Budgetproposition -21, ett bildspel

Av , , 3 kommentarer 16

Nyss lade vår finansminister förslaget till budget -21.

En historiskt stor budget till stor del präglad av Covid -19 vilket märks och kritik har kommit utifrån att det är på ”lånade” pengar som satsningarna görs för att få de svenska hjulen att snurra.

Låt mig påminna om att under denna regering så har det samlats ”i ladorna”. Statsskulden har varit historiskt låg och nu lånas det efter en pandemi som medfört ett läge i världen som nog snarast kan liknas vid depressionen på 30-talet.

Jag kommer att lägga ut ett antal bilder under ett tag på hur vi Sossar tänkt oss det hela så ha lite tålamod.

Kyrkstan, folkomröstningar och ”nya M3”

Av , , 16 kommentarer 16

Trots älgjakt rullar det politiska på och så även hos oss i Vilhelmina.

Kyrkstan

Det har varit mycket skriverier kring kyrkstan. Detta ”kulturkvarter”  nere på Vilhelmina och den flytt av affärsidkare som flyttat därifrån och man menar att kommunen ska agera i frågan.

Många menar att hyrorna är för höga för de näringsidkare som hyrt lokaler där och att det vore bättre om hyrorna sänktes för att fler hyresgäster skulle kunna vara kvar i lokalerna som finns där.

I dagsläget är det det kommunala bostadsbolaget VIFAB som förvaltar det hela åt kommunen och en gissning är att hyressättningen utgår från affärsmässiga grunder vilket innebär att utgifter och inkomster ska balansera och förhoppningsvis ge ett litet överskott. Inget märkvärdigt i det och fullt rimligt.

Man menar vidare att kommunen skulle gå in och stötta dessa hyresgäster och på något vis subventionera hyran för att de ska kunna vara kvar i lokalerna.

Enligt mig, och fler med mig ska kommunen hjälpa och stötta vårt lokala näringsliv så långt det är möjligt och därför har vi bla en Näringslivsenhet som jobbar stenhårt med dessa frågor. Med råd och stöd i form av kunskaper inom olika områden där småföretagare inte har vare sig tid eller lust att lägga ned mycket energi på sådant som inte genererar in pengar på direkten.

Med egen erfarenhet som företagare så ville iaf jag jobba med det som mitt företag sysslade med och dra in cash. Det var det som skulle betala mina räkningar.

Enligt uppgift så finns det ett fullmäktigebeslut på en ”hyrestrappa” på där hyran successivt höjts till rätt nivå under tre år och som erbjudits förhyrare av lokaler i Kyrkstan.

Att kommunen utöver detta aktivt skulle gå in och stötta enskilda företag ekonomiskt med sänkta/subventionerade hyror skulle nog ses som ett dolt företagsstöd och är något som kommunen absolut inte ska förknippas med och skulle nog heller inte ses med blida ögon från andra företag. Det måste vara lika för alla.

Folkomröstning ang. skolornas framtid

I samband med nedläggningen av skolorna i Malgovik och Nästansjö togs ett initiativ av kommunbor till att samla in namnunderskrifter via listor för att på så sätt väcka frågan om en folkomröstning om skolornas framtid via fullmäktige. Ett i grunden lovvärt initiativ som bygger på engagemang.

Som vanligt följer det med en rad regler som måste följas för att det ska hamna på fullmäktiges bord och för att en majoritet i denna ska rösta igenom och bifalla en folkomröstning.

Listorna med namnunderskrifter ska vara utformade med div. olika uppgifter, namn, hemkommun etc, etc och slutligen egenhändigt skrivas under. Det innebär att alla som skriver på en namninsamling skriver på den under en viss given förutsättning.

Detta är det oerhört noga att följa och måste så vara då beslutet tas om en ev. folkomröstning av fullmäktige ska utgå från de förutsättningar som presenterats medborgarna. Om sedan fullmäktige bifaller ett beslut om folkomröstning är en helt annan sak.

Tid och engagemang är lagt ned på detta och då menar jag inte bara från medborgarna utan även från kommunala tjäsntepersoner som ägnat mycket tid att gå igenom dessa listor och det är synd att det blir på detta viset.

Dessa regler/riktlinjer MÅSTE följas till punkt och pricka annars går det inte att behandla frågan och personligen kommer jag aldrig att släppa igenom ett sådant folkinitiativ som inte följer regelverket. Var skulle vi landa OM vi tillät att rucka på dessa regler?

Bilbolaget/ ”nya M3”

Som jag tror alla vet vid detta laget så måste vi i dessa tider vara oerhört noga med utgifterna och värna den kommunala ekonomin och vi vill inte rusa in i något. Därav drar det ut på tiden med ”nya M3”. Dock är lokalerna i kommunens ägo och att de bara ska stå tomma kosta pengar är dumt och externa förfrågningar har inkommit om att korttidshyra lokalerna vilket vi öppnat upp för så länge vi själva inte använder lokalerna.

Det om detta!

Ha det gott!

Att fånga ett ögonblick

Av , , Bli först att kommentera 24
Idag hade jag en genomgång med skolans fjärdeklassare om demokrati och mötesteknik.
PANG!
Barnen skrek till och ute på skolgården stod en hög högstadieelever och glodde med stora ögon, men vad glodde dom på?
In i rutan på klassrummet hade en STOR fågel flugit och det visade sig då jag gick ut att en tjäderhöna (röj) låg och sprattlade på backen.
Några snabba steg, ett snabbt slag över en planka och tjäderns lidande var över.
Kvar stod eleverna och tittade med skärrade blickar….
Lite samtal om vad som hänt och att det var nödvändigt att avsluta tjäderns lidande, sedan återstod vad vi skulle göra av den?
Efter lunch tog jag med eleverna (klass 1-2 och 4) in i HKn där jag tog ut inkråmet och vi fick en mycket bra lektion om fågelns organ.
Synd att den fina tjäderhönan skulle dö, men det slutade med ett fångat ögonblick med en bra lektion med många frågor och inhämtande av värdefull kunskap.
Livet på en pinne på skolan i Saxnäs