Ripjakten säkrad till den 15 mars

Av , , Bli först att kommentera 12

För några veckor sedan damp ett beslut från regeringen ned ang jakten på ripa och som upprörde oss främst i den norra landsändan. Efter ett initiative från vår distriktsordf. Isak From (S) hölls ett fjärrmöte med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) där vi var en rad mycket kritiska socialdemokratiska kommunföreträdare från  norr till söder i fjällregionen.

Med tidigare erfarenheter i bagaget så kan jag säga att det för en gångs skull är roligt att man lyssnade på oss och nu är förslaget ändrat tillbaka till som det var förut med stoppdatum 15 mars.

Från pressmeddelandet jag fick mig tillsänt:

”- Ripjakten i Nordvästra Sverige är en viktig del av vårt kulturarv, viktig för rekreation och besöksnäring. Vi välkomnar därför och är glada att regeringen nu lyssnat på den välmotiverade kritiken inte minst från våra engagerade partikamrater i fjällkommunerna, men också jägare, samebyar och besöksnäringens kritik mot de förkortade jakttiderna på ripa, säger Isak From, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller jakttiderna på ripa blev det inte så.

Det är mycket bra att regeringen tagit ett nytt beslut och gör två nödvändiga korrigeringar i jakttiderna. Jakt på ejder kommer att pausas i väntan på en förvaltningsplan med möjlighet till jakt efter en ny åtgärdsplan kommit på plats i syfte att minska ejderpopulationens sårbarhet, säger Isak From ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

Den för oss i Norra Sverige viktiga jakttiden på dalripa och fjällripa kommer att ändras. Jaktslutet blir detsamma som gällt tidigare i Älvdalens kommun (28 februari), Jämtlands län (28 februari) samt i Västerbotten och Norrbottens län (15 mars )ovan lappmarksgränsen. Jaktslutet blir 15 februari i Västerbotten och Norrbottens län nedanför den så kallade lappmarksgränsen. Ändringen som görs innebär också att jakt på ripa kommer att vara tillåten Värmland, Gävleborg och Västernorrland enligt de jakttider som gällt tidigare år. ”

Ha en trevlig helg.

Budgetar, gymnasieförbund och gökungar

Av , , 7 kommentarer 21

Idag måndag hade vi vårt sista fullmäktige där den senaste ekonomiska rapporten (per 31/5) visade på ett prognostiserat överskott på ca 7 miljoner för 2021. Ett glatt besked inför sommaren, men som följde med ett varningens finger om att mycket återstår av året. Inte mycket behöver hända för att det ska vända till ett sämre resultat.

Den allmänpolitiska debatten följde och som präglades mycket av ekonomin, men även om den eviga frågan om dåligt med information och insyn där vi i majoriteten naturligtvis bär en stor del av skulden enligt oppositionen.

Men debatten rann även in på ens egna ansvar att ta till sig information och att inte likt gökungar vänta på att bli matad. Detta verkar ha varit en öm tå då en av ledamöterna kände sig träffad i sammanhanget fast själv uppfattade jag det hela som en mer allmänt hållen uppmaning.

Vad vi även ser är bristande engagemang och stor/icke befintlig närvaro från de av folket valda ledamöterna till de olika posterna och bland de sista frågorna vi behandlade var valfrågorna där partier trots uppmaningar från valberedningen, dels att komma in med namn, men kanske främst att dyka upp på mötena inte hörsammar detta. Att sedan komma och klaga på dåligt med information då man inte deltar på mötena gör ju saken inte bättre.

Våra barn och ungdomars psykiska (o)hälsa diskuterades och där jobbar vi med frågan via vår barn och unga-beredning som är ett stort och viktigt område inför framtiden.

Budgeten debatterades flitigt och mest var den sittande majoritetens förslag, PDI och Sverigedemokraternas förslag på tapeten.

Som jag tidigare skrev anser jag PDI och deras budgetförslag som oseriöst och som skulle kasta tillbaka oss till en ekonomisk härdsmälta. De har många synpunkter om de statliga kostnads och skatteutjämningarna och framförallt om ”Riksrevisionsrapporten”, men lösningarna lyser med sin frånvaro och man efterlyser ett mer ”aktivistiskt synsätt” och att använda den kommunala utjämningsreserven. För mig så är det att ”slå blå dunster” i folk.

Märkligt blev det då en representant från PDI ville återremittera budgeten.

En omröstning vidtog där budgeten klubbades med en kraftig majoritet. 20 av 27 röstade för budgetberedningens förslag (S+C).

SD vill höja skatten med 50 öre, inrätta jourskola för elever som inte kan bete sig med lärare som har pondus där de ska ”korrigera” elevernas beteenden. Jag är trots allt lärare och jag känner inte igen detta och har inte hört att vi har sådana stora problem. Påminner i mina öron om filmen ”Hets” och Stig Järrel.

Sista togs beslut om att bilda ett gymnasieförbund tillsammans med Storuman vilket jag tror kan vara en räddning för vår gymnasieskola. Även här stack PDI ut och ville återremittera med motiveringen att ”de var för ett förbund”, men de ville att alla 10 kommuner inom R10 skulle vara med.

Gymnasieproblematiken har varit en långbänk och den dagen man får med sig alla 10 kommuner i R10 i ett gymnasieförbund har helvetet frusit till is enligt mig och då har vår egna Malgomajskola gått under.

Nästan tolv timmars möte gick mot sitt slut och vi tacka alla varandra för detta politiska året.

Ripjakten

Av , , 4 kommentarer 26

Det har varit mycket diskussioner kring jakten den senaste tiden och mest i våra trakter har nog förslaget om att förkorta vinterjakten på ripa med en månad debatterats. Något som möts med ett kompakt motstånd från oss i de svenska fjällkommunerna från norr till söder.

För oss boende uppe i våra trakter är detta en fråga med många dimensioner från rent jaktliga till en fråga om kultur och traditioner. Jag har själv, i mina yngre dagar både jagat ripa på vintern med såväl kula som med snara, och har en del erfarenheter från detta, men har även den senaste tiden pratat med folk med intressen i ripjakten. Såväl renodlade jägare, men även med våra näringslivsutövare i form av restauranger och guidningsverksamhet. Vi är helt överens om att detta förslag med att korta jakttiderna på vinterjakt på ripa är helt fel.

Ikväll samlades nästen 40 Socialdemokrater från arbetarkommunerna som blir berörda av detta med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och luftade denna fråga, men även en del andra frågor rörande jakten hanns med.

Jag hoppas budskapet gick fram från oss och lär få anledning att återkomma i ärendet oavsett vad som händer.

Värmen är här och solen lyser i Saxnäs!