Studieresor

Av , , Bli först att kommentera 19
På skolan i Saxnäs har vi våra studieresor, men efter pandemin har det varit sparsamt med detta, men nu var det dags.
I förra veckan, onsdag drog klass 2-3 på skolan i Saxnäs ned mot Östersund med linjebuss till Plassn där vi bytte till minibuss.
Frukostmaten hämtades på COOP i Vilhelmina som sponsrat oss med detta under ett flertal tillfällen.
Väl framme i Östersund väntade Boda Borg (typ Fångarna på fortet) och questar som kräver både finurlighet och samarbete och  sist på programmet  blev det Lazardome och det var höjdaren enligt barnen.
En plockmiddag fick avsluta en tidig kväll med trötta barn som varit uppe sedan 0500.
Full rulle dag två för eleverna och efter en god frukost blev det studiebesök på Arla mejeri i Östersund. Ost, ost och åter ost handlade dagens studiebesök om och köper ni en Jämtländsk hushållsost framöver finns chans att någon av eleverna har varit med och tillverkat den.
Snabb lunch på campingen avklarades innan nästa besök på Jamtli.
På Jamtli hade inte allt hunnit öppna för säsongen men utställningarna inomhus hanns men och självklart lite djur.
Eftermiddagen ägnades åt finmiddag och restaurangkultur med tvårätters på restaurang Dalwhinnie för att sedan hitta en lekplats nere vid Storsjön på span efter Storsjöodjuret.
Trötta ben vilade slutligen i det vackra vädret på Stortorget innan hemkomst till stugan och lite avslappning.
Efter frukost dag tre packades det ihop och kosan ställdes mot nordväst. Mellanlandning i Strömsund med Dollarstore och fika hemma hos Dunderklumpen.
I Vilhelmina lämnades slutligen bussen tillbaka och de sista 12 milen gjordes i den nya fina ”fjällbussen” och det blev helg för allihopa….
Både jag och min kollega som följde med kan INTE annat än imponeras över dessa fyra elever och hur de genomförde det hela och det kändes som vi var en liten familj på semester.
Slutligen tack till alla som genom sina inköp av påskris, toapapper odyl. har varit del av att få till stånd dessa resor (klass 5-8 var till Stockholm under större delen av v.20). Även COOP ska ha tack för sin sponsring av frukostmaten och sist men inte minst tack till er föräldrar som lånat ut era fina ungar till oss.

Bolagsfrågan återremitterad till Ks

Av , , Bli först att kommentera 39

Idag på fullmäktige skulle då ett ev. bildande av kommunalt bolag inom avgiftskollektivet klubbas och det blev en debatt på ett par timmar med lite ajourneringar.

Från min sida har jag försökt beskriva hur ärendet gått till och jag tycker inte att det skötts bra från den politiskt tillsatta bolagsgruppen redan från början.

Tidigt pekades alternativ till ett bolag ut, men denna information kom inte oss andra till del. Missades? Hemlighölls? Jag vet inte.

De som nu under dagens möte drev linjen  (S+C+M) om ett bildande av bolag menade bl.a om att ”bolagsgruppen” följt de direktiv de fått och att dessa inte innehöll några som helst direktiv om konsekvensanalyser för verksamheten. Vare sig i den dagliga verksamheten eller ekonomiska (för Ks eller för de medborgare som ska betala kalaset i form av avgifter för vatten och avlopp). Man menade vidare att nu hade det gått så långt och att ”loppet var kört” för att stoppa bolaget.

I mitt tycke ett konstigt resonemang och så här i efterhand undrar jag vad Lyckseles kommunalpolitiker säger om detta? Om inte vi i Vilhelmina vet vad det innebär lär inte de veta så mycket mer. Är de beredda att pytsa in pengar i det hela?

Nåväl. Jag hade både mitt anförande och yrkande klart vilket jag hade förberett och det stod var och en fritt att bifalla eller förkasta:

Underlagen som nu presenterats av kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut, är i flera avseenden undermåliga och endast utifrån ett rådande perspektiv till framtida lösningar för de utmaningar vi står inför gällande V/A. Detta trots att alternativ presenterats den av KS tillsatta grupp med representanter från S+C och M och som ska jobba med denna framtidsfråga.

De redovisade handlingarna är uteslutande av rent formell karaktär, vilka krävs för att en bolagsbildning över huvud taget ska kunna genomföras. En stor och komplicerad fråga, som kommer att ha stor betydelse för medborgarna i Vilhelmina kommun både i avseende på service och kostnader, har redovisats komplett befriat från både en konsekvensanalys och vad ännu viktigare är, utan en siffra om vilka ekonomiska konsekvenser den föreslagna verksamhetsförändringen och bolagsbildningen kan komma att medföra. Den bakomliggande beredningen är mycket bristfällig och slarvigt genomförd och skapar stor osäkerhet om vad ett kommande beslut kommer att få för konsekvenser både verksamhetsmässigt men också ekonomiskt.

Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med krav på att det nu liggande förslaget kompletteras med en omfattande konsekvensanalys som då också ska innehålla en redovisning av de kostnader som föranleds av förslaget att jämföras med kommunens nuvarande kostnader för de verksamheter som nu föreslås överföras till det blivande bolaget. Kommunstyrelsen ska i sin konsekvensanalys särskilt belysa de konsekvenser bolagsbildningen får på det idag tillämpade koncerntänkandet med utgångspunkt i att kommunens anställda kan arbeta mera gränslöst än när personalresurser knyts explicit till strikt avgränsade verksamheter och arbetsuppgifter.

Jag yrkar även på att de alternativ till bolagisering och som presenterats gruppen bereds och analyseras i vederbörlig ordning för att slutligen redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till.

Magnus Johansson (S)”

En liten märklig konstellation växte fram mellan mig + V+ KD+PA+SD+Fi där vi helt plötsligt hade tillräckligt med röster (nio) för en minoritetsåterremiss.

Diskussioner följde på hur mitt andra yrkande kunde tas med beroende på den analys jag åsyftade och som fullmäktiges ledamöter INTE fått ta del av. Utifrån den debatt som följde så hoppas jag att alla fått klart för sig hur viktigt det är att ärendena bereds rätt och att insyn är A och O. Något som faktiskt påpekades i den allmänna debatt som var under dagen.

Jag begärde ajournering och samlade den lilla revolutionerande skaran och vi kom överens om att stryka det andra yrkandet. Alla var vi överens om att det INTE var bolaget i sig eller samarbeten vi var emot, men misskötseln av HANTERINGEN OCH UNDERLAGEN. Kvar blev det första yrkandet som efter votering bifölls av blott nio röster, men som räckte för en återremiss.

Personligen ser jag det som en seger för Vilhelminaborna som jag hoppas får ett bättre berett beslut från politiken och även en knäpp på näsan för dem som försöker gena i kurvorna.

En besk eftersmak infann sig dock för en stund då debatten tenderade att bli personlig, men jag tar det som att ”man” har slut på argumenten och då ger sig på mig som person.

För min del gissar jag att ärendet tar slut iom detta beslut då jag blott och enbart har ett fullmäktigemöte kvar och kvarvarande ledamöter får nu hålla ett öga på att iaf detta ärende bereds på rätt sätt framledes.

Sköt om er!

Kommunfullmäktige måndag 16/5

Av , , 1 kommentar 11

Den som orkat följa mig den senaste veckan på bloggen har fått läsa om ärendet om bolagisering av våra avgiftskollektiv i tre delar och jag ska inte tråka ut er med att dra det hela en gång till utan den som vill kan gå in på nedan länkar och läsa om det och varför jag imorgon kommer att driva frågan om att återremittera ärendet för att bereda alla frågetecken som finns:

Del 1

Del 2

Del 3

Här finner du även en länk till mötet som startar kl 10 och jag hoppas du följer det hela.

Ha en fortsatt trevlig söndagskväll!

 

 

 

Bolagisering av avgiftskollektivet Del 3

Av , , 4 kommentarer 19

Jag har i tidigare två inlägg försökt beskriva bakgrunden i ett ärende som nu på måndagens (16/5) fullmäktige ska upp för avgörande och som handlar om bolagiseringen av Vilhelmina kommuns avgiftskollektiv.

Under hösten -21 presenterades såväl undertecknad som KSO (kommunalråd) de bolagshandlingar som efterfrågats för att kunna ta ett beslut OM Vilhelmina kommun skulle kunna skulle bolagisera sitt avgiftskollektiv.

Såväl jag som KSO uppfattade att det fanns en dålig stämning i arbetsgruppen och samstämmigheten mellan politik och tjänstepersoner var mer eller mindre obefintlig och man taktade INTE med varandra i denna mycket viktiga fråga. Frågar ni mig så ser jag det som mycket viktigt att tjänstepersoner och politiker tar armkrok sådana här gånger och jobbar mot ett gemensamt mål.

Bolagshandlingarna presenterades, men de frågor som väckts sedan lång tid tillbaka om konsekvenser, ekonomi, organisation, och hur våra grannkommuner såg på saken var fortfarande obesvarade. Och är så än idag.

Vi har idag en bra, effektiv organisation och den anser jag att man inte slår sönder lättvindigt utan att veta vad man ger sig in på.

Under mina många träffar och i samtal med högst kommunansvariga politiker  i våra Inlandskommuner så var det ”kalla handen”. Intresset för ett gemensamt bolag var stendött. Däremot pratades det om olika samarbeten mellan kommunerna. Så har jag även nu senaste veckan fått höra från samtal med Åsele och Dorotea där SAMARBETEN diskuteras.

Bristen på underlag som svarade på frågorna om EKONOMI, ORGANISATION (för våra medarbetare inom tekniska enheten) och Inlandskommunernas medverkan medförde att ärendet om bolagiserandet sköts fram. Gång på gång, på gång…..

Även våra tjänstepersoner uttryckte det som att det var undermåliga underlag som presenterades oss politiker, men utifrån de ”order” de fick från den politiskt tillsatta ”gruppen” blev det som det blev och frågar man mig så upplevde jag en stor frustration bland tjänstepersonerna där allt gick ut på att leverera sådant som talade för en bolagisering. Allt annat, andra alternativ var inte av intresse. Bolagiseringen ska genomföras med till alla buds stående medel. Vad det innebär för Vilhelmina kommuns befolkning verkar vara sekundärt.

Vi var några stycken i Socialdemokraterna som efterfrågade mer beslutsunderlag och själv framförde jag en önskan om att utifrån den analys som gjorts TVÅ ÅR TIDIGARE (mars-20) titta på alternativet av att gå in i djupare samarbeten med tex VAKIN.

Varför VAKIN kan då vän av ordning fråga sig?

Ett av huvudargumenten har varit att få tillgång till kompetens i bolaget, men frågan jag ställer mig är vad egentligen LAVAB kan bidra med? I Vilhelmina jobbar vi i två dalgångar som det byggs i och investeras för 100-tals miljoner och det tarvar en del från vår tekniska personal. Inget fel på LAVAB, men enligt uppgift har de i dagsläget ingen kompetens  som vi inte har själv att bidra med ”för framtidens utmaningar”. Dorotea kommun med Borgafjäll eller VAKIN, detta i sammanhanget enorma bolag har desto mer i kompetens att bidra med.

Jag ser det som att OM vi ska organisera om en verksamhet så vill iaf jag se de alternativ som står till buds och utifrån det ta ställning till det jag (och kanske fler med mig) anser vara bäst för vår vår kommun och dess medborgare. Jag tror att även DU som skattebetalare/avgiftsbetalare vill veta vad som kommer EFTER att ett ev. bolag bildats eller om vi får en enorm baksmälla med ökade kostnader i avgifter för vatten och avlopp? Eller för den delen en övrig teknisk verksamhet som funkar halvknackigt?

Som nu är kör man efter ETT spår, bolagisering som är delvis berett med bolagshandlingar, men inga konsekvensanalyser, men andra alternativ som tjänstepersonerna lämnat är totalt nonchalerade och förkastade.

Utifrån bl.a detta ärende lyfte jag frågan redan i höstas om hur det har handlagts. Framförallt inom mitt egna parti, Socialdemokraterna i Vilhelmina. Hur vi UNDANHÅLLITS viktig information. Hur vi bemöter partikamrater och tjänstepersoner. Förtroende och tillit. Resten är historia som man brukar säga.

På måndag är det fullmäktige där jag INTE kommer att stödja den linje som drivs från främst Socialdemokraterna och Centerpartiet  om att bolagisera avgiftskollektivet utifrån det jag försökt beskriva ärendegången om bolagisering av avgiftskollektiven och kommer att driva frågan om en återremiss.

För dåliga underlag som inte beskriver konsekvenserna, den framtida ekonomin och kommunsamverkan i detta bolag är huvudskälet, men jag vill även att övriga alternativ för att möta framtidens utmaningar undersöks och bereds.

Utifrån detta resonemang är bolagisering ETT alternativ. Kanske det bästa? Vad vet jag, men så länge ingen vill undersöka de andra alternativen lär vi aldrig få reda på något annat.

Gör om. Gör rätt.

Bolagisering av avgiftskollektivet Del 2

Av , , Bli först att kommentera 17

De som nu följt med har jag försökt beskriva bakgrunden till ett kommunalt ärende som handlar om att bolagisera Vilhelmina kommuns kommunala vatten och avloppsverksamhet och vår berättelse fortsätter….

Tanken på att bolagisera avgiftskollektivet väcktes och en grupp bildades med tre representanter;  en från Socialdemokraterna, en centerpartist och en moderat. De skulle jobba med frågan tillsammans med tjänstepersoner från såväl Vilhelmina kommun samt motsvarande bolagsfolk från LAVAB i Lycksele.

Under resans gång väcktes frågor (inte bara från mig utan från flera håll) hur man skulle organisera upp de bitar som INTE hamnade i bolaget?

Vad händer med de verksamheter inom kommunen som INTE hör till vatten och avlopp, men som utförs av gemensam personal? Snöskottning, återvinning etc, etc. Sådant som vår tekniska personal gör och som INTE hör till vatten och avlopp.

För att få detta till att fungera och bli effektivt behöver flera kommuner gå in i bolaget. Detta för att få till de fördelar som beskrivits för oss, men vad säger VÅRA grannkommuner om att delta i detta projekt?

Frågorna har varit många och tanken med ”gruppen” var att de tillsammans med våra tjänstepersoner skulle ta fram underlag till oss övriga för att vi ska kunna ta ett bra klokt och välgrundat beslut.

Ett första beslut blev taget i maj -20 om att det för fullmäktige skulle presenteras bl.a bolagshandlingar, dvs Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, men det dröjde. Och till dags dato är det de enda beslutsunderlag som presenterats oss fullmäktigeledamöter.

Arbetet drog ut på tiden och måste anses ha gått trögt. För oss Socialdemokrater fick vi från vår representant höra att det fanns en ovilja från våra kommunala tjänstepersoner i Vilhelmina om att jobba med frågan och att de ”inte levererade”. Vad andra partier fick veta (såväl i majoritet som opposition) har jag fått höra en del och det är ”ingenting”.

Denna klagosång över våra tjänstemän fortsatte. De ”levererade inte” och nyfiken som jag är tog jag kontakt med dem för att höra mig för vad som hände. Detta är trots allt allvarliga frågor att tjänstepersoner trilskas och inte gör det de ska.

Bilden jag fick var att ingenting hände. Tjänstemännen menade att de visst levererade till gruppen, men att de upplevde det som att det inte dög med det de levererade och framförallt pekade på att en bolagisering kanske INTE var det bästa för Vilhelmina kommun.

Det visade sig att andra alternativ till bolagiseringen fanns/finns och hade från tjänstepersonerna presenterats (mars – 20) för delar av den politiskt satta gruppen. Jag skriver delar och åsyftar då  Socialdemokraterna och Centerpartiet. Mig veterligen så hade inte moderaten sett röken av denna den första analysen vare sig då den skickades eller senare (om ens nu) om de olika alternativ till bolagisering som presenterats.

Min fråga då blir varför vi övriga i partierna, såväl majoritet som opposition (där även moderaten ingick) INTE fick dessa alternativa lösningar presenterade för oss och vad som gav dessa två i gruppen rätten att undanhålla oss andra denna information?

Detta får avsluta del 2.

 

 

 

Bolagisering av avgiftskollektivet Del 1

Av , , 2 kommentarer 16

Hur kan vi organisera våra kommunala tillgångar och verksamheter på bästa sätt för att utnyttja Vilhelminabornas skattepengar på bästa och effektivaste sätt?

Det är en fråga som är av yttersta vikt och som jag tror intresserar många Vilhelminabor då taxorna för vatten och avlopp är en stor del av hushållsekonomin.

Det var med en sådan fråga diskussionerna startade under hösten år 2019/ början 2020 om vårt avgiftskollektiv, men vad är det då?

Vatten/avlopp och sopor är verksamheter som finansieras dels av avgifter (Vatten och avlopp), dels av skattepengar (teknisk verksamhet, snöskottning, återvinning etc) och i en liten kommun (till folkmängden) som Vilhelmina är sköts det av vår tekniska avdelning inom kommunstyrelsen (Ks) och personalen kan sägas bekostas av en blandning avgifter och skattepengar då de jobbar inom bägge dessa områden.

Bäst tycker jag vår kommunala vaktmästare i Saxnäs kan få bli sinnebilden för detta då han ena stunden skottar snö (skattekollektivet) för att nästa jobba på avloppsverket (avgiftskollektivet) för att sedan hjälpa till på återvinningsstationen (skattekollektivet).

Hur skatter/avgifter regleras sköts via kommunens personal och de administrativa systemen och vardera kollektiv ska betala för sitt, men enligt vår ekonomichef funkar det bra.

Även själva verksamheten fungerar bra och är kostnadseffektiv om man ska tro våra tjänstepersoner som har kunskap och erfarenheter och jag har inga skäl att misstro dem. Tvärtom så litar jag i hög utsträckning på dem.

Dock går vi mot nya tider med nya, skärpta lagstiftningar inom bl.a vatten och avlopp och utifrån detta måste kommunen möta upp detta på ett bra sätt inför framtiden och HUR gör vi det på bästa vis?

Inom Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina började vi resonera om detta för flera år sedan och en tanke föddes om att bilda ett kommunalt bolag tillsammans med Lyckseles kommunala vatten/avloppsbolag LAVAB. Det som sades vara fördelar var:

  • Större bolag. Större inköp = bättre priser
  • Gemensam personal
  • Gemensam administration
  • Kompetenser utöver det vi har idag.

Ute i Västerbottens inland sas det finnas kommuner, tjänstepersoner/politiker som var intresserade i detta och den bärande tanken var att för att få detta att fungera att flera kommuner än Vilhelmina anslöt sig till detta tänkta bolag.

Ett ”Inlandets VAKIN” (Umeå kommuns kommunala vatten och avloppsbolag) var på gång, men istället för Umeå med kranskommuner var det tänkt att inlandskommuner skulle gå med i detta projekt och bilda ett bolag.

Två personer från vardera Socialdemokraterna och Centerpartiet var drivande i detta ”projekt” och blev sålunda dem som senare skulle ingå i den grupp som TILLSAMMANS med kommunens tjänstepersoner inom området skulle jobba med frågan.

Hur det gick?

Det tar vi i del 2….

Rävlyan- vad händer med affärn i Saxnäs?

Av , , 10 kommentarer 31

Under hösten -21 arbetade jag m.fl inom kommunledningen med frågan om hur vi bäst skulle nyttja kommunens lokal ståendes mitt i Saxnäs by, mitt emot Affärn. En lokal som i dagligt tal går under benämningen ”Rävlyan” eller ”gamla distriktsmottagningen” beroende på vem man pratar med.

Först en bakgrund och den är nog så komplicerad.

Som de flesta vet har vi i Vilhelmina kommun levt med en skral ekonomi som medfört många stora neddragningar i verksamheterna ; främst inom skola och omsorg.

Men även inom Ks (kommunstyrelsen) har det dragits ned och en post som det tidigt togs beslut om var att kommunen måste se över sina lokaler och minska ”kvadratmetrarna” då det är stora kostnader i att drifta dessa.

Lokalen ”Rävlyan” har stått mer eller mindre tom i snart 10 års tid och personligen har jag under denna tid varit rädd om den då det är den enda kommunalt ägda lokal + mark som finns centralt i Saxnäs. Jag m.fl har sett det, med tanke på den expansion som sker i området som oklokt att göra sig av med lokalen och jag har stretat emot att göra oss kvitt huset + marken.

Samtidigt måste man se till de realiteter som händer och sker och med tanke på alla neddragningar de senaste åren har inte jag sett att det gått att motivera att ha lokalen kvar. Speciellt då vi själva inom ks inte har någon verksamhet att ”stoppa” in där.

Ricklundgården är en känd kulturverksamhet som har många år på nacken och som genererar både jobb och reklam till Saxnäs och Vilhelmina och ifjol sökte de pengar till ett tvåårigt projekt att jobba med skolbarn. De sökte en lokal och fick ett löfte om att hyra in sig i Rävlyan. Perfekt.

Vår affär i byn är också mycket viktig och ett nav i byn och var även de i behov av större lokaler samt att göra om sin tankanläggning för att möta framtida regelverk och då Rävlyan är på andra sidan vägen kan man förstå att de ser detta som en stor fördel. De kontaktade kommunen och lade ett bud på fastigheten. Dock uppstod då ett dilemma och diskussioner fördes hur man skulle kunna möta bägge dessa behov. I dessa deltog jag ej till en början.

Var och en kan förstå att det blev en krock mellan intressena om att nyttja lokalen och till slut blev även jag inblandad i dessa diskussioner.

Utgångspunkten för mig var att försöka få ihop ett paket där Ricklundgården kunde verka med sitt projekt, men även att Affärn kunde vidareutveckla sin verksamhet. Detta delade jag med fler.

Det visade sig i samtal med miljö och bygg (Mbn) att för att en ev. försäljning av Rävlyan skulle kunna göras så måste en detaljplaneändring göras och i dagsläget är arbetet med en sådan i tidsintervallen ca 2 år.

Perfekt enligt mig där isf projektet kan fortgå under sin tid medan arbetet med detaljplanearbetet fortgår. Det rimmade även med de beslut som tagits tidigare om att minska lokalytorna och även med den näringslivsstrategi som kommunen antagit. En röd linje följdes.

Ett möte planerades med innehavarna av Affärn i Saxnäs där de inte såg några problem med att hyra ut lokalerna under projekttiden för Ricklundgården. De fick även i uppgift att kontakta Stiftelsen Ricklundgården och göra upp om hyra (till samma kostnad som lovat tidigare). Allt frid och fröjd trodde jag…

Helvetet bröt lös inom Socialdemokraterna och allt som tidigare sagts och gjorts revs upp och ett beslut om att bereda ärendet vidare togs på repskapet som jag fick ”nöjet” att driva. I slutändan stod Centerpartiet + en vänsterpartist kvar i den gamla uppgörelsen.

För egen del hamnade jag i onåder och den 1 mars sa jag tack och adjö till de mesta i politiken, men min fullmäktigeplats har jag kvar tom valet i höst.

Ägarna till Affärn som planerar för en utökning ser inte hur de ska komma vidare med sina planer då banker och tillstånd blir ståendes pga att kommunen i form av en brokig majoritet av S+Fi+Pa (Kd röstade inte i ärendet) sätter stopp för en försäljning till efter att projekttiden för Ricklundgården går ut om två år.

Förståelse för de processer för ev. övertagande i lokaler, kontakter med banker, tillståndsprocesser för bl.a bränsle, byggprocesser osv, osv verkar som totalt bortblåst och att säkra en fungerande livsmedelsbutik som vill satsa i vår dalgång verkar som bortblåst.

Med det beslut som nu gäller ska lokalen behållas projekttiden ut och sedan säljas.

Jag förstår ägarna till affärn som nu lever med mycket stor frustration och som ifrågasätter vad kommunen egentligen vill? Vilket företag kan planera utan att riktigt veta vad som gäller och detta i ett ärende där det är tänkt att satsas miljoner?

Jag vill åter betona att jag ser både vår affär och Ricklundgården och dess projekt som viktiga, men tycker det är synd att en uppgörelse  inte blev av där ägarna till affärn hade fått köpa Rävlyan, hyra ut lokalerna till Ricklundgården och deras projekt. Och att de sedan under två års tid och samtidigt kunnat få jobba med sina processer för en fungerande affär och bensinförsäljning. Detta gick nu i stöpet.

Vi hade en Win-winsituation enligt mig, men detta strul har vi inte behövt och vad som nu händer med affärn i Saxnäs återstår att se, men enligt uppgift läggs alla framtida investeringar på is.