Förklaring till den sk. skolpengen

Av , , 5 kommentarer 28

Det är mycket skriverier kring vad och hur den sk. skolpengen som reglerar kommunens kostnad till friskolor är och jag frågade vår ordförande i Utbildningsnämnden (Ubn) Viveka Abramsson (S) om tillåtelse att lägga ut denna text som hon haft på Facebook där hon försöker förklara det hela på ett någorlunda begripligt sätt. Håll tillgodo:

”Tydligen har förvaltningens beredning av friskoleetableringen ifrågasatts av politiker, främst KD, samt berörda föräldrar och boende i området. Det är inte enkelt att beskriva det på ett begripligt sätt, men jag gör ett försök.

Begreppet skolpeng kan uppfattas som att kostnaden är densamma oavsett var eleven går, men så är det inte. Den beräknas på kommunens budget delat i antalet elever.

Låt säga att vi, efter nedläggning av byskolorna, har 400 elever i åk 1-6 på Volgsjö skola och en budget på 42 miljoner kr. Elevpengen blir då 105 000 kr. Om friskolan startar med 70 elever borde det innebära att de ska få en ersättning på 7 350 000 kr, men eftersom det försvinner 70 elever ur beräkningsunderlaget så blir elevpengen 127 273 och de får i stället 9 909 110 kr.

Ökningen av elevpengen blir 22 273 kr och den har då övriga fristående verksamheter rätt att få ut. Det innebär att för 65 elever i befintlig fristående skola, får vi en extrakostnad på 1 447 745 kr och totalsumman blir då 11 356 855 kr istället för den ursprungliga summan på ca 7,3.

Enda sättet att behålla elevpengen på den lägre nivån är att kommunens budget för skolan minskar med motsvarande summa dvs 7,3 miljoner, vilket skulle få konsekvenser för den övriga grundskoleverksamheten i kommunen. Eftersom budgeten är lagd utifrån fullmäktiges beslut så innebär en friskoleetablering en merkostnad som kommer att måsta finansieras på något sätt, men om besparingen tas i annan verksamhet, gymnasiet, Lärcentrum eller i kommunstyrelsen och socialnämndens ansvarsområden kvarstår den högre elevpengen.”

Ha en fortsatt trevlig helg.

Ytterligare friskolor i Vilhelmina kommun?

Av , , 10 kommentarer 26

I onsdags hade Utbildningsnämnden (Ubn) möte och den fråga som kan sägas vara ”hetast” är frågan om hur Vilhelmina kommun ställer sig i frågan ang. en ev. etablering av ytterligare en friskola, nu i Malgovik/Nästansjöbygden?

Den som har följt med i Vilhelminapolitiken och min blogg vet att i början på mars togs ett besparingsbeslut utifrån en MYCKET ansträngd kommunal ekonomi om att avveckla de två grundskolorna i Malgovik och Nästansjö.

Redan nu vill jag ha sagt att detta inlägg kommer att ha mycket fokus på ekonomi. Detta just pga av det dåliga ekonomiska läge vi i Vilhelmina kommun nu befinner oss i.

Ganska snart efter sista Kommunfullmäktige (eller tom före) sökte en grupp föräldrar i området via Skolinspektionen tillstånd att få starta friskola vilket Skolinspektionen har att ta ställning till. I detta ställningstagande tar inspektionen in bl.a synpunkter från kommunen om hur den ser på en sådan etablering av en fristående skola. För eller emot.

Det är ingen hemlighet att vi Socialdemokrater inte är ngr anhängare av friskolor, men i detta fallet behöver vi inte ens fundera över den ideologiska frågan. Det räcker med den ekonomiska för att vara emot.

För oss Socialdemokrater förvandlades ett budgetbeslut om en avveckling för att spara pengar på den kommunala grundskolan till hur mycket denna ”besparing” skulle bli värd om de kommunala skolorna i Nästansjö och Malgovik nu skulle ersättas med en friskola?

En fråga ingen visste svaret på och därför sattes våra kommunala tjänstepersoner på uppgiften för att vi skulle få ett svar och detta via ett beredningsuppdrag. Svaret från tjänstepersonerna finner du här.

Vi blev stumma av svaret då det visade sig att denna ev. etablering av en friskola skulle kunna komma att kosta kommunen nästan 12 miljoner kronor (11 665 954 kr).

En budgetbesparing (på i runda slängar 8 miljoner) genom avveckling av de bägge skolorna i Malgovik och Nästansjö skulle med andra ord vändas till en större kostnad än den vi hade innan besparingsbeslutet i början på mars.

Här har vi slitet för att få ned kostnaderna via budget -20 för att komma ned i ram för att se stora delar av detta jobb slukas av en ev. etablering av en friskola. Helt oacceptabelt.

Frågan från Skolinspektionen dök upp till förvaltningen och för Ubn att svara på. Vi Socialdemokrater hade vårt svar klart för oss. Liksom Centern hade sitt.

Vad PD! svarade och hade i bakfickan visste vi inte, förutom att det nog skulle vara positivt till en etablering. Frågan vi ställde oss var om där skulle komma några anvisningar VAR pengar till en ev. etablering skulle tas ifrån?

Alla förslag redovisas nedan (och ta dig tid att läsa igenom dem. De är inte långa).

Socialdemokraternas förslag

Centerpartiets förslag

PD!s förslag

Efter div. omröstningar ställdes till slut Socialdemokraternas förslag mot  Centerpartiets förslag. PD! röstade på Centerns ”mildare”  variant, men med formulering som fortfarande avstyrker en friskoleetablering. Värt att notera. Vår reservation kan du läsa här.

Det om själva beslutet och det svar som nu kommer att inges till Skolinspektionen.

Det har skrivits en hel del i denna fråga och jag skulle vilja kommentera iaf. ett av de ”påståenden” som florerat.

Rickard Norberg (KD) menar att den beredning som nu gjorts från tjänstepersonerna var styrd av Centern och Socialdemokraterna där han”läst yttrandet från förvaltningen och det blev som förväntat utifrån den politiska majoritet kommunen har sedan den 2 mars dvs s och c.”

Detta påstående måste innebära att han anser att tjänstpersonerna som jobbat med beredningen låtit sig styras av politiker från Centern och Socialdemokraterna?

Något sådant har aldrig förekommit. Tvärtom har de gjort ett bra jobb och OM han inte tyckt om resultatet hade han kunnat sagt att han inte hållit med ist. för att anklaga dem för att gå politikens ärenden. I mitt tycke ett mycket fult påstående som tar all heder och ära från tjänstepersonerna och borde rendera i att de får en ursäkt från honom anser jag.

Sedan. Finns det en spricka mellan oss Socialdemokrater och Centern?

Jag tror att de flesta som tänker efter förstår om vi inte var riktigt överens i denna fråga. Det kan inte ha kommit som en skräll. Visst vore det väl bra om vi kunnat vara eniga, men det går inte alla gånger och detta var en fråga som delade oss redan från början och som vi visste om.

Slutklämmen då.

Oavsett vad som sägs/sagts och skrivs så landar jag till slut i samma slutsats och det blir i att ta ansvar för den kommunala ekonomin och OM det nu skulle bli en nyetablering av en friskola vilar ansvaret tungt på de partier inom PD! +SD på att tala om för Vilhelminaborna vilken finansiering och besparingar de tänkt sig. Jag är inte förhoppningsfull i den frågan då de inte lyckades med det inför budget -20.

Till den prioriteringslista som nu finns på Ubn (och observera att detta bara är deras verksamhet) inför budget -21 ligger prioriteringar på dryga 53 miljoner. PD! + SD ska skaka fram ytterligare nästan 12 miljoner vid en ev. friskoleetablering. Ska bli intressant att följa med tanke på vad pengar som ligger i prioriteringspotten (drygt 52 miljoner). 

Det om detta i denna fråga och hur jag ser på saken.

Mycket nu

Av , , 1 kommentar 17

Det händer mycket nu i vår värld. I stora vida, men även i vår lilla närhet, men gemensamt just nu är att det mesta är kopplat till Coronaviruset Covid -19.

Här i Sverige stänger vi ned samhället bit för bit för att hindra smittspridning och även i Vilhelmina vidtar kommunen steg och åtgärder för att ta sin del av ansvaret. Mer kan du läsa här på kommunens hemsida.

Ingen nu levande människa har upplevt detta scenario som nu utspelas med alla konsekvenser som det innebär för vårt samhälle. Denna pandemi slår mot ekonomin, både den privata, men även för företag och kommuner och var detta landar i till slut är nog svårt att sia om. Ekonomi i all ära, men sedan har vi alla de sjuklingar och dödsfall som rapporteras och då framstår detta som en mycket svår tid vi har framför oss. Nu prövas både vi och vårt samhälle. Alla beslut är avvägningar där ekonomi, liv och hälsa står på spel. Inga lätta beslut.

Hos oss i Vilhelmina står en ljus vår med annalkande turistsäsong och påsk för dörren och det kommer att bli ett avbräck för ekonomin för främst våra lokala företag, men även i slutändan den kommunala ekonomin.

Vi har även vårt personliga ansvar där vi måste fundera på allt ”som är nödvändigt” och hur mycket vi måste vara och röra oss ute i vårt samhälle?

Sedan kommer vi till frågan hur vi ”sprider” information, tankar och åsikter i frågan? Mycket ”dynga” sprids för tillfället främst på nätet vilket är helt förkastligt.

Jag är inte orolig för min egna hälsa, men jag måste göra det jag kan för att undvika smittspridning så att andra drabbas.

Sist tror jag ändå att det trots det elände som nu försiggår kommer det något positivt ur detta, men det kan ta tid, men det kommer att gå över.

Ha det gott där ute gott folk!

Att mota Olle i grind

Av , , 4 kommentarer 27

Jag har nu ”legat lågt” i nästan två veckor. detta efter det fullmäktige som var den 2/3 och efter de beslut som där togs. Min bror sade till mig att jag hade en ”oppförsbacke” just nu och det kan stämma.

Det finns att läsa lite här och var om besluten,  men kritiken har inte låtit vänta på sig. Huruvida den är befogad eller inte lämnar jag tillsvidare därhän.

Både beslutet om skolornas avveckling i Malgovik/Nästansjö och presidiefrågan är överklagad vilket i sig är bra. Är fel begångna så ska de rättas till, men det är för tidigt att skriva ngt om resultatet.

Det har varit tungt de senaste veckorna. Dels utifrån de beslut vi tvingats ta, men framförallt utifrån den ”skitstorm” jag och m.fl blivit utsatta för. Detta tar musten ur en och iaf jag börjar fundera på varför någon vill utsätta sig för att bli politiker?

Att bli kritiserad, och beslut som överklagas kan jag ta, men all dynga som sprids, ofta av anonyma läktarcoacher och som släpar politiker och kommunala tjänstemän i smutsen kan jag inte med (och tillhör du nu ngn av dessa så bry dig inte om att kommentera för jag kommer inte ta in det i bloggen).

Mina vänner och bekanta, politiker och tjänstemän kan inte gå ut och umgås i sociala sammanhang pga deras politiska engagemang och jobb? Detta speciellt om man går ut och de kan förmoda träffa på människor som är alkoholpåverkad. Män, alkohol, ingen ”farstu” och åsikter på den yttersta politiska högerkanten  verkar de ha gemensamt.

Det har hänt mig tidigare att jag blivit utsatt för människor som anser att jag ska ”svara för mig” på dessa tillställningar, vilket fått mig att avvika och avveckla min närvaro och gå hem.

I helgen kom jag på mig själv med att mota ”Olle i grind”, tacka nej till ett kalas då jag inte ville utsätta mig, men framförallt födelsedagsbarnet för  pinsamheter med några uppträdanden. Med det sagt inte säkert att det skulle ha blivit något, men jag ville inte riskera något så jag blev hemma.

Nu får det vara nog om detta och nya tag ska tas, men nu vet ni vad tystnaden berott på.

En bit på väg, budget 2020

Av , , 15 kommentarer 18

Under senaste veckorna har debatten gått varm angående Vilhelmina kommuns ekonomi och den budget för 2020 som nu ska till att tas imorgon måndag.

Mycket av bakgrunderna finns i tidigare inlägg och jag ids inte gå in på bakgrunderna utan du, käre läsare får ”bläddra i arkivet” isf.

Nu efter långa, många och bitvis knepiga samtal har vi nu tillsammans med Centerpartiet lagt fram till kommunstyrelsen ett budgetförslag som är en bit på väg i att få en budget i balans. Turerna efteråt fram till den klubbas är minst lika knepiga.

Men faktum är att att vi nu på fullmäktige imorgon ska ta beslut om 2020 års budget och vi hinner inte mer än slå klubban i bordet förrän vi ska börja jobba med budgeten inför 2021. Den ska i bästa fall klubbas på fullmäktige i juni. Det är sålunda tre år man här måste hålla reda på och nedan finner du en tabell som visar på vad den sk. prislappsmodellen ”kommit fram” till att våra verksamheter ska kosta.

Denna prislappsmodell har förevisats oss politiker på gruppfullmäktige. På dragningar i Kommunstyrelse som i Fullmäktige av våra ekonomer från vår egna förvaltning som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med projektet har varit att ge förutsättningar för:

  • Stärkt ekonomi
  • Realistiska budgetramar
  • Koppling till demografin
  • Medvetna politiska prioriteringar
  • Långsiktig planering

Den 21/10 -19 tog vi i fullmäktige beslut om att ingå i projektet med prislappar. INGEN var emot.

Den 16/12 -19 tog vi beslut i fullmäktige om en första sänkning av budgetramarna med 25 miljoner (21 på Ubn och 4 på Soc) som ett första steg i budget -20. Här blev utfallet 25 av 27 röster för. (SD röstade emot. Pa var ej på plats).

Vad är det då vi ALLA har att förhålla oss till?

Det preliminära utfallet för 2019 pekar på en nettokostnad på ca 555 miljoner och ett underskott på ca 24 miljoner. Inför budget -21 ska kostnaderna ned med ca 60-80 miljoner, men där en ”omställningspeng” ska räknas in och där vi i politiken ska fördela ut till våra olika verksamheter utifrån behov. Och behov finns. ALLA kommunens verksamhetsgrenar kommer att vilja ha av dessa pengar, men de omställningspengar som finns kommer inte att räcka till så här i början. Ett stålbad måste till.

Imorgon på fullmäktige ska budgeten -20 vägas och mätas och jag räknar med att de som nu går upp i talarstolen redovisar KONKRETA SPARFÖRSLAG för Vilhelminas kommunmedborgare. Något annat duger inte.

Utifrån de tidigare beslut som man varit med att ta, men framförallt för att klara upp den ekonomiska situation vi nu befinner oss i.