Regionalt politiskt arbete

Av , , Bli först att kommentera 44

Jag känner mig orolig för det nuvarande regionala politiska arbetet (eller snarare brist på) och Vilhelminas synlighet ute i länet och i landet av nuvarande styrande majoritet, Koalitionen. Och om detta handlar mitt blogginlägg.

För dryga året sedan fick jag äran att kliva på uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd för Vilhelmina kommuns medborgare. Det medförde att jag i mångt och mycket ”flyttade ned” på Plassn där kontoret i förvaltningshuset blev min arbetsplats.

Många är de uppgifter som åläggs kommunalrådet och de innefattar en hel del resande främst i länet, men även ute i landet där Stockholm oftast är resmålet. Men detta gäller inte bara kommunalrådet utan kan likväl innefatta tjänstepersoner och andra politiker. Detta ingår i det regionala politiska arbetet och som enligt mig även måste göras, likväl de uppgifter som åläggs mig på hemmaplan.

Det blir mycket flängande med många möten, kostar skattebetalarna pengar i form av resor och boende och sällan ser man några direkta resultat av dem när man kommer hem.  Naturligtvis ska allt vägas samman och det ska tas noggranna beslut på vad som är försvarbart i det regionala politiska arbetet.

Jag hann ju blott bra med tio månader i ”jobbet”, men visst var det en ”våt dröm” att få komma hem och få berätta att ett regionalt möte resulterat i ett antal jobb eller liknande. Något sådant blev det inte, men jag skulle vilja lyfta några ”regionala” händelser och be er fundera över dem.

Just nu pågår ett projekt där Vilhelmina kommun ingår och som jag berättat om tidigare: En kommun fri från våld. Ett projekt där vi blivit tillfrågade att gå med tack vare framsynta tjänstemän och politiker. Ett projekt som genererar resurser både i form av pengar, men även i kunskap som tillförs oss och som vi kan använda i vårt dagliga arbete inom bl.a Un och Soc.

Vilhelmina kommun är nu ”ensam” kommun i Västerbotten som arbetar för att det samiska parlamentet ska etableras i Vilhelmina. Är det en slump?

Tack vare ett gediget regionalt arbete tillsammans med tjänstemän där vi via olika medier framhållit fördelarna med Vilhelmina som placeringsort och en politisk uppslutning där vi på ort och ställe vid olika plenum träffat parlamentsledamöterna och talat för vår sak har bidragit enligt min mening. Tillsammans är nyckelordet och jag hoppas på att Koalitionen som nu styr fortsätter i samma anda, ”ända in i kaklet” som det förra Socialdemokratiska styret. Mardrömmen vore en jämn omröstning där vi ”stupar” på någon/några röster och vi inte känner oss ha löpt linan ut.

I veckan är det Västerbotten på grand nere i Stockholm. Den enskilt största satsningen från Region Västerbotten och som hålls varje år. Den är ifrågasatt bl.a utifrån ekonomiska aspekter, men som jag skrev ovan måste varje kommun göra sina bedömningar. Det är även den största regionala arenan för Västerbotten och dess kommuner och de flesta brukar åka ned ”imorgon” på själva invigningen.

Det ska även delas ut stora Grandpriset (tisdag 22/1) och i år är det 13 personer/ företag eller organisationer som är nominerade till detta pris.

Glädjande är att tre av dessa från Vilhelmina: Stalon AB, Ida Oderstål och det lilla företaget Stalo Adventure.

Mindre glädjande är att Vilhelmina kommun inte representeras politiskt. Kommunchefen närvarar, men inte kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet Annika Andersson (C).

Vi har duktiga, ambitiösa företagare som uppmärksammas med nomineringar, men även med chans att få ta emot Västerbottens mest hedrande pris inom företagandet, men ingen politisk representation från kommunen?

Företagarna ska hyllas som sig bör, och även tjänstemännen, men bakom dessa finns politiker och politiska beslut. Ett samspel och återigen: TILLSAMMANS. Och det är den bilden vi ska sprida ut i regionen. Ut i landet. I Vilhelmina jobbar vi TILLSAMMANS. Företag och kommunens tjänstepersoner och politiker. Det ger resultat i längden och skapar jobb och tillväxt i vår kommun.

Vi löser inte de stora utmaningarna och problemen enbart på hemmaplan och än vad vi tycker om det så är inte Vilhelmina mittpunkten i vår regionala/nationella omvärld. Vi måste ge oss ut till de arenor som erbjuds och de är sällan i Vilhelmina. För det är där vi träffar våra medspelare och de som delar våra utmaningar, men även de makthavare som äger frågorna och har något att säga till om.

Vilhelmina kommun har under lång tid framhållits som kommun i olika regionala sammanhang och det har iaf jag märkt då jag varit ute på mina resor och möten, men nu befarar jag att vi håller på att halka efter och det oroar mig.

Jag välkomnar en debatt och har även påtalat mina farhågor till kommunalrådet, men vi delar inte uppfattning i frågan.

Klart och kallt (-20) i Saxnäs denna måndag.

 

Bli först att kommentera

Regionalt högnivåmöte

Av , , Bli först att kommentera 26

Så har du arbetet rullat igång efter julen och jag hoppas alla har haft en bra ledighet.

Jag påbörjade min ledighet med en rätt så kraftig förkylning som förtog en del, men den gick över och nu känns det riktigt bra.

Före jul berättade jag om en motion jag skrivit och även om det arbete som lagts ned på att försöka komma någon vart med problemen vi fått i våra trakter med plogningen av de enskilda vägarna. Bl.a om mitt möte med länsstyrelsens tjänstemän där vi diskuterade frågan.

Idag tisdag är jag på väg ned till Plassn för ett högnivåmöte med kommunpolitiker från våra grannkommuner, Länsstyrelsen med landshövding Magdalena Andersson och regionchefen för Trafikverket. På agendan står just denna fråga om plogningen.

Vi får se vad det leder till…

Imorgon onsdag ska jag ned på det första mötet med PKB, Primärkommunala beredningen som är ett av de beslutande organen i den nya regionkommunen. Ett viktigt möte, men framförallt intressant då nya riktlinjer ska dras och den nya organisationen ska landa.

Jag återkommer.

Ha det gott!

 

Bli först att kommentera