att 65 % av våra lågstadiebarn kommer att jobba med arbeten som inte existerar idag och vilka kompetenser som kan komma att behövas.

Det jobbas en hel del med detta i Vilhelmina, men inte i de lägsta åldrarna vilket kan vara nästa steg i vår utvecklingssteg i jobbet för ung företagsamhet.

Jag jobbar ju själv som lärare och dessutom med de yngre åldrarna och är företagare och det känns bra att det nu finns ett material att jobba med även för de minsta eleverna och jag ser detta som ett sätt att integrera andra ämnen i det hela.

En bra förmiddag som följdes upp av diskussioner inom respektive partier/grupper…

1 kommentar
Etiketter: , ,

Ännu en budget signerad Socialdemokraterna och Centern i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 28

För ett och halvt år sedan satte vi Sossar och Centerpartister ned och diskuterade om/hur vi kunde jobba för en framtid i Vilhelmina efter den passus som var efter valet 2018. Det har, ska gudarna veta inte varit lätt, men med enträget arbete och tålamod från oss alla resulterat i en budget-21 som var stenhård med stora nedskärningar, bl.a ett par skolnedläggningar.

För ett år sedan gick vi mot ett underskott på 38 miljoner, men med en regering som bidragit med pengar till kommuner och regioner under pandemin och en heroiskt insats från kommunens alla medarbetare, från topp till golv gjorde att det ”bara” landade på ett minus 6,3 miljoner.

Det hårda jobbet fortsätter iom att vi inte är riktigt iland, men signalerna vi får från ekonomin är att vi ska vi gå ut ur 2021 med svarta siffror. Ett plus alltså. Hur stort återstår isf att se, men inget är säkert.

Nu går vi vidare med budget -22 och jag är glad och stolt över att vi ännu en gång satt oss ned, jobbat tillsammans och kan nu leverera ännu en budget. Jag hoppas naturligtvis att vi kan samla fler kring detta förslag.

Nedan följer det material vi alla partier fick ut och som blev budgetberedningens (där S+C+Kd sitter) förslag och som även blev ”vårt” förslag till kommande budget -22.

I dagsläget är 17 av 23 miljoner intecknade för investeringar.

 

Yttrande – Budgetprioriteringar 2022

Vilhelmina kommun går nu in på sitt andra år i arbetet med en budgetmodell som tydligt visar var vi har kostnader som ligger utanför de tekniska ramarna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läge kommunen stått och fortfarande står inför har det varit och är viktigt med en kraftfull majoritet i budgetfrågorna. Centerpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun tror på framtiden och vill ta ansvar. Det hårda prioriteringsarbete som genomförts för att få en ekonomi i balans går framåt. Vi är tacksamma över det fina arbete som förvaltningarna tagit fram för att vi på ett tydligt sätt ska se hur pengar prioriteras och fördelas. Ett verkligt bra material där alla partier kan se hur olika förslag till prioriteringar slår.  Att de resurser som kommunen har att jobba med synliggörs på ett mycket bra sätt.

 

Fjällskolorna och gymnasieskolan är viktiga och ska finnas kvar, något som med tydlighet kan utläsas av budgetberedningens förslag. Även små förskoleenheter prioriteras. Hemtjänsten prioriteras då vi kan se att det finns en kraftig ökning av beviljade timmar. Vi vill säkerställa ett gott omhändertagande av våra äldre, ännu viktigare blir det med tanke på den utmaning vi har gällande demografin. Vi ser med glädje fortsatt intresse för etablering och byggande, framförallt i våra två fjälldalar och anser därför att miljö- och byggnadsnämnden prioriteras med den summa som presenteras i budgetförslaget. Det är en viktig del i att klara expansionen, trygga anställningar och ge utrymme för vidareutbildning.

 

Vi Socialdemokrater och Centerpartister vill fortsätta driva på för en hållbar kommunekonomi där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. Vi vill vara en attraktiv kommun där företagen utgör basen för tillväxt. Vilhelminas kommunbor ska känna trygghet att kommunen levererar den service de har rätt till med tydligt fokus på kvalité och hållbarhet. De ska känna tillit att kommunens förtroendevalda tar ansvar och de ska känna att alla de som jobbar i kommunen gör det bästa de kan för alla kommunmedborgare.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har tagit ställning till budgetberedningens förslag till budget 2022 och ställer sig bakom den i sin helhet.

 

Vilhelmina 2021-04-25

 

Magnus Johansson                                                          Annika Andersson

Socialdemokraterna                                                          Centerpartiet

Bolagisering av VA/renhållning och budget -22

Av , , 8 kommentarer 15

Så hade vi i måndags en dag med fullmäktiggruppen där två stora frågor behandlades.

Det ena är kommunens verksamheter inom vatten och avlopp (VA) och renhållning av våra ”sopor”.

Sedan ett drygt år har vi dryftat frågan inom politiken där vi inom Socialdemokraterna ser en framtid med att bolagisera dessa kommunala verksamheter. Det innebär att att vi på intet sätt avhävdar oss detta utan det kommer fortsatt att vara en kommunal verksamhet men i bolagsform. Detta till en början med Lyckseles kommunala bolag inom området LAVAB, men i förlängningen vill, och tror vi att andra kommuner i vårt närområde kommer att ”haka på” då det inte är bara vi i Vilhelmina som står inför denna utmaning.

En arbetsgrupp är tillsatt med såväl politiker och tjänstepersoner som nu hade en första dragning för oss fullmäktigeledamöter. En mycket bra dragning, men varför vill vi göra detta då?

Medborgarnyttan i fokus
Främst ser vi att det inom detta område kommer att hända mycket framöver och en liten kommun som Vilhelmina (till befolkning) har svårt att upprätthålla de olika lagkrav som kommer att ställas framledes. Att rekrytera folk med kompetens är liksom inom andra områden svårt och att bli större ger stordriftsfördelar, men den lokala närvaron kommer att finnas. Med en större och bredare organisation så blir den inte lika sårbar och de som jobbar inom den har en chans att få hålla på inom sitt ”gebit”. Även att hålla ned framtida kostnadsökningar ser vi som en möjlighet, men kontentan av det hela är att det ska gynna kommunens medborgare.

I de analyser som nu görs finns där naturligtvis frågor som måste utredas vidare och det mesta gäller sk ”tjänsteköp” mellan bolaget och ”skattekollektivet”. Som det är idag så har vi personal som utför tjänster åt såväl taxe som skattekollektiv, dvs sådant som betala via skattsedel eller via en avgift. Lite krångligt att ta detta här.

Jag är spänd och tror på denna ide och vi får se vad det landar i då beslut i frågan ska tas den 17/5 på fullmäktige.

Budget -22
Jag skrev tidigare om hur vi i budgetberedningen jobbat med budget -22 och denna dag lade vi fram vårt förslag efter att våra ekonomer lagt en hand på siffrorna.

Chefekonom Niklas med stab gick igenom det hela för att sedan släppa loss ledamöterna med ett batteri av frågor. I beredningen var vi eniga då vi släppte loss materialet, men vi får se vad det landar i nu då materialet ska ut på partiremiss för att tas in på måndag den 26/4. I juni ska budgeten klubbas.

Ifjol uppstod en psedodebatt om ”pengar som vi borde ha enligt Riksrevisionen”, kallat Monopolpengar av bl.a undertecknad som kändes väldigt konstig och jag hoppas vi slipper den i år då den inte tillför något positivt i budgeten och Vilhelmina kommuns skattebetalare enligt min mening. Den debatten ska föras, men på rätt spelplan.

Vi har en budget att jobba med och som består av intäkter och kostnader. Punkt.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig vet jag….

Fyra dagar av härlig sol och värme uppe i fjället verkar nu gå mot sitt slut.

Sköt om er !

8 kommentarer
Etiketter: ,

Två dagars budgetarbete med bra samtal

Av , , Bli först att kommentera 15

Under dagarna två har vi nu suttit occh jobbat med kommande budget 2022. Och hur går det då till?

Med hjälp av våra ekonomer har nu verksamheterna, Miljö och bugg (Mbn), Socialnämnden (Soc), Utbildningsnämnden (Ubn) och Kommunstyrelsen (Ks) gått igenom de förutsättningar som gäller för Vilhelmina kommun. Till sin hjälp har man bl.a statistik och prognoser från olika håll, Sveriges kommuner och regioner (SKR) tex.

Varje verksamhet har i sina led diskuterat och plockat in uppgifter på hur mycket verksamheterna behöver i form av ekonomiska resurser för att driva den runt. Detta har sedan sammanställts i en prioriteringslista.

Parallellt med detta jobb har kommunens ekonomer med hjälp av SKR i ett system prissatt vad alla de olika verksamheterna BORDE kosta i en teknisk budget. Den är teoretisk och utifrån olika parametrar som sammanställts från Sveriges kommuner.

Den TEKNISKA budgeten kan sägas vara en budget som är det absoluta minimum av resurser som behövs för att driva runt våra verksamheter. Mot denna tekniska budget ställs kommunens intäkter i former av skatter och bidrag som är högre än den tekniska budgeten. Skillnaden häremellan blir en prioriteringspott som vi i politiken bestämmer över och som slutligen ska fördelas ut till de olika verksamheterna. Den prioriteringspott som föreligger inför 22- års budget ligger på dryga 53 miljoner för Vilhelmina kommuns del och som ska fördelas ut till verksamheterna.

Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau med två Sossar, två centerpartister och en kristdemokrat) är beredning i budgetarbetet och är dom politiker som tillsammans med de olika nämndernas (Soc, Ubn och Mbn) politiker går igenom nämndernas äskanden och önskningar. Detta sammanställs i prioriteringslistor där vi i Ksau slutligen lägger handen på det förslag som ska presenteras Vilhelminas folkvalda i fullmäktige. Slutligt beslut tas i junifullmäktige (men kan komma att ändras så länge som till årets slut)

Det kan till en början låta som ett enkelt arbete, men tyvärr är det ju så att nämndernas äskningar/önskningar om ekonomiska medel för sina verksamheter överstiger den prioriteringspott av pengar som finns tillhanda.

Vi i Ksau måste med andra ord även vi prioritera vad/vilket som ska få medel till sina verksamheter. Vi kan inte tillstyrka medel som vi inte har med andra ord och det är vare sig ingen lätt eller rolig uppgift. Men någon ska göra det.

Vi har nu haft mycket bra samtal, med verksamheterna, men även inom Ksau och har nu gjort en första ”gallring” och utkast. Vi har pratat om att inte försöka låsa oss för tidigt utan försöka hitta samförstånd med varandra. Vi ska nu ”sova” på saken, konsultera våra egna och framförallt ska våra tjänstemän få jobba med saken innan det ska ut på en partiremiss där partierna ska få säga sitt. Inget är färdigt förrän klubban är slagen i bordet.

Jag hoppas att jag lyckats förklara en del. OM INTE så är du välkommen att ställa dina frågor…

Ha det gott!

Näringslivsstrategi, budget, prislappar och Destination Kittelfjäll

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag hade vi kommunstyrelse och en mycket viktig fråga som varit uppe är kommunens nya näringslivsstrategi och hur vi ska förhålla oss till denna fråga.

Här har materialet varit ute på remiss till partierna, men även till ”allmogen” och företag som via kommunens hemsida kunnat ta del av förslaget.

Några svar kom in från företag och enskilda, men det som förvånar mig mest är att denna  viktiga fråga tydligen endast varit intressant för Socialdemokrater, Centerpartister och Moderater. Resten av Vilhelminas partier lyser med sin frånvaro i denna fråga.

Nu ska de våra inskickade synpunkterna bearbetas för att jobbas in i strategin och presenteras för oss politiker på Ks den 27/4.

Slutgiltigt beslut tas på fullmäktige den 17/5.

Årsboksluten från alla nämnder och kommunala bolag börjar trilla in och ska sammanställas till en ”stor” årsredovisning över 2021.

Vi kan konstatera att verksamheterna gjort ett hästjobb där vi ifjol i april stod inför ett prognostiserat underskott på 38 miljoner till att nu landa på ett underskott på mellan 6-6,5 miljoner.

Till sist har de olika verksamheterna nu börjat jobba med budget -22 och där de enligt den nya prislappsmodellen nu gått igenom sina verksamheter för att komma fram till de budgetprioriteringar som ska ligga med i budgeten. För Ks del så ligger vi i ram och kan i nuläget inte se några ytterligare prioriteringar.

Sist vill jag nämna en föredragning vi fick från näringslivsenheten om hur man jobbar uppe i Kittelfjällsområdet där man startat ett ”destinationsbolag”, Destination Kittelfjäll med en rad av områdets företag och om hur man har drivit på där för att som område försöka samla ihop sina gemensamma krafter för områdets bästa. ”Lillhjärte” mitt klappade några extra slag då jag både hörde och såg det som presenterades oss ledamöter och jag hoppas att fler företag och föreningar i Kultsjödalen och Vilhelmina samhälle tar sig en funderare för att ta efter detta goda exempel. Jätteroligt att se.

DÅK idag

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag lördag kör vi den årliga distriktskongressen med Västerbottens Socialdemokrater. En mycket märklig kongress där vi väntat i det längsta med en tro och förhoppning på att vi skulle ha kunnat träffas fysiskt, men där den blir digital likt ifjol. De flesta ombud kommer att sitta hemma på sin kammare.

Dock kommer den att ske i två etapper där vi kör allt utom motionerna som får vänta till hösten och beroende på läget med pandemin och vaccinering så är det en öppen fråga hur den genomförs.

Ha en fortsatt bra helg!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Årsmöte Kultsjödalen S

Av , , 8 kommentarer 10

Ikväll hade vi ett årsmöte med vår S-förening I Kultsjödalen.

Som vanligt (nu i pandemitider) har vi hållit det digitalt med folk från hela vår stora dalgång. Från öster till väster.

Förutom de sedvanliga punkterna som hör till årsmöten hade vi besök av två av våra riksdagspersoner, Björn Wiechel och Helen Pettersson.

Även här kom vi in mycket på pandemin, men mycket kopplat till ekonomi och de pengar som under dessa kristider kommit kommunerna till  del från den röd-gröna regeringen.

Frågor från våra medlemmar ställdes om allt från fordonsskatter, infrastruktur med Inlandsbana och laddning av bilar till jaktfrågor av småvilt och våra bägge riksdagspersoner hade fullt upp med att svara. Och även om man inte kommer fram till konkreta svar så är det viktiga medskick till våra riksdagspersoner om vilka frågor som är viktiga för oss som bor ute i periferin.

En bra och trevlig kväll och vi ser fram emot ett nytt år!

 

8 kommentarer
Etiketter: ,

Svår fråga i fullmäktige. Rivningen av huset på Trissen

Av , , 1 kommentar 17

Idag var jag med om ett av de märkligaste fullmäktigemöten som jag varit med om sedan jag började inom politiken.

Den dagordning som var satt var inte speciellt lång, men den innehöll ett ärende som har vållat stora diskussioner inom Vilhelminapolitiken och som i alla fall vållade till att vi inom Socialdemokraterna inte kunde hålla en enig linje och det i ärendet om en rivning av VIBOS hus på Strandvägen 8 A-C. Visst hade det varit bra om vi kunnat följa en enig linje, men det gick inte denna gång och vi såg ingen annan utväg än att var och en måste följa sin egna övertygelse. Det pratas mycket om Sossar och partipiskor, men jag kan inte påstå att de har förekommit i någon utsträckning. För det mesta så är vi överens, men inte denna gång.

Det har varit många turer i detta ärende och det blev återremitterat från ett tidigare fullmäktige pga. bristfälliga underlag  och nu skulle det upp igen efter att ha kompletterats.

Man måste ha klart för sig att detta är en fråga som berör. Det är folks lägenheter och hem som det är frågan om och det är stora värden som står på spel. Värden som dels kan ses i ett för stort lägenhetsbestånd för VIBOs del, men dels att det är frågan om en kapitalförstöring iom att man river ut en del av beståndet. Argumenten är många på vardera sidan.

Jag tror att de flesta är överens om att vårt kommunala bostadsbolag inte kan gå runt med ett förs tort bestånd då det kostar pengar, men frågan där skon klämmer är om detta har utretts i tillräcklig grad. Därom råder det en del tvivel inom delar av mitt parti iaf och förslaget från den ”falang” som inte ville riva var att inhämta mer underlag för att göra en ny bedömning senare (och lägg märke till det att det lika fullt kan ha landat i att riva huset).

Den del i debatten som vållande mest känslostormar var kring förtroendet kring bolagsledningen och styrelsen och att dessa ifrågasattes vilket jag kan tycka vara märkligt.

I ingressen till ärendet står följande mycket viktiga text anser jag:

”Då den här frågan är av principiell beskaffenhet ska kommunfullmäktige beredas tillfälle att ta ställning i ärendet.”

En rivning av den här storleksklassen måste nog anses vara av ”principiell beskaffenhet” därav kom ärendet upp på dagordningen.

Det ska sägas att detta gäller alla kommunens bolag. Är det svåra frågor av principiell karaktär så ska de vidare till fullmäktige som ska få chans att tycka till.

Innebär detta att man inte har förtroende för styrelsen?

Inte om man frågar mig.

Detta ser jag som en ventil där bolagsstyrelsen kan ta hjälp av fullmäktige i svåra frågor av principiell beskaffenhet och om nu kommunfullmäktiges ledamöter inte får tycka annorlunda än en bolagsstyrelse så kan man ju fundera på varför frågor av ”principiell beskaffenhet” i så fall ska upp till fullmäktige?

En lång debatt slutade i votering 13-10 för en rivning.

Det finns mycket att skriva i detta ärende, men jag slutar här.

Men ett är säkert och det är att jag ska analysera detta då det finns mycket att lära av alla turer.

Tack för idag och ha en god kväll!

1 kommentar
Etiketter: