Svarta siffror -21?

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag var jag nere på affärn och träffade en bybo som läst i lokaltidningarna  och frågade mig om den kommunala ekonomin ”plötsligt” börjat gå bra och tyckte sig känna igen sig i detta sedan tidigare.

Så är det!

I den redovisning vi fick på måndagens fullmäktige så redovisade ekonomichefen hur vi i april i fjol prognostiserade ett underskott på ca 38 miljoner, men att det nu pekar på (alla siffror för ekonomin är ännu inte färdigställda för 2020) ett underskott på mellan 7-10 miljoner. Vad är då nytt sedan ”tidigare” och som jag svarade bybon?

  • Tidigare har vi många gånger blivit räddade av att intäkterna till kommunen varit högre än budgeterat.
  • Vi har haft en regering som ströslat pengar över kommun och regionsverige mycket pga pandemin och ett antal miljoner kan hänföras dit.
  • MEN DET VIKTIGASTE VI GJORT ÄR ATT VI TAGIT ETT STORT ANTAL BESLUT SOM GETT EFFEKT OCH VI HAR DRASTISKT MINSKAT KOSTNADERNA INOM VILHELMINA KOMMUN OCH ATT VÅRA VERKSAMHETER JOBBAT STENHÅRT MED DESSA BESLUT.

Här tycker jag att såväl politiker och verksamheter från chefer till alla ”nere på golvet” ska sträcka på sig. En hel kedja jobbar åt samma håll och det ser vi ger positiva resultat.

Vi har vänt skeppet och är på mycket god väg, men är inte i hamn. Håller vi i och ut så kan vi presentera svarta siffror (plusresultat på sista raden) för 2021.

Ha en god kväll!

Svår fråga i fullmäktige. Rivningen av huset på Trissen

Av , , 1 kommentar 17

Idag var jag med om ett av de märkligaste fullmäktigemöten som jag varit med om sedan jag började inom politiken.

Den dagordning som var satt var inte speciellt lång, men den innehöll ett ärende som har vållat stora diskussioner inom Vilhelminapolitiken och som i alla fall vållade till att vi inom Socialdemokraterna inte kunde hålla en enig linje och det i ärendet om en rivning av VIBOS hus på Strandvägen 8 A-C. Visst hade det varit bra om vi kunnat följa en enig linje, men det gick inte denna gång och vi såg ingen annan utväg än att var och en måste följa sin egna övertygelse. Det pratas mycket om Sossar och partipiskor, men jag kan inte påstå att de har förekommit i någon utsträckning. För det mesta så är vi överens, men inte denna gång.

Det har varit många turer i detta ärende och det blev återremitterat från ett tidigare fullmäktige pga. bristfälliga underlag  och nu skulle det upp igen efter att ha kompletterats.

Man måste ha klart för sig att detta är en fråga som berör. Det är folks lägenheter och hem som det är frågan om och det är stora värden som står på spel. Värden som dels kan ses i ett för stort lägenhetsbestånd för VIBOs del, men dels att det är frågan om en kapitalförstöring iom att man river ut en del av beståndet. Argumenten är många på vardera sidan.

Jag tror att de flesta är överens om att vårt kommunala bostadsbolag inte kan gå runt med ett förs tort bestånd då det kostar pengar, men frågan där skon klämmer är om detta har utretts i tillräcklig grad. Därom råder det en del tvivel inom delar av mitt parti iaf och förslaget från den ”falang” som inte ville riva var att inhämta mer underlag för att göra en ny bedömning senare (och lägg märke till det att det lika fullt kan ha landat i att riva huset).

Den del i debatten som vållande mest känslostormar var kring förtroendet kring bolagsledningen och styrelsen och att dessa ifrågasattes vilket jag kan tycka vara märkligt.

I ingressen till ärendet står följande mycket viktiga text anser jag:

”Då den här frågan är av principiell beskaffenhet ska kommunfullmäktige beredas tillfälle att ta ställning i ärendet.”

En rivning av den här storleksklassen måste nog anses vara av ”principiell beskaffenhet” därav kom ärendet upp på dagordningen.

Det ska sägas att detta gäller alla kommunens bolag. Är det svåra frågor av principiell karaktär så ska de vidare till fullmäktige som ska få chans att tycka till.

Innebär detta att man inte har förtroende för styrelsen?

Inte om man frågar mig.

Detta ser jag som en ventil där bolagsstyrelsen kan ta hjälp av fullmäktige i svåra frågor av principiell beskaffenhet och om nu kommunfullmäktiges ledamöter inte får tycka annorlunda än en bolagsstyrelse så kan man ju fundera på varför frågor av ”principiell beskaffenhet” i så fall ska upp till fullmäktige?

En lång debatt slutade i votering 13-10 för en rivning.

Det finns mycket att skriva i detta ärende, men jag slutar här.

Men ett är säkert och det är att jag ska analysera detta då det finns mycket att lära av alla turer.

Tack för idag och ha en god kväll!

Instruktioner för en snöröjare…

Av , , Bli först att kommentera 24
Hittade denna lilla text ute på Facebook och som jag ”lånade”. Tyckte att den är klockren nu under tider då våra ploghjältar har som mest att göra…
”För att alla ska bli nöjda så lägger jag härmed upp instruktioner till våra snöröjare:
Här är regelboken som varje redig snöröjare med maskin bör känna till. Endast 20 lätta steg att följa – eller?
På förekommen anledning efter en undersökning av SIFO bland personer som inte har något med snöröjning och göra och utifrån den så har jag varit med och tagit fram en manual som heter:
– Instruktion för snöröjarna:
1) Plogenheterna ska vara på exakt samma tid överallt klockan 04.00, men helst senare, för vissa försöker sova. En del åker dock till jobbet strax därefter och då måste ju vägen vara plogad innan dess.
2) Snöröjarna måste använda räfflade plogar, isskrapor och vanliga skopor samtidigt, eftersom en del snö och is ska lämnas kvar på vägen, men all snö ska bort.
3) Snön får inte plogas ut på trottoarerna och ej heller på vägarna, det får inte förekomma plogkanter, en mittsträng av snö eller snöhögar.
4) Snön får inte kastas av vägen eller plogas mot någons gårdsinfart. Helst ska infarten vara snöröjd, men det får inte vara några spår att någon HAR snöröjt.
5) Närmaste området kring soptunnan liksom brevlådan ska snöröjas, men även här utan spår att någon HAR gjort det.
6) Snöröjningen ska inte påbörjas förrän snödjupet blivit tio centimeter, och spårdjupet får vid inget tillfälle överstiga sju centimeter.
7) Det får inte plogas för smalt så gatan upplevs trång – eller för brett, så trafiken på gatan kör för fort.
😎 Det får inte vara ojämnt.
9) Det får inte förekomma snö från gatan mot staket, mur, häckar eller träd.
10) Det ska inte plogas efter varje snöfall, bara om det fallit mer än fem centimeter på vissa gator, och tio centimeter på andra.
11) Vissa maskinister är bättre än andra. De som är bäst ska snöröja hela kommunen.
12) Om det kommer en snökanon eller snöstorm som levererar massor med snö ska snöröjningsresurserna, i förhållande till snömängden mätt i centimeter, omgående ökas i kvadrat och därmed kunna vara på varenda gata i kommunen vid varje given tidpunkt under snöfallet.
13) Efter plogningen ska sandspridarna ligga tätt efter, men de får inte använda för grov eller för fin sand. De får inte sanda för mycket eller för lite. I vissa fall ska det inte sandas alls. Det får dock inte missas att sandas på något ställe.
14) Halva trottoaren ska vara sandad så man inte halkar och minst halva ska vara osandad för pulka och sparkåkare. Hela trottoaren måste vara sandad för de äldre.
15) På vissa vägar ska det saltas mycket, och samtidigt inte alls.
16) Då sandningen är utförd ska snöbortforslingen redan vara klar. All snö som inte upplösts i intet ska forslas bort utan att störa närboende som behöver vila.
17) Transportörerna får inte ta bort snöhögar som inte får finnas så det blir kvar en hal fläck som inte får finnas.
18) Det måste tydligt visas med blixtljus på
samtliga enheter att ”arbete pågår”, men det får inte upplevas irriterande för närboende, som då inte kan äta frukost i lugn och ro. Motor- och maskinljud får under inga omständigheter höras i området.
19) Maskinerna får inte stå på tomgång något givet ögonblick, ej heller pipa vid backning. Maskinerna som jobbar med detta får inte köra förbi mer än en gång på samma gata.
20) Allt detta ska vara klart klockan 04.00
Vi är inte riktigt där ännu, men vi jobbar på det 😂

Vem blir nästa offer på Kultsjön?

Av , , 4 kommentarer 42

Idag satt jag nere på Kultsjön med svågern för lite ismete (blev en liten sill som återfick friheten) och såg med rysning i kroppen på hur gäng efter gäng med skotrar kom körandes från öster med sikte västerut på sjön.

Jag har under många år haft mina nät strax utanför Fårnäsudden i Kultsjön strax innanför det område som fryser sist och går upp först. Ett mycket förrädiskt område som har mycket tunn is under vinterhalvåret och som snabbt blir sämre OM det är så att Vattenfall får för sig att dra på nere i Stalons kraftverk.

Varför detta område som ligger mellan Fårnäset och Råg och Flyttningsholmen har dålig is är för att sjön smalnar av samt blir grundare vilket medför att då det blir drag i vattnet kommer varmt bottenvatten upp mot ytan och smälter isen underifrån vilket på några dagar kan medföra en total katastrof för den som åker över detta område. Vi som bor här kör aldrig över detta område.

Idag körde ca 25-30 skotrar över och då jag for hem från sjön får jag se en ensam skoter komma på väg tillbaka rätt över området och jag beslutar mig för att stanna och vänta in denna skoter för att upplysa personen ifråga.

När skotern är mitt över området stannar han och jag kan på lång avstånd höra hur personen sitter på sin skoter och pratar i telefon. Mitt hjärta for upp i halsgropen.

Till slut kom han över och jag viftade fast mannen och berättade precis som jag nu berättat och bad honom att kontakta sina kompisar och be dem köra runt vilket han skulle göra.

”Vi följde ju bara de gamla spåren som gick där”….

Det gick bra den här helgen, men drar dom på kraftverket i Stalon  nu då det råder elbrist så kanske det ser annorlunda ut nästa helg….

Jag har personligen dragit upp folk ur denna vak och det är flera stycken som har fått sätta livet till i området. Samtliga på snöskoter. När åker nästa skoter igenom?

Och kom ihåg. Det är du som sitter på skotern och kör som bär ansvaret. Ingen annan och jag uppmanar dig som rör sig ute på Kultsjön att ta kontakt med oss som bor i området (det gäller HELA sjön där gubbar och gummar ute i byarna sitter på värdefull info) och känner sjön bättre för information.

Var rädd om er!