Etikett: PDI

Kristdemokratiskt demokratiunderskott?

Av , , 4 kommentarer 23

Det skrivs mycket om demokrati i Vilhelmina och det tas stora ord i några munnar och om det kan jag tycka mycket och jag blev först bedrövad, men sedan arg på den bild Kd försöker ge medborgarna i Vilhelmina.

Nåja. Denna text skrev vår ordförande Andreas Eliasson och undertecknad och finns att läsa i både VK och VF:

KD och F! i Vilhelmina meddelar att de lämnar den av fullmäktige utsedda förtroendemannaberedningen. Som skäl hänvisar de till majoritetens beslut i fullmäktige i oktober, att Vilhelmina ska övergå till en ny utskottsorganisation. 

KD menar att beslutet togs på ett “tunt mandat” då endast tre av fullmäktiges totalt åtta partier står bakom det, och F! fortsätter med att det politiska läget överlag de senaste åren varit så att det inte funnits någon vilja att komma överens i viktiga frågor inom politiken.

Bakom beslutet om ny organisation står visserligen tre partier, men bakom dessa 20 av Vilhelmina kommunfullmäktiges totala 27 mandat. Menar KD att det är antalet partier och inte antalet mandat i fullmäktige som avgör om något beslut med ett ”tunt mandat” eller inte? Menar F! att en en majoritet av ledamöterna inte haft viljan att komma överens? 

“– De som kan lite om barns mognadsutveckling vet att just detta beteende är under utveckling i åldern 4-6 år. Att bara skåda andras fel utan att se sina egna är kanske ett politisk maktuttryck, men ett dåligt sådant” citeras Feministiskt Initiativs ledamot i Folkbladet. 

Att på detta vis försöka dra ned debatten på sandlådenivå är något som vi Socialdemokrater passar oss för då det inte vore värdigt gentemot Vilhelmina kommuns medborgare och vore ett hån gentemot våra yngsta. Denna retorik är något F! får stå för.

KD och F! lämnar kritiken och agerandet utan någon form av rimlig förklaring. Förväntar de sig styra i opposition/minoritet? Varför förvaltar de inte sina väljares förtroende i förtroendemannaberedningen? Ska väljarna förvänta sig att dessa två partiers folkvalda politiker inte vill delta i kontexter de demokratiskt valts in till, om de efter valet 2022 hamnar i opposition?

Det är valet 2022 som avgör mandatfördelningen och vilka som sitter i den föreslagna nya kommunstyrelsen med utskott. Vi som är valda idag ska jobba för att få en politisk organisation som gynnar kommunen och kommunmedborgarna på bästa sätt, samtidigt som den ska ha en rimlig och demokratisk struktur.  

Vi Socialdemokrater beklagar att såväl KD som F! väljer att lämna denna beredning och därmed väljer att stå på sidan om med grundlösa tyckanden istället för att konstruktivt bidra till en, ny, modern organisation som kan ta sig an Vilhelmina kommuns framtida utmaningar.”

Det om detta.