Kultsjödalingen

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu ute i din brevlåda i Kultsjödalen!

Och har du inte fått den? Var inte ledsen. Du kan läsa den här.

Ha en trevlig Valborg!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Socialdemokraterna och Centerpartiets remissvar på budgeten -21

Av , , 16 kommentarer 14

Igår hade vi Socialdemokrater repskap där vi tog en sista runda kring budgetremissen som varit ute till partierna i Vilhelmina. Även Centerpartiet gjorde detsamma och jag fick ”äran” att sammanställa det hela till ett gemensamt yttrande från våra bägge partier som du kan läsa nedan.

”Yttrande – Budgetprioriteringar 2021

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har 2020-04-26 behandlat det underlag som inkommit från budgetberedningen gällande budget 2021.

Vi tillsammans förordar följande förändringar i UBNs prioriteringsordning (S + C förslag till vänster, budgetberedningens grundförslag för jämförelse till höger):

Kommunstyrelsen ska under alla omständigheter ha möjlighet att göra vissa omdisponeringar i tillgängliga resurser, där främst det beräknade överskottet kan behöva tas i anspråk innan det slutliga budgetförslaget föreläggs fullmäktige.

I övrigt ställer sig Socialdemokraterna och Centerpartiet bakom det förslag som budgetberedningen föreslagit.

De senaste åren har Vilhelmina kommun uppvisat stora ekonomiska underskott. En till ytan stor kommun med alla dess utmaningar med ett vikande befolkningsunderlag och sviktande skatteintäkter kopplat till en hög kostandsmassa har gjort sitt.

Vilhelmina kommun har i jämförelse med jämförbara kommuner haft för höga kostnader på sina verksamheter vilket ätit hål på den kommunala plånboken. Radikala åtgärder har varit av nöden tvungen och ett ambitiöst besparingsprogram har påbörjats.

Svårigheter med att lägga en realistisk ekonomisk budget med ”budget på budget-tänk” har ersatts med ett nytt sätt att tänka budget, där ett projekt lett av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och sk. prislappar på de kommunala verksamheterna har inletts.

Budget -20 bjöd på stora nedskärningar i storleksordningen 45-50 miljoner och var ett första steg i att komma tillrätta med den ekonomiska situationen.

Nu går vi vidare med budget -21 som nu är skapad med den nya ”prislappsmodellen” där ekonomer, såväl från SKR som kommunens egna tagit fram de tekniska budgetramar som gäller för kommunens olika verksamheter. Till detta har fogats en prioriteringspott där kommunens politiker getts chansen att prioritera ut de resterande ekonomiska medel som funnits att tillgå.

Ett svårt, men mycket ansvarsfullt jobb då behoven i de olika verksamheterna varit betydligt större än de medel som funnits att tillgå, men stålbadet med att sanera Vilhelmina kommuns ekonomi måste fortsätta. Tuffa prioriteringar med många svåra och obekväma beslut, men som likväl måste utföras om den kommunala ekonomin inte fullständigt skall haverera.

Vi ser dock denna budget som en del i vägen framåt mot en sundare ekonomi för Vilhelmina kommun och alla dess medborgare.

 

Vilhelmina 200426

Andreas Eliasson                                                                                                   Mattias Ihrström

Ordförande, Vilhelmina Arbetarekommun                                             Ordförande Centerpartiet, Vilhelmina”

 

Det om detta för denna gång.

16 kommentarer
Etiketter: ,

Våren är här…

Av , , 2 kommentarer 19

….och med den en underbar tid. Sköt om er!

En bild från gårdagskvällens skidtur upp på Satsfjället.

Bilden kan innehålla: himmel, berg, moln, snö, träd, utomhus och natur

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Budgetberedning 2021

Av , , 2 kommentarer 18

Trots att alla rubriker talar om Corona så fortsätter vardagen för oss på alla sätt och vis, Från det stora till det lilla.

Själv har jag sedan ett par veckor försatt mig i en sorts frivillig ”karantän” iom att jag fått hem yngstjänta från Umeå och som tillhör riskgrupperna. Detta har bl.a medfört att jag nu medverkar på de politiska mötena via video och fjärr. Inte optimalt alla gånger men det funkar.

I politiken jobbar vi för brinnande livet med budgeten för kommande år, 2021 och vi som sitter med detta är vi som sitter i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau. Där sitter vi majoritet och opposition. Två sossar, två centerpartister och en kristdemokrat. Fem inalles.

Förutom att vi befinner oss i ett ekonomiskt kärvt läge så har vi bestämt att gå in i ett projekt där vi arbetar fram budgeten via ett nytt synsätt via sk, prislappar. Detta gör vi i samarbete med ett projekt via SKR, Sveriges Kommuner och Regioner vilket har till syfte att ge oss mer ”träffsäkra” budgetar, både gällande kommunens kostnader och intäkter, men även att förutse de kommande utfallet.

I två dagar har vi nu gått igenom de uppgifter och siffror som arbetats fram av kommunens ekonomer, men även de prioriteringar som politikerna i de  olika nämnderna arbetat fram. Detta har lagts in i ett excel-program och nu har verksamheternas främsta politiker och tjänstemän fått diskutera med oss i ledamöter i Ksau om hur man prioriterat och om hur det ska arbetas fram en budget. En grannlaga uppgift.

Det är mycket ekonomiskt kärva tider vilket märks på materialet, men det har varit två bra dagar med diskussioner där både majoritet och opposition fått komma till tals och jag måste säga att det varit bra samtal och iaf hittills så är det rådigt en stor enighet. Inga egna yrkanden på vare sig det ena eller andra.

Nu ska detta sammanställas i ett dokument som ska ut på partiremiss om 14 dagar. Därefter ska partierna säga sitt, förhandla fram ett resultat som i sin tur ska sammanställas för att via Ksau och Ks hamna i fullmäktige för att klubbas i juni.

Jag lär få anledning att få återkomma.

Se till att tvätta dina händer OFTA och tänk på din omgivning för att minska smittspridningen!!

Tills vidare önskar jag alla läsare en Glad Påsk!

 

2 kommentarer