Reseavdragen ses över

Av , , Bli först att kommentera 13

Vi bor i en stor kommun där många av oss pendlar till sina jobb. Inom kommunen, men även långt utanför vår kommun med tex. folk som pendlar upp till Kiruna och jobbar inom gruvindustrin.

Förutom att det är långt och många gånger krångligt att resa inom vårt område så är det en ekonomi bakom som vi alla försöker att få till att gå ihop och med dålig eller obefintlig kollektivtrafik är bilen ett måste för många av oss, och trots att den ger oss frihet gräver den även ett djupt hål i plånboken.

Idag kom dock ett besked om att den rödgröna regeringen ska se över reseavdragen vilket iaf jag välkomnar. Och tanken utgår delvis från de 75 punkter  som landsbygdskommitten kommit fram  till. Och punkt 23 handlar om avståndsbaserat reseavdrag.

”Reseavdraget ses över för att underlätta för de som bor på landsbygden. Det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.”

Vi får se vad det blir av detta, men det är ett steg i rätt riktning.

Närodlad politik på riktigt från de rödgröna.

Första rundan med Grön ÖP

Av , , Bli först att kommentera 17

I eftermiddag drog jag ned till Villis och kommunhuset då det dragit ihop sig till extra bolagsstämma i en rad kommunala bolag (mestadels sdant som har med flyget att göra) då det ska göras bort en del i samband med ”skiftet” inom kommunpolitiken. Låter flashigt, men det var en inte allt för komplicerad historia med lite genomgångar och bolagspapper.

Senare på kvällen samlades ett gäng partier på Folkan för att prata igenom den Gröna ÖversiktsPlanen (Grön ÖP) som är på gång i kommunen.

Den kan sägas vara ett politiskt framtidsdokument som ska ligga till grund för kommunens arbeten inom en rad olika områden och näringar. Det är med andra ord ett mycket viktigt dokument.

Till en början är denna plan ett rent tjänstemannaförslag, men sedan ska det manglas bl.a genom en remissrunda där alla partier i Vilhelmina fått chans att säga till hur de ser på planen. Politiken får säga sitt och dokumentet görs om med div. ändringar utifrån partiernas önskemål.

Vi och några andra partier har lämnat in förslag till ändringar som nu skrivits in i dokumentet.

Men som nu var och en förstår så ska det nu manglas mellan partierna: Ett omfattande dokument, med olika politiska viljor. En grannlaga uppgift.

Normalt sett skulle arbetet med det hela ske via kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som har till uppgift att bereda ärenden till KS, men då det är ett så pass stort och omfattande arbete föreslog vi att vi skulle träffas på kvällstid och ett första möte blev nu gjort ikväll.

Till mötet kom, förutom vi Socialdemokrater även Vänsterpartiet, Centern och Kristdemokraterna och vi hade en första genomgång av översiktsplanen där vi gick igenom det nästan 80 sidor långa dokumentet. Strykningar och tillägg gicks igenom och det var bra och konstruktiva samtal och på det stora hela var vi nog överens om det mesta. Nu går var och en av oss och funderar på det hela och delger respektive partis medlemmar det som kommit fram. Sedan får vi se var vi landar.

Och nu ska dokumentet omarbetas efter kvällens samtal och nästa runda tar vid framöver för att på så vis växa fram till en Grön ÖP som vilar på en bred överenskommelse och som slutligen ska ställas ut till allmänheten att tycka till om.

Lite omständigt kan tyckas, men det är demokrati i ett nötskal.

100-årsbaluns med VÖA

Av , , Bli först att kommentera 13

Ikväll tilldrar sig ett evenemang av det festligare slaget då Vilhelmina Övre allmänningsskog, VÖA firar hundraårsjubileum på Saxnäsgården här i Saxnäs.

En allmänning är i regel en gemensamt ägd, i detta fallet skogsmark som brukas av ett antal delägare och i Vilhelmina finns det sålunda en Allmänningsskog som är uppdelad på två block, Fatmomakke och Dikanäs.

Här i Lappland tillkom Allmänningsskogarna efter den sk. avvittringen runt sekelskiftet 1900. Avvittringen kan man KORT beskriva som den tid då staten tog tillbaka den mark man lovat nybyggarna i fjällen vilken med ökande takt hade börjat tränga undan de renskötande samerna. Även om det är en intressant historia som är mer eller mindre levande än i dag i våra trakter är det inte den som i detta inlägg är huvudmålet och därför får den som vill läsa mer om detta börja med att följa länkarna.

Nåväl. Jag tillhör en av alla dessa nybyggarsläkten som etablerade sig här uppe i fjället och via den är jag delägare i min släkts skogshemman och är sålunda delägare i Vilhelmina övre allmänningsskog.

Och ikväll blir det fest då det är 100 år sedan denna Allmänning bildades.

Först på dagen är det stämma och jag kommer att gå dit med mina syskon där min syster för dagen är talesperson och den som med andra ord för våran talan.

Just röstningen är lite lustig där man inom allmänningsskogarna använder gamla ekonomiska mått från den tid då farfar var ung (och generationer före honom) och utgår från mantal och skäl.

 

”Mantal är ett skattetal för fastigheten och baserades på den avkastning som fastigheten gav vid avvittringstillfället. 

Ett mantal är 64/64 delar och ett skäl är l/64 del.             VÖA

 

Och det man menar med avkastning DÅ, för hundra år sedan var inte detsamma som NU. Ex. kan sägas att skog visserligen var värt en del redan då, men den som hade myrhö. Han var riktigt rik….

Och utifrån dessa premisser så sattes röstetalen.

På kvällen blir det middag med god mat underhållning. Kan det bli bättre?

Men innan dess ska jag vittja mitt nät och sätta upp en ljusslinga.

Ha en trevlig helg allihop!

Krisledningsövning

Av , , 2 kommentarer 16

Idag var jag nere på en väldigt intressant dag då jag blev kallad först till ett möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) direkt på morgonen.

Sedan vigdes dagen till en krisledningsövning utformad av Räddningschefen och med ett scenario utifrån att vårt samhälle utsatts för en hackerattack.

Kommunen är via olika lagar och regelverk bundna att vidta åtgärder för att upprätthålla våra samhällsfunktioner och via en sådan här övning ser man hur kommunens beredskap är inför en sådan här situation.

Man kan säga att kommunens ledning är uppbyggd kring en krisledningsnämnd (politiken) och en stabsfunktion (Kommunens tjänstepersoner) och här ska de olika delarna samverka för att samhället ska kunna fortsätta att snurra trots kriser och katastrofer.

Vad händer om elförsörjning och kommunikationslänkar störs ut av tex en hackerattack?

Till en början var det ”störningar” i dessa  system som spelades upp och hela den krisorganisation som kommunen förfogar över gick in i ”krisläge”.

För krisledningsnämnden innebär det att man via sina fem personer bl.a ”tar över” de olika förvaltningarna, sociala, utbildning och miljö och bygg och dess funktioner. Detta för att korta ned ledet mellan beslut och utförande.

Beroende på händelse prioriteras insatser upp och detta med hjälp av den stab som via sina tjänstepersoner finns till förfogande.

Organisation, resurser gällande material och människor. Information internt, men framförallt externt ut till allmänheten.  Det är ett helt batteri av åtgärder som sätts i rullning och vid ett sådant här tillfälle utsätts hela civilsamhället för påfrestningar.

Vi höll på hela dagen och i den utvärdering så kom det fram fanns det saker att förbättre, men även sådant som funkat bra.

Och enligt uppgift från de som är mer insatt i dessa frågor än jag så ligger vi i Vilhelmina bra till i jämförelse med andra kommuner. Beroende på hur långt de olika kommunerna kommit i sitt arbete så ser man tydligen skillnad i bl.a den framförhållning som måste till och där de ”sämre” förberedda planerar minuter och timmar i förväg, men de ”bättre” kan ha längre framförhållningstider.

Som ledare för staben gick kommunchefen genom stabsfunktionerna och utifrån sina erfarenheter kändes han nöjd med den insats som hade utförts under dagen.

Jag kunde inte annat än att hålla med, men det utifrån min begränsade (för att inte tala om lilla) erfarenhet och vi i krisledningsnämnden imponerades av den insats de inblandade tjänstepersonerna bidragit med.

En bra dag med en övning som gav mer kött på benen och framförallt får en att tänka på hur sårbart vårt moderna samhälle är-

Och hur är det?

Hur klarar DU en ”kris” där el och internet slås ut under en begränsad tid?

 

Valet av kommunalråd (KSO) i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 21

Senaste dagarna har varit både otroligt spännande, men även omtumlande.

Sedan vårt förra kommunalråd Åke S. Nilsson (S) avgick har Mikael Österberg (S) suttit som tf. kommunalråd enär han var 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

I Arbetarkommunen vidtog ett arbete med att skaka fram en ny KSO (kommunstyrelseordförande, även kallat kommunalråd) och bl.a jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp. Efter moget övervägande tackade jag JA till förfrågan, men jag var inte ensam om detta. Det fanns fler kandidater.

Intervjuer och frågor avlöste varandra och det hela utmynnade i att valberedningen enhälligt förordade mig av de två slutliga kandidaterna, Jag och Micke Österberg.

Ett måtto som för mig (men även Micke Ö) varit tämligen självklart är; Laget före jaget och repskapsmötet var överens om att oavsett VEM som valdes var det en 100 % uppslutning bakom denne som gällde. Tidigt var även Micke och förklarade att detta gällde på det mer personliga planet och detsamma gällde från mig. Och för mig kändes det skönt att veta att om det nu blev en omröstning till min fördel skulle jag ha Mickes stöd.

Efter en stundtals livlig debatt vidtog omröstning och efter den stod jag som ”vinnare” med en tämligen klar majoritet av ombuden. Omtumlad, men lättad. Bitvis kändes det som surrealistiskt och främmande att höra sitt namn i olika sammanhang och inget som iaf jag är van vid.

Jag blev sålunda Socialdemokraterna i Vilhelminas val till en hel hög av poster inom kommunen som tidigare Åke hade, men som nu skulle upp i kommunfullmäktige för beslut nästa dag.

Som många av er vet har vi i S+V inte egen majoritet i fullmäktige och utan den kunde iaf jag känna att det hela var klart, men alla partier utom S+V lade ned sina röster och efter det var det klart.

Officiellt tillträder jag direkt efter nyår, men har redan börjat prata ihop mig med såväl Micke som lovat hjälpa mig allt vad han kan, men även kommunchefen och kansliet har jag haft en del samtal med och jag tar mig an detta med yttersta ödmjukhet, men känner även här en trygghet i de duktiga tjänstemän som vi har inom kommunförvaltningen.

Det är oerhört mycket att sätta sig in i, men med omgivningens hjälp tror och hoppas jag att det kommer att gå bra.

Inom kommunen är detta det absolut finaste förtroendeuppdrag som givits mig, och jag hoppas kunna ta mig an detta förtroende och förvalta det efter bästa förmåga.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som visat sitt stöd i olika former, och den jag främst tänker på är Micke Österberg (S).

Sedan är ju detta förtroendeuppdrag tom i september 2018 och vad som händer efter valet återstår att se….

Ha det gott allihop!

En Pakistansk T-shirtaffär i fokus

Av , , 4 kommentarer 8

Sista veckan har jag följt en debatt där författaren och den högerextrema åsiktsmaskinen Katerina Janouch basunerar ut att hennes böcker har plockats bort från företaget Pocket shop och med den också hur hennes svans av anhängare bettet sig. Rätt intressant faktiskt.

Företaget Pocket shop finns lite här och var, bl.a på Arlanda och de säljer böcker av allehanda slag.

Bakgrunden är att Janouchs och hennes svans hävdar att hon blivit bortplockad pga sina högerextrema åsikter, medan företaget Pocket shop hävdar att hon numera säljer för dåligt. Vad är då sanningen?

Ja det lär nog bara ägaren och innersta kretsen kring Pocket shop veta, men jag kan inte låta bli att fundera en del kring detta och det faktum att jag både följt debatten, men även fått ta del av kommentarer från ”svansen”.

Naturligtvis finns där en motstående sida som ser saken på ett annat vis, där man stöder företaget och tanken att de har all rätt att ha sitt egna utbud baserat på vad kunderna önskar, försäljning etc… men det ska nog inte stickas under stol med att det säkert finns de som stöder detta bara för att få tvåla till Janouch och hennes svans.

En följd av denna vrede som nu svansen kände blev att man gick in på Facebook och ”värderade ned” företaget Pocket shop och gav företaget ett dåligt betyg. Motdraget blev följaktligen att motståndarsidan gjorde tvärtom. Man skrev upp betyget.

Själv har jag handlat från Pocket shop, som bl.a finns på Arlanda. Sista boken jag köpte var ”Omgiven av idioter” av Thomas Erixsson och vilken jag haft stort nöje av.

Nu hade ju det hela kunnat stanna där, men den senaste vändningen i denna historia är att en T-shirtaffär i Pakistan blivit nedbombad med hatmejl från Janouchs svans och då jag läste detta började ju iaf jag att undra över en del saker kring detta. Tyvärr för denna affär var att den har just namnet Pocket shop och att i sin iver att göra ned och nedvärdera har följaktligen en hel del av Janouch svans hatbombat fel affär. En bokaffär i Sverige blev en pakistansk T-shirtaffär…..ooops….

Janouch har/hade en karriär som författare, hur framgångsrik vet jag inte. Sedan kom hon ut som  propagandaspråkrör med sina högerextrema åsikter.

Frågan jag ställer mig är om det är samma typer av människor som läste hennes tidigare litterära verk som nu läser hennes högerextrema bloggar?

Är hennes nuvarande bloggläsare bokläsare?

Med tanke på att denna svans nu lyckats med att göra ned en Pakistansk T-shirtaffär börjar jag undra hur det står till med läsförmågan i denna svans?

Fortsättningen blev att ”motståndasidan” gick in och kärleksbombade och skrev upp den Pakistanska T-shirtaffären och bad om ursäkt för det dåliga uppträdandet å ”svansens” vägnar.

Det sista är tydligen att Pakistaniern tackat för detta stöd.

Så kan det gå.

Betraktelser av Wisti

Av , , Bli först att kommentera 19

Den som följt min blogg har med jämna mellanrum fått stifta bekantskap med Robert Nyberg, en i mitt tycke mycket skicklig illustratör och samhällsdebattör.

En annan är Kent Wisti, präst, tecknare och samhällsdebattör och via Facebook har hans teckningar spridit sig ut i världen.

Och som bekant säger en bild mer än tusen ord och många gånger hamnar jag hos dessa herrar och kan inte annat än fascineras över deras träffsäkerhet i olika samhällsfrågor. På den lilla människans sida, mot fördomar, orättvisor och ofta mot etablissemanget. I Wistis fall målar han även bl.a i olja och jag hoppas att jag får möjlighet att se hans tavlor i verkligheten någon gång.

Likt med Robert Nyberg tog jag kontakt med Wisti och fick tillåtelse att lägga ut hans teckningar och även Wist kommer att läggas ut med jämna mellanrum under ”Betraktelser av Wisti”. Här kommer den första. Håll till godo!

Wistis foto.

Ni gjorde min dag!

Av , , Bli först att kommentera 17

Idag var jag tvungen att fara ned till Vilhelmina då min rygg for åt pipan för en vecka sedan och det var som att knivar stacks in i ryggen.

Gjorde som man skulle och ringde direkt till sjukstugan och sjukgymnastiken (som numera heter/kallas fysioterapeut). Pratade med en vänlig skäl som skulle kolla upp det hela med tider och om det blev någon ledig under den närmsta tiden skulle han ringa tillbaka. Hm tänkte jag…

Två dagar senare ringde han tillbaka och ett återbud gjorde att jag fick tid idag.

Ryggen har dock blivit bättre, men med erfarenheter sedan tidigare ville jag inte chansa utan for ned för en koll.

Fick komma in exakt på minuten och efter ett rejält samtal med mycket frågor och en undersökning och lite tips och råd så promenerade jag ut från sjukstugan. Nöjd och glad över ett mycket trevligt, bra och professionellt bemötande från början till slut. Och att ryggen känns bättre gjorde ju inte saken sämre.

Väl nere passade jag på att handla och inne i en affär kom det fram en karl som jag känner lite flyktigt och ville uttrycka sin tacksamhet över min blogg och det som skrivs där. Mycket paff och med en del rodnad på kinden så tog jag åt mig.

Vi pratade en stund och jag tackade för de värmande orden.

Och min poäng med att berätta detta är densamma som vi två pratade om inne i affären:

Han tyckte sig se en chans att personligen tacka mig här och nu och i dagens samhälle verkar det vara väldigt lätt att gömma sig bakom anonymitet, och då oftast efter att ha gjort ned eller förtalat/baktalat olika medmänniskor. Och det är fegt. Att som han gå fram och uttrycka sig och tacka tycker jag är stort och hedrar honom. Det kostar så lite, men ger så mycket.

Kontentan av dagens besök var iaf att jag for hem till fjälls glad och nöjd.

Tack bägge två för det!

Kvällsmöte i Dikanäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår kväll drog jag iväg för ett allmänt möte och lite samvaro med vår granndalgång i Dikanäs. Kvällens värdinnor var Gunilla Prång och Maria Rickefors.

Innan mötet hade vi i Vilhelminasossarna ett styrelsemöte där div. frågor innan vårt julrepskap går av stapeln den 10/12.

Vi höll till i bygdegården/byastugan i Dikanäs och en liten tapper skara hade kommit dit för att diskutera med oss om de frågor som berör.

Det var en väl representerad skara politiker som var där med ordförande från alla nämnder, KS, Utbildning och Socialnämnd. Byggnadsnämnden hade fått förhinder. Var och en berättade lite grann utifrån sina ansvarsområden.

Lite allmän information om dagsaktuella frågor i stort om vad som händer just nu i kommunen, bl.a ekonomin, Trygghetsboenden, Grön översiktsplan och skola varvades med frågor och funderingar kring Folkets hus i Dikanäs, bredband i Matsdal, avloppsfrågor, markfrågor/reservatsfrågor.

Sist men inte minst hur vi ska komma tillrätta med bristen på personal inom räddningstjänsten. En ”brinnande” fråga där den personal som nu jobbar inom räddningstjänsten snart går på knäna med väldigt mycket jourtjänstgöring.

Detta är i första hand inte en ekonomisk fråga utan en fråga i hur man ska göra tjänsterna attraktiva att besätta och här måste nog alla klutar sättas åt för att komma tillrätta med problemet. Dikanäs och Vojmådalen (och även Matsdal….) tillhör de expansiva områden vi har i vår stora kommun med en ökad aktivitet inom både byggande och företagande och att ha en fungerande räddningstjänst är viktigt.

Under samtalen bjöds det på fika och efter bra diskussioner hade vi med oss ett batteri med frågor från allmänheten att ta itu med.

Det om detta!

Ha det gott!